Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич icon

Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич
Скачати 59.65 Kb.
НазваРік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич
Дата12.08.2012
Розмір59.65 Kb.
ТипСтатьяЮВІЛЕЙ

ВІТАЄМО ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА ПОРОШЕНКА З 75-РІЧЧЯМ!

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЦУКРОВИКІВ – 2011

РОСІЯ: ПІДСУМКИ РОБОТИ РОСІЙСЬКОЇ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ В 2010 РОЦІ І ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ НА 2011 РІК

С.В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії

М.Ф. Гасич, керівник виробничого відділу Союзу цукровиробників Росії

Виступ до Міжнародної науково-технічної конференції цукровиробників України «Бурякоцукрова галузь в умовах національного і світового ринків» 22.03 - 23.03 2011 роки (м. Київ, НАЦУ «Укрцукор»)


ЕКОНОМІКА&УПРАВЛІННЯ&ЕКОЛОГІЯ

УДК 330.122(45)

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ


І.В. Левицька, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Стаття присвячена проблемам фінансового забезпечення інтенсифікації процесів відтворення з урахуванням можливостей підприємства. Автором запропоновано різні джерела відтворювальних процесів, які визначаються виробничою, обліковою, амортизаційною, інвестиційною, інноваційною політикою і є невід’ємною складовою стратегічного розвитку підприємства.

Статья посвящена проблемам финансового обеспечения интенсификации процессов воспроизводства с учетом возможностей предприятия. Автором предложены различные источники воспроизводственных процессов, которые определяются производственной, учетной, амортизационной, инвестиционной, инновационной политикой и является неотъемлемой составляющей стратегического развития предприятия.


^ ОХОРОНА ПРАЦІ

УДК 664.64:661.691

ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЯ ВИБУХІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ

І.Ф. Степанець, кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності, Національний університет харчових технологій

О.П. Слободян, кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності, Національний університет харчових технологій

О.В. Матиящук, асистент кафедри безпеки життєдіяльності, Національний університет харчових технологій


ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 633.62

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ І ВУГЛЕВОДНОГО СКЛАДУ ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ЦУКРОВОГО СОРГО

О.М. Ганженко, кандидат технічних наук, зав. лабораторії оптимізації вирощування та переробляння цукроносних культур

Н.О. Григоренко, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

У статті розглянуто та експериментально підтверджено ефективність застосування мінерального живлення рослин в технології вирощування цукрового сорго, що позитивно впливає на продуктивність та накопичення розчинних вуглеводів в сировині для виробництва продуктів харчування та біопалива.


В статье рассмотрено эффективность использования минерального питания растений в технологии выращивания сахарного сорго, что положительно влияет на производительность и накопление растворимых углеводов в сырье для производства продуктов питания и биотоплива.


УДК 664.1.03

ОЧИЩЕННЯ КЛЕРОВОК ТРОСТИННОГО ЦУКРУ-СИРЦЮ


Н.А. Гусятинська, доктор технічних наук, завідувач кафедри техногенно-екологічної безпеки Національний університет Державної податкової служби України

А.А. Ліпєц, доктор технічних наук, професор кафедри технології цукристих речовин, Національний університет харчових технологій

Н.М. Романченко, старший викладач кафедри інженерної графіки, Національний університет харчових технологій


Розроблено спосіб очищення клеровки тростинного цукру-сирцю, що передбачає повернення суспензії вапнокарбонізаційного осаду на стадію розчинення тростинного цукру-сирцю та обробку клеровки коагулянтом.


Разработано способ очистки клеровки тростникового сахара-сырца, который предусматривает возврат суспензии известковокарбонизационного осадка на стадию растворения тростникового сахара-сырца и обработку клеровки коагулянтом.


ІННОВАЦІЇ &ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

УДК 664.126.1

ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ САТУРАТОРА НА КРАТНІСТЬ ЦИРКУЛЯЦІЇ


О.М. Калініченко, молодший науковий співробітник, Національний університет харчових технологій

Л.М. Хомічак, доктор технічних наук, професор кафедри технології цукру та полісахаридів, Національний університет харчових технологій

І.Б. Петриченко, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології цукру та полісахаридів, Національний університет харчових технологій

В.Ю. Виговський, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології цукру та полісахаридів, Національний університет харчових технологій

Ю.М. Резніченко, кандидат технічних наук, асистент кафедри технології цукру та полісахаридів, Національний університет харчових технологій

Досліджено вплив конструкційних елементів сатуратора з внутрішнім циркуляційним контуром на кратність циркуляції соку. Встановлено оптимальний рівень соку над циркуляційною трубою та співвідношення між площами поперечного перерізу барботажної та циркуляційної зон, для яких забезпечується активна рециркуляція в апараті.

Исследовано влияние конструкционных элементов сатуратора с внутренним циркуляционным контуром на кратность циркуляции сока. Установлен оптимальный уровень сока над циркуляционной трубой и соотношения между площадями поперечного сечения барботажной и циркуляционной зон, для которых обеспечивается активная рециркуляция в аппарате.


^ ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД

УДК 664.1.055

ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЦЕНТРИФУГ BW-1500S ТА ФПН-1251Т-01 НА ПРОЦЕС ЦЕНТРИФУГУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ЦУКРУ

^ В.М. Боровий, провідний інженер кафедри «Енерго- і ресурсоощадних технологій» НУХТ (керівник проектів в міжнародній кооперації з провідними виробниками Західної Європи)

О.О. Серьогін , професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри «Енерго- і ресурсоощадних технологій» НУХТ

К.В. Пивоваров, директор по роботі з країнами СНД від Букау-Вольф, Німеччина

О.І. Костін, заступник генерального директора з виробництва ВАТ «Цукровий завод» Жердівський», Росія

О.Ю. Прокоф'єва, головний технолог ВАТ «Цукровий завод» Жердівський», Росія

В 2009 році, встановивши центрифуги періодичної дії BW-1500S на Жердівському цукровому заводі (Росія), спеціалістам фірми Букау-Вольф та Національного університету харчових технологій вдалося дослідити втрати цукру та провести порівняльний аналіз техніко-технологічних показників центрифуг періодичної дії BW-1500S та ФПН-1251Т-01 для фугування утфелю 1-го продукту.

В 2009 году, установив центрифуги периодического действия BW-1500S на Жердевском сахарном заводе (Россия), специалистам фирмы Бука-Вольф и Национального университета пищевых технологий удалось исследовать потери сахара и провести сравнительный анализ технико-технологических показателей центрифуг периодического действия BW-1500S и ФПН-1251Т-01 для фугования утфеля 1-го продукта.


КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВЕ ВИРОБНИЦТВО


УДК [664.2 + 664.4] : 577.1

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ ВИДІВ КРОХМАЛЮ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ХЛІБНИХ ВИРОБІВ


В.В. Літвяк, провідний науковий співробітник відділу технологій продуктів із картоплі, плодів та овочів, кандидат хімічних наук, РУП Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з продовольства, Мінськ, Республіка Білорусь

^ Д.П. Лісовська, професор кафедри товарознавства продовольчих товарів, кандидат технічних наук, УО Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, Гомель, Республіка Білорусь

О.В. Грабовська, завідувач кафедри фізичної і колоїдної хімії, доктор технічних наук, професор, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Наведено порівняльну оцінку властивостей різних видів крохмалю. Обґрунтовано та експериментально підтверджено ефективність використання модифікованого картопляного крохмалю для покращення якості та збільшення терміну зберігання хлібних виробів.

Приведена сравнительная оценка свойств различных видов крахмала. Обоснована и экспериментально подтверждена эффективность использования модифицированного картофельного крахмала для улучшения качества и увеличения срока хранения хлебных изделий.


СИРОВИННА БАЗА

УДК 633.6:632.9

ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ БІОСТИМУЛЯТОРІВ ДОБРИВ «ВЕРМИСТИМ», «ВЕРМИБІОМАГ»


П.Г. Борисюк, перший заступник голови правління національної асоціації цукровиків України, кандидат сільськогосподарських наук

Схожі:

Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич iconІнститут післядипломної педагогічної освіти
Головного управління освіти І науки лода, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, міського голови Моршина,...
Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич iconОбґрунтування параметрів трелювально-транспортного засобу для підвищення його експлуатаційних властивостей
Академії Наук України. Керівник навчально-методичного відділу університету. Член Вченої ради університету. Заступник голови науково-методичної...
Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич iconІнформація про проведення ІІІ етапу Х міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика у 2009/2010 н р
В. Д. Жукотинська – заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, заступник голови оргкомітету
Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич iconПрограма
Малярчук П. М.– к с г н., доц., декан екологічного факультету жнаеу (заступник голови)
Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич iconОргкомітет конференції: Барановський Д. М
Кашуба С. В. – к т н., доцент, перший проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи – заступник голови
Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич iconАнкета учасника конкурсу «Фабрика креативних ідей»
Башкаленко Олександр Костянтинович перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації
Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич iconБібліотека запрошує бюлетень заходів №8 (157)
«Записная книжка». Виставка художньої фотографії сумського фотохудожника, Члена Національної спілки фотохудожників України та Союзу...
Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич iconЦукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор»
В статті представлено детальний аналіз ринку цукру в Україні за 2010 маркетинговий рік, виділені ключові напрямки розвитку на 2011...
Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич iconЦукрова галузь україни у 2010 році: підсумки та перспкективи перспективи м. М. Ярчук, голова правління нацу «Укрцукор»
В статті представлено детальний аналіз ринку цукру в Україні за 2010 маркетинговий рік, виділені ключові напрямки розвитку на 2011...
Рік с. В. Миронов, заступник голови правління союзу цукровиробників Росії М. Ф. Гасич iconЗаступник голови – Шпачук Володимир Петрович
Голова ради – Доля Віктор Костянтинович, д т н., проф., завідувач кафедри Харківської національної академії міського господарства,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи