Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни
Скачати 154.18 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни
Дата11.08.2012
Розмір154.18 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Н А К А З


N 252 від 20.10.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

5 листопада 1999 р.

vd991020 vn252 за N 768/4061


Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ

N 329 ( z0944-00 ) від 12.12.2000 )


Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від

12.10.92 N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження Положення про

дозвільну систему" та від 07.09.93 N 706 ( 706-93-п ) "Про порядок

продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних

засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та

дратівної дії", а також з метою впорядкування видачі медичної

довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Порядок видачі медичної довідки для отримання

дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,

начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і

Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити дотримання

порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії)

на об'єкт дозвільної системи відповідно до вимог цього наказу.

3. Організувати виготовлення, зберігання та облік бланків

"Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт

дозвільної системи" (форма 127/о (облікова) як документів суворого

обліку згідно з Порядком видачі медичної довідки для отримання

дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Поляченка Ю.В.


Міністр Р.В.Богатирьова


Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України 20.10.99

N 252


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 1999 р.

за N 768/4061


Порядок видачі

медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на

об'єкт дозвільної системи


1. Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт

дозвільної системи (ф. N 127/о (облікова), додаток 1, далі -

медична довідка) є єдиним документом, що видається громадянину

лікувально-консультативною комісією після проведення медичного

огляду з метою вирішення питання про наявність або відсутність

медичних протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт

дозвільної системи відповідно до постанов Кабінету Міністрів

України від 12 жовтня 1992 р. N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження

Положення про дозвільну систему" та від 7 вересня 1993 р. N 706

( 706-93-п ) "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і

застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених

речовинами сльозоточивої та дратівної дії".

2. Бланки медичної довідки є документами суворої звітності,

що вимагає:

виготовлення їх друкарським способом, з нумерацією відповідно

до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів

суворого обліку, затверджених спільним наказом Служби безпеки

України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України

від 24.11.93 N 740, Міністерства фінансів України від 25.11.93

N 98 ( z0008-94 ), що зареєстрований в Міністерстві юстиції

України 14.01.94 за N 8/217;

обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків

суворої звітності;

пронумерування, прошнурування та скріплення "Журналу

реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи"

(ф. N 127-1/о, додаток 2) підписом керівника та печаткою

лікувально-профілактичного закладу, лікарсько-консультативна

комісія якого має право на видачу медичної довідки;

контролю за оформленням документів, використанням бланків.

3. Знищення пошкоджених бланків медичних довідок проводиться

в присутності комісії, що утворюється керівником

лікувально-профілактичного закладу, та оформлюється відповідним

актом.

4. Бланки медичної довідки замовляють

лікувально-профілактичні заклади, що здійснюють відповідні медичні

огляди і видають медичні довідки. Методичне керівництво щодо обігу

медичних довідок та контроль за використанням

лікувально-профілактичними закладами бланків медичної довідки

покладаються на Науково-методичний та клініко-реабілітаційний

центр з проблем хімічних залежностей МОЗ України. ( Пункт 4 в

редакції Наказу МОЗ N 329 ( z0944-00 ) від 12.12.2000 )

5. Перелік лікувально-профілактичних закладів, яким надане

право видачі медичної довідки (далі - лікувально-профілактичні

заклади), визначається наказами Міністерства охорони здоров'я

Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних,

Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

6. Медичні обстеження з метою видачі медичної довідки

проводяться за рахунок замовників.

7. Питання про видачу медичної довідки вирішується

лікарсько-консультативною комісією, до складу якої входять: голова

комісії (лікар-терапевт), лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог,

лікар-офтальмолог. Перелік лабораторних та функціональних

обстежень включає в себе обов'язковий обсяг (загальний аналіз

крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й

полей зору), а також індивідуальні додаткові обстеження, що

призначаються лікарями - членами лікарсько-консультативної

комісії. При вирішенні питання про видачу медичної довідки

обов'язково враховуються результати обов'язкового профілактичного

наркологічного огляду громадянина, дані щодо перебування

громадянина на психіатричному обліку.

8. При вирішенні питання про отримання медичної довідки

громадянин має засвідчити свою особу (надати паспорт), подати

сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного

наркологічного огляду, довідку щодо перебування громадянина на

психіатричному обліку, 2 фотокартки розміром 3х4 см, документ, що

підтверджує оплату послуг, пов'язаних з видачею медичної довідки.

Медична довідка без будь-якого з указаних вище документів не

видається.

9. При потребі комісія має право на залучення медичних

працівників, участь яких не передбачена переліком спеціалістів, що

входять до складу комісії.

10. Дані медичних обстежень заносяться лікарями

лікарсько-консультативної комісії до Медичної картки амбулаторного

хворого (ф. N 025/о). В цю картку обов'язково вклеюються

сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного

наркологічного огляду, довідка щодо перебування громадянина на

психіатричному обліку.

При наявності в громадянина захворювань відповідно до

Переліку медичних протипоказань для отримання дозволу (ліцензії)

на об'єкт дозвільної системи (додаток 3) лікарсько-консультативна

комісія виносить висновок щодо наявності медичних протипоказань

для отримання дозволу (ліцензії) на конкретний об'єкт дозвільної

системи. При відсутності в громадянина захворювань відповідно до

вказаного Переліку лікарсько-консультативна комісія виносить

висновок щодо відсутності медичних протипоказань для отримання

дозволу (ліцензії) на конкретний об'єкт дозвільної системи.

11. Після проведення медичного огляду

лікарсько-консультативна комісія видає громадянину медичну довідку

із зазначенням наявності чи відсутності у нього медичних

протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на конкретний

об'єкт дозвільної системи. Максимальний термін дії медичної

довідки визначається, виходячи з даних лікарського огляду, а також

терміну дії наданого громадянином сертифіката про проходження

обов'язкового профілактичного наркологічного огляду (ф. N 140-0

(облікова), але не може перевищувати трьох років.

Медична довідка, що підписана членами й головою

лікарсько-консультативної комісії, засвідчується печаткою

лікувально-профілактичного закладу.

12. Громадянин має право отримати дублікат виданої медичної

довідки упродовж повного строку її дії. При цьому додаткові

медичні обстеження не проводяться, громадянин сплачує тільки

вартість бланку медичної довідки.

13. Лікарсько-консультативна комісія не проводить медичний

огляд:

за наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або

загостренні хронічного неінфекційного захворювання;

за наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в

заразному періоді;

при перебуванні обстежуваної особи в стані сп'яніння

будь-якого походження.

14. Видача медичних карток, протоколів засідань

лікарсько-консультативної комісії на руки громадянам неприпустима.

Заповнені медичні документи зберігаються в архіві

лікувально-профілактичного закладу, що проводив медичний огляд,

протягом 25 календарних років.

15. Висновок лікарсько-консультативної комісії може бути

оскаржений громадянином у Міністерстві охорони здоров'я Автономної

Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської

та Севастопольської міських держадміністрацій або в судовому

порядку.


Додаток 1

до пункту 1 Порядку видачі медичної

довідки для отримання дозволу

(ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи


------------------------------------

|Код форми за ЗКУД --------------- |

| --------------- |

|Код форми за ЗКПО --------------- |

| --------------- |

------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

|Міністерство охорони | |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |

|здоров'я України | |Форма N 127/о (облікова) |

|-------------------------| |Затверджена наказом МОЗ України |

| | |------------- N --------- |

| Найменування закладу | |------------- --------- |

---------------------------------------------------------------------


Серія ______ N __________


Медична довідка

для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи


1. Прізвище, ім'я та по батькові: ___________________________

2. Дата народження: _________________________________________

3. Адреса: __________________________________________________

4. Медичний огляд проведено з метою вирішення питання про

наявність або відсутність медичних протипоказань для отримання

ліцензії (дозволу) на:

__________________________________________________________________

(об'єкт дозвільної системи)

__________________________________________________________________

5. Висновок лікарсько-консультативної комісії:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Медична довідка дійсна до: _______________________________


Місце для Голова ЛКК ______________________

фотокартки розшифрувати


Члени ЛКК ______________________

розшифрувати


М.п. лікувально-профілактичного закладу Дата


Додаток 2

до пункту 2 Порядку видачі медичної

довідки для отримання дозволу

(ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи


------------------------------------

|Код форми за ЗКУД --------------- |

| --------------- |

|Код форми за ЗКПО --------------- |

| --------------- |

------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

|Міністерство охорони | |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |

|здоров'я України | |Форма N 127-1/о (облікова) |

|-------------------------| |Затверджена наказом МОЗ України |

| | |------------- N --------- |

| Найменування закладу | |------------- --------- |

---------------------------------------------------------------------


Журнал

реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи


-------------------------------------------------------------------------

| N |Дата |Звідки|Кіль-|Серія|Підпис|Дата|Кому|Серія|Підпис|Підпис|Зали-|

|з/п|отри-|отри- |кість|та |особи,|ви- |ви- |та |особи,|особи,|шок |

| |мання|мані | |номер|що от-|дачі|дані|номер|що |що от-| |

| | | | | |римала| | | |видала|римала| |

| | | | | |бланки| | | |бланки|бланки| |

|---+-----+------+-----+-----+------+----+----+-----+------+------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

-------------------------------------------------------------------------


Додаток 3

до пункту 9 Порядку видачі медичної

довідки для отримання дозволу

(ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи


Перелік медичних протипоказань

для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи


1. Наркологічні протипоказання (відповідно до наданого

громадянином сертифіката про проходження обов'язкового

профілактичного наркологічного огляду, ф. N 140-0 (облікова).


2. Психіатричні протипоказання, а саме:

2.1. Громадянам, які страждають психічними захворюваннями й

визнані недієздатними в порядку, встановленому чинним

законодавством.

2.2. Громадянам, які страждають психічними захворюваннями й

скоїли суспільно небезпечні вчинки.

2.3. Громадянам, що за психічним станом схильні до агресії

або аутоагресії.

2.4. Громадянам, які страждають захворюваннями або

перебувають у такому стані, що супроводжуються недоумством.

2.5. Хворим на епілепсію чи інші психічні захворювання, що

супроводжуються епілептиформними нападами або їх еквівалентами.

2.6. Громадянам із соматично обумовленими порушеннями

психіки.


3. Важкі форми цукрового діабету, що супроводжуються

коматозними станами.

4. Граничні стани, що проявляються у вигляді

астено-невротичного синдрому, істерії, а також стани після

перенесених захворювань нервової системи, що супроводжуються

помірними парезами, паралічами, порушеннями координації рухів.

5. Порушення функцій вестибулярного апарату, в тому числі

хвороба Меньєра.

6. Гострота зору з корекцією нижче 0,08 на кращому оці.

7. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню.

8. Обмеження поля зору більше ніж на 20 град. у будь-якому

меридіані, центральна скотома (абсолютна чи відносна).

^ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Н А К А З


N 329 від 12.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

25 грудня 2000 р.

за N 944/5165


Про внесення змін до Порядку видачі медичної довідки для

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи,

затвердженого наказом МОЗ України від 20.10.99 N 252


З метою вдосконалення порядку видачі медичної довідки для

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи

Н А К А З У Ю:


1. Внести зміну до Порядку видачі медичної довідки для

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи

(далі - Порядок), затвердженого наказом МОЗ України від 20.10.99

N 252 ( z0768-99 ) "Про затвердження Порядку видачі медичної

довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи" і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.99

за N 768/4061, а саме:

пункт 4 Порядку викласти в редакції:

"4. Бланки медичної довідки замовляють

лікувально-профілактичні заклади, що здійснюють відповідні медичні

огляди і видають медичні довідки. Методичне керівництво щодо обігу

медичних довідок та контроль за використанням

лікувально-профілактичними закладами бланків медичної довідки

покладаються на Науково-методичний та клініко-реабілітаційний

центр з проблем хімічних залежностей МОЗ України".


2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Картиша А.П.


Міністр В.Ф.Москаленко

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров\Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи