Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 50.81 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата11.08.2012
Розмір50.81 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НаціональнИЙ авіаційнИЙ університет

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙІндекс Н - № - 2“Затверджую”

Проректор університету

з навчальної роботи

________________ Кулик М.С. “____”_____________ 2007р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни: Гігієнічне нормування факторів довкілля

Спецкурс д.мед.наук Винарської О.І. (НАНУ)Усього годин – 303

в тому числі аудиторних – 198

іспит – 5,6 семестрКиїв - 2007
Навчальна програма дисципліни "Гігієнічне нормування факторів довкілля" складена на основі робочого навчального плану ІНТ(для технічних спеціальностей), затвердженого “______”_____________2007 р.


Навчальну програму склав:


докт.мед.наук., професор Винарська Олена Іванівна


Навчальна програма обговорена і ухвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від “____”_________2007року


Голова НМРР ________________ Кузнєцова О.Я.

“Згоден”

Декан ІНТ

______________ О.Я. Кузнєцова

“____” __________ 2007 р.“Згоден”

Директор ІНТ

______________ В.В. Куліш

“____” __________ 2007 р.^ 1. Пояснювальна записка


Основна мета дисципліни “Гігієнічне нормування факторів довкілля" є формування системи знань методології, принципів та критеріїв нормування різних чинників навколишнього середовища для вирішення профілактичних завдань, спрямованих на збереження здоров”я населення.


Задачі вивчення дисципліни:

 • одержання знань про гігієнічне нормування в метрології та кліматології;

 • одержання знань про гігієнічне нормування фізичних факторів біосфери;

 • одержання знань про фізичні основи та характеристики електромагнітного опромінення;

 • одержання знань про фізичні основи іонізуючого опромінення

 • одержання знань про біологічну дію чинників довкілля на організм людини;

 • одержання знань про принципи та критерії гігієнічного нормування.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • гігієнічне значення клімату;

 • гігієнічне значення погоди;

 • гігієнічне значення системи забезпечення комфортного мікроклімату;

 • гігієнічне значення біологічної дії опромінень (видимого, ультрафіолетового, електромагнітного, іонізуючого);

 • гігієнічні принципи та критерії нормування фізичних факторів довкілля.


Студент повинен вміти:


 • оволодити навиками проведення натурного гігієнічного експерименту по вивченню якісних та кількісних характеристик змін довкілля в результаті діяльності людини;

 • оволодіти навиками проведення експериментальних досліджень з метою гігієнічного нормування факторів навколишнього середовища;

 • здійснювати обробку і оцінку результатів натурних та експериментальних досліджень;

 • володити методами забору матеріалу і проведення натурних та лабораторних досліджень.


Методи, що вивчаються в даному курсі, і ілюстративні приклади значною мірою пов'язані з предметною галуззю, що визначається спеціальністю, за якою відбувається навчання.

^

2. Зміст навчальної дисципліниТема 1. Гігієнічне значення нормування в метрології та кліматології Характеристика сонячного опромінення.

Характеристика метеорологічних факторів. Фактори формуючі та характеризуючі погоду. Загальна схема формування погоди. Кліматичні курорти. Гігієнічне значення погоди.

Тема 2. Гігієнічне нормування мікроклімату

Поняття мікроклімату. Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщень та тепловий стан людини. Системи забезпечення комфортного мікроклімату.

Тема 3. Гігієнічне нормування фізичних факторів біосфери

Взаємодія сонячного опромінення з біосферой землі. Біологічна дія інфракрасного опромінення

Тема 4. Біологічна дія видимого опромінення

Фізичні основи освітлення. Зорові функції. Природне освітлення. Штучне освітлення.

Тема 5. Біологічна дія ультрафіолетового опромінення

Методи вимірювання та нормування інтенсивності ультрафіолетового опромінення

Тема 6. . Механізм впливу ультрафіолетового опромінення на білки та нуклеїнові кислоти

Біогенний, загальностимулюючий, пігментообразуючий, абіогенний вплив ультрафіолетового опромінення. Бактерицидна та канцерогенна дія ультрафіолетового опромінення. Фототоксикоз, фотоалергія

Тема 7. Профілактика надмірного та недостатнього впливу ультрафіолетового опромінення на організм людини

Характеристика профілактичних заходів. Гемопрофілактика захворювань на території України. Використання ультрафіолетового опромінення для оздоровлення об”єктів навколишнього середовища

Тема 8 Фізичні основи та характеристика електромагнітного опромінення (ЕМО)

Характеристика електромагнітного опромінення. Захист від електростатичного поля (ЕМП). Електромагнітні поля радіочастот. Електростатичні поля промислової частоти

^ Тема 9. Дія електромагнітного поля на організм

Механізм біологічної дії ЕМП. Клінічні синдроми дії ЕМП

Тема 10. Гігієнічне нормування електромагнітного опромінення

“Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань” ГОСТ 12.1.006-84” ЕСБТ “Электромагнитные поля радиочастот”. Засоби захисту від електромагнітного опромінення

Тема 11. Гігієнічне нормування іонізуючого опромінення


Фізичні основи іонізуючого опромінення. Одиниці активності джерела іонізаційного опромінення. Одиниці дози іонізаційного опромінення

Тема 12. Біологічна дія іонізуючого опромінення

Особливості біологічної дії іонізаційного опромінення. Наслідки дії іонізаційного опромінення на людину

Тема 13. Сучасні концепції, принципи та критерії гігієнічного нормування іонізуючого опромінення

Концепція нормування Міжнародної комісії по радіаційному захисту (МКРЗ)

Тема 14. Гігієнічне нормування шуму та вібрації

Характеристика інтенсивності шуму, вібрації. Вплив шуму на організм людини. Нормування шуму, вібрації

^

3. Основна рекомендована література1.Общая гигиєна. Пропедевтика гигиены: Учеб. Для иностр. студ./Э.И.Гончарук, В.Г.Бардов, А.М.Сердюк, Ю.Д.Думанский, М.С.Мухарский, В.Е.Присяжнюк, М.Г.Шандала и др.: 2-е изд., перераб. И доп.-К.:Вища школа., 2000.-650 с.

2.Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене: Учеб. Для студ. / Э.И.Гончарук, Р.Д.Габович, С.И.Гаркавый, В.А.Руденко, И.И.Ткаченко, В.И.Циприян.-М: “Медицина”, 1990.-115 с.

3.Навколишнє природне середовище і здоров”я населення України / О.І.Тимченко, В.Я.Акименко, Л.К.Байда, І.Р.Бариляк та інш.-К., 1998.-121 с.

4. Тимченко О.І., Сердюк А.М., Турос О.І. Гігієна довкілля: політика, практика і перспективи. – К., 2000.-127 с.

5. Шандала М.Г., Думанский Ю.Д., Иванов Д.С. Санитарный надзор за источниками электромагнитных излучений в окружающей среде.-К.: Здоровья, 1990.-152 с.

6.Комунальна гігієна: Підр. Для студ./Є.Г.Гончарук, В.Г.Бардов, С.І.Гаркавий, О.П.Яворовський та інш. – Київ: «Здоров’я», 2003.- 726 с.

7.Кузнецов Ю.И., Нагорная А.М. Профессиональное здоровье в Украине. – К., 2007.-394с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи