Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» icon

Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування»
Скачати 260.61 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування»
Дата09.09.2014
Розмір260.61 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії,

ректор С.В. Іванов

" ­­­28 " лютого 2014 р.

програма

фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування»

для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр»

за напрямом 6.140103 «Туризм»

Схвалено Вченою радою факультету

готельно-ресторанного

та туристичного бізнесу

Протокол № від " " 201__ р.

Голова Вченої ради факультету

декан В.Ф. Доценко


Київ - 2014

ЗМІСТ
1. Основи туризмознавства
1.1 Зміст дисципліни………………………………………………………...

3

1.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни

"Основи туризмознавства"……………………………………………….......


6

1.3 Список рекомендованих джерел……………………………………….

14

^ 2. Туристичні ресурси України
2.1 Зміст дисципліни………………………………………………………...

15

2.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни "Туристичні ресурси України"……………………………………………….


19

2.3 Список рекомендованих джерел………………………………………..

21


^ Критерії оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Туристичне обслуговування» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм».............................................................23

^ Критерії оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Туристичне обслуговування» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році ……………………................................................241.1. Зміст дисципліни

«Основи туризмознавства»
Тема 1. Туризм як глобальне явище сучасного світу. Філософсько-методологічні засади туризмології

Сучасні тенденції розвитку туризму. Філософсько-методологічні основи феномену туризму. Основні дефініціі туризмології, її завдання та принципи. Поняття “туризм”, парадигма значень. Основні теорії розвитку туризму.

ЛІТЕРАТУРА: 3, 4, 12
Тема 2. Гуманістичний вимір туризму. Туристи, екскурсанти, мандрівники

Подорожі і туризм як прояв способу життя людини. Поняття туриста. (ВТО, ЗУ). Основні категорії осіб, що перебувають у подорожі. Поняття «турист»: необхідні та достатні ознаки. Права і обов’язки туристів. Основні нормативні акти, які регулюють права і обов’язки туристів.

ЛІТЕРАТУРА: 3, 4, 12
Тема 3. Класифікація туризму

Гносеологічне та праксеологічне значення класифікації туризму. Основні види туризму (в’їздний, виїзний, внутрішній). Типи туризму: за метою; за засобами пересування; за віком і соціально-економічним станом подорожуючих; за іншими критеріями. Соціальний туризм як чинник гуманізації суспільства.

ЛІТЕРАТУРА: 3,4, 12
Тема 4. Основні етапи розвитку світового туризму

Проблема періодизації історії туризму у науковій літературі. Переміщення людей за первісних та античних часів. Туризм і подорожі в добу Середньовіччя. Розвиток туризму у 18-19 ст.: Томас Кук. Туризм як феномен ХХ ст. Основні риси розвитку туризму у ХХ ст.

ЛІТЕРАТУРА: 3,4, 12
Тема 5. Туристична індустрія

Соціально-гуманітарний характер сучасної індустрії туризму. Структура індустрії туризму: організатори туризму: тур оператори та турагенти; транспорт та перевезення; заклади розміщення та харчування; їх ласифікація, розваги та атракції; інші. Характеристика основних засобів розміщення. Готелі, їх класифікація. Сучасні тенденції в готельному господарстві. Характеристика основних видів закладів ресторанного господарства. Сучасні тенденції в ресторанному господарстві.

ЛІТЕРАТУРА: 3,4,12
Тема 6. Безпека туризму

Основні ризик – фактори у туристичній діяльності. Нормативні документи які забезпечують безпеку туристів. Страхування туристів.

ЛІТЕРАТУРА: 3,4,12
Тема 7. Туристичний продукт

Поняття про туристичну послугу. Особливості туристичних послуг. Суть, структура і складові туристичного продукту. Туристичний продукт, тур, маршрут. Види турів і маршрутів. Програма обслуговування туристів. Рівні туристичного продукту. Життєвий цикл туристичного продукту. Основні вимоги до якості туристичного продукту.

ЛІТЕРАТУРА: 3,4,12
Тема 8. Основи туроперейтингу

Технологія організації туристичної подорожі. Договірні стосунки в туризмі. Туристичні документи. Туристичні формальності. Безпека туристичних подорожей. Претензійна робота в туризмі. Страхування в туризмі.

ЛІТЕРАТУРА: 3,4,12
Тема 9. Проблеми і перспективи розвитку туризму в Україні

Законодавчо-нормативна база туристичної діяльності в Україні. Туристичні ресурси України. Культурно-історична спадщина українського народу та можливості її використання в туризмі. Туристична індустрія України, основні складові і показники.

ЛІТЕРАТУРА: 3,4,12
Тема 10. Захист прав споживачів у туризмі

Поняття про захист прав споживачів та консьюмерський рух. Особливості захисту прав споживачів у туризмі. Права і обов`язки туристів. Право туристів на інформацію. Юрисдикційний та неюрисдикційний захист споживачів.

ЛІТЕРАТУРА: 3,4,12
Тема 11. Туристична політика, її завдання

Державний механізм управління розвитком туристичної сфери. Ту­ристична політика, її види та інструменти. Міжнародні і вітчизняні туристичні організації, їх значення для розвитку світового туризму. Види міжнародних туристичних організацій та їх характеристика. Цілі та завдання міжнародних тур організацій.

ЛІТЕРАТУРА: 3,4,12
Тема 12. Етика туризму

Основні вимоги до фахівців у сфері гостинності. Гостинність як базове поняття етики. Професійна етика організаторів та працівників туристичної галузі. Туристична комунікація як засіб взаємного пізнання народів та культур, налагодження миру і дружби. Професійна діяльність у туристичній галузі. Теоретико-методологічні засади підготовки менеджерів для туристичної галузі. Значення сучасних закладів освіти і науки у туристичних контактах.

ЛІТЕРАТУРА: 3,4,12
1.2. Перелік питань для вступного випробування з дисципліни "Основи туризмознавства"


 1. Поняття «туризм», багатогранність визначень та підходів.

 2. Фактори розвитку туризму в др. половині ХХ століття.

 3. Дуалізм природи туризму. Позитивні та негативні наслідки розвитку туризму в світі, в регіоні.

 4. Функції туризму. Сутність економічної функції.

 5. Сутність соціальної та гуманітарної функції туризму.

 6. Функції туризму. Рекреаційна та екологічна функція туризму.

 7. Основні види туризму (в’їздний, виїзний, внутрішній), їх значення для економіки країни.

 8. Класифікація туризму за критеріями мети подорожі. Спрямованості туристичних потоків.

 9. Особливості культурно – пізнавального туризму.

 10. Особливості рекреаційного туризму.

 11. Особливості організації екологічного туризму.

 12. Особливості організації ділового, освітнього та наукового туризму.

 13. Відвідувачі, туристи, екскурсанти. Поняття „турист”: необхідні та достатні ознаки.

 14. Класифікація туристів.

 15. Індустрія туризму, основні складові компоненти, їх характеристика.

 16. Транспортне забезпечення туризму.

 17. Поняття про заклади розміщення, їх класифікація.

 18. Заклади ресторанного господарства, їх класифікація.

 19. Заклади дозвілля, їх значення в туризмі.

 20. Управління туристичною галуззю в Україні. Мета і завдання туристичної політики.

 21. Законодавчо-нормативна база туристичної діяльності в Україні.

 22. Туристичний продукт. Структура туристичного продукту.

 23. Особливості послуги як специфічного виду товару. Туристичні послуги, їх види.

 24. Тур, туристичний маршрут, їх класифікація.

 25. Туристичні документи та формальності.^ 1.2.1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для вступного випробування з дисципліни "Основи туризмознавства"
Які основні міжнародні документи регулюють розвиток туризму:

 1. Загальна декларація прав людини?

 2. Глобальний етичний кодекс туриста?

 3. Хартія туризму?

 4. Манільська декларація по соціальному туризму?

Яка міжнародна організація в наш час координує розвиток туризму у світі:

  1. Організація Об’єднаних Націй (ООН)?

  2. Всесвітня туристична організація (ВТО)?

  3. Всесвітня федерація асоціацій туристичних агенцій (УФТАА)?

  4. Міжнародний союз офіційних туристичних організацій (МСОТО)?

Екскурсанти – це:

 1. тимчасові відвідувачі;

 2. тимчасові відвідувачі, що знаходяться на об’єкті більше 24 годин;

 3. тимчасові відвідувачі, що знаходяться на об’єкті менше 24 годин;

 4. учасники екскурсії.

Які категорії подорожуючих осіб не включають до туристичної статистики:

 1. транзитних пасажирів?

 2. тих, хто перебуває у відрядженні?

 3. пасажирів круїзних лайнерів?

 4. дипломатів та членів їх сімей?

 5. кочівників?

 6. прикордонних робітників?

 7. іммігрантів?

Виберіть ті нормативні акти, які регулюють розвиток туризму в Україні:

 1. Закон України „Про туризм”?

 2. Закон України „Про курорти”?

 3. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки?

 4. Конституція України?

Де і коли було вперше введено поняття „турист”:

 1. в Англії, 1800 рік, автор Пейдж?

 2. у Франції, 1838 рік, Стендалем?

 3. у Росія, 1902 рік, у словнику Брокгауза і Ефрона?

 4. у Франції, 18 рік, у Великій Французькій енциклопедії,
  Ж-Ж. Руссо?

Що таке туризм:

 1. форма розумового та фізичного виховання та змістовного проведення дозвілля?

 2. тимчасовий виїзд?

 3. галузь економіки з обслуговування людей, що тимчасово перебувають поза місцем свого постійного проживання?

 4. тимчасове перебування поза межами постійного місця проживання?


Які з цих основних факторів сприяють інтенсивному розвитку туризму у ХХ столітті:

 1. зростання дискретних доходів населення?

 2. зростання кількості вільного часу, зниження тривалості робочого тижня?

 3. розширення пізнавальних інтересів людей?

 4. розвиток транспорту і здешевлення перевезень?

Які з цих видів можна віднести до туризму за охопленням території:

 1. міжнародний;

 2. внутрішній;

 3. в межах країни;

 4. національний.

Які з цих типів туризму можна віднести до туризму за спрямованістю туристичних потоків:

 1. міжнародний;

 2. внутрішній;

 3. в’їздний;

 4. виїздний;

 5. пішохідний;

 6. екстремальний.

Що таке внутрішній туризм:

 1. тимчасовий виїзд громадян з місць постійного проживання на території країни для відпочинку, задоволення пізнавальних інтересів, заняття спортом тощо?

 2. тимчасовий виїзд громадян на територію іншої країни з місць постійного проживання для відпочинку, задоволення пізнавальних інтересів, заняття спортом тощо?

 3. тимчасовий виїзд громадян на територію іншої країни з місць постійного проживання у ділове відрядження?

 4. тимчасова подорож громадян по території країни на місці постійного проживання для відпочинку, задоволення пізнавальних інтересів, заняття спортом тощо?

 5. основне підприємство туристичної індустрії, метою діяльності якого є прийом, розміщення, забезпечення відпочинку та харчування відвідувачів?

Тимчасова поїздка зі службовою метою, участь у конференціях, семінарах, конгресах без отримання прибутків у місці перебування – це:

 1. навчальний туризм;

 2. науковий туризм;

 3. діловий туризм;

 4. культурно-пізнавальний туризм.

Які функції виконує туризм:

 1. господарсько-економічну, політичну, культурну, соціальну?

 2. господарсько-економічну, соціальну, гуманітарну, рекреаційну?

 3. політичну, економічну, соціальну, гуманітарну, рекреаційну, містобудівну?

 4. політичну, економічну, освітню, екологічну, соціальну, рекреаційну?


Що таке активний туризм:

 1. туризм, що передбачає ознайомлення з новими місцями?

 2. кількість відвідань даної країни жителями інших країн?

 3. туризм, що здійснюється з метою розвитку фізичних сил, рекреаційні подорожі з активними засобами пересування?

 4. прогулянки і походи?

Що таке соціальний туризм:

 1. туризм, що здійснюється організаціями профспілок, громадськими організаціями?

 2. мінімально необхідний набір туристичних послуг в залежності від мети подорожі, що не перевищує базовий стандарт і доступний для усіх громадян країни?

 3. подорожі, що субсидуються з джерел позабюджетного фінансування та за рахунок коштів держави на соціальну сферу?

 4. заохочувальні туристичні поїздки, можливість яких надається адміністрацією підприємств та установ своїм співробітникам виключно на пільгових умовах або безкоштовно за високі виробничі показники?

Коли було запроваджено Всесвітній день туризму:

 1. 27 вересня 1975 року;

 2. 1 квітня 1956 року;

 3. 18 жовтня 1967 року;

 4. 1 червня 1970 року;

Які види туризму відносяться до екологічного:

 1. ознайомлення з пам’ятками природи;

 2. туризм з метою пізнання та захисту навколишнього середовища;

 3. сільський зелений;

 4. туризм з „м’яким дотиком” до природи;

 5. мисливський туризм.

З перелічених характеристик виберіть ті, що визначають туриста:

 1. покидає місце постійного проживання;

 2. займається оплачуваною діяльністю;

 3. займається спортом, розвагами, пізнанням;

 4. здійснює в місці перебування хоча б одну ночівлю;

 5. термін перебування перевищує 1 рік.

 6. дозвілля?

Які з цих країн світу є лідерами за числом туристичних відвідувань:

 1. Великобританія?

 2. Франція?

 3. Сполучені Штати Америки?

 4. Німеччина?

 5. Іспанія?

 6. Італія?

Які види туризму вважаються найбільш перспективним до 2020 року є:

 1. пригодницький;

 2. діловий;

 3. круїзний;

 4. екстремальний;

 5. спортивний;

 6. ностальгічний;

 7. екологічний.

Які із вказаних видів ресурсів можна віднести до туристичних:

 1. природні;

 2. соціально-антропогенні;

 3. природно-антропогенні;

 4. подійні;

 5. історико-культурні, в т.ч. архітектурні;

 6. екологічні;

 7. гомогенні;

 8. земельні.

Які з цих місць є найбільшими центрами релігійного туризму:

 1. Рим;

 2. Мекка;

 3. Новий Афон;

 4. Єрусалим;

 5. Мадрід;

 6. Київ;

 7. Ріо-де-Жанейро.

Скільки туристів подорожувало у 2013 році:

 1. 1 млрд. чол.?

 2. 1, 087 млрд. чол

 3. 2 млрд. чол. ?

Який прогноз зростання туристичного потоку до 2020 року:

 1. 1 млрд подорожей;

 2. 1, 5 млрд. подорожей;

 3. 2 млрд подорожей;

 4. 2, 5 млрд подорожей;

Які демографічні фактори сприяють розвитку туризму:

 1. збільшення народжуваності;

 2. збільшення тривалості життя;

 3. зростання зайнятості жінок;

 4. зменшення частки населення у віці 15-24 роки.

Які політичні фактори дестабілізують розвиток туризму:

 1. військові конфлікти;

 2. терористичні акти;

 3. політична стабільність;

 4. релігійний екстремізм;

 5. розвиток системи міждержавних угод.

Які обов’язки туристів:

 1. витрачати гроші;

 2. не порушувати законодавство країни перебування;

 3. поважати місцеві звичаї і традиції, політичний, соціальний, моральний та релігійний устрій;

 4. займатися оплачуваною діяльністю;

 5. не торгувати, не ввозити і не вживати наркотиків;

 6. одягатись і вести себе відповідно до місцевих звичаїв.

За визначенням закону україни «Про туризм», туристична подорож передбачає виїзд за межі

 1. дестинації;

 2. звичного середовища;

 3. місця постійного проживання;

 4. рідного краю.

За визначенням ВТО максимальна тривалість туричтичної подорожі складає

 1. 1 рік;

 2. 6 міс.;

 3. 3 міс.;

 4. відсутні.

За визначенням ВТО усім туристам примаманне те, що під час подорож вони

  1. не мають заробітків у звичайному середовищі;

  2. не займаються діяльністю, що оплачується з джерел у дестинації;

  3. не займаються професійною діяльністю у дестинації;

  4. не мають заробітків за межами.

Міжнародний турист, який подорожує з України до Німеччини, буде

 1. іноземним туристом в Україні;

 2. національним туристом в Україні;

 3. національним туристом вНімеччин;

 4. зарубіжним туристом у Німеччині.

Національний туризм охоплює

 1. іноземний та зарубіжний туризм;

 2. внутрішній та вїздний туризм;

 3. внутрішній та виїзний туризм;

 4. внутрішній та іноземний туризм.


Діловими туристами будуть особи, котрі у дестинації

 1. знаходяться у відрядженні;

 2. є сезонними працівниками;

 3. займаються професійною діяльністю, яка оплачується у дестинації;

 4. не заробляють у місці постійного проживання грошей.

Інтенсив-тури – це поїздки

 1. тургідів з метою ознайомлення з курортами;

 2. якими фірма преміює найкращих працівників;

 3. комерційних агентів з метою укладання контрактів.

Коли і ким було організовано перший тур?

 1. 1841, Томас Кук;

 2. 1941, Джейс Кук;

 3. 1845, Томас Кук;

 4. 1841, Джейс Кук.

^ 36. За яких умов туризм стає масовим?

 1. 30 % населення країни здійснюють зоча би 1 туристичну подорож на рік;

 2. 50 % населення країни здійснюють зоча би 1 туристичну подорож на рік;

 3. 30 % населення країни здійснюють 2 туристичні подорожі на рік.


^ 1.3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Закон України „Про внесення змін до закону України „Про туризм”, від 18.11.2003 р. //Офіційний Вісник України. – 2003. - № 50. – С. 34 -55.

2. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.

3.Басюк Д.І. Основи туризмології: Навчально-методичний посібник. - Кам`янець-Подільский: Аксіома, 2005. - 204с.

4. Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / Д.І. Басюк, В.С. Заєць. – Кам`янець-Подільский: Абетка, 2011. - 220с.

5. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: «Финансы и статистика», 2000. – 368 с.

6. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: «Финансы и статистика», 2001. – 256 с.

7. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003.-312 с.

8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу.- Київ : Центр навчальної літератури, 2004.-272с.

9. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности: Учебник / В.А. Квартальнов, И.В. Зорин, Т.П. Каверина и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 288 с.

10. Организация туризма: Учеб.пособие /А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др.; Под общ.ред. Н.И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.

11. Основы туристской деятельности. Учебник / Г.И. Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и др. Сост. Е.Н. Ильина. – М.: Сов. Спорт, 2000. – 224 с.

12. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. Посібник. - К: Рокор, 2001.-200 с.

13. Уокер Дж. Р. Введение в гостиприимство: Учебник /Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999

2.1. Зміст дисципліни

^ «ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ»
Тема 1. Географічні аспекти формування туристичних ресурсів України

Предмет і об’єкт вивчення дисципліни. Відомості про державу Україна (площа, населення, кордони). Короткий огляд формування території України. Основні риси рельєфу України. Огляд економіко-географічного положення України.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4


Тема 2. Сутність туристичних ресурсів України


Визначення поняття “туризм”. Значення туристичних ресурсів для розвитку туристичної діяльності. Ознаки класифікації видів туризму. Класифікація туристичних ресурсів. Загальний огляд природних туристичних ресурсів. Характеристика антропогенних туристичних ресурсів.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4
Тема 3. Природні туристичні ресурси України

Значення природних туристичних ресурсів для розвитку активних видів туризму. Клімат як передумова розвитку туризму в Україні. Лісові ресурси як об’єкти розвитку туризму. Характеристика водних ресурсів України для розвитку туризму. Спелеологічні ресурси та їх характеристика. Топонімічні назви, що відображають природу України. Класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Статус і завдання природних і біосферних заповідників та їх огляд. Національні природні парки як об’єкти для туризму. Характеристика штучно створених природоохоронних об’єктів.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4
Тема 4. Історико-культурні ресурси України

Значення антропогенних ресурсів для розвитку туристичної діяльності в Україні. Історичні пам’ятники України як пізнавальний туристичний ресурс. Археологічні ресурси як об’єкти показу туристам. Народні промисли України. Національні свята як відродження духовності народу. Видовищні та масові події як об’єкти туризму. Географічні назви як елемент культури народу.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4
Тема 5. Комплексна оцінка туристичних ресурсів України

Туристичні ресурси України та їх комплексна оцінка. Методи оцінки ресурсів, що придатні для використання в туризмі. Оцінка природних туристичних ресурсів та умов для сезонних видів туризму. Критерії та показники оцінки, що пред’являються до туристичних ресурсів.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4
Тама 6. Туристично-рекреаційне районування України

Туристичні ресурси Криму. Туристичні ресурси областей Чорноморсько-Азовського узбережжя. Туристичні ресурси Карпат. Туристичні ресурси Поділля. Туристичні ресурси Полісся. Туристичні ресурси областей Придніпров’я України.

Туристичні ресурси областей Східної України.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4
Тема 7. Туристичні ресурси Криму

Особливості фізико-географічного положення Криму. Характеристика природних туристичних ресурсів Криму. Об’єкти природно-заповідного фонду на території Криму. Огляд об’єктів пізнавального туризму на території Криму. Туристичні центри, райони та зони Криму. Екологічна ситуація в регіоні та її вплив на розвиток туризму.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4
Тема 8. Туристичні ресурси областей Чорноморсько-Азовського узбережжя

Особливості фізико-географічного положення областей Чорноморсько-Азовського узбережжя (Одеської, Миколаївської, Херсонської). Характеристика природних туристичних ресурсів областей, що розташовані на узбережжі Чорного та Азовського морів. Об’єкти природно-заповідного фонду на території південних областей України. Огляд об’єктів пізнавального туризму на території областей Чорноморсько-Азовського узбережжя. Туристичні центри, райони областей Чорноморсько-Азовського регіону. Екологічна ситуація в регіоні та її вплив на розвиток туризму.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4
Тема 9. Туристичні ресурси Карпат

Характеристика фізико-географічного положення Західних областей України (Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької). Особливості використання рельєфу у туризмі. Характеристика історико-культурних ресурсів. Народні промисли областей Західної України. Львів як об’єкт всесвітнього культурного надбання (ЮНЕСКО). Об’єкти природно-заповідного фонду Карпатського регіону. Туристичний центр, райони і зони Карпат.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4
Тема 10. Туристичні ресурси Поділля

Характеристика фізико-географічного положення областей Поділля (Вінницької, Тернопільської, Хмельницької). Характеристика спелеологічних ресурсів Поділля. Огляд пізнавальних туристичних ресурсів. Національний історико-культурний заповідник “Кам’янець”. Природно-заповідний фонд областе Поділля. Туристичні центри, райони і зони Поділля.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4
Тема 11. Туристичні ресурси Полісся

Характеристика фізико-географічного положення областей Полісся (Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, півночі Київської). Огляд та особливості використання водних ресурсів. Огляд пізнавальних туристичних ресурсів. Історико-архітектурні пам’ятки Луцька і Чернігова. Національний природний парк “Шацький” та його використання у туризмі. Туристичні центри, райони та зони Полісся.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4
Тема 12. Туристичні ресурси областей Придніпров’я України

Характеристика фізико-географічного положення Київської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Природні туристичні ресурси та їх характеристика. Огляд історико-культурних туристичних ресурсів. Архітектурні пам’ятки Києва. Дендрологічні парки “Олександрія” та “Софіївка” як об’єкти туристичного показу. Туристичні центри, райони та зони Центральної України.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4

Тема 13. Туристичні ресурси областей Східної України

Характеристика фізико-географічного положення областей Східної України (Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської, Донецької). Природні туристичні ресурси східних областей та їх характеристика. Огляд історико-культурних туристичних ресурсів. Туристичні центри, райони та зони Східної України.

ЛІТЕРАТУРА: 2,3,4

2.2. Перелік питань для вступного випробування з дисципліни "ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ"
1. Туристські кліматичні ресурси України та можливості їх використання.

2. Ареали поширення йодних, сульфідних, бромних, родонових вод в Україні.

3. Атрактивні водні об’єкти в Україні.

4. Подієві туристські ресурси України.

5. Пам’ятки громадської архітектури в Україні.

6. Пам’ятки військової архітектури в Україні.

7. Пам’ятки садово-паркового-мистецтва в Україні.

8. Основні риси рельєфу України.

9. Класифікація туристичних ресурсів.

10. Клімат як передумова розвитку туризму в Україні.

11. Лісові ресурси як об’єкти розвитку туризму.

12. Характеристика водних ресурсів України для розвитку туризму.

13. Спелеологічні ресурси та їх характеристика.

14. Класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

15. Значення антропогенних ресурсів для розвитку туристичної діяльності в Україні.

16. Історичні пам’ятники України як пізнавальний туристичний ресурс.

17. Археологічні ресурси як об’єкти показу туристам.

18. Видовищні та масові події як об’єкти туризму.

19. Туристичні ресурси Криму.

20. Туристичні ресурси областей Чорноморсько-Азовського узбережжя.

21. Туристичні ресурси Карпат.

22. Туристичні ресурси Поділля.

23. Туристичні ресурси Полісся.

24. Туристичні ресурси областей Придніпров’я України.

25. Туристичні ресурси областей Східної України.

26.Туристичні центри, райони та зони Криму.

27. Екологічна ситуація в Криму та її вплив на розвиток туризму.

28. Особливості фізико-географічного положення областей Чорноморсько-Азовського узбережжя (Одеської, Миколаївської, Херсонської).

29. Характеристика природних туристичних ресурсів областей, що розташовані на узбережжі Чорного та Азовського морів.

30. Туристичні центри, райони областей Чорноморсько-Азовського регіону.

31. Екологічна ситуація в Чорноморсько-Азовському регіоні та її вплив на розвиток туризму.

32. Характеристика фізико-географічного положення Західних областей України (Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької).

33. Характеристика фізико-географічного положення областей Поділля (Вінницької, Тернопільської, Хмельницької).

34. Туристичні центри, райони і зони Поділля.

35. Характеристика фізико-географічного положення областей Полісся (Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, півночі Київської).

36. Туристичні центри, райони та зони Полісся.

37. Характеристика фізико-географічного положення Київської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей.

38. Туристичні центри, райони та зони Центральної України.

39. Характеристика фізико-географічного положення областей Східної України (Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської, Донецької).

40. Туристичні центри, райони та зони Східної України.

^ 2.3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Бейдик О. О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії туризму). — К.: ВПЦ “Київ. ун-т”,1993. — 56 с.

 2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2001. – 395 с.

 3. Басюк Д.І. Основи туризмології: Навчально-методичний посібник. - Кам`янець-Подільский: Аксіома, 2005. - 204с.

 4. Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / Д.І. Басюк, В.С. Заєць. – Кам`янець-Подільский: Абетка, 2011. - 220с.

 5. Географічна енциклопедія України: У 3 т. — К.: Вид-во УРЕ, 1989–1994.

 6. Географія / П. О. Масляк, Я. Б. Олійник, А. В. Степанченко, П. Г. Шищенко: Навч. посіб. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998. — 829 с.

 7. Євдокименко В. К. Регіональна політика розвитку туризму: методологія, формування, механізм реалізації. —Чернівці: Прут, 1996. — 287 с.

 8. Коваль А. П. Знайомі незнайомці: походження назв поселень України. — К.: Либідь, 2001. — 304 с.

 9. Колотова В. Е. Рекреационное ресурсоведение: Учеб. пособие. — М.: Рос. междунар. акад. туризма, 1998. — 136 с.

 10. Кравців В. С., Євдокименко В. К. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації. — Чернівці: Прут, 1995. — 70 с.

 11. Курортні ресурси України. — К.: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”; “Тамед”, 1999. — 314 с.

 12. Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. — Львів, 1997. — 259 с.

 13. Нікітенко Н. М. Собор Святої Софії в Києві. — К.:Техніка, 2000. — 232 с.

 14. Павлов В. І., Черчик Л. М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи. — 1998. — 124 с.

 15. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. Посібник. - К: Рокор, 2001.-200 с.

 16. Система туристсько-екскурсійних маршрутів “Намисто Славутича”. — К., 1997. — 264 с.

 17. Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий Украины / Т. Л. Андриенко, П. Г. Плюта, Е. И. Прядко, Г. Н. Каркуциев. — К.: Наук. Думка, 1991. — 160 с.

 18. Туристичні ресурси України. — К., 1996. — 352 с.

 19. Туристично-краєзнавчі дослідження. — К.: КМ-Трейдинг, 1998.


КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Туристичне обслуговування» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році
Мета випробування

  • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

  • перевірити вміння вступників розв’язувати задачі і тести.

На випробування вступнику пропонується виконати чотири завдання. Кожне завдання оцінюється за шкалою від нуля до двадцяти п’яти балів: теоретичне питання — 0 - 25 балів, задача 1 – 0 - 25 балів, задача 2 – 0 - 25 балів, тестові завдання – 0 - 25 балів. Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Фахове вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою.


 1. ^ Теоретичне питання

Абітурієнт повинен набрати від 0- 25 балів.


Кількість балів

повна відповідь

20-25

повна відповідь, але допущені деякі неточностей

11-19

неповна відповідь, допущені окремі помилки і неточності

5-10

незодовільна відповідь

0-4^ 2.Тестові завдання

Абітурієнт повинен набрати від 0-25 балів, кожний тест оцінюється 0-5 балів
правильна відповідь,

5

неправильна відповідь

0

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 25 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії, доцент Д.І. Басюк

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Туристичне обслуговування» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році
Мета випробування

- визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

- перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички

для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов`язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста/бакалавра.

На випробуванні, яке проходить у формі співбесіди, вступнику пропонуються ряд питань. Рівень знань оцінюється за якістю відповідей на поставленні питання.

Рівень знань вступника оцінюється як «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень виставляється, якщо вступник відповів на всі питання в повному обсязі, проявив вміння застосовувати економічні знання для вирішення економічних задач, повністю розкрив питання чи проблиму, чітко уявляє зміст і вільно володіє економічною термінологією, послідовно викладає матеріал. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень виставляється вступнику, який, за умови додержання вищеназваних вимог, менш повно і грунтовно відповід на питання, допустив у відповідях непринципові неточності, одиничні незначні помилки. Можливі незначні одна-дві помилки в економічніе термінології, несуттєві помилки у висновках , узагальненнях.

Недостатній” рівень виставляється вступнику який у своїх відповідях допускає принципові помилки, основний зміст питання нерозкритий, допущенні грубі помилки в кінцевих висновках, економічною термінологією володіє погано.
Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова фахової атестаційної комісії, доцент Д.І. БасюкСхожі:

Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування»
Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни "Туристичні ресурси України"
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування «Ресторанне І готельне обслуговування»
«Ресторанне І готельне обслуговування» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямом підготовки
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування «Ресторанне І готельне обслуговування»
«Ресторанне І готельне обслуговування» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямом підготовки
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи