Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін icon

Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
Скачати 486.72 Kb.
НазваПропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
Сторінка1/2
Дата11.08.2012
Розмір486.72 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Пропозиції та зміни до Положення

про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін


Існуюче Положення

Пропозиції про внесення змін

Нова редакція Положення

1. Загальні положення

1.1. Положення про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін розроблено у відповідності до Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1326 (із змінами), наказу Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.1998 за № 598/3038.1.2. Метою прийняття цього Положення є вдосконалення практики проведення в області інтелектуальних змагань, які сприяють розвитку творчого потенціалу молоді.1.3. І – ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (далі – Олімпіади) проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів освіти з таких базових дисциплін: українська мова та література, українська мова та література у ЗНЗ з румунською мовою навчання, російська мова і література, світова література, історія, правознавство, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), румунська мова та література, математика, фізика, астрономія, хімія, біологія, екологія, географія, інформатика, економіка, трудове навчання, педагогіка і психологія.1.4. На І – ІІІ етапах Олімпіад з базових дисциплін до всіх учасників змагань ставляться однакові вимоги, незалежно від типу, форм власності, розташування, підпорядкування навчального закладу, де учні здобувають середню освіту.1.5. На всіх етапах Олімпіад учні мають право:

- брати участь у змаганнях за клас, не молодший, ніж клас їх навчання;

- за бажанням на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом фактичного навчання) класів.

За бажанням учасник має

1.5. На всіх етапах Олімпіад учні мають право:

- на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом (курсом) фактичного навчання) класів (курсів) у межах визначених вікових груп кожного навчального предмета (крім учасників 11-го класу)

1.6. Учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, навчально-виховних комплексів, професійно-технічних закладів, тощо беруть участь у змаганнях на рівних правах.

Учні ліцеїв, гімназій беруть участь у змаганнях між відповідними типами навчальних закладів.

1.6. Учні загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних комплексів, професійно-технічних закладів, тощо беруть участь у змаганнях на рівних правах.

Учні ліцеїв, гімназій беруть участь у змаганнях між відповідними типами навчальних закладів

1.7. Студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації (технікумів, коледжів тощо) не мають права брати участі в учнівських олімпіадах на будь-яких етапах, навіть якщо прийом до зазначених вищих навчальних закладів здійснюється на підставі документу про базову загальну середню освіту.1.8. Основним завданням учнівських Олімпіад є:- стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;

- виявлення та розвиток обдарованих учнів і надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах області, країни;

- формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

- підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових та фахових дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

- пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій, популяризація серед молоді робітничих професій;

- підведення підсумків роботи факультативів, гуртків секцій, учнівських наукових товариств, активізація форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- підвищення рівня викладання базових дисциплін, фахової підготовки учнів;

- залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчальним закладам у справі поліпшення стану викладання дисциплін і підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді.1.9. Керівником Олімпіад І-ІІІ етапів є Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

Заходи, пов'язані з проведенням учнівських Олімпіад, проводяться у відповідності до наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної держадміністрації (далі – ГУОН).1.10. ГУОН здійснює контроль за дотриманням вимог цього Положення під час проведення І-ІІІ етапів Олімпіад.1.11. Організатором Олімпіад є Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (далі – Інститут), на який покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних олімпіад.

Безпосередню роботу щодо організації заходів, пов'язаних з проведенням Олімпіад, здійснює методист науково-методичного центру Інституту, що відповідає за фах: координує діяльність відповідних районних оргкомітетів Олімпіад, готує методичні рекомендації щодо форм та методів проведення змагань, залучає провідних фахівців вищих навчальних закладів до навчання переможців ІІІ етапу Олімпіади та тренування членів команд школярів області, що братимуть участь у ІV етапі олімпіад.1.12. Для організації та проведення І-ІІІ етапів Олімпіад створюються організаційні комітети з кожного фаху, а для перевірки якості виконання завдань – журі, апеляційні комісії.1.13. Оцінка змісту робіт учасників Олімпіад знаходиться в компетенції виключно членів журі відповідних змагань, а при наявності апеляції – апеляційних комісій. Оцінка робіт учасників за рішенням журі (апеляційних комісій) є остаточною.

Оцінка робіт учасників за рішенням оргкомітету, журі та апеляційних комісій є остаточною.

1.13. Оцінка змісту робіт учасників Олімпіад знаходиться в компетенції виключно членів журі відповідних змагань, а при наявності апеляції – апеляційних комісій. Оцінка робіт учасників за рішенням оргкомітету, журі та апеляційних комісій є остаточною.

1.14. Для формування завдань кожного етапу Олімпіад оргкомітети створюють комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі у складі не більше трьох осіб. Члени комісії несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та їх конфіденційність до моменту оприлюднення.1.15. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань в роботі журі (правильність перевірки, об'єктивність оцінювання робіт та визначення переможців олімпіад) призначаються експерти-консультанти.1.16. Олімпіади проводяться за очною формою змагань. Проведення заочних змагань будь-яких етапів, за результатами яких визначаються переможці або здійснюється відбір учасників наступних етапів змагань, забороняється.

Не забороняється проведення заочних тренувальних («товариських») змагань тощо, за результатами яких офіційно переможці не визначаються.1.17. Учасники Олімпіад (за їх бажанням) отримують завдання і дають на них відповідь державною або іншою (національних меншин) мовою, повідомивши за десять днів Інститут, із зазначенням у Заявці на участь команди у ІІ або ІІІ етапі Олімпіади мови, якою він бажає отримати завдання з відповідного предмета.

Завданнями, перекладеними на заявлену мову національнихменшин, учасників забезпечує Інститут.

Застосована учасником змагань мова національних меншин під час виконання завдань не може впливати на оцінку журі.1.18. Переможців Олімпіад визначають в особистій першості.

Переможці ІІ–ІІІ етапів Олімпіад загальноосвітніх навчальних закладів, районів (міст) для подальших змагань об’єднують у групи (далі – команди). Для участі в Олімпіадах команди формують відповідно до територіального розташування закладів освіти, в яких вони навчаються. Додатково (за рішенням оргкомітетів) може визначатись командна першість змагань.1.19. Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі професійно-технічних навчальних закладів, викладачі та наукові працівники вищих навчальних закладів, наукових установ, працівники органів освіти методичних та інших установ і організацій області, які брали активну участь у підготовці учнів до змагань та проведенні цих заходів, можуть бути відзначені відомчими та іншими нагородами.^ 2. Проведення Олімпіад

2.1. Олімпіади з базових дисциплін проводяться в три етапи:

2.1.1. І етап Олімпіад з базових дисциплін проводиться у навчальних закладах області у жовтні щороку.

2.1.2. Склад оргкомітетів та журі, експертів-консультантів та апеляційних комісій Олімпіад, а також рішення оргкомітетів затверджуються наказом керівника навчального закладу.

Участь у І етапі є добровільною.

І етап Олімпіад з базових дисциплін проводиться у навчальних закладах області у жовтні щороку. Участь у І етапі є добровільною.

2.1.3. Завдання для учасників Олімпіад готують комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу.

Завдання для учасників Олімпіад готують предметно-методичні комісії

2.1.3. Завдання для учасників Олімпіад готують предметно-методичні комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу

2.1.4. Звіти про проведення Олімпіад з базових дисциплін та заявки на участь команд у ІІ етапі оргкомітети надсилають до районних (міських, методичного кабінету ПТНЗ) оргкомітетів до 1 листопада поточного року.

2.2. ІІ (районний, міський, серед закладів ПТО) етап Олімпіад з базових дисциплін проводиться в межах певного регіону (району, міста), науково-методичного центру ПТО у листопаді-грудні щороку за графіком, затвердженим наказом ГУОН, та єдиними для всіх пакетованими завданнями, які затверджує директор Інституту.

2.2.9.Склад оргкомітетів і журі, експертів-консультантів і апеляційної комісії, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (міських рад).2.2.10. Оргкомітети надсилають звіт про проведення Олімпіад та заявки на участь у III етапі відповідним обласним оргкомітетам до 27 грудня поточного року.

Рейтинг участі у ІІ етапі олімпіад серед загальноосвітніх навчальних закладів не визначається

2.2.10. Оргкомітети надсилають звіт про проведення Олімпіад та заявки на участь у III етапі відповідним обласним оргкомітетам до 27 грудня поточного року. При однаковій кількості набраних загальних балів переваги має учасник, який зайняв перше місце. Рейтинг участі у ІІ етапі олімпіад серед загальноосвітніх навчальних закладів не визначається.

2.2.11. Відділи освіти (управління) районних державних адміністрацій (міських рад), оргкомітети Олімпіад проводять тренувальні збори переможців Олімпіад.

Підготовка переможців II етапу олімпіад з базових дисциплін до участі в ІІІ етапі здійснюється не за рахунок навчального часу.2.2.12. Інтернет олімпіади з базових дисциплін, переможці яких стають учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, проводяться у січні місяці в режимі онлайн.

Переможці Інтернет олімпіади (перше місце) стають учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад

2.2.12. Інтернет олімпіади з базових дисциплін проводяться у січні місяці в режимі онлайн.

Переможці Інтернет олімпіади (перше місце) стають учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад

2.2.13. Тренувальні збори проводяться не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.


Тренувальні збори проводяться після закінчення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у терміни, визначені наказом відділу/управління освіти

2.2.13. Тренувальні збори проводяться після закінчення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у терміни, визначені наказом відділу/управління освіти

2.3. III (обласний) етап Олімпіад з базових дисциплін проводиться в терміни, що встановлюються щорічно Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, з 15 січня по 1 березня за завданнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або Інституту відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.2.3.1. Враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, для підготовки олімпіадних завдань створюються комісії, що затверджуються наказом ГУОН, які розробляють завдання з тих дисциплін, що не визначені Міністерством. Олімпіади проводяться за єдиними текстами завдань, з кожної дисципліни окремо, для всіх її учасників.2.3.2. Склад оргкомітетів і журі, експертів-консультантів і апеляційної комісії, комісії для формування завдань Олімпіад, а також рішення відповідних оргкомітетів щодо проведення III етапу олімпіад з базових дисциплін, ІІ етапу Олімпіад зі спеціальних дисциплін затверджуються наказами ГУОН.

2.3.3. У разі прийняття оргкомітетами Олімпіад рішення, що суперечить вимогам чинного законодавства України, а також цього Положення, ГУОН змінює та затверджує його шляхом приведення у відповідність до діючих законодавчих вимог.

2.3.4. Олімпіади проводяться на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівців у вільні від занять дні, згідно з графіком, що затверджується щорічно наказом ГУОН.

2.3.5. Інститут проводить тренувальні збори переможців олімпіад з базових дисциплін для участі команд в IV етапі олімпіад, визначає тривалість та порядок проведення зборів. Остаточний склад команд, що братимуть участь у четвертому етапі Олімпіад, формується із числа переможців за результатами третього етапу відповідно до рейтингу.
2.3.6. Тренувальні збори проводяться не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Тренувальні збори проводяться після закінчення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у терміни, визначені наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

2.3.6. Тренувальні збори проводяться після закінчення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у терміни, визначені наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

2.3.7. Звіт про проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та заявки на участь у ІV етапі Олімпіад з базових дисциплін оргкомітети надсилають у визначені терміни до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та оргкомітетів Всеукраїнських олімпіад за місцем проведення.

2.3.8. Заявки на участь у ІV етапі Олімпіад зі спеціальних дисциплін оргкомітети надсилають до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до 20 березня поточного року.
2.4. Практичні та експериментальні завдання для олімпіад І-ІІІ етапів забезпечують рівні можливості виконання їх всіма учасниками і сприяють повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань.

2.5. Завдання повинні виконуватись на однотипному обладнанні та однакових (з точки зору методів, процедури та результату виконання завдань) матеріалах, по можливості, новими і найбільш поширеними, попередньо випробуваними і відрегульованими, в рівних умовах усіма учасниками відповідних змагань одного класу.

2.6. При виконанні завдань з математики не дозволяється користуватися довідковими таблицями, калькуляторами та обчислювальними засобами.

2.7. На практичних турах Олімпіад дозволяється користуватися лише обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом. Завдання олімпіади з інформатики виконуються на персональних комп'ютерах. Використання учасниками аудіо-, відеозаписів забороняється, а самовільно зроблені записи не можуть бути взяті до уваги при підведенні підсумків.

2.8. При виконанні письмових робіт, які підлягають зашифровуванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, копіювального чи міліметрового паперу (якщо це не передбачено умовами виконання завдань), які сприяли б дешифруванню роботи.

2.9. Використання учасниками змагань обладнання, програмного забезпечення, друкованих та інших матеріалів, недозволених оргкомітетом, або використання позначок та засобів, що сприяють дешифруванню роботи, може призвести до дискваліфікації учасника, відсторонення його від участі у змаганнях або позбавлення його звання переможця. Ступінь впливу використання недозволеного обладнання, програмного забезпечення на результати виконання роботи визначає журі і висловлює свою думку щодо доцільності дискваліфікації учасника. Остаточне рішення про відсторонення учасника від змагань приймає оргкомітет.

2.10. Навчальний заклад, на базі якого проводиться Олімпіада, готує приміщення і територію, ділянки, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створює безпечні умови для виконання олімпіадних завдань.


  1   2

Схожі:

Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №478 Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів знз І птнз із базових дисциплін у 2011/2012 н р
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських...
Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов
Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов проводяться відповідно до Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських...
Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов
Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов проводяться відповідно до Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських...
Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №78 Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів знз, птнз із базових дисциплін у 2012/2013 н р
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого...
Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №691 Про проведення Інтернет-оліміпади серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із базових дисциплін у 2012 році
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №691 Про проведення Інтернет-оліміпади серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із базових дисциплін у 2012 році
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №362 Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2008/2009 н р
Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 року №305, Положення про І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...
Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 02. 08. 2011 №384 наказую
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2012/2013 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 02. 08. 2011 №384 наказую
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconЗвіт про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2009/2010 н р. з російської мови І літератури у Чернівецькій області
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2009/2010 н р з російської мови І літератури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи