Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених icon

Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Скачати 69.72 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Дата29.09.2012
Розмір69.72 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО–ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ"

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги!

Факультет менеджменту
Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля запрошує Вас
на ІІ Міжнародну науково–практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених
"Актуальні питання теорії та практики менеджменту", яка відбудеться
16-18 березня 2011 року у м. Луганськ.

^ МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних проблем розвитку сучасного менеджменту.

На конференції планується робота секцій з таких наукових напрямів:

 • сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту;

 • стратегічний менеджмент та управління конкурентоспроможністю економічних систем в контексті інноваційного розвитку;

 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • ділове і функціональне адміністрування та управління людськими ресурсами;

 • засоби забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності;

 • менеджмент і кібернетика: проблеми взаємозв'язку, використання інформаційних технологій та математичних методів у менеджменті.

Робочі мови конференції:

українська; російська; англійська.


^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова програмного комітету:

Голубенко О.Л., д.т.н., професор, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, заслужений діяч науки і техніки України, член-кор. АПН України

^ Члени програмного комітету:

Антіпов О.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри адміністрування СНУ ім. В.Даля, голова ДПА у Луганській області

Бузько І.Р., д.е.н., професор, заступник голови програмного комітету, проректор з науково-педагогічної роботи СНУ ім. В.Даля, заслужений діяч науки і техніки України

^ Воронкова А.Е., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності СНУ ім. В.Даля

Даніч В.М., д.е.н., професор, заступник голови програмного комітету, декан факультету менеджменту СНУ ім. В.Даля

^ Козаченко Г.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту СНУ ім. В.Даля, заслужений діяч науки і техніки України

Рамазанов С.К., д.е.н., д.т.н., професор, декан факультету інноваційної економіки та економічної кібернетики, завідувач кафедри економічної кібернетики СНУ ім. В.Даля, заслужений діяч науки і техніки України

Рач В.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри управління проектами та прикладної статистики СНУ ім. В.Даля, заслужений діяч науки і техніки України

Сумцов В.Г., к.е.н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економічної теорії СНУ ім. В.Даля


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова організаційного комітету

Даніч Віталій Миколайович, д.е.н., професор, декан факультету менеджменту СНУ ім. В. Даля

Заступники голови комітету та вчений секретар

Дібніс Григорій Ілліч, доцент кафедри адміністрування, заступник голови комітету

^ Дорошко Марина Віталіївна, аспірант кафедри менеджменту, вчений секретар комітету

Кривуля Павло Вікторович, доцент кафедри менеджменту, заступник голови комітету

Члени організаційного комітету

Авонуга Тоджуола, ст. гр. МНі-293

Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз, ст. гр. МН-271

Андреасян Гурген Каренович, ст. гр. МН-271

^ Ван Хайчао, аспірант кафедри адміністрування

Гриньов Антон Михайлович, аспірант кафедри менеджменту ЗЕД

Захарова Дар'я Сергіївна, ст. гр. УП-261

Кононова Альона Геннадіївна, ст. гр. МН-171

^ Крадінов Олександр Олександрович, ст. гр. МН-271

Мазепа Марія В'ячеславівна, ст. гр. МН-171

Перепечина Яна Андріївна, ст. гр. МН-271

Рагнєва Анна Володимирівна, ст. гр. УП-261

^ Рубанов Максим Миколайович, аспірант кафедри менеджменту

Себаштіау Юлія Адаувна, ст. гр. МН-292

Чогадзе Ія Теймуразівна, ст. гр. МН-281

Шеховцова Катерина Валеріївна, ст. гр. УП-161


^ ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по-батькові:

Назва доповіді:

Науковий напрям:

Науковий ступінь, вчене звання, посада
(для молодого вченого); навчальне становище (студент чи аспірант):

Прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника (для студента та аспіранта):

Навчальний заклад (установа):

Контактна інформація:

Поштова адреса (з індексом):

Моб. тел.: E-mail:

Тел.: факс:

Передбачувані дати

прибуття:

від'їзду:

Потреба у житлі (готель чи гуртожиток, вказати):

Потреба у кількості примірників матеріалів конференції (1, 2 чи більше – вказати, бо кількість примірників буде надруковано по кількості заяв):

Планую:

 • виступити з доповіддю;

 • взяти участь як слухач;

 • заочно;

Потрібні технічні засоби:

 • мультимедійний проектор;

 • комп’ютер;

Вкажіть, будь ласка, джерело, яке повідомило Вас про можливість участі у конференції.

Інше:


Примітка: робота секцій буде забезпечена технічними засобами (комп'ютер з дисководом та USB, мультимедійний проектор)


Програму конференції буде надіслано разом з запрошенням кожному учаснику.

Вимоги до оформлення тез:

 • матеріали оформлюються однією з робо­чих мов конференції у форматі Microsoft Word for Windows; обсяг тез: до 2 сторінок;

 • назва файлу повинна починатися з пріз­вища автора (першого, якщо їх декілька) та містити перші одне-два слова назви;

 • параметри сторінки: розмір – A5, поля зверху, знизу – 2 см, зліва - 2,5 см, справа - 1,5 см; шрифт Тimes New Roman, 10 пт; міжрядковий інтервал - 1; абзац - 1 см; вирівнювання основного тексту по ширині;

 • тези розпочинаються заголовком (напів­жирним), наступний рядок – ініціали й прізвища авторів (ініціали через пробіл та перед прізвищем; якщо авторів декілька, то прізвища у один рядок через кому), наступний рядок – назва організації, звідки автори (курсив); все по центру;

 • рисунки і таблиці не мають перевищувати за шириною 10 см, за висотою – 16 см;

 • усі формули мають бути набраними в редакторі Microsoft Equation - 3.0.


Тези, які не відповідають вимогам, не будуть прийняті до друку.


Для участі необхідно до 20 лютого 2011 року надіслати на електронну (бажано) чи звичайну поштову адресу:

 • заявку на участь;

 • тези;

 • копію чи електронну скан-копію квитанції про сплату оргвнеску (усі файли мають починатися з прізвища першого автора).


Бланк заявки учасника та шаблон оформлення тез можна знайти на сайті конференції

http://management.snu.edu.ua/apm

Використання бланку та шаблону значно полегшить роботу оргкомітету по обробці заяв та тез, які надішлють учасники.

Терміни та умови подачі заявок на участь

Заявки та тези приймаються до 20 лютого 2011 року. Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Співавтори допо­віді надсилають спільну заявку на участь у конференції та сплачують організаційний внесок у розмірі 120 грн за одну доповідь (у заявці на доповідь слід вказати кількість зарезервованих примірників матеріалів конференції та сплатити 30 грн за кожний додатковий примірник). Вартість оргвнеска включає часткові витрати на організацію конференції та видання її матеріалів. Матеріали буде вручено учасникам конфе­ренції під час реєстрації. Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників кон­ференції не входять до оргвнеску. Організа­ційний внесок має бути перераховано і копію квитанції про сплату надіслано разом з заявою на участь конференції.

Кошти слід перерахувати на рахунок:

Р/р 26200012024202 в БТА Банк,
МФО 321723, ІН 3136418219


Одержувач: Гриньов А.М.
Призначення платежу:


за інформаційно-консультаційні послуги без ПДВ; Прізвище І.Пб.

(Валюта платежу: українська гривня)

Звертатися за телефонами:

з організаційних питань та питань друку матеріалів конференції:

Дорошко Марина: (095)6006950

Гриньов Антон: (095)6006185

з питань приїзду та розміщення:

Шеховцова Катерина: (050)2362952

Адреса оргкомітету: факультет менеджменту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, вул. Тухачевського, 11 (12-й корпус), м. Луганськ, 91034, Україна,
конт. т/ф: (0642) 47-84-17, (0642) 34-18-75
Е-mail: apm@snu.edu.ua

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство освіти І науки
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІІІ міжнародну науково-практичну...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconΨ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної
Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка До 175-річного ювілею Економічний факультет До 65-річного ювілею Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Міжнародна науково-практична конференція студентів,
Вас до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, яка відбудеться 5-6 листопада...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет будівництва І архітектури наукова конференція молодих вчених, аспірантів І студентів у двох частинах Частина 1 Тези доповідей
Рекомендовано до видання Оргкомітетом наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, протокол №1 від 8 листопада 2012...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет будівництва І архітектури наукова конференція молодих вчених, аспірантів І студентів у двох частинах Частина 1 Тези доповідей
Рекомендовано до видання Оргкомітетом наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, протокол №1 від 8 листопада 2012...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет будівництва І архітектури наукова конференція молодих вчених, аспірантів І студентів у двох частинах Частина 2 Тези доповідей
Рекомендовано до видання Оргкомітетом наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, протокол №1 від 8 листопада 2012...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет будівництва І архітектури наукова конференція молодих вчених, аспірантів І студентів у двох частинах Частина 2 Тези доповідей
Рекомендовано до видання Оргкомітетом наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, протокол №1 від 8 листопада 2012...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
move to 0-285060
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи