Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» icon

Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»
Скачати 137.25 Kb.
НазваПро проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»
Дата07.02.2013
Розмір137.25 Kb.
ТипДокументи

Чернівецька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


58000, м. Чернiвцi, вул. I. Франка, 20 ; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv_ipo@ukr.net


03.01.2013 № 2/4 - 5

На № від
Завідувачам РМК / ММК відділів освіти райдержадміністрацій, відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради та Глибоцької, Новоселицької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій

^ Про проведення Всеукраїнського

інтерактивного учнівського

конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»

На виконання пункту 2.1. Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 жовтня 2012 року № 1092, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2012 року за № 1810/22122, враховуючи клопотання Всеукраїнської Спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти від 08 листопада 2012 року № 88 «Про підтримку проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова», з метою популяризації правових, філософських знань серед учнівської молоді, морально-духовного виховання школярів і формування у них демократичних цінностей, привернення уваги учнів до вивчення питань сучасного суспільства, духовно-моральних та правових норм і цінностей, сприяння формуванню людяності, гідності, толерантності та любові до Батьківщини, на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.11.2012 №1304 «Про проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» рекомендуємо провести організаційну роботу та сприяти проведенню конкурсу відповідно до поданих нижче документів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно з правилами проведення конкурсу (додаток 1) координаторами конкурсу є вчителі початкових класів та суспільних дисциплін (етика, християнська етика, правознавство, людина і світ) та методисти відповідних фахів рай/міськметодкабінетів.

Методичні рекомендації щодо проведення Конкурсу додаються (додаток 2)


^ Директор Г.І.Білянін


Семенюк І.В.

(050) 195 38 49

Одинак М.М.

(050)7159599

Федорак В.Ф.

(050)6726603


Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту

11жовтня 2012року № 1092

Правила

проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»


І. Загальні положення


1.1. Ці Правила визначають порядок організації та щорічного проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» (далі – конкурс).


1.2. У конкурсі беруть участь учні 2 - 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – навчальні заклади).


1.3. Мета конкурсу –популяризація правових, філософських знань серед учнів; активізація та актуалізація вивчення суспільних дисциплін у навчальних закладах; підвищення рівня знань з етики, основ правознавства, філософії, християнської етики, громадянської освіти; розвиток дослідницьких здібностей учнів;патріотичне виховання школярів та формування у них демократичних цінностей.


1.4. Основними завданнями конкурсу є:

поглиблення та структурування знань учнів з основ правознавства, етики, християнської етики, громадянської освіти, філософії, курсу «Людина і світ»;

сприяння вихованню в учнів моральних, демократичних цінностей;

створення підґрунтя в підготовці до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

підвищення рівня викладання основ правознавства, філософії,етики, християнської етики, курсу «Людина і світ»;

створення безперервного зв'язку між галуззю «Суспільствознавство» у початковій та основній школі у навчальних закладах;

розвиток пізнавальних можливостей школярів: уваги, сприйняття, пам'яті, мислення, аналізу;

сприяння формуванню в учнів духовно-моральних цінностей, вихованню патріотизму, поваги до себе та членів суспільства, людяності, гідності, толерантності;

забезпечення належної підготовки учнів до щорічних інтелектуальних змагань;

інтегрування суспільствознавчих знаньучнів через комплексні завдання з курсів «Основи правознавства», «Філософія», «Етика», «Християнська етика»,«Людина і світ», «Громадянська освіта»;

залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю.


ІІ. Організація проведення конкурсу


    1. 2.1. Конкурс проводиться щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України) спільно з базовою організацією (за згодою), яку визначає МОНмолодьспорт України.2.2. Для організації проведення конкурсу утворюється організаційний комітет(далі – Оргкомітет).


2.3. На місцях конкурс проводять фахівці-координатори. Дорадчим органом є Координаційна рада, до складу якої входять найактивніші і найдосвідченіші координатори конкурсу в областях, районах (містах), загальноосвітніх навчальних закладах.


2.4. Оргкомітет – постійно діючий орган, який здійснює підготовку, проведення конкурсу та підбиття його підсумків, проводить додаткові заходи щодо удосконалення проведення конкурсу.

Оргкомітет:

визначає дату проведення конкурсу, забезпечує регіональних координаторів інформаційними матеріалами;

готує завдання, здійснює тиражування та розсилання текстів завдань, бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів конкурсу, інструкцій та інших додаткових матеріалів для координаторів, які проводять конкурс;

делегує частину своїх повноважень координаторам;

складає і затверджує кошторис конкурсу;

забезпечує перевірку робіт учасників конкурсу та проводить аналіз результатів перевірки;

готує і розсилає звіти про результати конкурсу координаторам;

визначає порядок нагородження і заохочення переможців та учасників конкурсу;

розробляє бланки дипломів для відзначення учасників конкурсу;

проводить спільні семінари для регіональних координаторів з метою узагальнення підсумків змагань, удосконалення порядку проведення конкурсу;

висвітлює у засобах масової інформації хід проведення, підсумки конкурсу.


2.5. Оргкомітет разом з Координаційною радою можуть вносити пропозиції до МОНмолодьспортуУкраїни щодо змін до цих Правил для поліпшення організації та проведення конкурсу, нагородження його учасників.


2.6. Діяльність координаторів може охоплювати один або кілька навчальних закладів регіону (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі), району (міста), села.

Проведення конкурсу на місцях здійснюється координаторами, які:

поширюють ідеї конкурсу в регіоні, районі (місті), селі, навчальному закладі;

отримують та розповсюджують між учасниками конкурсу інструктивні та інформаційні матеріали, завдання, бланки відповідей та реєстраційні бланки;

допомагають учням, вчителям і батькам у підготовці до участі у конкурсі;

забезпечують самостійність і чесність роботи учнів над виконанням завдань;

надсилають Оргкомітету заявку, де вказують загальну кількість учасників відповідно до їх вікових категорій;

збирають бланки з відповідями, реєстраційні бланки, списки учнів і вчителів навчальних закладів на електронних носіях, надсилають їх Оргкомітету у день виконання завдань або на наступний день;

повідомляють учасників про результати конкурсу, організовують відзначення учнів навчальних закладів дипломами, інформаційними збірниками та заохочувальними призами;

подають звіт до Оргкомітету про використання дипломів та інших відзнак.


IІІ. Учасники конкурсу


3.1. У конкурсі мають право брати участь за власним бажанням учні 2-11-х класів навчальних закладів.

3.2. Для участі у конкурсі учень реєструється у вчителя-організатора, який реєструє свою групу учнів у районного (міського) координатора змагань. Координатор надсилає загальну заявку від району до регіонального координатора.

Заявки на участь у конкурсі приймаються на групу учнів навчальних закладів від 10 осіб і більше, до якої можуть входити представники різних вікових категорій.

У разі відсутності районного (міського) координатора вчителі самостійно подають заявки на участь у конкурсі до регіонального координатора.

Регіональний координатор надсилає до Оргкомітету узагальнену заявку від регіону.


ІV. Порядок проведення конкурсу


4.1. Конкурс проводиться відповідно до графіка:
з/п

Заходи

Строки

виконання

1

Повідомлення про конкурс та умови його прове-

дення, розсилання форм заявок на участь у конкурсі

листопад

грудень

2

Організація роботи координаторів

грудень

3

Реєстрація Оргкомітетом заявок на участь у конкурсі

до 25 січня

4

Проведення конкурсу

лютий

5

Підбиття підсумків конкурсу та оголошення резуль-

татів конкурсу, розсилання дипломів

до 01 травня

6

Підготовка, видання, розсилання збірників тесто-

вих завдань, відповідей на них

до 01 вересня

7

Семінар за участю Оргкомітету, Координаційної

ради, учасників конкурсу

вересень


4.2.Конкурс проводиться протягом одного дня за єдиними завданнями для кожної вікової категорії. Дата проведення конкурсу визначається Оргкомітетом.


4.3. Оргкомітет надсилає поштою завдання для кожного учасника згідно із заявкою координаторів за 15 днів до початку конкурсу. Кількість бланків відповідей (так само, як і кількість завдань) має відповідати кількості учнів, зазначених у заявці.


4.4. Головна вимога до проведення конкурсу – чесність і самостійність учнів у роботі над завданнями. Учні навчальних закладів повинні сидіти по одному за партою і працювати індивідуально.

Пакет із завданнями та бланками відповідей відкривається у присутності учнів. Кожний учасник отримує індивідуальний аркуш із завданням, який після закінчення конкурсу може залишити собі. Бланк відповідей учень заповнює за відповідним зразком (зразки надсилаються разом із завданнями).

Конкурс триває 75 хвилин – час на виконання завдань без урахування тривалості інструктажу.


4.5. Після закінчення часу, відведеного на проведення конкурсу, вчитель, який проводить конкурс, збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками. Списки на електронних носіях разом з цими бланками вкладає в конверт, скріплює печаткою навчального закладу у присутності учасників конкурсу. Цей конверт не пізніше наступного дня надсилає на адресу Оргкомітету з поміткою «Кришталева сова».


4.6. Координатори, учасники конкурсу, їх батьки та вчителі можуть у письмовій формі висловити свої зауваження, побажання щодо порядку проведення конкурсу, змісту завдань. Зауваження приймаються до 1 травня поточного року.


4.7. Бланки відповідей зберігаються в Оргкомітеті один календарний рік.

V. Зміст і структура завдань


5.1. Конкурсні завдання складаються з тестових і творчих завдань.


5.2. Тестові завдання розробляються окремо для кожного класу відповідно до навчальної програми.

Учаснику пропонуються 30 тестових завдань, які мають 3 рівні складності.


5.3. Творчі завдання можуть оголошуватися Оргкомітетом додатково і виконуються учасниками конкурсу за бажанням.

Умови і строки виконання творчих завдань визначаються і надсилаються Оргкомітетом на місця додатково.Творчі завдання виконуються відповідно до тематики та рекомендацій, наданих Оргкомітетом.

Учасники, які виконують творчі завдання, отримують сертифікати, заохочувальні призи тощо.


VІ. Підбиття підсумків конкурсу


6.1. Оцінювання тестових завдань здійснюється відповідно до їх рівня:

кожне із завдань І рівня оцінюється 2 балами;

кожне із завдань ІІ рівня оцінюється 4 балами;

кожне із завдань ІІІ (вищого) рівня оцінюється 5 балами.

Учасник може набрати максимум 100 балів.

При оцінюванні відповідей тестових завдань враховується правильне оформлення бланків відповідей.

Критерії оцінювання творчих завдань визначаються Оргкомітетом окремо.


6.2. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 1 травня поточного року. Результати виконаних робіт, дипломи, інформаційні збірники та інші друковані матеріали з логотипом конкурсу надсилаються Оргкомітетом координаторам.


VІІ. Нагородження учасників конкурсу та його фінансування


7.1. Учні навчальних закладів, які набрали найбільшу кількість балів (50% від загальної кількості учасників), отримують дипломи переможців. Інші учні отримують дипломи учасників. Зразки дипломів затверджує Оргкомітет.


7.2. Кожний учень, який бере участь у конкурсі, отримує інформаційний збірник «Кришталева сова» або іншу друковану продукцію з логотипом конкурсу.


7.3. Для учнів, які постійно беруть участь у конкурсі та показують високі результати, за рішенням Оргкомітету можуть бути організовані додаткові заохочувальні заходи (літні школи, екскурсії тощо).


7.4. Організація та проведення конкурсу, нагородження його учасників здійснюються за рахуноккоштів, не заборонених законодавством.


7.5. Кошторис конкурсу затверджується Оргкомітетом щороку.
Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти О. В. Єресько


Додаток 2

^ Методичні рекомендації

про проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» 2013 р.


Всеукраїнська Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1304 від 21.11.2012 р. «Про проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» оголошує початок організації конкурсу. Датою написання конкурсних робіт визначено 16 лютого 2013 р. Заявки для участі у конкурсі приймаються до 21 січня 2013 р.

Відповідно до рішення Координаційної ради від 22 листопада 2012 року доброчинний внесок від кожного учасника у 2012/2013 навчальному році становить 15 грн., з яких 2 грн. залишаються на місцях з метою здійснення витрат на проведення конкурсу у навчальному закладі чи об'єднанні навчальних закладів. Заявки на групу не менше 10 учасників  та доброчинний внесок  13 грн.  від одного учасника приймаються Оргкомітетом до 21 січня 2013 року. Заявки разом з копією квитанції про оплату надсилаються електронною (e-mail: kryshtalevasova@gmail.com) або звичайною поштою на адресу Оргкомітету: 03037,  м. Київ,  вул. Освіти, 6, кім. 48;   Всеукраїнська Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти. Cайт: http://gromad-osvita.org.ua

Телефони для довідок: (044) 520 12 07, 050 145 46 31; 096 550 12 73

Кошти перераховуються на поточний рахунок Всеукраїнської Спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти:Поточний рахунок: 26008000026135    в національній валюті.  Код ЄДРПОУ: 26252259;  ПАТУкрсоцбанк, МФО : 300023  (з поміткою – „Благодійний внесок за участь у Конкурс „Кришталева сова”).


^ ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі

«Кришталева сова – 2013»

Назва ЗНЗ


ПІБ координатора

Адреса:

вул. № буд.

село/місто

район

область

індекс

Контактні дані:

№ тел. моб.

№ тел. службового

e-mail:

класи

3

клас

Я і Укра

їна

3

клас


Християнська етика


4

клас


Я і Україна

4

клас


Християнська етика


5

клас


Етика

5

клас


Християнська етика


6

клас


Етика

6

клас


Християнська етика


7

клас


Християнська етика


8

клас


Християнська етика


9

клас

Правознавство (практичний курс)

9 клас

Художня культура

10

клас


Основи правознавства

11

клас


Основи правознавства

Людина і світ

всього

учнів

разом

Кількість учнів3–4 клас «Я і Україна»

5–6 клас – «Етика»

3–8 клас – «Християнська етика»

9 клас – «Правознавство (практичний курс)»

9 клас – «Художня культура»

10 клас – «Основи правознавства»

11 клас – «Основи правознавства», «Людина і світ»

Схожі:

Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» iconПро проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України " ", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» iconПро проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних істориків „Лелека
Лелека”, для упровадження нових форм роботи з обдарованою учнівською молоддю та розвитку творчих здібностей учнів у 2009 році було...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» iconНаказ №1062 м. Севастополь Про підсумки міського етапу ХІ всеукраїнського турніру юних правознавців
«Про проведення міського етапу ХІ всеукраїнського турніру юних правознавців» 08 жовтня 2013 року на базі загальноосвітньої школи...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» iconПравила проведення Всеукраїнського турніру юних інформатиків Загальні положення про Турнір Юних Інформатиків
Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. №305. Правила Всеукраїнського тюі розробляються та затверджуються Організаційним...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» iconКонкурс юних дослідників та винахідників «Едісони XXI століття»
України від 06. 10. 2006 №688 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу юних дослідників та винахідників «Едісони XXI століття» у...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» iconПро проведення Всеукраїнського студентського конкурсу з інтелектуальної власності
Го студентського конкурсу з напряму «Інтелектуальна власність» згідно Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» iconПро проведення Всеукраїнського студентського конкурсу з інтелектуальної власності
Го студентського конкурсу з напряму «Інтелектуальна власність» згідно Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» iconНаказ №1177 м. Севастополь Про підсумки проведення міського конкурсу шкільної преси та юних журналістів «Проба пера»
«Про проведення міського конкурсу шкільної преси та юних журналістів “Проба пера”» з 15 до 26 листопада 2012 року було проведено...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» iconНаказ №999 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи