Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій icon

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій




НазваПро затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Сторінка6/12
Дата11.08.2012
Розмір1.39 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ПЕРЕЛІК
шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників


^ Загальні положення:

1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я працівників.

2. Обов'язково враховуються перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, додаткові протипоказання у відповідності до конкретних виробничих факторів, що приведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, в обов'язковому порядку проводиться: дослідження крові (Hb, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному - флюорографія, за винятком пунктів цього додатка, де вказана обов'язкова рентгенографія органів грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичних оглядів жінок оглядає акушер-гінеколог з проведенням бактеріологічного (на флору) і цитологічного (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.

6. Речовини, які визначені в переліку значком "А", належать до алергенів, значком "К", - до канцерогенів, значком "П" - до подразнювальних, значком "Ф" - до тих, що володіють фіброгенною дією, значком "Н" - до тих, що мають наркотичний ефект. За необхідності уточнення віднесення конкретної хімічної речовини до класу алергенів та канцерогенів слід керуватися гігієнічними нормативами - Переліком промислових алергенів, затвердженим наказом МОЗ України від 02.03.2007 за N 99, зареєстрованим в Мін'юсті 28.03.2007 за N 285/13552, та Переліком речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини, затвердженим наказом МОЗ України від 13.01.2006 за N 7, зареєстрованим у Мін'юсті 06.02.2006 за N 100/11974.

N з/п

Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу

Періодич-
ність оглядів у лікувально-
профілак-
тичному закладі

Фах лікарів, що беруть участь у медичних оглядах

Лабораторні, функціональні та інші дослідження

^ Медичні протипоказання
(на доповнення до загальних медичних протипоказань)

1

2

3

4

5

6

^ 1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи

1.1

Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота азотна, азоту оксиди, азоту діоксид (у перерахунку на NO2) ін.)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог

загальний аналіз крові,
ФЗД

1. Поширені субатрофічні зміни всіх відділів ВДШ
2. Гіперпластичний ларингіт
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.2

Альдегіди аліфатичні (насичені, ненасичені) і ароматичні (формальдегідАК, ацетальдегід, акролеїн, бензальдегід, фталевий альдегід та ін.)

1 раз на рік

оториноларинголог
невропатолог
дерматолог
онколог

загальний аналіз крові,
ФЗД

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Алергічні захворювання

1.3

Альдегідів і кетонів галогенопохідні (хлорбензальдегід, фторацетон, хлорацетофенон і ін.)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові,
ФЗД

1. Хронічні захворювання шкіри
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Алергічні захворювання
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.4

Аміни, аміди органічних кислот, анілін і інші похідні (діметилформамід, діметилацетамід, капролактамА та ін.)

1 раз на рік

оториноларинголог
невропатолог
дерматолог
уролог
офтальмолог

загальний аналіз крові (за наявності алергенної дії),
АЛТ*, АСТ*,
білірубін крові*, ФЗД,
загальний аналіз сечі

1. Хронічні захворювання нервової системи
2. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
5. Алергічні захворювання
6. Виражена вегетативно-судинна дисфункція з пароксизмальними станами
7. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи
8. Хронічні захворювання сечовидільної системи

1.5

Берилій та його сполукиА,К

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог (при роботі з розчинними сполуками)

загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.1)

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи
3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
4. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
5. Гіперпластичний ларингіт (при роботі з розчинними сполуками берилію)
6. Хронічні захворювання периферичного відрізка ока

1.6

Бор і його сполуки (бору карбідФ, нітритФ і ін.)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог

рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.1, 3.4)

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи

1.6.1

Бороводні

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД, білірубін крові*, АЛТ*, АСТ*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

1.7

Галогени

1.7.1

Хлор, бромА, йодА, сполуки з воднем, оксиди

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

ФЗД,
загальний аналіз крові

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання ВДШ
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.7.2

Фтор і його неорганічні сполуки

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
стоматолог
офтальмолог
невропатолог
хірург

ФЗД,
рентгенографія трубчастих кісток при стажі більше 5 років, 1 раз на 3 роки зі збереженням усіх рентгенограм в архіві,
АЛТ*,
білірубін*

1. Хронічний субатрофічний і атрофічний риніт. Гіперпластичний ларингіт. Ерозія слизової оболонки порожнини носа
2. Хронічні захворювання центральної і периферичної нервової системи
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
5. Захворювання порожнини рота
6. Хронічні захворювання переднього відрізка ока; катаракта
7. Хронічні захворювання кістково-м'язової системи з ураженням кісткової структури
8. Хронічний гепатит
9. Виразкова хвороба

1.7.3

Фосгени

1 раз на рік

оториноларинголог

ФЗД

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.8

Гідразин і його похідні (фенілгідразін та ін.)

1 раз на рік

дерматолог
невропатолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові
білірубін крові, АЛТ*
визначення рівня ксантуренової кислоти

1. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи *
2. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
3. Вегетативні дисфункції
4. Гіпертрофічні риніти та ларингіти
5. Хронічні захворювання центральної та периферичної нервової системи

1.9

Залізо та його оксиди

1 раз на рік

дерматолог
невропатолог
ендокринолог
онколог

% НТЗ (насичення трансферину залізом), цукор у крові, білірубін крові, АЛТ*, рентгенограма органів грудної клітки (див. п. 3.5)

1. Порушення вуглеводного обміну
2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання суглобів
5. Гіпогонадизм

1.10

КадмійК і його сполуки

1 раз на 2 роки

оторинолариголог
невропатолог
стоматолог*

ФЗД, загальний аналіз крові, аналіз сечі, рентгенограма органів грудної клітки (див. п. 3.4, 3.1), АЛТ*, АСТ*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання нирок
5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

1.11

Карбоніли металів:
нікелюА,К, кобальтуА, заліза та ін.

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенограма органів грудної клітки

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

1.12

Кетони аліфатичні та ароматичні (ацетон, метилетилкетон, ацетофенон та ін.)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
невропатолог

ФЗД, загальний аналіз крові, ГГТФ*

1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Токсикоманія
3. Наркоманія

1.13

Кислоти органічні (мурашина, оцтова, пропіонова, масляна, валеріанова, капронова, щавлева, адипінова, акрилова, нафтенова і ін.) та їх ангідриди
Кислот органічних галогенопохідні (хлороцтова, трихлороцтова, перфтормасляна, трихлорпропіонова та ін.) та їх ангідриди

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові,
активність холінестерази

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.13.1

Кислота
ізофталеваА
терефталеваА
фталевий ангідрид та його похідні

1 раз на рік

як у п. 1.12

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
3. Хронічні захворювання ВДШ, бронхіальна астма
4. Розповсюджені захворювання усіх відділів ВДШ: гіперпластичний ларингіт
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.14

Кобальт та його неорганічні сполукиА

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної клітки (див. п. 3.4, 3.1), ФЗД

1. Хронічні рецидивні, захворювання органів дихання і шкіри
2. Алергічні захворювання
4. Захворювання серцевого м'яза

1.14.1

Ванадій

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.4, 3.1), ФЗД

1. Хронічні рецидивні, захворювання органів дихання і шкіри
2. Алергічні захворювання
3. Захворювання серцевого м'яза

1.14.2

Молібден, вольфрам, ніобій, тантал і їх сполуки

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної порожнини, ФЗД

1. Хронічні рецидивні захворювання органів дихання і шкіри
2. Алергічні захворювання

1.15

Органічні сполуки кремнію (сілани)А

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Гіперпластичний ларингіт
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Алергічні захворювання**
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.16

Марганець і його сполуки

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенографія органів грудної клітини (див. п. 3.1)

1. Хронічні захворювання нервової системи
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Алергічні захворювання

1.17

Мідь та її сполуки
срібло, золото та їх сполукиА

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, АЛТ* та білірубін крові*
АСТ*, ФЗД

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.18

Метали лужні та їх сполуки (натрій, калій, рубідій, цезій та їх гідроксиди)
Метали лужноземельні (кальцій, стронцій, барій та їх сполуки)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

1.18.1

Метали рідкісноземельніФ (лантан, скандій, церій та їх сполуки)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.18.2

Літій та його сполуки

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові*, загальний аналіз сечі

1. Хронічні захворювання центральної нервової системи
2. Захворювання зорового нерва та сітківки
3. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
4. Алергічні захворювання
5. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

1.19

Луги їдкі

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.20

Арсен і його неорганічніК та органічні сполукиК

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, АЛТ*, білірубін крові*, АСТ*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання нервової системи
5. Хронічні рецидивні захворювання
шкіри
6. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації
7. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

1.21

Нікель і його сполукиА, К

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.1) і ФЗД

1. Поширені та ізольовані дистрофічні захворювання ВДШ
2. Гіперпластичний ларингіт
3. Захворювання органів дихання і серцево-судинної системи, що перешкоджають праці в протигазі
4. Алергічні захворювання
5. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації (навіть в анамнезі)
6. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.22

Озон

1 раз на рік

оториноларинголог

загальний аналіз крові

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.23

Органічні оксиди, пероксиди та гідропероксиди (етилену, пропілену тощо)
Пероксиди неорганічні (пергідроль)

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові
АЛТ*, АСТ*

1. Хронічні захворювання шкіри
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Алергічні захворювання
4. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації
5. Захворювання гепатобіліарної системи

1.24

Олово і його неорганічні сполукиФ

1 раз на 2 роки

невропатолог

ФЗД,
рентгенографія органів грудної клітки

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.24.1

Олово і його органічні сполуки

1 раз на рік

невропатолог

 

1. Хронічні захворювання ЦНС

1.25

Платинові метали та їх сполукиА (рутеній, родій, паладій, осмій, іридій, платина)

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ФЗД, загальний аналіз сечі

1. Поширені та ізольовані дистрофічні захворювання ВДШ
2. Алергічні захворювання ВДШ
3. Хронічні рецидивні захворювання бронхолегеневої системи
4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.26.

Ртуть та її неорганічні сполуки

1 раз на рік

невропатолог
стоматолог
дерматолог

визначення ртуті в сечі
АЛТ*, АСТ*

1. Хронічні захворювання нервової системи
2. Хвороби зубів і слизової оболонки (хронічний гінгівіт, стоматит, пародонтит)
3. Хвороби нирок
4. Хронічні захворювання органів травлення
5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи
6. Хронічні захворювання шкіри

1.27

Свинець, його неорганічні та органічні сполуки

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог

кількість еритроцитів, ретикулоцитів, еритроцитів з базофільною зернистістю, дельта- АЛК (амінолевуленова кислота) та КП (копропорфірин) у сечі, АЛТ та білірубін крові*

1. Уміст гемоглобіну менш як 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок
2. Хронічні захворювання нервової системи
3. Хронічні захворювання печінки та нирок
4. Ретинопатія, звуження поля зору

1.28

Селен, телур та їх сполуки

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
невропатолог

ФЗД, загальний аналіз крові, АЛТ та білірубін крові

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи з порушенням функції печінки**
3. Хронічні алергічні захворювання
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій iconПроведення медичних оглядів працівників Національного авіаційного університету
Центр культури І мистецтв, науково-технічна бібліотека, видавництво, Державний музей авіації
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій iconПро затвердження "Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р.
Про затвердження “Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному...
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій iconТема кількість годин
Особливості та принципи діагностики, класифікація професійних захворювань. Організація та проведення медичних оглядів працівників...
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій iconІнформація медичного центру нау про стан профілактичних медичних оглядів студентів з вересня 2010 по квітень 2011 р

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій iconПорядок проведення профілактичних
«Особи, які відмовляються або ухиляються від проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів, відсторонюються від роботи,...
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій iconНаказ №1201 Про проведення ІІІ всеукраїнського з’їзду працівників освіти
Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12. 10. 2011 №1035-р «Про проведення ІІІ всеукраїнського з’їзду працівників...
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій iconПро затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( ) від 07.
move to 1143-14703
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій iconПро затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( ) від 07.
move to 1143-14703
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій iconГрафік проходження профілактичних медичних оглядів студентами нау з вересня 2011 року

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій iconПовідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України
Терство освіти І науки України повідомляє про оприлюднення 25. 10. 2010 на своєму офіційному web-сайті – www mon gov ua проект наказу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи