Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" icon

Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці "
Скачати 83.21 Kb.
НазваПрограма ІV міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці "
Дата17.11.2012
Розмір83.21 Kb.
ТипПрограмаПРОГРАМА

ІV Міжнародної

науково-практичної конференції


"СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ"

1300 – 1330 - реєстрація учасників

1330 – 1345 - відкриття конференції

1345 – 1830 - доповіді учасників конференції


Відповідальні за організацію

Новикова Марина Владиславівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки

^ Кончин Вадим Ігорович – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

Ларікова Алла Василівна – асистент кафедри міжнародної економіки


Місце проведення

та адреса організаційного комітету:

Україна 03058, м. Київ, пр. Комарова, 1, Національний авіаційний університет, Інститут економіки та менеджменту, факультет економіки та підприємництва, кафедра міжнародної економіки, ауд. 2.402. Телефони: 406-79-75, факс. 406-73-69

Е-mаіl: me@nau.edu.ua


Міністерство освіти і науки України


Національний Авіаційний Університет


Інститут економіки та менеджменту

Кафедра міжнародної економіки
ІV Міжнародна

науково-практична конференція


^ "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ"
Національний Авіаційний УніверситетІнститут економіки та менеджменту


Запрошує науковців, викладачів, наукових співробітників, підприємців, аспірантів, здобувачів, студентів взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці", що відбудеться 12-13 листопада 2009 року.

Метою конференції є обмін науково-практичною інформацією про проблеми і напрями розвитку економічних процесів, що відбуваються у світі; проблеми, з якими стикаються національні економіки в умовах глобалізації; аспекти еволюції наукової думки у сфері міжнародної економіки.


^ Робота конференції планується за напрямами:

 • Філософія створення нового глобального порядку та економічного переділу світу

 • Міжнародні стратегії економічного розвитку та їх економіко-математичне моделювання

 • Реалізація нового глобального фінансово-кредитного механізму в умовах світової фінансово-економічної кризи

 • Формування сучасної теорії міжнародної торгівлі (New Trade Theory).

 • Доський раунд переговорів СОТ: проблеми та перспективи знаходження компромісу.

 • Інноваційно-інвестиційні процеси на основі міжнародного трансферу технологій.

 • Проблеми перегляду компаніями системи міжнародного маркетингу та менеджменту.

 • Трансформація міжнародних стандартів бухгалтерської та фінансової звітності корпорацій в умовах світової фінансово-економічної кризи.

 • Економічні аспекти розвитку світового авіабудування.

 • Розвиток міжнародних авіаперевезень.

 • Міжнародне регулювання повітряного простору.

 • Інтеграція українського сектору авіаперевезень в європейський повітряний простір.Для участі в конференції необхідно до 17 жовтня 2009 року подати в організаційний комітет заявку, тези доповіді (електронний варіант) за наведеними формами, копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі (вартість 1 сторінки):

 • 35 грн. – для співробітників, аспірантів НАУ;

 • 55 грн. – для учасників з інших ВНЗ.

Організаційний внесок для зарубіжних учасників 30 €.


^ УВАГА! Оплата участі у конференції відбувається звичайним почтовим переказом на адресу:

03058, м. Київ, вул. Борщагівська 210, до запитання,

Ларіковій Аллі Василівні


Заявка учасника конференції

Прізвище
Ім'я
По-батькові
Організація
^ Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Робочий телефон
Факс
E-mail
^ Домашня адреса
Домашній телефон
Форма участі в конференції
^ Тема доповіді

Додаткова інформація для учасників конференції

Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.

Матеріали учасники отримають під час роботи конференції особисто чи поштою після її завершення.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам оформлення або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження сплати організаційного внеску.

Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).

Витрати на проїзд, проживання та харчування оплачується учасниками самостійно.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Приймаються до друку матеріали обсягом до 0,5 д.а., оформлені на форматі А5 та набрані у редакторі Word for Windows, у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *doc. або *rtf. Шрифт Times New Roman Cyr 10. Міжрядковий інтервал - одинарний. Поля з усіх сторін по 1.5 см. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні данні:

- ініціали і прізвище автора та співавторів, назва організації, де працює автор(и) (вирівнювання по правому краю);

- назва тез (великими літерами), (Times New Roman Cyr 9, вирівнювання по центру);

- основний тез;

- список літератури (не обов’язково).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора. До дискети формату 3,5" додається паперовий варіант тез, підписаний автором (авторами).

^ Мова доповіді: українська, російська, англійська.

Форма участі: доповідь (до 15 хвилин). Презентацію доповіді можна проводити за допомогою мультимедійного обладнання, про це просимо повідомити завчасно.


Учасники конференції мають можливість подати наукові статті у збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці», що входить до переліку фахових наукових видань затвердженого ВАК України. Вартість опублікування однієї сторінки статті формату А5 складає: 20 грн. – для співробітників, аспірантів НАУ; 25 грн. – для учасників з інших ВНЗ,   10 € - для докторантів та аспірантів з іноземних країн; 15 € - для професорсько-викладацького складу учасників із зарубіжних країн; 20 € - для інших учасників із зарубіжних країн. До статті необхідно додати рецензію доктора економічних наук та авторську довідку. Вимоги до оформлення статей подано нижче.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ

“Проблеми підвищення ефективності інфраструктури”

1. Статті оформлюються у форматі А5 з полями з усіх сторін по 1,5 см шрифтом Times New Roman 10 через один міжрядковий інтервал. Анотація та література оформлюються шрифтом Times New Roman 9.

2. Текст статті, включаючи заголовки, друкується з урахуванням “По ширине”.

3. Автоматична нумерація пунктів, заголовків, сторінок не допускається.

4. Ілюстрації повинні бути представлені як об’єкт:

а) вибрати “Вставка”, “Об’єкт”, “Рисунок Microsoft Word”.

б) вибрати “Вставка”, “Об’єкт”, “Документ Microsoft Word”.

в) будувати ілюстрацію;

г) якщо після завершення форматування ілюстрації у ній є згруповані об’єкти, то їх необхідно обов’язково розгрупувати!!!

Назви ілюстрацій розміщуються безпосередньо під ними та містять, як правило, чотири основних елементи:

 • найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом “Рис.”;

 • порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

 • експлікацію (якщо необхідно).

5. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту.

Приклад побудови таблиці
^

Таблиця 1

Назва таблиціПри перенесенні таблиці на наступну сторінку справа пишуть “Продовж. табл. 1”. Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті.

6. Формули подаються у вигляді “Вставка”, “Об’єкт”, “Microsoft Equation 3.0”. Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки.

7. Стаття повинна починатися з УДК, потім прізвище автора, потім назва статті (маленькими літерами), потім анотація (обов’язково), потім текст статті.

8. Стаття повинна мати такі структурні елементи (обов’язково):

а) Постановка проблеми

б) Аналіз останніх досліджень і публікацій

в) Невирішена раніше частина загальної проблеми

г) Мета статті і виклад основного матеріалу

д) Висновки

е) Список використаних джерел (не менше 4 джерел).

9. Стаття повинна містити не менше 4 сторінок.

10. Статті приймаються українською, російською та англійською мовами.

Сподіваємося на вашу участь у конференції!

Схожі:

Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" iconПрограма VI міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці"
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" iconЗаявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
Запрошуємо Вас взяти участь у І міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»,...
Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" iconЗаявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
Запрошуємо Вас взяти участь у І міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»,...
Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,...
Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку,...
Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" iconОрієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції: 16 листопада 2012 року (п’ятниця)
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" iconIv міжнародної науково-практичної конференції "проблеми формування нової економіки XXI століття "
Удк І ббк, який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші внзи І науково-технічні бібліотеки. Конференція проводиться...
Програма ІV міжнародної науково-практичної конференції \"сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці \" iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи