Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни icon

Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни
Скачати 49.82 Kb.
НазваЮвілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни
Дата12.08.2012
Розмір49.82 Kb.
ТипДокументиЮВІЛЕЙ

ВІТАЄМО ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА ІВАНЧИКА З 55-РІЧЧЯМ!

ПОДІЇ

ФОРУМ «АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ 2011»


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЦУКРОВИКІВ УКРАЇНИ

«БУРЯКОЦУКРОВА ГАЛУЗЬ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО І СВІТОВОГО РИНКІВ»


МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І УПАКОВКИ IFFIP-2011


ЕКОНОМІКА&УПРАВЛІННЯ&ЕКОЛОГІЯ

УДК 664.1.03:336.226.44

АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СУЧАСНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ


Н.А. Гусятинська, доктор технічних наук, завідувач кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету Державної податкової служби України

М.В. Гусятинський, кандидат технічних наук, доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг


У статті розглянуті проблеми екологічної безпеки бурякоцукрового виробництва. Запропоновані напрямки зменшення шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище. Наведені нові положення щодо екологічного оподаткування підприємств.

В статье рассматриваются проблемы экологической безопасности свеклосахарного производства. Предложены пути снижения негативного влияния производства на окружающую среду. Представлены новые аспекты экологического налогообложения предприятий.


^ ОХОРОНА ПРАЦІ

УДК 331.45:664

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ

Я.В. Нирко, радник з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху НАЦУ «Укрцукор»


ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 663.465:663.255.7

ВПЛИВ ЕФЕКТІВ КАВІТАЦІЙНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВАПНЯНО-ВУГЛЕКИСЛОТНОГО ОЧИЩЕННЯ


Л.М. Хомічак, доктор технічних наук, професор кафедри технології цукристих речовин та полісахаридів, Національний університет харчових технологій

^ А.М. Матиящук, кандидат технічних наук, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, Національний університет біоресурсів та природокористування України

О.В. Матиящук, Національний університет харчових технологій

Ю.Г. Сухенко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, Національний університет біоресурсів та природокористування України

^ В.Ю. Сухенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, Національний університет біоресурсів та природокористування України

^ П.М. Немирович, кандидат технічних наук, професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування, Національний університет харчових технологій

Досліджено можливість застосування ефектів гідродинамічної кавітації для інтенсифікації технологічних процесів на стадії вапняно-вуглекислотного очищення дифузійного соку та підвищення їх ефективності.

Исследовано возможность применения эффектов гидродинамической кавитации для интенсификации технологических процессов на стадии известково-углекислотной очистки диффузионного сока и повышения её эффективности.


УДК 664.1.03

ОЧИЩЕННЯ ГУСТИХ НАПІВПРОДУКТІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ЗАСТОСУВАННЯМ НЕТОКСИЧНИХ РЕАГЕНТІВ

В.О. Штангеєв, доктор технічних наук, професор, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

О.М. Молодницька, аспірант, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

Н.А. Гусятинська, доктор технічних наук, Національний університет харчових технологій

Л.С. Клименко, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет харчових технологій

Л.А. Купчик, кандидат технічних наук, доцент, Інститут сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України


В статті наведено способи очищення сиропу бурякоцукрового виробництва. Досліджено дію полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (ПГМГХ) на ефективність очищення сиропу після ІІІ корпусу випарної установки. Розроблений спосіб очищення сиропу бурякоцукрового виробництва з використанням ПГМГХ та активного вугілля СКН-3, виготовленого на дослідницькому виробництві інституту сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України, дозволяє підвищити ефект знебарвлення сиропу на 23—33 % та його чистоту на 0,9—2 од.

В статье приведены способы очистки сиропа свеклосахарного производства. Исследовано действие полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГХ) на эффективность очистки сиропа после ІІІ корпуса выпарной установки. Разработанный способ очистки сиропа свеклосахарного производства с использованием ПГМГХ и активного угля СКН-3, изготовленного на экспериментальном производстве института сорбции и проблем эндоэкологии Национальной академии наук Украины, позволяет повысить эффект обесцвечения сиропа на 23—33 % и его чистоту на 0,9—2 ед.


УДК 664.1

УТВОРЕННЯ ТА РУЙНУВАННЯ КАЛЬЦІЙ-КАРБОНАТНО-САХАРОЗНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПРОЦЕСІ КАРБОНІЗАЦІЇ ВАПНЯНО-САХАРОЗНИХ РОЗЧИНІВ


Л.Д. Бобрівник, доктор технічних наук

В.М. Логвін, доктор технічних наук, завідувач кафедри технології цукру та полісахаридів, Національний університет харчових технологій

В.Ю. Виговський, кандидат технічних наук, професор кафедри технології цукру та полісахаридів, Національний університет харчових технологій

В статті розглянуто дослідження механізму фізико-хімічних перетворень в процесі карбонізації вапняно-сахарозних розчинів.

Наведені результати квантово-хімічних розрахунків та пояснюється механізм утворення полімерів вуглекальцієвих сахаратів, що обумовлюють структурування розчину та зміну його в’язкості в процесі карбонізації.

^ В статье рассмотрено исследование механизма физико-химических превращений в процессе карбонизации известково-сахарных растворов.

Приведены результаты квантово-химических расчетов и объясняется механизм образования полимеров углекальциевых сахаратов, которые обуславливают структурирование раствора и изменение вязкости в процессе карбонизации.


ІННОВАЦІЇ &ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

УДК. 621.1.016:579

ТЕПЛООБМІН В КИП’ЯТИЛЬНИХ ТРУБАХ ВИПАРНИХ АПАРАТІВ – ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

В.П. Петренко, кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, Національний університет харчових технологій

М.О. Прядко, доктор технічних наук, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національний університет харчових технологій

Я.І. Засядько, кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, Національний університет харчових технологій

С.М. Василенко, доктор технічних наук, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості, НТУУ «КПІ»


Надані результати досліджень теплообміну та гідродинаміки в двофазних потоках, пов’язаних з розв’язанням науково-технічної проблеми розроблення методів розрахунку та проектування випарних апаратів.

Предоставленные результаты исследований теплообмена и гидродинамики в двухфазных потоках, связанных с решением научно-технической проблемы разработки методов расчета и проектирования выпарных аппаратов.


ЗАКОНОДАВСТВО

Схожі:

Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни iconПлан проведення наукових та науково-технічних заходів в 2011 р
Міжнародна науково-технічна конференція “Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи”
Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни iconПлан проведення наукових та науково-технічних заходів в 2011 р
Міжнародна науково-технічна конференція “Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи”
Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни iconVi міжнародна практична конференція молодих вчених «Молодь та олімпійський рух» Форум з питань спорту вищих досягнень
України м. Києві в Національному університеті фізичного виховання І спорту України відбудеться VI міжнародна практична конференція...
Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни icon10 Міжнародна науково-технічна конференція „Промислова гідравліка І пневматика”
Відкриття конференції. Вступне слово першого проректора нлту україни проф. Адамовського М. Г
Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни iconМіжнародна науково-практична конференція
Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції “Ольвійський форум 2007:...
Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни iconМіжнародна науково-практична конференція
Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у міжнародній науково-практичній конференції„Ольвійський форум 2007:...
Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни iconМіжнародна науково-практична конференція
Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції “Ольвійський форум-2008:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи