Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році icon

Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році
НазваНаказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році
Сторінка1/6
Дата09.09.2014
Розмір0.79 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

23 12 2013 р.   № 1820

Про проведення Всеукраїнської

студентської олімпіади у

2013/2014 навчальному році

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 р. № 1410 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 р. за № 2207/ 22519 ( далі-Положення)
НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2013/ 2014 навчальному році Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі - Олімпіада) у два етапи:

І етап – у січні - лютому 2014 року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;

ІІ етап – у березні-травні 2014 року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, визначених як базові.

2. Утворити організаційний комітет з проведення Олімпіади у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити перелік навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, базові вищі навчальні заклади та термін проведення Олімпіади згідно з додатком 2.

4. Керівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації:

4.1. Надіслати до базових вищих навчальних закладів до 1 березня 2014 року анкети переможців І етапу Олімпіади.

4.2. Відрядити студентів та науково-педагогічних працівників, які є членами журі, до відповідних базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ етапі Олімпіади. Оплату відряджень учасників здійснити за рахунок навчальних закладів, у яких вони навчаються або працюють.

4.3. Дозволити залучати для організації, проведення та заохочення переможців Олімпіади, кошти із джерел не заборонених законодавством України.

5. Оргкомітетам базових вищих навчальних закладів:

5.1. Забезпечити організацію ІІ етапу Олімпіади відповідно до Положення про проведення Олімпіади.

5.2. Надіслати до вищих навчальних закладів до 17 лютого 2014 року листи-запрошення з умовами та строком проведення змагань.

5.3. Подати звіт про підсумки Олімпіади у 10-ти денний строк після її завершення на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) за встановленою формою.

5.4. Взяти до відома, що розміщення учасників ІІ етапу Олімпіади здійснюють базові вищі навчальні заклади.

5.5. Компенсацію робочого часу, витраченого на науково-методичне забезпечення та підготовку завдань для ІІ етапу Олімпіади науково-педагогічними працівникам відшкодувати відповідно до законодавства України.

6. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Олімпіадою, підвести підсумки та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра


Є. М. СулімаДодаток 1

до наказу Міністерства освіти і

науки України

23.12.2013 1820

Склад

організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади


1.

Суліма

Євген Миколайович

-


Перший заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету;


2.

Коровайченко

Юрій Миколайович

-

директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, заступник голови оргкомітету;

3.

Літостанський

Володимир Вікторович

-

заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступник голови оргкомітету;

4.

Соколова

Людмила Володимирівна


-

директор Державної установи «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України (за згодою);

5.

Синявська

Ірина Максимівна

-

директор Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства аграрної політики та продовольства України (за згодою);

6.


Спіцин

Євген Сергійович

-

професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

7.

Солошич Ірина Олександрівнадоцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

8.

Юдіна

Світлана Павлівна

-

начальник відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

9.

Журавльова Наталія Василівна

-

завідувач сектору, відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету.


Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О.А.Удод

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і

науки України

№ __________


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, базових вищих навчальних закладів,

голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013-2016 н.р.
з/п

Назва навчальної

дисципліни, з якої проводиться олімпіада

Назва групи вищих навчальних закладів, студенти яких беруть участь в олімпіаді

Назва базового вищого навчального закладу з проведення олімпіади

Терміни проведення олімпіади

у 2014 році

Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету

1

2

3

4

5

6

^ ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.

Українська мова

Усі вищі навчальні закладиХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

(0572)68-16-78, 67-53-58

08-09

квітня

Проректор Андрущенко О.А.

(057)700-34-97

2.

Культурологія

Усі вищі навчальні заклади

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

(044) 454-92-71,406-84-62

02-04 квітня

Проректор

Варламов Г.Б.

(044) 236-42-52

3.

Педагогіка


Класичні, педагогічні університети


Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»

(0654) 32-21-14

26-28 березня

Ректор

Глузман О.В.

(0654) 32-30-13

4.

Педагогіка

Технічні, аграрні, вищі навчальні заклади культури

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

(05366) 2-01-52, 2-13-65

16-18 квітня

Проректор

Никифоров В.В.

(05366) 3-51-41


5.

Політологія

Усі вищі навчальні заклади, де політологія не є спеціальністю

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(04744) 3-40-44

09-11 квітня

Ректор

Побірченко Н.С.

(04744) 3-45-82

6.

Психологія

Усі вищі навчальні заклади, де психологія не є спеціальністю


Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

(048) 711-75-42, 705-46-69

06-08 травня

Проректор

Захарченко І.Г.

(048) 711-75-42продовження додатка 2


1

2

3

4

5

6

7.

Європеєзнавство

Усі вищі навчальні заклади

Донецький державний університет управління

(062) 338-42-96

22-24 квітня

Проректор Дорофієнко В.В.

(062) 338-42-96

8.

Історія України

Усі вищі навчальні заклади

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

(0564) 71-63-21

27-29

березня

Проректор

Моркун В.С.

(056) 409-61-50

9.

Англійська мова

Усі вищі навчальні заклади, де англійська мова не є спеціальністю

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

(0642) 50-07-51

22-24 квітня

Перший проректор

Дядичев В.В.

(0642) 41-80-31

10.

Німецька мова

Усі вищі навчальні заклади, де німецька мова не є спеціальністю

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

(057) 707-66-32; 707-64-32

15-17 квітня

Проректор

Сокол Є.І.

(057) 706-32-13

11

Французька мова

Усі вищі навчальні заклади, де французька мова не є спеціальністю

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

(044) 371-61-02, 456-12-36

16-18 квітня

Перший проректор Лук’яненко Д.Г.

(044) 371-62-03

^ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ (ФУНДАМЕНТАЛЬНІ) ДИСЦИПЛІНИ

12.

Математика


Технічні вищі навчальні заклади


Севастопольський національний технічний університет

(0692) 43-50-01

13-16 травня

Перший проректор

Крамарь В.О.

(0692) 43-51-28

13.

Математика


Класичні університети, фізико-технічні інститути

Львівський національний університет

імені Івана Франка

(032) 239-47-43, 260-00-09

08-11 квітня

Проректор

Котур Б. Я.

(032) 272-70-40,

261-69-03

14.

Інформатика

Усі вищі навчальні заклади

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

(057) 788-43-04

14-18 квітня

Проректор

Павленко В.М.

(057) 788-40-10

15.

Статистика

Усі вищі навчальні заклади

Національна академія статистики, обліку та аудиту

(044) 489-42-56, 486-72-96

15-17 квітня

Проректор

Карпов В .І.

(044) 486-72-96,

489-42-56


продовження додатка 2


1

2

3

4

5

6
16.

Фізика

Класичні, педагогічні університети

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

(0324)41-04-74, 43-38-77

07-09

квітня

Ректор

Скотна Н.В.

(0324) 41-04-74

17.

Фізика

Усі вищі навчальні заклади

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетові

(057) 707-32-70

15-18

квітня

Проректор

Харченко В. Ф.

(057) 707-33-37

18.

Державні фінанси

Усі вищі навчальні заклади

Хмельницький національний університет

(050) 376-42-12, (050) 376-40-18

07-10

квітня

Проректор

Параска Г.Б.

(03822) 2-51-08

19.

Грунтознавство

Аграрні, екологічні університети


Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

057-299-76-28

14-16

травня

Проректор

Олійник О.В.

057-299-76-28

20

Хімія

Усі вищі навчальні заклади

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

(0562) 47-33-06

22-25 квітня

Проректор

Ніколєнко М.В. (0562) 47-32-48

21.

Біологія


Аграрні, екологічні університети

Миколаївський державний аграрний університет

(0512) 34-61-60

09-11

квітня

Перший проректор Бабенко Д. В.

(0512) 34-31-94

22.

Агроекологія

Аграрні, екологічні університети

Львівський національний аграрний університет

(032)22-42-902

16-18 квітня

Проректор

Онисько С.М.

(032)22-42-504

23.

Екологія

Усі вищі навчальні заклади

Одеський державний екологічний університет

(048)785-27-16, 242-57-18

14-19 квітня

Проректор Тучковенко Ю.С.

(0482)35-73-71

24.

Екологічна безпека

Усі вищі навчальні заклади

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

(05366) 3-10-19

10-11 квітня

Перший проректор

Никифоров В.В.

(05366) 3-51-41

25.

Економіка природокористування

Усі вищі навчальні заклади

Львівський національний аграрний університет

(032)22-42-948

14-16 травня

Проректор

Онисько С.М.

(032)22-42-504продовження додатка 2


1

2

3

4

5

6

26.

Астрономія та астрофізика


Педагогічні, класичні університети


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(044) 526-45-07


07-11

квітня

Проректор

Вижва С. А.

(044) 239-32-40


^ ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ

27.

Опір матеріалів

Усі вищі навчальні заклади

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

(05322) 7-06-23

15-17

квітня

Ректор

Онищенко В.О.

(05322) 7-06-23

28.

Гідравліка

Технічні університети

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

(057) 788-41-01

14-18 квітня

Проректор

Павленко В.М.

(057) 788-40-10

29.

Теоретична механіка


Усі вищі навчальні заклади

Севастопольський національний технічний університет

(0692) 43-50-01

19-22 травня

Перший проректор

Крамарь В.О.

(0692) 43-51-28

30.

Ремонт машинТехнічні, аграрні університети

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

(057) 700-38-88

02-04

квітня

Проректор

Войтов В. А.

(057) 732-79-22,

732-73-28

31.

Теорія машин і механізмів

Технічні, аграрні університети

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

(057) 788-42-02

22-25

квітня

Проректор

Павленко В.М.

(057) 788-40-10


32.

Деталі машин та основи конструювання

Технічні, аграрні університети

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

(0642) 41-80-28

22-24

квітня

Проректор

Осенін О.І.

(0642) 55-33-96

33.

Теоретичні основи електротехніки

Усі вищі навчальні заклади

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

(044) 406-82-39

19-21 травня

Проректор

Варламов Г.Б.

(044) 236-42-52

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році iconШановні колеги! Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році»,
України №46 від 23. 01. 2013 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році», Національному...
Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році iconНаказ №46 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році
Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році iconНаказ №46 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році
Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році iconНаказ №46 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році
Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році iconПро проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Харчові технології та інженерія»
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012 – 2013 навчальному році» Національний університет харчових технологій...
Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році icon3-5 квітня 2013 року. Програма Олімпіади
Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році” Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет...
Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році iconІнформаційний лист – запрошення відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році»
Харківський національний економічний університет обрано базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році icon4-6 квітня 2012 року. Програма Олімпіади
Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році” Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський...
Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році iconНаказ №151 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з інформаційних технологій «іт планета» у 2013 році
Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Наказ №1820 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році iconЗапрошенн я та умови проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2010 – 2011 навчальному році за спеціальністю
Р. №1190 „Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010-2011 навчального року” дз „лну імені Тараса Шевченка” запрошує...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи