Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата11.08.2012
Розмір50.3 Kb.
ТипДокументи

~ ~

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Н - № - 2

“Затверджую”

Проректор університету

з навчальної роботи

___________ Полухін А.В.

“____”______ 2009р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни: «Методи вимірювання характеристик лазерного випромінювання»

Спецкурс проф. Тихонова Є.О.

(Інститут фізики НАН України)Усього годин – 63

в тому числі: лекційних -14

лабораторних - 28

самостійних -21


іспит – 7 семестр

Київ - 2009Навчальна програма дисципліни «Методи вимірювання характеристик лазерного випромінювання» , складена на основі робочого навчального плану ІНТ (для технічних спеціальностей), затвердженого “___”________2009 р.


Навчальну програму склав:

докт.фіз.-мат.наук, професор^ Тихонов Євген Олександрови


Навчальна програма обговорена і ухвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від “____”_________2009 року


Голова НМРР Юдін О.К.Заступник директора ІНТ

з науков-навчальної роботи

______________ О.Я. Кузнєцова

“____” __________ 2009 р.

^ 1. Пояснювальна записка


Основна мета дисципліни “«Методи вимірювання характеристик лазерного випромінювання» є формування системи знань і умінь для проведення експерименталь них досліджень чи проектувань по створенню чи використанню лазерних джерел випромінювання з застосуванням аналогових чи цифрових приладів, пакету програмного забезпечення «Origin-7.0», розробленого для різноманітної обробки експериментальних даних. Програма є закономірним продовженням курсу «Фізична електроніка», який проходять студенти під час навчання на 6-му семестрі ІНТ НАУ.


^ Задачі вивчення дисципліни:

- на основі системного засвоєння знань з загальних принципів функціювання лазерів та фізичних принципів, що кладуться в основу проектування приладів та методів вимірювання характеристик електромагнітного випромінювання:

- оволодіння загальними принципами проведення вимірювань енергетичних, спектральних, часових та просторових параметрів лазерних променів;

- одержання знань про методи опису променів з Гауссовим профілем та використанням характеристики М2 ;

- одержання знань про принципи аналого-цифрових перетворень та їх застосуванню в методах вимірюваньпринципи з комп’ютерною підтримкою;

- знайомство з новітніми нелінійно-оптичними кореляційними методами вимірювання випромінювання піко,-фемтосекундної тривалості;

- практична робота по вимірювання основних характеристик лазерного випромінювання з застосуванням фотодіодів, калориметрів, спектрометрів та спектрофотометрів

^ В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні правила роботи та техніку безпеки при проведенні вимірювань оптичних параметрів лазерного випрмінювання;

 • основи функціювання основних аналогових приладів для характеризації лазерного випромінювання , систем аналого-цифрового перетворення цих даних експерименту з комп’ютерною підтримкою та програм чисельної обробки.

 • методи постановки та проведення нелінійно-оптичних кореляційних методів вимірювань тривалості надкототких світлових імпульсів;

 • основні джерела походження систематичних та випадкових похибок вимірювань та типові процедури обробки даних методом найменьших квадратів;

 • методи конструювання та калі бровки приймачів випромінювання з застосуванням термо, фоторезісторів, фотодіодів та матричних ПЗЗ лінійок;

 • загальні принципи формулювання задач постановки, проведення та аналізу і обробки даних;

 • принципи функціювання основних спектральних приладів, в тому числі приладів з надвисокою спектральною здатністю.


Студент повинен уміти:

 • правильно (з врахуванням спектрального діапазону та потужності джерела випромінювання) вибрати метод вимірювань характеристик на першому колі;

 • правильно вибрати пристрої аналого-цифрового перетворення, спираючись на дані першого кола вимірювань та програми комп’ютерного сбору та обробки одержуваних величин;

 • застосовувати сучасні програми фітингу експериментальних залежностей для можливості порівнянь з існуючими теоретичними моделями;

 • надійно та безпечно застосовувати методи вимірювань лазерного випромінювання високої потужності;

Методи вимірювань, що викладені в даному курсі, тісно пов’язані з фізичною електронікою та лазерною фізикою, що являється профілюючою спеціальністю, за якою відбувається навчання.
^

2. Зміст навчальної дисципліниТема 1. Загальні принципи вимірювання характеристик оптичного випромінювання, в основу яких закладено взаємодію випромінювання з речовиною, щи знаходиться в газовому, рідкому чи кристалічному стані і результатом якої є зміна електричних або термодинамічних характеристик цієї речовини: провідності, електрорушійної сили, електроємності, діелектричної проникливості , тиску та інших. Одиниці вимірювання оптичних характеристик лазерного випромінювання та калібровка вихідних величин приладів.

Тема 2. Програмні засоби обробки експериментальних даних на основі системи «Ориджин-7.0» та засоби лінійного та нелінійного фітингу одержуваних залежностей з метою порівняння з існуючими теоретичними моделями досліджуваних явищ. Дослідження впливу нелінійного відгуку датчиків вимірюваних величин на систематичну похибку.

Тема 3. Принципи аналого-цифрового перетворення аналогових сигналів від первинних датчиків вимірювань. Вплив розрядності та спектрального діапазону роботи АЦП на точність вимірювань. Використання нелінійно-оптичних явищ для вимірювань піко, фемтосекундної тривалості лазерного випромінювання. Знайомство та фактична робота з основними вимірювальними приладами типу інтерферометрів, спектрометрів, спектрофотометрів, калориметрів, приладів аналізу розбіжності лазерного випромінювання.


^

3. Основна та додаткова література1. Хирд Г. Измерение лазерных параметров, - М.: Мир, 1970. - 350 с. (имеется электронная версия)

2. Москатов Е.А. Электронная техника, г.Таганрог, 2004, 121 с. (электронная версия)

3. N. Hodson, H.Weber, Laser resonators and Beam propagation, Глава 24: Измерение качества лазерных пучков, Springer, Springer series «Optical sciences».(имеется электронная версія)

4. W.Demtreder, Laser Spectroscopy:basic conceps and instrumentation, Second Enlarged edition, Springer, 1998, 924 c.

5, Гёлль П., Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс, Издательство ДМК Москва, 2005, 130 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи