Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон icon

Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон
Скачати 78.94 Kb.
НазваПредметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон
Дата11.08.2012
Розмір78.94 Kb.
ТипЗакон
ТМ

03039, м. Київ, Пр. 40-річчя Жовтня 15а

тел./факс 451-46-50,451-46-51,451-46-52

e-mail:office@ukreserv.kiev.ua

П/р № 26504016276001


в Авіаційному відділенні

КФ ПАТ КБ «Південкомбанк»

МФО 320876, Ідентифікаційний код 25289272


ВИТЯГ

З умов страхування співробітників НАУ за Генеральним Договором №024-101 «Добровільного медичного страхування»


Ви застраховані згідно з умовами Генерального Договору Добровільного медичного страхування №024-101. Ваш страховий захист діє з 01.09.2011р по 31.08.2012р

1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному законодавству України

2. ^ ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

2.1. Страховим ризиком за Генеральним Договором є захворювання, загострення хронічного захворювання, настання травм, отруєння чи іншого нещасного випадку та їх наслідків, аномалій, патологічних станів, деяких природних фізіологічних станів, внаслідок яких виникає необхідність у зверненні Застрахованої особи до медичного закладу для отримання медичних послуг.

2.2. За Генеральним Договором страховим випадком є звернення Застрахованої особи під час дії договору страхування до медичного закладу у разі настання події з перелічених в пункті 2.1. та отриманням консультативної, профілактичної, діагностичної, лікувально-оперативної чи іншої допомоги за страховою медичною програмою: ”Амбулаторно-поліклінічна допомога”, “Стаціонарна допомога”, “Стоматологія”, які наведені нижче

3. Перелік та обсяг медичних послуг (страхові медичні програми)

3.1. Програма “Амбулаторно-поліклінічна допомога”( на базі Медичного центру НАУ).

Програма гарантує надання та оплату діагностики та амбулаторно-поліклінічного лікування спеціалістів різноманітного профілю.

Програма включає в межах страхової суми – 1 800грн:

 • надання висококваліфікованої консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги спеціалістами

 • проведення лабораторних та діагностичних обстежень, включаючи дуоденальне зондування, загально клінічні аналізи сечі та крові, рентгенологічні дослідження,

 • електрокардіограма, реовазограма, енцефалограма, ультразвукова діагностика, ендоскопічне дослідження;

 • консультації профільних спеціалістів: терапевта, кардіолога, хірурга, пульмонолога, травматолога, окуліста, невропатолога, гінеколога, уролога, інфекціоніста, дерматолога, отоларинголога.

3.2.. Програма “Стаціонарна допомога”( на базі Клінічної лікарні №6).

Програма гарантує надання та оплату в межах страхової суми – 2 800грн стаціонарної медичної допомоги в медичному закладі.

Госпіталізація здійснюється протягом 1-3 діб з моменту отримання направлення лікаря та невідкладно у разі гострого захворювання або нещасного випадку. Гарантується також оплата вартості ліків, необхідних для лікування, надання необхідних побутових умов, виконання усіх інвазійних маніпуляцій одноразовим інструментарієм, оплата вартості харчування.

3.3. Програма “Стоматологія”(на базі Медичного центру НАУ)

Програма гарантує надання та оплату в межах страхової суми – 400грн вартості послуг, пов’язаних з невідкладною стоматологічною допомогою:

 • застосування анестезії при проведенні лікувальних процедур;

 • терапевтичну допомогу – знеболююче лікування та пов’язане з ним пломбування зубу;

 • хірургічну допомогу – видалення зубу.

4.^ СТРАХОВА СУМА, РОЗМІР СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ, ТЕРМІН СПЛАТИ

4.1 Загальна страхова сума складає – 5 000грн

4.2. Загальна страхова премія складає – 600грн

4.3. Термін сплати страхової премії – по 50грн помісячно.

^ 5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Застрахована особа має право:

5.1.1. Отримати у разі настання страхового випадку платні медичні послуги на умовах, передбачених договором страхування.

5.1.2. Отримати платні медичні послуги на умовах, відмінних від тих, що передбачаються договором страхування, за умови попереднього письмового узгодження з Страховиком (і Страхувальником при колективному страхуванні).

5.1.3. Згідно з чинним законодавством України пред’явити позов Страховику, Страхувальнику (при колективному страхуванні) або медичному закладу у разі нанесення Застрахованій особі шкоди з їх вини.

5.2. Застрахована особа зобов’язана:

5.2.1. Дбайливо ставитись до свого здоров’я, не шкодити йому, не створювати додаткового ризику настання страхового випадку.

5.2.2. Надати Страховику достовірні відомості, необхідні при укладанні договору страхування, на вимогу Страховика пройти медичне обстеження

5.3. Страховик має право:

5.3.1. При укладанні договору страхування вимагати проведення медичного обстеження осіб, які мають бути застраховані, та за його результатами приймати рішення щодо їх прийняття на страхування.

5.3.2. Перевіряти надану Страхувальником інформацію. Робити запити в компетентні органи про відомості, необхідні для з’ясування обставин страхового випадку.

5.3.3. Вимагати проведення медичного обстеження Застрахованої особи довіреним лікарем Страховика після настання страхового випадку до і/або після надання медичних послуг. Проводити за допомогою довірених лікарів або фахівців експертної комісії медичну експертизу правильності встановлення діагнозу та призначеного курсу лікування.

5.3.4. Відмовити у виплаті страхової суми (її частини) у випадках, передбачених договором страхування.

5.4. Страховик зобов’язаний:

5.4.1. Ознайомити Застраховану особу з умовами і Правилами страхування.

5.4.2. Видати іменні документи, що посвідчують факт укладення договору страхування з застрахованими особами.

5.4.3. Здійснити виплату страхової суми згідно згідно з умовами Договору страхування.

5.4.4. Контролювати обсяг, строки та якість медичних послуг, що надаються.

5.4.5. Захищати інтереси Застрахованих осіб в разі заподіяння медичним закладом шкоди їх здоров’ю.

5.4.6. При відмові в виплаті страхової суми (її частини) повідомити про це Страхувальника (застраховану особу) протягом 5-ти робочих днів, в письмовій формі з зазначенням причин відмови

^ 6.ДІЇ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

6.1. При виникненні захворювання або травми, які можуть бути розцінені як страховий випадок, Застрахована особа звертається до медичного закладу –МЦ НАУ, а в разі госпіталізації – Клінічну лікарню №6 .

6.2. Медична допомога надається тільки при наявності документу, що засвідчує особу та іменного документу, що посвідчує факт укладення договору страхування з застрахованою особою.

^ 7. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

7.1. В разі надання застрахованій особі медичних послуг в медичному закладі, вказаному в п. 6.1, Страховик сплачує вартість лікування за безготівковим розрахунком на поточний рахунок медичного закладу.

^ 8. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

8.1. Страховими випадками не визнаються звернення Застрахованої особи до медичного закладу у зв’язку з:

8.1.1. Вживанням Застрахованою особою алкоголю, наркотиків, токсичних речовин, ліків без призначення лікаря або врозріз з інструкцією стосовно їх вживання, самолікування або лікування особою, яка не має відповідної медичної освіти або права на проведення лікування.

8.1.2. Спробою вчинення чи вчиненням Застрахованою особою протиправних дій, або будь - якими їх наслідками.

8.1.3. Замахом на самогубство, за винятком тих випадків, коли Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб.

8.1.4. Навмисного спричинення Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень.

8.1.5. Навмисні дії Застрахованої особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов`язані з виконанням ними громадянського чи службового обов`язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров`я, честі, гідності та ділової репутації.

8.1.6. Екологічними катастрофами

8.1.7. Страховик не відшкодовує витрати, пов’язані з наступними захворюваннями та послугами:

 • Психічними захворюваннями та їх ускладненнями;

 • хронічними захворюваннями, що потребують постійної замісної терапії, якщо вони виникли до початку дії Договору (цукровий діабет, печінкова та ниркова недостатність і т.д.);

 • спадковими захворюваннями, вродженими аномаліями та вадами розвитку;

 • захворюваннями, пов’язаними з епідеміями, карантинними заходами;

 • СНІДом, носійством вірусів СНІДу, вірусним гепатитом, особливо небезпечними інфекційними хворобами;

 • грибковими ураженнями шкіри, слизових оболонок та внутрішніх органів;

 • псоріазом, нейродермітами, екземами, якщо площа ураження досягає 15 % та більше поверхні шкіри;

 • венеричними хворобами та захворюваннями, що передаються переважно статевим шляхом;

 • гострими та хронічними променевими ураженнями;

 • онкологічними захворюваннями, виявленими до початку дії Договору;

 • лікуванням методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатія, рефлексотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, іридодіагностика , тощо);

 • лікуванням, що є дослідно-експериментальним, пов’язаним з апробацією нових медикаментів або розробкою нових методів лікування;

 • ожирінням, косметологічними, пластичними операціями, корекцією зору та їх ускладненнями;

 • пологами, безпліддям, штучним заплідненням та штучним перериванням вагітності, клімаксом;

 • трансплантацією органів або тканин;

 • лікуванням порушень мови;

 • захворюваннями та травмами, що виникли в результаті свідомих дій Страхувальника, пов’язаних з невиправданим ризиком;

 • ГРВІ (грип) та його ускладненнями;

 • профілактичними щепленнями та профілактичними оглядами;

 • стоматологічним протезуванням, протезуванням суглобів та іншими видами протезування

8.1.8. Отриманням Застрахованою особою додаткових платних медичних послуг, які не передбачені Генеральним Договором, або - без попереднього письмового погодження з Страховиком - в тих медичних закладах, які не зазначені в Генеральному Договорі страхування.

^ 9. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ

9.1. Страховик має право відмовити в виплаті страхової суми (її частини) або зменшити суму виплати у випадках:

9.1.1. не внесення або несвоєчасного внесення Страхувальником (Застрахованою особою) страхового платежу (його частини) згідно з Генеральним Договором;

9.1.2. якщо Застрахована особа не надала Страховику дані, що мають значення для оцінки страхового ризику, або свідомо надав невірні дані; не повідомив письмово Страховика про зміни, що призвели до зміни ступеню ризику;

9.1.3. отримання Застрахованою особою компенсації від особи, винної в заподіянні шкоди Застрахованій особі, або від третіх осіб;

9.1.4. створення Страховику перешкод у визначенні обставин і характеру страхового випадку або розміру і якості наданих медичних послуг;

9.1.5. не надання Застрахованою особою документів, передбачених умовами договору страхування;

9.2. Якщо у відношенні Застрахованої особи порушена кримінальна справа і ведеться розслідування, Страховик вправі відмовити у виплаті страхової суми (її частини) до закінчення слідства.


Для отримання медичної допомоги звертатися за адресою:

МЦ НАУ, Київ, вул.. Гарматна 47

Тел. Реєстратури (044) 497-40-38

Клінічна лікарня №6, м. Київ, Пр-т Космонавта Комарова 3

При собі мати сервісну картку та документ, що засвідчує особу Застрахованого

Схожі:

Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон iconЛекція №18. Провадженя у кримінальних справах про злочини, вчинені неповнолітніми особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
Ці особливості пов'язані з предметом доказування у справах, колом І статусом осіб, які беруть участь у судочинстві з метою підвищення...
Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон iconОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Визначте, що не може бути предметом договору купівлі-продажу: а) авторські права; б) товар; в) майнові права; г) право вимоги (якщо...
Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон iconРозглядаються питання, пов’язані з головними структурними і змістовними підрозділами суспільної географії (СГ), зокрема: 1) загальними і конкретними об’єктами, предметом дослідження, структурою науки

Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон iconЗакон україни про захист персональних даних
Цей Закон регулює відносини, пов’язані з захистом персональних даних при їх обробці
Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон iconЗразок оформлення статті у збірнику наукових праць
Автор робить висновок про те, що державні інтереси в організаційно-правовому відношенні безпосередньо пов’язані із функціонуванням...
Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон iconЗакон україни про туризм Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Він встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює відносини, пов'язані з організацією і здійсненням...
Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон iconБондар Анастасія Миколаївна 719. 9 Особи, які зараховуються за загальним конкурс
За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, які допущені до укладання договору та оплати за навчання
Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон iconЛужний Віктор Васильович 667,2 Особи, які зараховуються за загальним конкурс
За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, які допущені до укладання договору та оплати за навчання
Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон iconМ (медичне страхування)
«Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору добровільного медичного страхування № М/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі...
Предметом Генерального Договору є майнові інтереси, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб, які не суперечать чинному закон iconСтатті Конституції України, які відносяться до охорони здоров’я, їх значення для здоров’я населення І вимоги. Які статті Конституції України забезпечують охорону здоров’я; їх назва І зміст? Основи закон
Значення адміністрування в медсестринстві для виконання медичними сестрами завдань, проблем І своїх функціональних обов’язків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи