Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 375.98 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка2/3
Дата30.07.2012
Розмір375.98 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
^

Основна література:


 1. Шапран Л.Ю., Куниця Л.І., Чередніченко Г.А. та ін.. Англійська мова: підручник. – К.: Фірма «Інкос», 2007. – 717 с.

 2. Beрба Г. Г., Верба Л. Г., Довідник з граматики англійської мови, 2007.

 3. Raymond Murphy, English Grammar in Use, - Cambridge University Press, 1998. – 350с.
^

Методичні вказівки:


 1. Англійська мова: Метод. вказівки з контролю знань студентів технічних та технологічних спец. д.ф.н./Р.О. Бузницька, О.М. Руденко. - К.: НУХТ, 2004.- 44 с. 6487.

 2. Англійська мова: Метод. вказівки до практичних занять для студентів І-ІІ курсів спец. 7.090221 "Обладнання переробних харчових виробництв" та 7.090223 "Машини і технологія пакування" ден. та заоч. ф.н. / О.П. Авраменко, Н.Д. Ткаченко.- К.: НУХТ, 2003. - 52 с. 6170.

 3. Англійська мова: Метод. вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 6.090500 "Промислова теплоенергетика", 6.0900500 "Холодильні машини і установки" для заочної та скороченої форм навчання / Уклад.: О.М. Руденко.- старший викладач кафедри іноземних мов загальної п ідготовки. К: НУХТ, 2007. - 31с. 7209.

 4. Англійська мова: Метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів І-ІІ курсу напряму 6.050604 "Енергомашинобудування" заочної форми навчання. / Уклад.: Р.Е. Оваденко, К.М. Чала. - К: НУХТ, 2009. - 47с. 7208.

 5. Англійська мова: Метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спец. 6.090600 "Електротехнічні системи споживання та електропостачання" заочної та скороченої форм навчання. / Уклад.: .С.Нечаєва, О.П.Авраменко. - К.: НУХТ, 2009 - 118 с. 7381.

 6. Навчальний посібник на електронних носіях "Англійська мова. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та технікумів харчової промисловості за напрямом 6.050502 " інженерна механіка." - К.: НУХТ, 2009. - 216 с. у співавторстві з канд. філол. наук, проф. О.П. Авраменко та канд. філол. наук, доц.Є.С. Смірновою.

 7. Англійська мова: Метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрол. робіт для студентів 1-2 курсів спец. 7.090221 "Обладнання переробних і харчових виробництв" заочної та скороченої форм навчання./Уклад.: О.М.Кохан, Н.О.Михайлова, К.М.Чала. - К.: НУХТ, 2009 - 2009. - 133 с. 7319

 8. Англійська мова: Метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів І-ІІ курсу напряму 6.050604 "Енергомашинобудування" заочної форми навчання. / Уклад.: Р.Е. Оваденко, К.М. Чала. - К: НУХТ, 2009. - 38с. 7430.Німецька мова
^

Основна література:


 1. Шелингер Н.А., Клемент В.И., Шелкова И.К., Эман Н.Ф. Учебник немецкого язика. – М:Вісшая школа, 1988

 2. Новичкова Р.М. Учебник немецкого язика. –К: Вища школа, 1988^

Методичні вказівки:


 1. Методичні вказівки до розвитку навичок усної німецької мови студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчанняю/Цімох Т.Ф.. Максименко М.І. – К: УДУХТ, 1996

 2. Німецька мова: Метод. вказівки до виконання самост. роботи з позааудиторного читання для студ.І – ІІ курсів усіх спец. д.ф.н. /Н.В. Шинкаренко, - К.: НУХТ, 2003.- 32 с. 6133.

 3. Німецька мова: Метод. вказівки до виконання контрол. робіт для студ. усіх спец. з.ф.н. / Т.Ф. Ц мох. - К.: НУХТ, 2005. - Ч.1.- 29 с. 6524.

 4. Німецька мова: Метод. вказівки до самост. роботи з позааудитор. читання наук.-популяр. текстів для студ. І- ІІ курсів усіх спец. ден. форми навчання / Уклад: Н.В. Шинкаренко. - К: НУХТ, 2006.- 53 с. 6694.

 5. Німецька мова: Ч.І : Метод. вказівки до проведення практ. занять для студентів - курсів усіх спец. ден. форми навч. /Уклад: Н.В. Шинкаренко. - К.: НУХТ, 2006 - 47 с., 6742.

 6. Німецька мова: Ч. : Метод. вказівки до проведення практ. занять для студент ів І-ІІ курсів усіх спец. ден. форми навч. /Уклад: Н.В. Шинкаренко. - К.: НУХТ, 2006, 6761.


Французька мова
^

Основна література:


 1. Г.Г.Крючков, В.С.Хлопун та ін. Прискорений курс французької мови. – К: Вища школа, 1994

 2. O. Koletchko, V. Krylova. Le français des affaires. – Київ: КНЕУ,1998.^

Методичні вказівки:


 1. Французька мова: Метод. вказівки до викон. контрольн. робіт для студентів усіх спец. з.ф.н. /Т.Ю. Годованець. - К.: УДУХТ, 2001. - 56 с. 5700

 2. Французька мова. Методичні вказівки до практичних занять для студентів механічного фак-ту напряму 6.050502 "інженерна механіка" денної та заочної форми навчання./ Уклад: О.М.Якименко. - К.: НУХТ, 2009.-35с. (на електронних носіях)

 3. Французька мова. Методичні вказівки до практичних занять для студентів енергетичного фак-ту напряму 6.050601 "Теплоенергетика" денної та заочної форми навчання./ Уклад: О.М.Якименко. - К.: НУХТ, 2009.-38с. (на електронних носіях)

 4. Французька мова. Методичні вказівки до практичних занять для студенів енергетичного фак-ту напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології " денної та заочної форми навчання./ Уклад: О.М.Якименко. - К.: НУХТ, 2009.-42с. (на електронних носіях)

 5. Французька мова: Методичні вказівки до розмовних тем для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання./Котляренко Н.Т. – К:УДУХТ, 1998 №5151 – 31 стор.^ ЗРАЗКИ БІЛЕТІВ


Зразок білету (Англійська мова)

ЧАСТИНА 1 ЧИТАННЯ (READING)

ЗАВДАННЯ 1 (PART ONE)


Questions 1 – 7


 • Read the article below about mechanics .

 • Choose the best sentence below to fill each of the gaps.

 • For each gap 1 – 7 mark one letter (A – G).

 • Do not use any letter more than once.

 • There is an example at the beginning (0).


A mechanisms and their actions

B reduce or increase

C the shape and arrangement

D mechanisms or components

E for machinery

F its axis

G transmitting motion

H variations or combinations


MECHANISMS

Essentially all machines are (0) H variations or combinations of the six basic types. There are a number of different kinds of(1)__ that transmit motion of mechanisms or change it in one way or another. Modern machines and their components have become so complex that a branch of the science of mechanics called kinematics evolved in order to study (2)__. Regardless of the original input and final output of most modern machines, it is their mechanisms that give them their great versatility and flexibility.

Gears play such an important part in machines that they have become the symbol (3)__. They are wheels with teeth that engage or mesh with each other so that they work in pairs to transmit or change motion. They are frequently used to(4)__ the speed of a motion and they can also change the direc­tion of motion. The line around which a wheel rotates is (5)__; gears can change axial motion.

By classifying gears according to (6)__ of their teeth we discover four basic types. The simplest and most common is the spur gear. Spur gears have teeth that are straight and parallel to the axis. One member of a pair or series of gears receives input motion, usually| from a shaft. The teeth of the first gear mesh (engage) with the teeth of the next one, passing the motion (energy) along. If the two gears have the same number of teeth, the velocities will be inversely pro­portional to the number of teeth. That is, if the first gear has sixty teeth and the second gear has twenty, the second gear will turn three times as fast as the first. Spur gears are used for (7 )__ along parallel axes rather than for changing direction.


^ ЗАВДАННЯ 2 (PART TWO)

Questions 8 – 12 • All paragraphs (8-12) in this story about the industrial revolution are mixed.

 • Rearrange these paragraphs into the correct order.

The Industrial Revolution (1750 — 1900)

(8) A. The Industrial Revolution, in this sense, has been a worldwide phenomenon, at least as far as it has occurred in all those parts of the world, of which there are very few exceptions, where the influence of Western civilization has been great. Beyond any doubt, it occurred first in Britain, and its effects spread only gradually to continental Europe and North America.

(9) B. It is also clear, that the Industrial Revolution eventually transformed these parts of the Western world and surpassed in magnitude the achievements of Britain. Besides, the process was being carried further to radically change the socioeconomic life of the Far East, Africa, Latin America, and Australasia.

(10) C. The events of the traditional Industrial Revolution had been well prepared in an increasing tempo of industrial, commercial, and technological activity from about AD 1000 and led into a continuing acceleration of the processes of industrialization that is still proceeding in our own time. The notion ‘Industrial Revolution’ is suitable to describe an extraordinary quickening in the rate of growth and change, and more particularly, the first 150 years of this period, as it will be convenient to pursue the developments of the 20th century separately.

(11) D. It should be emphasized that this use of steam power was exceptional and remained so for most industrial purposes until the 19th century. Steam did not simply replace other sources of power: it transformed them.

(12) E. An outstanding feature of the Industrial Revolution has been the advance in power technology. At the beginning of this period, the major sources of power available to industry and any other potential consumer were animate energy and the power of wind and water, the only exception of any significance being the atmospheric steam engines that had been installed for pumping purposes, mainly in coalmines.


^ ЗАВДАННЯ 3 (PART THREE)


Questions 13 – 23

• Read the article below about global warming.

• Choose the best word to fill each gap from A, B, C or D below.

• For each question 13 – 23, mark one letter. .

• There is an example at the beginning, (0).

 • (1 point for every correct answer)^ GLOBAL WARMING

The Earth's climate is a very complicated system. What's more, it is now widely (0) A , that human activity is having an effect on it. The pollution which (13)_____ from the use of oil and coal in industry, (14) ______ the increased use of private cars, is causing significant changes in temperature in many parts of the world. These changes often have a knock-on effect on other aspects of the climate, (15) _______ to things like extreme weather (16) ______ and rising sea levels.

Studying the changes which are taking (17) ______ and predicting those that are (18)______ to happen in the future is now a major area of scientific research. The information which the scientists (19) _____ is very useful in helping governments to (20)_____ the effects of climate change and so be better prepared to (21) ______ with them.

A much more (22) ______ problem, however, is how to prevent the situation from (23) _____ worse. This depends on how quickly, and to what extent, the amount of pollution in the atmosphere increases.0

A

recognised

B

regarded

C

registered

D

represented

13

A

recovers

B

concludes

C

results

D

happens

14

A

as far as

B

as soon as

C

as long as

D

as well as

15

A

leading

B

causing

C

finishing

D

producing

16

A

examples

B

conditions

C

cases

D

instances

17

A

point

B

part

C

path

D

place

18

A

surely

B

probably

C

likely

D

possibly

19

A

provide

B

progress

C

prove

D

propose

20

A

prevent

B

pretend

C

predict

D

prefer

21

A

handle

B

face

C

manage

D

cope

22

A

serious

B

determined

C

thoughtful

D

anxious

23

A

going

B

giving

C

getting

D

Gaining

^ ЧАСТИНА 2 ГРАМАТИКА (GRAMMAR)

Виберіть одну з відповідей A, B, C чи D, яку ви вважаєте вірною з граматичної точки зору.


1. What _____ you doing from 4 till 5 yesterday?

a) will c) having

b) have d) were

2. - Did the delegation leave _____ London yesterday? – Yes. It came to New York.

a) to c) at

b) in d) –

3. My friend _____ go to the cinema a lot.

a) doesn’t c) isn’t

b) don’t d) haven’t

4. - I’ve decided to re-paint this room. - Oh, have you? What color _____ it?

a) will you c) are you going to paint

b) would you paint d) you are going to paint

5. _____ to their new house yet?

a) Have they moved c) Has they moved

b) Did they move d) Has they move

6. John is _____ a ride now.

a) has c) had

b) having d) have

7. There ___ two houses in the English Parliament.

a) has c) were

b) was d) are

8. It _____ warm and fine yesterday.

a) was c) is

b) were d) will

9. There are only a few seats left for _____ tonight’s musical at the theatre.

a) a c) the

b) an d) –

10. She _____ live in Paris during her last years.

a) doesn’t c) don’t

b) didn’t d) wasn’t

11. The weather was so bad. We _______ return home immediately.

a) must c) should

b) had to d) would

12. Is Bob a friend of yours? -No, he isn't. He is a fellow-student of _________.

a) your c) mine

b) my d) me

13. Somebody knocked at the door while a new story __________.

a) had been read c) had being read

b) was read d) was being read

14. That painting _____ by Picasso. It must be a forgery.

a) might be painting c) cannot being painted

b) cannot have been painted d) might not paint

15. He ___________ repair his radio set himself last week.

a) could c) was able to

b) can d) were able to

16. Tom ____ just _____ a well-paid job.

a) was ___ offered c) has ___ been offered

b) had ___been offered d) was being ___ offered

17. Why _______ yet?

a) the letter is not sent c) is the letter not sent

b) hasn’t the letter been sent d) has the letter not sent

18. He _____ from the airport.

a) was collecting c) has been collected

b) was being collected d) will have collect

19. _____ we move into the living room? It's more comfortable in there.

a) Must c) Shall

b) Will d) Might

20. Yesterday I _______ a terrible headache.

a) has c) am

b) have d) had

21. _______ caused a lot of damage.

a) Last weeks storm c) Last week’s storm

b) Last’s week storm d) Last week storm

22. _______is it from here to Kyiv?

a) How far c) How much

b) How long d) How many

23. Kate received a parcel _______ a week ago.

a) send c) sends

b) sending d) sent

24. Coffee is _____ hot!

a) the best c) better

b) best d) good

25. It _____ cold yesterday, _____?

a) be, wasn’t it b) weren’t, was it

c) was, weren’t it d) was, wasn’t it

26. _______ spoken English, we used to go to Hyde Park.

a) To practice c) To practicing

b) For practice d) For to practice


^ ЧАСТИНА 3 ПИСЬМО (WRITING)


Дайте розгорнуту відповідь на запитання (не менше 5-6 речень), використовуючи знання лексики, граматики іноземної мови та знання предмету


 1. How is engineering often defined?

 2. What is ecology? What ecological problems of the world do you know?

 3. What great discoveries and inventions have changed our world?Бланк відповідей (зразок)

Частина 1, 2

Reading

Grammar

1. d

16. b

1. d

16. c

2. a

17. a

2. d

17. b

3. c

18. c

3. a

18. c

4. f

19. d

4. c

19. c

5. g

20. a

5. a

20. d

6. b

21.d

6. b

21. c

7. e

22. d

7. d

22. a

8. b

23. c

8. a

23. d

9. e

24. a

9. c

24. c

10. a

25. b

10. b

25. d

11. c
11. a

26. a

12. d
12. c
13. b
13. d
14. a
14. b
15. d
15. c

Частина 3

1. How is engineering often defined?

Engineering is one of the oldest occupations in history. Without the skills included in the broad field of engineering our present-day civilization never could have evolved. Engineering is often defined as making practical application of theoretical sciences such as physics and mathematics. Many of the early branches of engineering were based not on science but on empirical information that depended on observation and experience rather than on theoretical knowledge.

^ 2. What is ecology? What ecological problems of the world do you know?

Ecology is the study of the relationship of plants and animals to their physical and biological environment. The physical environment includes light and heat or solar radiation, moisture, wind, oxygen, carbon dioxide, nutrients in soil, water, and atmosphere. The biological environment includes organisms of the same kind as well as other plants and animals. Among the most urgent ecological problems are the ozone layer, acid rains, global warming, toxic pollution of the atmosphere, disappearance of forests, water pollution, contamination of underground water by chemical elements, the greenhouse effect, and shortage of natural resources.


^ 5. What great discoveries and inventions have changed our world?

Plentiful inventions and discoveries move forward the world’s history. M. Lomonosov, D. Mendelejev, A. Popov, A. Bell, M. and P. Curie, A. Flemming, S. Koroljov, B. Gates-these names are well-known in the world. For example, Mendelejev’s invention of periodical system of chemical elements made the revolution in chemistry, due to S. Koroljov’s innovative technologies in space exploration it was possible to send a man into space. A. Flemming’s invention of penicillin saved humans from dangerous diseases. A. Bell’s invention of a telephone and B. Gates’ invention of novel information technology “Microsoft” made it possible to send and exchange information in different corners of the world as quick as possible.

Зразок білету (Німецька мова)


ЧАСТИНА 1 ЧИТАННЯ (Lesen)

Aufgabe 1

Fragen 1-5

 • Lesen Sie den Text und füllen Sie die Lücken!

 • Wählen Sie Teile der Sätze aus den vorgegebenen Varianten (A-G), die in die Lücken 1-5 passen.

 • Es gibt nur eine richtige Lösung.

 • Ein Satz am Anfang ist ein Beispiel (0)


A elektrische Nachrichten

B und einer Tastatur

C als Informationsmedium nutzen

D seine eigene Internet-Seite

E über das Internet

F auf die Entwicklung der Stadt

G des Computers in allen Bereichen


Computer und Internet.


 • Der Computer besteht aus einer Rechnereinheit mit internem Speicher, einem Bildschirmgerät(0) B .

 • Weitwelt können etwa 600 Millionen Computer (1)___versenden und empfangen , jeder davon hat einen persönlichen Briefkasten.

 • Die Anwendungsmöglichkeiten (2)___ der Wissenschaft, der Industrie und Technik sind unbegrenzt.

 • Das Internet lässt sich (3)___. Millionen Menschen gehen regelmaβig online. Sie lesen Nachrichten, hören Radiosender aus aller Welt oder schauen sich exotische Fernsehprogramme an.

 • Viele PC-Nutzer haben Zugang zum Internet. Der Internet-Anschluss ist nicht besonders teuer und es ist gar nicht schwer, auch (4)___ zu eröffnen.

Über Telefonleitungen schickt der Computer des Absenders eine E-Mail an seinen Provider - das Postamt. Dieser Provider versendet die E-Mail (5)___ weiter und schon ist sie unterwegs - über der Erde oder unterirdisch.Lesen

Aufgabe 2

Fragen 6-10

 • Lesen Sie den Text und die Aufgaben (6-10). Entscheiden Sie: Welche Lösung A,B,C,D ist richtig?

 • Es gibt nur eine richtige Lösung.
Eine Stadt im Zentum von Deutschland und Europa

Ab dem 15. Jahrhundert fand in Frankfurt die Buchmesse statt.Buchhändler aus ganz Europa stellten ihre Bücher aus, die in Fässern nach Frankfurt transportiert wurden. Nach dem Dreißigjährigen Krieg setzte sich die Leipziger Buchmesse gegen die in Frankfurt durch. Später entwickelte sich die Buchmesse in Frankfurt allmählich zu der größten in der Welt. Einmal jährlich kommen im Oktober Aussteller und Besucher aus der ganzen Welt für eine Woche zur Buchmesse nach Frankfurt.


Großen Einfluß auf die Entwicklung der Stadt hatten Handel, Messen, die Börse und Banken. Die Deutsche Bundesbank und Die Europäische Zentralbank haben ihren Hauptsitz in Frankfurt. Frankfurt ist die Stadt der Superlative, außer den etwa 300 Banken gibt es noch zahlreiche Werbeagenturen, verschiedene Verlagsredaktionen, Fernseh- und Radiosender. Außerdem ist sie die reichste Stadt Europas und die älteste Zeitungsstadt der Welt.


Frankfurt am Main ist die größte Stadt im Bundesland Hessen und die fünftgrößte Stadt Deutschlands. Seit 1220 war sie freie Reichsstadt. Hier wurden die deutschen Könige gewählt und die deutschen Kaiser gekrönt. Schon im frühen Mittelalter war die Stadt wegen ihrer zentralen Lage in Europa ein wichtiger Handelsplatz und durch seine Messen und die Buchmesse weltbekannt. Bis heute ist Frankfurt ein Hauptknotenpunkt für den Land, -Wasser -und Luftverkehr.


Der Messeturm wurde 1990 erbaut und war damals mit seinen 256 m Höhe das höchste Gebäude Europas. Inzwischen gehört er zu den Wahrzeichen Frankfurts. Jedes Jahr zur Buchmesse verleiht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seinen Friedenspreis in der Paulskirche. Im 1848 verabschiedete die erste Nationalversammlung in der Paulskirche die erste deutsche Verfassung. Seine berühmte Skyline verdankt Frankfurt den vielen Wolkenkratzen vor allem großer Banken.


Der prächtige Bau der Börsen mit der Kuppel aus Eisen und Glas wurde 1879 im Stil der italienischen Hochrenaissanse erbaut. Über den Eisernen Steg gelangen Sie auf das andere Mainufer. Von hier aus haben Sie einen herrlichen Blick auf die Altstadt und die Skyline. Am Museumufer haben Sie die Qual der Wahl zwischen sieben Museen, die in prächtigen Villen oder Patrizierhäusern ihre Kunstschätze präsentieren.
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи