Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» icon

Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор»
Скачати 55.99 Kb.
НазваЦукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор»
Дата12.08.2012
Розмір55.99 Kb.
ТипДокументи

ЕКОНОМІКА&УПРАВЛІННЯ

УДК 338.439:664.1

ЦУКРОВА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ У 2010 РОЦІ: ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПКЕКТИВИ ПЕРСПЕКТИВИ

М.М. Ярчук, голова правління НАЦУ «Укрцукор»


В статті представлено детальний аналіз ринку цукру в Україні за 2010 маркетинговий рік, виділені ключові напрямки розвитку на 2011 рік.


В статье представлен детальный анализ рынка сахара в Украине за 2010 маркетинговый год, выделенные направления развития на 2011 год.


ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД

УДК 663.63:664.1

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ З ПІДВИЩЕННЯМ ПРОДУКТИВНОСТІ ПО ПЕРЕРОБЦІ БУРЯКІВ Й ЗНИЖЕННЯМ ВИТРАТ ПАЛИВА


В.М. Кухар, генеральний директор, ТОВ Фірма «ТМА»

Л.І. Чернявська, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості.


Представлені матеріали за результатами планомірної реконструкції цукрового заводу, спрямованої на підвищення продуктивності по переробці буряків і зниження витрат палива на тонну буряка.


Представлены материалы по результатам планомерной реконструкции сахарного завода, направленной на повышение производительности по переработке свеклы и снижения расходов топлива на тонну свеклы.


^ ЮВІЛЕЙ

ВІТАЄМО З 80-РІЧЧЯМ ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА КУЦЕНКА!


ІННОВАЦІЇ &ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

УДК 536.242

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛООБМІННИКІВ ТА ПІДІГРІВНИКІВ В СТРУКТУРІ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ


С.М. Василенко, доктор технічних наук, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості, НТУУ «КПІ»

С.М. Самійленко, Національний університет харчових технологій

К.О. Штангеєв, кандидат технічних наук, Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій

В.В. Шутюк, кандидат технічних наук, Національний університет харчових технологій

В.М. Кухар, генеральний директор ТОВ «Фірма ТМА»

П.І. Лисюк, ТОВ «Фірма ТМА»

В статті розглянуто питання про застосування коефіцієнта теплової ефективності підігрівачів та теплообмінників при виборі обладнання та його вплив на техніко-економічні показники теплових схем.


В статье рассмотрен вопрос об использовании коэффициента тепловой эффективности подогревателей и теплообменников при выборе оборудования и его влияние на технико-экономические показатели тепловых схем


ТЕХНОЛОГІЇ

ГІДРОДИНАМІЧНА ОБСТАНОВКА В СУЧАСНИХ БЕЗПЕРЕРВНОДІЮЧИХ РЕАКТОРАХ СОКООЧИСНОГО ВІДДІЛЕННЯ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

В.А. Шостаковський, головний хімік, Міжгалузева науково-виробнича асоціація «Фільтрувальна асоціація України»

Л.П. Рева, доктор технічних наук, професор, Національний університет харчових технологій

А.В. Шостаковський, старший науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

В.О. Мірошник, доцент, Національний університет харчових технологій


Отримані характеристики гідродинамічної обстановки в безперервнодіючих промислових реакторах сокоочисного відділення та проведено їх порівняльний аналіз, в результаті якого визначено найбільш ефективні варіанти апаратурного оформлення процесів очищення дифузійного соку для забезпечення максимального ступеня видалення із нього нецукрів.


Получены характеристики гидродинамической обстановки в непрерывно действующих промышленных реакторах отделения сокоочистки и проведен их сравнительный анализ, в результате которого определены наиболее эффективные варианты аппаратурного оформления процессов очистки диффузионного сока для обеспечения максимальной степени удаления из него несахаров.


УДК 664. 1.

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИК ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО РЕАГЕНТУ


Н.А. Гусятинська, доктор технічних наук, Національний університет харчових технологій

А.А. Ліпєц, доктор технічних наук, професор, Національний університет харчових технологій

І.М. Касян, аспірант, Національний університет харчових технологій

В.О. Штангеєв, доктор технічних наук, професор, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

О.М. Молодницька, аспірант, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості


В статі розглянуто застосування нового нетоксичного реагенту для освітлення розчинів сахарози при поляриметричному визначенні масової частки сахарози, який є безпечним і не спричиняє негативного впливу на навколишнє середовище. Наведені розроблені методики визначення масової частки сахарози із застосуванням комплексного реагенту, які забезпечують високу якість освітлення розчинів, їх стійкість протягом тривалого періоду, які відзначаються простою виконання та зручністю у користуванні.


В статье рассмотрено применение нового нетоксического реагента для осветления растворов сахарозы при поляриметрическом определении массовой части сахарозы, который является безопасным и не вызывает негативного влияния на окружающую среду. Приведены разработанные методики определения массовой части сахарозы с применением комплексного реагента, которые обеспечивают высокое качество осветления растворов, их стойкость на протяжении длительного периода, которые отмечаются простою выполнения и удобством в использовании.


УДК. 664.1

ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЗНИЖЕННЯ НАКИПОУТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ ДЕКАЛЬЦИНАЦІЇ ОЧИЩЕНОГО СОКУ.


А.А. Ліпєц, доктор технічних наук, професор, Національний університет харчових технологій

В.О. Малишев, аспірант, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості


Проведено огляд сучасних методів зниження накипоутворення на поверхні нагріву випарних апаратів. Визначено доцільність та ефективність застосування кліноптилоліту в аміачній формі для додаткового очищення соку ІІ сатурації від солей Са2+.


Проведен обзор современных методов снижения накипеобразования на поверхности нагрева выпарных аппаратов. Определена целесообразность и эффективность применения клиноптилолита в аммиачной форме для дополнительного очищения сока II сатурации от солей Са2+.


АСОРТИМЕНТ

УДК. 664.1.054–4

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ – ШЛЯХ ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ В УКРАЇНІ


А.Н. Савич, кандидат технічних наук, доцент, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

Т. І. Моргун, старший науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

Н.О. Лукашенко, аспірант кафедри, Національний університет харчових технологій

У статті розглянуто асортимент продукції, що випускається цукровими заводами України у відповідності до Національного стандарту України 4623:2006 «Цукор білий. Технічні умови», який гармонізований з міжнародними і європейськими нормативними документами. Розглянуто види цукрів, що випускаються в країні, по категоріях (чотири категорії). Розглянуто різні види цукрів, а саме: желюючий, природний, дрібнокристалічний і крупнокристалічний, що випускаються на підприємствах за технічними умовами, які розроблені підприємствами. Велику увагу приділено природному цукру, який містить цінні нутрієнти: мікро- і макроелементи, амінокислоти, пектинові речовини і інші компоненти, необхідні в раціоні харчування людини.


В статье рассмотрен ассортимент продукции, выпускаемой сахарными заводами Украины в соответствии с Национальным стандартом Украины 4623:2006 «Цукор білий. Технічні умови», который гармонизирован с международными и европейскими нормативными документами. Рассмотрены выпускаемые виды сахаров по категориям (четыре категории). Рассмотрены различные виды сахаров, а именно: желирующий, натуральный, мелкокристаллический и крупнокристаллический, выпускаемые на предприятиях по техническим условиям, которые разработаны предприятиями. Большое внимание уделено натуральному сахару, который содержит ценные нутриенты: микро- и макроэлементы, аминокислоты, пектиновые вещества и другие компоненты, необходимые в рационе питания человека.

Схожі:

Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» iconЦукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор»
В статті представлено детальний аналіз ринку цукру в Україні за 2010 маркетинговий рік, виділені ключові напрямки розвитку на 2011...
Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» iconРік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич
Росія: підсумки роботи російської бурякоцукрової галузі в 2010 році І прогноз розвитку на 2011 рік
Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» iconРішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік».
Мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік»
Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» iconЗвіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу
Підсумки наукової діяльності кафедр у 2006 році та завдання щодо актуалізації тематики І підвищення результативності наукових досліджень...
Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» iconНаказ №596 Про підсумки проведення Всеукраїнської школи педагогічної майстерності «Конкурс «Учитель року» досвід, проблеми та перспективи»
«Про проведення Всеукраїнської школи педагогічної майстерності» 16-17 грудня 2010 року на базі навчальних закладів м. Чернівців проведено...
Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» iconІнститут прокуратури та слідства Кафедра кримінального права. У межах загальної теми кафедри кримінального права «Тенденції та перспективи розвитку кримінального права України»
У межах загальної теми кафедри кримінального права «Тенденції та перспективи розвитку кримінального права України», професорсько-викладацький...
Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» iconМетодичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року №39/17334 та відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 01. 02....
Цукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор» iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи