Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 61.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата11.08.2012
Розмір61.29 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Національний авіаційний університет

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙІндекс Н - № - 2“Затверджую”

Проректор університету

з навчальної роботи

________________ Полухін А.В. “____”_____________ 2008 р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни: Автоматизація навігаційно-посадкових операцій для легкомоторної авіації

Спецкурс акад. Кондрашова В.І. (Аєрокосмічна академія України)Усього годин – 303

в тому числі аудиторних – 198

іспит – 1, 2 семестрКиїв - 2008Навчальна програма дисципліни "Автоматизація навігаційно-посадкових операцій для легкомоторної авіації" складена на основі робочого навчального плану ІНТ (для технічних спеціальностей), затвердженого “______”_____________2008 р.


Навчальну програму склав:


Головний конструктор радіотехнічних Кондрашов Віктор Іванович

систем навігації та посадки літальних аппаратів,

Лауреат державної премії в галузі науки і техніки,

академік Аєрокосмічної академії України, д. т. н.


Навчальна програма обговорена і ухвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від “____”_________2008 року


Голова НМРР ________________ Кузнєцова О.Я.

“Згоден”

Декан ІНТ

______________ О.Я. Кузнєцова

“____” __________ 2008 р.“Згоден”

Директор ІНТ

______________

“____” __________ 2008 р.


^ 1. Пояснювальна записка


Основна мета дисципліни “Автоматизація навігаційно-посадкових операцій для легкомоторної авіації" є формування системи знань і умінь щодо загальної математичної підготовки необхідної для вирішення інженерних, професійних і наукових задач на основі сучасних інформаційних технологій.


Задачі вивчення дисципліни:

- одержання навичок роботи при дослідженні та розробці радіотехнічних систем автоматичної посадки ЛА;

- на основі системного підходу оволодіння знаннями з загальних математичних методів рішення інженерних та наукових задач та класифікацією проблем і задач, що вирішуються;

- одержання знань про аналітичні методи рішення математичних задач;

- одержання знань про методи візуалізації інформації;

- одержання знань про принципи, методи і технології моделювання систем і процесів;

 • знайомство з новітніми технологіями обробки інформації;

 • оволодіння навичками програмування.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- загальні принципи формулювання задач аналізу та обробки даних в їх математичній постановці;

- загальні принципи побудови моделей систем і процесів технічного, технологічного та іншого змісту;

 • загальні математичні методи рішення інженерних задач на ПЕОМ;

- принципи формування висновків і прийняття рішень на основі математичних методів обробки даних та моделювання;

 • основи програмування в системі МАТЛАБ.


Студент повинен вміти:

 • поставити і сформулювати задачу та вибрати математичний метод її вирішення;

 • проводити обчислення з використанням методів теорії ймовірностей статистичного аналізу радіолокації, радіонавігації, систем автоматичного управління польотом літака;

 • програмувати математичні задачі чисельних і аналітичних методів обробки даних;

- спланувати та провести математичне моделювання дослідного процесу та інтерпретувати результати обробки математичним методом і зробити висновки.

Методи, що вивчаються в даному курсі, та ілюстративні приклади значною мірою пов'язані з предметною галуззю, що визначається спеціальністю, за якою відбувається навчання.
^

2. Зміст навчальної дисципліниТема 1. Локальные навигационно-посадочные системы специального назначения.

  1. Современные пути организации систем навигации и посадки воздушных судов (ВС) местных воздушных линий (МВЛ), применения авиации в народном хозяйстве (ПАНХ), авиации общего назначения (АОН);

  2. Тенденции развития средств определения местоположения для ВС специального назначения;

  3. Параметры минимумов для взлета и посадки самолетов и вертолетов МВЛ и ПАНХ;

1.4. Оснащенность аэропортов МВЛ гражданской авиации техническими средствами посадки.


Тема 2. Упрощенная система посадки для аэродромов МВЛ и посадочных площадок.

2.1. Снижение минимумов посадки при использовании упрощенной системы посадки;

2.2. Заход на посадку ВС МВЛ, АОН и ПАНХ на аэродромах, оборудованных упрощенной системой посадки и приводной радиостанцией;

2.3. Потребности управлений гражданской авиации в упрощенных системах посадки;

2.4. Пути расширения тактических возможностей использования упрощенных посадочных систем и их совершенствования.


Тема 3. Задачи оснащения ВС типа МВЛ, АОН и ПАНХ радиотехническими системами за рубежом.

3.1. Решение навигационных задач на основе дальномерного метода;

3.2. Современные тенденции развития дальномерного оборудования;

3.3. Расширение возможности обеспечения экипажей ВС координатной информацией с помощью дальномерных систем на основе международного формата сигналов DМЕ.


Тема 4. Конфигурации навигационно-посадочных полей для МВЛ.

4.1. Оценка возможности создания непрерывного навигационного поля в зоне предпосадочного маневрирования ВС.


Тема 5. Радиотехнические локальные многопозиционные системы для ручного «вождения по приборам» ВС МВЛ.

5.1. Пути повышения информационной емкости систем УВД ВС МВЛ.


Тема 6. Анализ погрешностей определения местоположения ВС при дальномерной системе.

6.1. Пути повышения технических характеристик системы при использовании квазисложных сигналов.


Тема 7. Принципы построения навигационно-посадочной системы для ВС МВЛ.

7.1. Системотехнические критерии проектирования навигационно-посадочных систем;

7.2. Сравнительные характеристики систем при решении задач навигации и посадки ВС МВЛ.

Тема 8. Варианты построения и исследования бортового и наземного оборудования.

8.1. Вариант независимых маяков-ответчиков;

8.2. Вариант использования ретрансляторов;

8.3. Вариант использования пеленгатора сигналов DME.


Тема 9. Основные тактико-технические характеристики.

9.1. Подход к обеспечению зоны действия системы и ее пропускной способности;

9.2. Частотный диапазон работы навигационно-посадочной системы;

9.3. Методика определения точностных критериев посадки;

9.4. Расчет точностных характеристик системы.


Тема 10. Бортовое оборудование системы.

10.1. Состав информации в режимах предпосадочного маневрирования и посадки;

10.2. Состав и схема структурная бортового оборудования.


Тема 11. Наземное оборудование системы.

11.1. Состав маяка-ответчика дециметрового диапазона .


^

3. Основна рекомендована література1. Межгосударственная радионавигационная программа государств - уча­стни­ков Содружества независимых государств (СНГ). Радионавига­ционный план от 15.04.1994.

2. Л. Хогл, Дж. Маркин, У. Бредли. Сравнительный анализ характеристик на­вигацион­ных систем с учетом требований гражданской авиации к навигаци­онному обеспечению. Пер. с англ.// ТИИЭР, т. 71, №10, 1983, с. 115-122.

3. С. Х. Додингтон. Краткий обзор радионавигационных систем. ТИИЭР, т. 71, №10, 1983, с. 6-8.

4. Об использовании оборудования ТАСА для навигации вертоле­тов. ЭИ сер. Системы навигации, посадки и УВД, №4, 1983, с. 1-4.

5. Ю.Т. Зурабов, И.Н. Мищенко, В.Г. Мельников. План развития радиона­вига­ционных систем в США. ЗРЭ, №9, 1983, с. 3-17.

6. Всепогодные операции вертолетов. ЭИ, сер. Авиастроение, №8,1988,с.22-30.

7. А. А. Сосновский, И.А. Хайлович. Авиационная радионавигация, М., Транспорт, 1980, 220 с.

8. Navigation strategy for ECAC. EUROCONTROL, 1999.

9. Руководство по требуемым навигационным характеристикам (RNP).

10. Програма розбудови державної системи використання повітряного простору України. К., 2000.-60 с.

11. Национальный план для систем CNS/ATM. Инструктивный материал. Циркуляр 278-AN/164. ICAO, Монреаль, Канада, 2000.-174 с.

12. Авиационно-космический справочник 2001/2002. 5 издание.-М.:“АКС – Конвер-салт”, 2001.- 440 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи