Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для icon

Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
НазваПравила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
Сторінка7/10
Дата09.09.2014
Розмір0.7 Mb.
ТипПравила прийому
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Зарахування за співбесідою


 1. За результатами співбесіди до університету зараховуються особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

   Під час співбесіди член комісії з проведення співбесіди записує питання і відмічає правильність відповідей вступника в листку співбесіди, листок з відповідями вступника по закінченню співбесіди підписується вступником та членами комісії.

  1. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

   Критерії оцінювання знань вступників із кожного предмета вступного випробування у формі співбесіди розробляє Приймальна комісія.

   Рівень знань вступника з кожної дисципліни оцінюється як «високий», «достатній» чи «недостатній».

   Особи, рівень знань яких з будь-якої дисципліни оцінено як «недостатній», до участі в конкурсі за цими результатами не допускаються.

  1. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими правилами, мають право брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.
 1. ^

  Зарахування вступників на основі
  повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


  1. Зараховуються до університету відповідно до розділу 14 цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

  2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів), ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

 • інформатика – при вступі на напрям «комп’ютерні науки»;

 • інформаційні технології – при вступі на напрями «комп’ютерні науки», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

 • основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво»;

 • екологія – при вступі на напрями, для яких профільним визначено предмети «біологія», «хімія»;

 • історія – при вступі на напрям «реклама і зв’язки з громадськістю».

  1. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України, наведеним у додатку 4 до Умов прийому.

  2. Положення пунктів 11.1 – 11.3 цього розділу, поширюються на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної бази до 01 липня.

  1. Величина додатково нарахованих балів встановлюється:

  • особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

  • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

  • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.

  1. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси на Факультеті доуніверситетської освіти Національного університету харчових технологій, для вступу до університету для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки згідно з переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у додатку 6 до цих правил, нараховується до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

  2. Положення пункту 11.6 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

  3. Програми підсумкової атестації і критерії оцінювання знань випускників на підсумковій атестації Факультеті доуніверситетської освіти Національного університету харчових технологій розробляються Приймальною комісією.

   1. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 11.6 цього розділу, нараховується особам за результатами підсумкової атестації згідно таблиці 11.9.1.

   2. Результат підсумкової атестації фіксується в Атестаційному листі, де вказується навчальний предмет (навчальні предмети) з якого проводилася підсумкова атестація, дата проведення атестації та результат атестації.

   3. Атестаційний лист разом з іншими документами подається вступником до приймальної (відбіркової) комісії в строки, визначені у розділі 4 цих правил при умові вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями (див. додаток 6).

   4. Кількість балів, нарахованих вступникам відповідно до пункту 11.6 цього розділу за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому заяв про участь у конкурсі.

Таблиця 11.9.1

Нарахування балів за результатами підсумкової атестації в університеті
при вступі на основі повної загальної середньої освітиРезультат підсумкової атестації

Кількість балів

20

20

19

20

18

19

17

19

16

18

15

18

14

17

13

17

12

16

11

16

10

15

9

14

8

13

7

12

6

11

5

10

4

0

3

0

2

0

1

0

0

01   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Полтавського технікуму харчових технологій Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Сімферопольського коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сімферопольського коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Вінницького коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Волинського технікуму Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Волинського технікуму Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому до Національного університету харчових технологій на навчання...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Свалявського технічного коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Коледжу ресторанного господарства Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Керченського політехнічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Керченського політехнічного коледжу Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сумського технікуму харчової промисловості Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи