Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами icon

Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Скачати 52.04 Kb.
НазваПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Дата08.02.2013
Розмір52.04 Kb.
ТипДокументи

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами


І.Формула спеціальності:
   

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент).
' Продовження. Початок у «Бюлетені ВАК України» № 3 - 2001 р.


ІI. Напрями досліджень:

• Підприємство як суб'єкт господарювання.
• Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
• Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
• Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
• Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
• Економічна безпека підприємницької діяльності.
• Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
• Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного використання.
• Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
• Виробничо-господарська діяльність підприємства.
• Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
• Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
• Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.
• Затрати та собівартість продукції.
• Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
• Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
• Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
• Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
• Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
• Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
• Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
• Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
• Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.
• Ефективність управління персоналом на підприємстві.
• Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
економічні науки

 

^ СКЛАД РАДИ Д 26.058.01
 

      1. Мостенська Тетяна Леонідівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, декан факультету економіки і менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04 - голова

 

   2. Заїнчковський Анатолій Олександрович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04 - заступник голови 

 


 

3. Пєтухова Ольга Михайлівна,

д.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри інноваційної діяльності Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04 – вчений секретар

 


4. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

5. Волощук Георгій Олександрович, д.е.н., професор кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України , спеціальність 08.00.04

6. Войнаренко Михайло Петрович, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри обліку і аудиту Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

7. Говорушко Тамара Андріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

8. Гуткевич Світлана Олександрівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

9. Драган Олена Іванівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

10. Ільчук Микола Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри Національний університет біоресурсів та природокористування України, спеціальність 08.00.04

11. Крисанов Дмитро Федосович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, спеціальність 08.00.04

12. Мартиненко Василь Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України, спеціальність 08.00.04

13. Марченко Валентина Миколаївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри Національного технічного університету України «КПІ» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

14. Пархомець Микола Кирилович, д.е.н., професор, завідувач кафедри аграрного бізнесу Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

15. Пугачов Микола Іванович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки, спеціальність 08.00.04

16. Сичевський Микола Петрович, д.е.н., професор, Голова Комітету харчової промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України, спеціальність 08.00.04

17. Сологуб Олена Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

18. Сингаївський Ігор Олегович, д.е.н., професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

19. Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор кафедри економіки Житомирського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

20. Федулова Ірина Валентинівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

Схожі:

Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
move to 1192-20729
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
move to 1192-20712
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconРеферат для вступу до аспірантури бдфеу зі спеціальності 08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), є письмовою доповіддю,
Бдфеу зі спеціальності 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), є письмовою доповіддю,...
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт cпеціальності 08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconОптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві
Спеціальність 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconВідомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.
Економіка та управління підприємствами (підприємства промислові; підприємства апк; підприємства ринкової інфраструктури ); 08. 00....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи