Національний університет харчових технологій icon

Національний університет харчових технологій
Скачати 411.14 Kb.
НазваНаціональний університет харчових технологій
Сторінка2/3
Дата09.09.2014
Розмір411.14 Kb.
ТипПротокол
1   2   3
^

Перелік питань для проведення вступного випробування


  1. Ознаки, за якими класифікують підприємства.

  2. Назвіть організаційні форми підприємств.

  3. Виробнича структура та її характеристика.

  4. Внутрішньовиробничі підрозділи підприємств.

  5. Характеристика режимів функціонування операційної системи.

  6. Показники, що характеризують результативність операційної системи.

  7. Структура операційного циклу.

  8. Операційний цикл та його характеристика.

  9. Тривалість операційного циклу та шляхи його скорочення.

10.Моделі матеріальних потоків та їх характеристика.

11.Принципи раціональної організації виробництва.

12. Концепції, принципи, функції та методи операційного менеджменту.

13. Сутність послідовного, паралельного і паралельно-послідовного поєднання операцій.

14. Організація виробничого процесу із паралельним рухом предметів праці та її відмінність від організації виробничого процесу із послідовним рухом предметів праці.

15. Визначення тривалості виробничого циклу при послідовному, паралельному і паралельно-послідовному рухах предметів праці.

16. Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою.

17. Операційні пріоритети та їх характеристика.

18. Особливості операційної стратегії в сфері обслуговування.

19. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

20. Класифікація та особливості операційних систем.

21. Підвищення якості продукції та основної показники якості продукції.

22. Стандартизація та сертифікація продукції.

23. Процес управління якістю продукції на підприємствах.

24. Системи управління якістю продукції.

25. Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю.

26. Бізнес-процеси та етапи їх оновлення.

27. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи.

28. Форми постачання ресурсів на підприємство та їх характеристика.

29. Особливості розробки продукту та вибору технологічного процесу у виробничій сфері.

30. Операційні технології та їх характеристика.

31. Особливості проектування послуг.

32. Особливості управління чергами.

33. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства.

34. Назвіть принципи та методи планування.

35. Оперативне управління операційним процесом.

36. Охарактеризуйте систему планових норм і нормативів.

37. Місце планування збуту в системі планування діяльності підприємства.

38. Сутність маркетингового дослідження ринку.

39. Завдання т а етапи розроблення маркетингової програми.

40. Назвіть етапи планування збуту та охарактеризуйте кожний із них.

41. Складові виробничої програми. Показники розрахунку виробничої програми.

42. Організація диспетчеризації виробництва продукції.

43. Визначення обсягу товарної , валової реалізованої продукції.

44. Календарний розподіл виробничої програми на підприємстві.

45. Зміст та основні завдання плану матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

46. Призначення та зміст балансу матеріально-технічного забезпечення.

47. Планування потреби в сировинних та паливно-енергетичних ресурсах.

48. Види запасів в плані матеріально-технічного забезпечення та їх планування.

49. Загальна характеристика управління проектами.

50. Формування плану з праці та заробітної плати.

51. Призначення та зміст балансу робочого часу робітника. Методика його розрахунку.

52. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності.

53. Продуктивність операційної системи та способи її вимірювання.

54. Організація системи управління проектами. Основні форми організаційної структури проекту

55. Загальні підходи до планування і контролю проектів.

56. Форми та системи оплати праці на підприємстві.

57. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи.

58. Показники результативності функціонування операційних систем.

59. Шляхи підвищення продуктивності операційної системи.

60. Методика розрахунку основних показників економічної ефективності.

61. Різновиди алгоритмів управління операціями та їх характеристика.

62. Форми організації операційного процесу та їх характеристика.

63. Критерії реалізації стратегічного плану пфідприємства та їх характеристика.

64. Характеристика раціонально спроектованої сервісної системи.

65. Етапи розвитку сервісної компанії та їх характеристика.

66. Типи виробничих потоків та їх характеристика.

67. Критерії розробки нового продукту та їх характеристика.

68. Характеристика механізму формування фінансових результатів діяльності підприємства.

69. Оцінка фінансового стану підприємства.

70. Методи та інструменти оновлення операційного процесу та їх характеристика.

71. Основні підходи до побудови операційних систем та їх характеристика.

72. Еволюція основних підходів до управління розробками та їх характеристика.

73. Призначення та зміст розрахунку рентабельності підприємства.

74. Основне завдання оперативного планування.

75. Сутність календарного планування та диспетчерського регулювання?.

76. Види оперативно-календарного планування.

77. Особливості оперативного планування на підприємствах різних типів виробництва

78. Охарактеризуйте види і системи оперативно-виробничих планів.

79. Ритмічність та рівномірність виробництва.

80. Фази розробки нової продукції та їх характеристика.

81. Визначення оптимальної пропускної здатності каналу обслуговування.


^ РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Тема 1. Персонал як об’єкт менеджменту.

Еволюція теорій менеджменту персоналу. Управлінські революції та зміна поглядів на персонал. Поняття і підходи різних шкіл до управління персоналом. Сутність та завдання менеджменту персоналу. Методи управління персоналом: адміністративні, економічні, правові, соціально-психологічні.

Література:

[121415164447535659


^ Тема 2. Служба персоналу.

Сутність, роль та основні напрями кадрової політики. Фактори, що визначають потребу у кваліфікованому персоналі. Напрями кадрової політики підприємства. Організація кадрового діловодства. Регулювання трудової діяльності персоналу. Законодавчі акти, що регулюють трудову діяльність персоналу.

Література:
[121415164447535659
^ Тема 3. Планування і формування персоналу.

Сутність та принципи кадрового планування в організаціях. Методи визначення потреб організації в персоналі. Організація добору і відбору кадрів
Література:
[121415164447535659
^ Тема 4. Оцінювання персоналу.

Сутність, завдання та види оцінювання персоналу. Функції оцінювання персоналу. Необхідність оцінювання якостей працівників. Методи оцінювання персоналу. Метод оцінювання ділових якостей та роботи персоналу. Критерії оцінювання персоналу. Атестація персоналу. Ассессмент центр – технологія оцінювання персоналу. Принципи діяльності ассессмент центрів.
Література:

[121415164447535659
^ Тема 5. Розвиток персоналу.
Методи розвитку персоналу і його конкурентоспроможності. Трудова кар’єра та управління нею. Планування трудової кар’єри. Кар’єрограма.
Література:

[121415164447535659

^ Тема 6. Формування та управління мотивуючої оплата праці

персоналу
Мотивуюча оплата праці як стратегічний фактор розвитку організації і персоналу. Функції оплати праці. Мотивуюча роль заробітної плати. Елементи мотивуючої оплати праці менеджменту персоналу. Контроль за рівнем заробітної плати.

Література:

[121415164447535659

^ Тема 7. Управлінська культура –

запорука ефективного кадрового менеджменту
Управлінська культура і її типи. Типи організаційної культури за С. Хенді. Елементи формування організаційної культури. Технологія розвитку організаційної культури. Бренд роботодавця. Імідж організації. Лояльність. База формування лояльності. Бізнес-норми.
Література:

[12141516444759

^ Тема 8. Формування і розвиток іміджу персоналу.
Імідж персоналу. Принципи побудови ділового етикету. Принципи формування іміджу персоналу. Розвиток і удосконалення іміджу персоналу. Складові іміджу персоналу. Основні заповіді етикету.
Література:

[4447535659

^ Тема 9. Технологія досягнення успіху у побудові кар’єри
Успішний персонал практикує мислення (ставлення). Наше ставлення, в основному, визначає успіх кар’єри. Результати тривалого негативного мислення (ставлення). Сила позитивного мислення. Успішний персонал знає як переборювати невдачі.
Література:

[121415164447535659


^ Тема 10. Соціально–психологічні аспекти управління персоналом
Суть та механізми психологічного впливу на персонал. Психологічний вплив. Переконання. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності персоналу. Чинники впливу на згуртованість колективу.
Література:

[121415164447535659
^ Тема 11. Ефективність менеджменту персонал
Загальні засади ефективності в управлінні персоналом. Оцінка ефективності управління персоналом. Організаційна, економічна та соціальна ефективність управління персоналу. Витрати на персонал.
Література:

[121415164447535659

^ Тема. 12. Соціальне партнерство в організації
Соціальне партнерство: сутність, значення, форми. Національні моделі соціального партнерства. Стадії розвитку соціально-трудових відносин. Сторони й суб’єкти соціального партнерства. Засоби впливу держави, профспілок і працедавців на формування трудових відносин між працівником і працедавцем.
Література:

[12141516535659
1   2   3

Схожі:

Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Національний музей Тараса Шевченка
Мостенська Тетяна Леонідівна — д е н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових...
Національний університет харчових технологій iconПравила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
Національний університет харчових технологій, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68 (далі – університет)...
Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Національний університет харчових технологій iconJМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»
Національний університет харчових технологій iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Національний університет харчових технологій iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Національний університет харчових технологій iconНаціональний університет харчових технологій
move to 1192-4907
Національний університет харчових технологій iconМіністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій
«Машинобудування» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»,...
Національний університет харчових технологій iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи