Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році icon

Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Скачати 364.35 Kb.
НазваПравила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Дата09.09.2014
Розмір364.35 Kb.
ТипПравила прийому
Додаток 20 до Правил прийому до НУХТ у 2014 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Сумського технікуму харчової промисловості
Національного університету харчових технологій
у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій.

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті харчових технологій здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ №285180 від 16.12.2013р., термін дії ліцензії вказаний в додатках до неї.

Правила прийому розроблені приймальною комісією Національного університету харчових технологій (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387 (із змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року №553, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 травня 2014 року за №531/25308).
 1. ^

  Загальні положення


  1. Сумський технікум харчової промисловості Національного університету харчових технологій (далі – технікум) оголошує набір (додаток 1) на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

  2. До технікуму приймаються громадяни України, а також біженці та особи, які потребують додаткового захисту, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

  1. Фінансування підготовки фахівців у технікумі здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

 • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

 • за ваучерами (відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»);

 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

  1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

  2. Громадянин України має право здобувати вищу освіту за державним замовленням за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

  3. Прийом до технікуму здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення під час вступу, надання місць у гуртожитках гарантовано на умовах щодобової оплати. Процедура поселення та умови проживання у гуртожитку визначаються «Положенням про студентський гуртожиток Сумського технікуму харчової промисловості НУХТ», затвердженим директором технікуму 02.06.2014 року.
 1. ^

  Організація прийому до вищих навчальних закладів


  1. Організацію прийому вступників до технікуму здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію, затвердженим ректором.

  2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

  3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.

  4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за факультетами щодо кожного напряму підготовки (спеціальності) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення.

  5. Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
 2. ^

  Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти технікум приймає на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени відповідно розділу 7 цих правил).

Технікум зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами 4, 5, 6 та пунктом 16.1 цих правил.

  1. Технікум приймає на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих правил прийому.

  2. Технікум приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому.

  3. Технікум здійснює переведення та поновлення студентів в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
 1. ^

  Строки прийому заяв і документів,
  вступних випробувань, конкурсного відбору
  та зарахування на навчання


  1. Порядок роботи приймальної комісії технікуму для прийому вступників з 11 липня по 30 серпня 2014р.:

  • з понеділка по п’ятницю – з 900 до 1700 (обідня перерва з 1230 до 1300);

  • по суботах 12, 19, 26 липня, а також 02 та 09 серпня – з 900 до 1300 (без обідньої перерви);

  • 04, 07, 10 серпня – з 09 00 до 1800 (без обідньої перерви);

  • 01 серпня – з 900 до 1200;

  • 02, 05, 08 серпня – з 1200 до 1700 (без обідньої перерви);

  • 11 серпня – з 1400 до 1700 (без обідньої перерви);

  • 18 серпня – з 900 до 1300;

  • по неділях та святкових днях – вихідні дні.
  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня

11 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

1800 24 липня

1800 24 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань1200
01 серпня

1200
01 серпня

Строки проведення вступних випробувань

25 липня –

01 серпня

25 липня –

01 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 1200
02 серпня

не пізніше 1200
02 серпня

Термін оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування

перший – не пізніше

12^ 00 02 серпня;

другий – не пізніше

1200 05 серпня;

третій – не пізніше

1200 08 серпня

перший – не пізніше

1200 02 серпня;

другий – не пізніше

12^ 00 05 серпня;

третій – не пізніше

1200 08 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

перший –18^ 00
04 серпня;

другий – 1800
07 серпня;

третій – 1800
10 серпня

перший –1800

04 серпня;

другий – 1800

07 серпня;

третій – 1800
10 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання

за державним замовленням

– не пізніше 1500
11 серпня

за державним замовленням

– не пізніше 1500
11 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності
– не пізніше 18 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності
– не пізніше

15 серпня 1. ^

  Порядок прийому заяв і документів
  для вступу до технікуму

  1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три спеціальності у кожному з них. Заяви, подані на певну спеціальність до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

   Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

   Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

  1. У заяві вступники вказують напрям підготовки і спеціальність та форму навчання.

   Вступник має право подавати заяву та документи для навчання за певною спеціальністю у межах відділення та форми навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня лише один раз.

  1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»);

 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку),

 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о (оригінал);

 • свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (оригінал, для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (сторінки, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ);

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових однакових фотокарток (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;

 • копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі 4 цих правил, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

  1. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

  2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  3. Вступники, зазначені у розділі 7 цих правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.

  4. Заяви в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, зазначених у додатку 5 до цих правил.

  5. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1856/24388.

  6. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2014 році та цими правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.2 цих правил).

  7. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

  1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу.

  2. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

  3. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

  4. Приймальна комісія вищого навчального закладу, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

  5. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, інші додаткові документи, які на думку вступника можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів.

  6. Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному вищезазначеному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються. 1. ^

  Організація і проведення конкурсу

  1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 до цих правил. Один конкурсний предмет визначається як профільний.

   1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у випадках, передбачених цими правилами. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

    При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

   1. Результати вступних екзаменів для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

    Особи, рівень знань яких за результатами вступного екзамену оцінено нижче встановленої цими правилами мінімальної кількості балів (див. додаток 5), до складання наступного вступного екзамену та до участі в конкурсі не допускаються.

  1. Приймальна комісія технікуму допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 5) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених цими правилами, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

   1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 до цих правил.

   2. Один конкурсний предмет визначається вищим навчальним закладом як профільний.

   3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази.

    Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5» за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали, наведеною у додатку 7 до цих правил.

    При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

   1. Результати вступних екзаменів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

    Особи, рівень знань яких за результатами вступного екзамену оцінено нижче встановленої цими правилами мінімальної кількості балів (див. додаток 5), до складання наступного вступного екзамену та до участі в конкурсі не допускаються.

   1. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом 7 цих правил.

  1. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з російської мови).

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти екзамен проводиться у формі диктанту. Результат екзамену оцінюється за 12-бальною шкалою і зараховується замість бала з української мови.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти екзамен проводиться у письмовій формі. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.
 1. ^

  Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти


  1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.

  1. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:

 • особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

 • особи з числа громадян України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.
 1. ^

  Проведення вступних екзаменів


  1. Відповідно до пунктів 3.1, 3.2, 3.4 та 6.3 цих правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у даному вищому навчальному закладі.

  1. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

  2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

   Особи, які не з’явилися на вступні випробування у призначений за розкладом час з поважних причин, що підтверджено документально, можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу приймальної комісії у межах установлених строків і розкладу проведення випробувань. Додаткові випробування для таких осіб не призначаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

  1. Апеляції на результати вступних екзаменів (фахових випробувань), що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника у порядку, визначеному Положенням про апеляційну комісію.

  2. Відомості щодо результатів вступних екзаменів формуються в Єдиній базі.

  3. Результати вступних екзаменів враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням зарахування згідно з розділом 19 цих правил.

  4. Результати вступних екзаменів оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті технікуму наступного після дати проведення випробування робочого дня приймальної комісії.
 1. ^

  Цільовий прийом до технікуму


  1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

  2. Особи, які вступають до технікуму на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, до приймальної комісії подають направлення, видане відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

  3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

  4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за окремим конкурсом, який організовується за кожною спеціальністю з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам.

   Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 12.1 цих правил.

  1. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.
 1. ^

  Зарахування за співбесідою


  1. За результатами співбесіди до технікуму зараховуються особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

   Під час співбесіди член комісії з проведення співбесіди записує питання і відмічає правильність відповідей вступника в листку співбесіди, листок з відповідями вступника по закінченню співбесіди підписується вступником та членами комісії.

  1. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

   Критерії оцінювання знань вступників із кожного предмета вступного випробування у формі співбесіди розробляє приймальна комісія.

   Рівень знань вступника з кожної дисципліни оцінюється як «високий», «достатній» чи «недостатній».

   Особи, рівень знань яких з будь-якої дисципліни оцінено як «недостатній», до участі в конкурсі за цими результатами не допускаються.

  1. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими правилами, мають право брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.
 1. Зарахування вступників на основі
  базової та повної загальної середньої освіти,
  які досягли визначних успіхів
  у вивченні профільних предметів


  1. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси технікуму для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях згідно з переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у додатку 6 до цих правил, нараховується до 2 балів за результатами підсумкової атестації.

  2. Положення пункту 11.1 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

  3. Програми підсумкової атестації і критерії оцінювання знань випускників на підсумковій атестації підготовчих курсів технікуму розробляються Приймальною комісією.

   1. Кількість балів, що нараховуються вступникам на основі базової загальної середньої освіти, визначених пунктом 11.1 цих правил, нараховується особам за результатами підсумкової атестації згідно з таблицею 11.3.1.

^ Таблиця 11.3.1

Нарахування балів за результатами підсумкової атестації
вступникам на основі базової загальної середньої освіти


Результати підсумкової атестації

Кількість балів

12

1,0

11

1,0

10

1,0

9

0,9

8

0,8

7

0,7

6

0,6

5

0,5

4

0,4

3

0

2

0

1

0

0

0


   1. Результат підсумкової атестації фіксується в Атестаційному листі, де вказується навчальний предмет (навчальні предмети) з якого проводилася підсумкова атестація, дата проведення атестації та результат атестації.

   2. Атестаційний лист разом з іншими документами подається вступником до приймальної (відбіркової) комісії в строки, визначені у розділі 4 цих правил при умові вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (див. додаток 6).

   3. Кількість балів, нарахованих особам відповідно до пункту 11.1 цього розділу за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому заяв про участь у конкурсі.
 1. ^

  Зарахування поза конкурсом


  1. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталася на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

  1. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 12.1 цього розділу, встановлюється (див додаток 5) Приймальною комісією за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути більше 25 відсотків від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного технікуму, але не менше одного місця. Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

  2. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 12.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 12.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, відповідно до конкурсного бала вступника.
 1. ^

  Право на першочергове зарахування


  1. Право на першочергове зарахування до технікуму мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

 • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

 • вступники на основі базової загальної середньої освіти, які у документі про базову загальну середню освіту мають вищий бал оцінки з предмета, що є профільним для вступу на навчання за відповідною спеціальністю (додаток 5 до цих правил);

 • вступники на основі базової загальної середньої освіти, які у документі про базову загальну середню освіту мають вищий бал оцінки з предмета, що не є профільним для вступу на навчання за відповідною спеціальністю (додаток 5 цих правил);

 • вступники, що вступають на основі базової загальної середньої освіти і мають вищий середній бал оцінок у документі про базову загальну середню освіту;

 • вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають вищий бал оцінки з предмета, що є профільним для вступу на навчання за відповідною спеціальністю (додаток 5 до цих правил) у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (отриманий на вступних екзаменах);

 • вступники на основі повної загальної середньої освіти, які у документі про повну загальну середню освіту мають вищий бал оцінки з предмета, що є профільним для вступу на навчання за відповідною спеціальністю (додаток 5 до цих правил);

 • вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають вищий бал оцінки з предмета, що не є профільним для вступу на навчання за відповідною спеціальністю (додаток 5 до цих правил) у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (отриманий на вступних екзаменах);

 • вступники на основі повної загальної середньої освіти, які у документі про повну загальну середню освіту мають вищий бал оцінки з предмета, що не є профільним для вступу на навчання за відповідною спеціальністю (додаток 5 до цих правил);

 • вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають вищий бал оцінки з української мови та літератури у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (отриманий на вступних екзаменах);

 • вступники на основі повної загальної середньої освіти, які у документі про повну загальну середню освіту мають вищий бал оцінки з української мови та літератури;

 • вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають вищий середній бал оцінок у документі про повну загальну середню освіту;

 • вступники, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника і мають диплом кваліфікованого робітника з відзнакою;

 • вступники, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника і мають вищий середній бал оцінок у дипломі кваліфікованого робітника;

 • вступники, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника і мають вищий середній бал оцінок у документі про повну загальну середню освіту;

 • випускники поточного року підготовчих курсів технікуму, які успішно склали підсумкову атестацію – для вступників на основі базової загальної середньої освіти на всі спеціальності.

  1. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 13.1 цих правил.
 1. ^

  Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування


  1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах 10, 11, 12, 13 цих правил.

  2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями у такій послідовності:

 • вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

 • вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

 • вступники, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

  1. У межах кожної зазначеної в пункті 2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

  1. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

 • наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

 • наявність права на першочергове зарахування.

  1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 16.1 цих правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 14.4 цих правил.
 1. ^

  Надання рекомендацій для зарахування


  1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений у розділі 4 цих правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі 14 цих правил відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого.

   Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

  1. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у розділі 4 цих правил.

  2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищих навчальних закладів.

   Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.

   Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення поштою.
 1. ^

  Реалізація права вступників на вибір місця навчання


  1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у розділі 4 цих правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення (якщо це не зробили раніше): подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу).

Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу.

  1. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі 4 цих правил не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

  2. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.
 1. ^

  Коригування списку рекомендованих до зарахування


  1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 16.1 цих правил.

  2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими правилами, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

  1. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу.

  2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 16.1 з урахуванням п 16.3 цих правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

  1. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб, не втрачають права участі у конкурсі на вакантні місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
 1. ^

  Наказ про зарахування


  1. Накази про зарахування на навчання до технікуму видаються директором за довіреністю ректора Національного університету харчових технологій на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за №711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у розділі 4 цих правил.

  2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 20.5 цих правил.

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.

  1. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 16.1 цих правил.

  2. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої технікуму квоти.

  3. Паперові копії Наказів про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України.
 1. ^

  зарахування до технікуму
  на звільнені місця протягом перших днів навчання
  та зберігання робіт вступників


  1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

   Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 18.2 і 18.3 цих правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 1800 години 17 вересня року вступу.

  1. Роботи вступників (у т.ч. листки співбесіди), виконані ними на вступних випробуваннях, які не зараховані на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
 1. ^

  Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до технікуму


  1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації – не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється за письмовим поданням керівника засобу масової інформації не пізніше як за сім днів до планового засідання приймальної комісії. Голова приймальної комісії (його заступник) приймає рішення щодо присутності журналістів на засіданні приймальної комісії і не пізніше як за один день до засідання повідомляє про своє рішення керівника відповідного засобу масової інформації.

  2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

  3. Технікум зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності та сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

  4. Голова Приймальної комісії (його заступник), як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

  5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування його з числа студентів.

  6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за спеціальностями, хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів 9 – 13 цих правил.

   Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази.
 1. ЧИННІСТЬ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ТЕХНІКУМУ


  1. Ці правила набирають чинності від дати їх затвердження.

  2. Чинність цих правил втрачається після затвердження Правил прийому до Національного університету харчових технологій у 2015 році.
Схожі:

Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році iconПравила прийому до Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості...
Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році iconПравила прийому до Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості...
Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році iconПравила прийому до Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Полтавського технікуму харчових технологій Національного...
Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році iconПравила прийому до Волинського технікуму Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Волинського технікуму Національного університету...
Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році iconПравила прийому до Львівського державного коледжу харчової І переробної промисловості Національного університету харчових технологій
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Львівського державного коледжу харчової і переробної...
Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році iconПравила прийому до Сімферопольського коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сімферопольського коледжу Національного університету...
Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році iconПравила прийому до Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Вінницького коледжу Національного університету...
Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році iconПравила прийому до Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Свалявського технічного коледжу Національного університету...
Правила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році iconПравила прийому до Коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Коледжу ресторанного господарства Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи