Техніка&технології icon

Техніка&технології
Скачати 50.05 Kb.
НазваТехніка&технології
Дата12.08.2012
Розмір50.05 Kb.
ТипДокументи

ТЕХНІКА&ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 664.1.037

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДЕФЕКАЦІЇ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОСАДУ НЕЦУКРІВ ДО ОСНОВНОЇ ДЕФЕКАЦІЇ

(укр., рос.)

Л.П. Рева, доктор технічних наук, професор кафедри технології цукру і підготовки води, Національний університет харчових технологій

О.О. Петруша, аспірант кафедри технології цукру і підготовки води, Національний університет харчових технологій

В.Ю. Віслобоков, магістрант кафедри технології цукру і підготовки води, Національний університет харчових технологій

В.М. Титарчук, магістрант кафедри технології цукру і підготовки води, Національний університет харчових технологій

В результаті повернення на прогресивну попередню дефекацію до дифузійного соку від 0 до 50 % пересатурованого переддефекованого соку різко підвищується швидкість осадження переддефекаційного осаду у декілька разів при збереженні якісних показників соків. Тому раціональною величиною рециркуляції до дифузійного соку пересатурованого переддефекованого соку можна вважати 50 %, за якої підвищення швидкості осадження осаду надає можливість відокремлювати переддефекаційних осад до основної дефекації.

В результате возврата на прогрессивную предварительную дефекацию к диффузионному соку от 0 до 50 % пересатурированного преддефекованного сока резко повышается скорость осаждения преддефекационного осадка в несколько раз при сохранении качественных показателей соков. Поэтому рациональной величиной рециркуляции к диффузионному соку пересатурированного преддефекованого сока можно считать 50%, при которой повышение скорости осаждения осадка позволяет отделять переддефекационный осадок до основной дефекации.


УДК 664.1.05

^ АНАЛІЗ ГІДРОДИНАМІКИ В ВАКУУМ-АПАРАТАХ ОСНАЩЕНИХ КАМЕРОЮ УПОРЯДКУВАННЯ ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО ПОТОКУ УТФЕЛЮ

(укр., рос.)

В.Г. Мирончук, доктор технічних наук, професор, кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування, Національний Університет харчових технологій

А.М. Коцюбанський, асистент, кафедра інженерної і комп’ютерної графіки, Національний Університет харчових технологій

Т.М. Погорілий, кандидат технічних наук, доцент, кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування, Національний Університет харчових технологій

У статті розглянуто дослідження впливу камери упорядкування циркуляції потоку утфелю на гідродинаміку вакуум-апарата за допомогою програми моделювання трьохвимірних течій рідин та газів Flow Vision.

В статье рассмотрено исследование влияния камеры упорядочения циркуляции потока утфеля на гидродинамику вакуум-аппарата с помощью программы моделирования трехмерных течений жидкостей и газов Flow Vision.


^ BIДНОСНО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КОЛЬОРОВИХ РЕЧОВИН ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА


Л.Д. Бобрівник, доктор технічних наук, Національний університет харчових технологій

Розглядається питання класифікації кольорових речовин (колорантів) у цукровому виробництві. На основі вивчення хімічного складу колорантів, виконаних багатьма дослідниками і в тому числі автором статті, можна прийти до висновку, що всі колоранти як бурякоцукрового, так і тростинноцукрового виробництв, що утворюються при трансформаціях редукуючих речовин і цукрози, є азотовмісними. Таким чином, сучасна класифікація колорантів, які утворюються у реальному виробництві, не відповідає їх хімічній природі, а тому має бути удосконаленою.

Рассматривается вопрос классификации цветных веществ (колорантов) в сахарном производстве. На основе изучения химического состава колорантов, выполненных многими исследователями и в том числе автором статьи, можно прийти к выводу, что все колоранти как свеклосахарного, так и тростниковосахарного производств, которые образуются при трансформациях редуцирующих веществ и сахарозі, есть азотосодержащими. Таким образом, современная классификация колорантов, которые образуются в реальном производстве, не отвечает их химической природе, а потому должен быть усовершенствованным.


ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ&ІННОВАЦІЇ


^ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ НЕРІВНОМІРНОСТІ СПОЖИВАННЯ ПАРИ ВАКУУМ-АПАРАТАМИ НА РОБОТУ ВИПАРНОЇ УСТАНОВКИ


В.П. Петренко, кандидат технічних наук, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, Національний Університет харчових технологій

М.О. Прядко, доктор технічних наук, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, Національний Університет харчових технологій

В.О. Бойко, асистент, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, Національний Університет харчових технологій

Надані результати моделювання проходження концентраційних хвиль по корпусам випарної установки, як відгук на періодичний характер споживання пари вакуум-апаратами. Отримані відповідні розрахункові залежності, надана графічна інтерпретація результатів.

Представлены результаты моделирования прохождения концентрационных волн по корпусам выпарной установки, как отклик на периодический характер потребления пара вакуум-аппаратами. Получены соответствующие расчетные зависимости, представлена графическая интерпретация результатов.


^ АВТОМАТИЗАЦІЯ&КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 685.513


СИНТЕЗ НЕЛІНІЙНОГО ПОЗИЦІЙНОГО РЕГУЛЯТОРА АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЗМІННОГО СТРУМУ ІЗ ПРУЖНИМ ЗВ'ЯЗКОМ І ЛЮФТОМ НА ОСНОВІ ТОЧНОЇ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ

С.М. Балюта, доктор технічних наук, доцент, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, Національний університет харчових технологій

Ю.І. Бурляй, кандидат технічних наук, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, Національний університет харчових технологій

У статті представлений метод синтезу системи позиціювання електромеханічної системи із пружним зв'язком між валами при наявності люфту й сухого тертя на основі лінеаризації зворотним зв'язком. Динамічні характеристики системи регулювання забезпечуються за рахунок регулювання в змінних станах. Досліджено стійкість нелінійної системи. Представлено перехідні характеристики системи й досліджена чутливість системи до зміни параметрів об'єкта керування.

В статье представлен метод синтеза системы позиционирования электромеханической системы с упругой связью между валами при наличии люфту и сухого трения на основе линеаризации обратной связью. Динамические характеристики системы регулирования обеспечиваются за счет регулирования в переменных состояния. Исследована стойкость нелинейной системы. Представлено переходные характеристики системы и исследованная чувствительность системы к изменению параметров объекта управления.


ЕКОНОМІКА&УПРАВЛІННЯ


УДК 631.162:631

^ СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ

В.П Мартиненко, доктор економічних наук професор, завідувач кафедри фінансів, Національний Університет біоресурсів і природокористування України

Т.М. Молчан, аспірант кафедри фінансів, Національний Університет біоресурсів і природокористування України

У статті представлено систему принципів фінансового планування, яка розроблена на підставі аналізу специфіки організації діяльності підприємств аграрної сфери.

В статье представлена система принципов финансового планирования, которая разработана, базируясь на анализе специфики организации деятельности предприятий аграрной сферы.

Схожі:

Техніка&технології iconРобоча програма методичні| вказівки| та контрольні| завдання| з дисципліни| «Мікропроцесорна техніка|» для студентів| заочного| факультету, які| навчаються| за напрямом|
Навчальна дисципліна| "Мікропроцесорна техніка|" є нормативною І входить до циклу дисциплін| професійно-практичної| підготовки| бакалаврів|...
Техніка&технології iconEuropean credit transfer system
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Техніка&технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Техніка&технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Техніка&технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Техніка&технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Техніка&технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Техніка&технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Техніка&технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Техніка&технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи