Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова icon

Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова
Скачати 53.27 Kb.
НазваУкраїнське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова
Дата12.08.2012
Розмір53.27 Kb.
ТипДокументиКафедра генетики та молекулярної біології біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова

Кафедра генетики та цитології біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Українське товариство генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова

Кафедра генетики біологічного факультету Московського державного університету імені М. В. Ломоносова


II Міжнародна конференція

«^ ДРОЗОФІЛА В ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНІЙ ГЕНЕТИЦІ ТА БІОЛОГІЇ»

6 – 10 вересня 2010 року


Інформаційний лист №1


Шановні колеги!


Усі, хто бажає взяти участь у конференції, можуть до 15 травня 2010 року надіслати на електронну адресу конференції genetics2010@yandex.ru реєстраційні форми та статті, оформленні по нижче наведеним правилам.


До публікації приймаються:

  • оригінальні роботи, які раніше ніде не були надруковані (статті обсягом 3 - 4 сторінки друкованого тексту);

  • опис оригінальних методів і приладів.

Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.


Вимоги до викладення тексту статті.

Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «Вступ», «Методика» («Об’єкти та методи дослідження»), «Результати та обговорення», «Список літератури ».

Заголовок статті повинен бути стислим, інформативним і якщо можливо, точно відображати зміст статті.

Анотація розташовується під «шапкою» статті та має бути написана мовою оригіналу. Її орієнтовний обсяг – до 5 рядків. Під анотацією курсивом наводиться перелік ключових слів (не більше 10). Анотація повинна відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію.

Розділ «Вступ» повинен відображати проблему взагалі та її зв’язок з важливими науковими та практичними задачами; містити стислий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячується стаття, чітко сформульовану мету роботи.

Розділ «Методика» повинен містити інформацію про об’єкт (об’єкти) досліджень (обов’язково вказати повні латинські назви видів і авторів класифікації), умови експериментів, аналітичні методи, прилади та реагенти. В цьому ж розділі надається інформація щодо повторів експериментів, методи статистичного аналізу результатів.

В розділі «Результати та обговорення» необхідно описати виявлені ефекти (наведені результати не повинні зводитися до переказу змісту таблиць і графіків, а мають відображати закономірності, які випливають з отриманих даних). У розділі також повинні бути узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз зв’язку причина – наслідок між виявленими ефектами. Обговорення повинно завершуватися відповіддю на питання, яке було поставлене у вступі.

Таблиці розміщуються в тексті, кожна повинна мати свій заголовок.

Рисунки виконуються в кольорі, розміщуються в тексті. Кожен рисунок повинен мати свій заголовок. На кривих (крім безперервних реєстрацій) повинні бути нанесені експериментальні точки.

^ Посилання на літературу в тексті надаються в круглих дужках, вказуються прізвище автора та рік видання: приклад – (Лакін, 1990).

Список літератури складається за алфавітом, спочатку кирилицею, потім латиницею. Список не нумерується. Нижче наведені приклади посилань на журнальні статті, збірники, монографії, дисертації, тези доповідей:

Зимина Л.Н. Межлинейный гетерозис у дрозофилы // Журнал общей биологии. 1977. Т.38, №4. С. 595602.

Шахбазов В.Г. Механизмы формирования и проявления гетерозиса // Природа, проявления и прогнозирование гетерозиса. К.: Наук. думка, 1992. С. 515.

Ауэрбах Ш. Проблемы мутагенеза. М.: Мир, 1978. 464с.

Чепель Л.М. Экспериментальные изменения проявлений инбредной депрессии, гетерозиса, а также эндо- и экзогамии у некоторых сельскохозяйственных растений. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Х., 1990. 17с.

Шахбазов В.Г. Взаимодействие гомологичных хромосом - основной механизм старения и омоложения // Матеріали III Національного конгресу геронтологів i герiатрiв України. Київ, 2000. С.53.

Kato Y., Rideout III W.M., Hilton K., et al. Developmental potential of mouse primordial germ cells // Development. – 1999. – №126. – P. 1823–1832.


У кінці статті друкуються анотації англійською та російською ( якщо стаття написана українською) мовами разом із транскрипціями прізвищ авторів, перекладом назви роботи та відповідними переліками ключових слів.


Оформлення рукопису

Текст статті починається із заголовку звичайним шрифтом, ініціали та прізвища авторів, повні назви наукових установ, адреса для листування.

Текст виконується в редакторі Ms Word 97 та вище з використанням шрифту Times New Roman (розмір шрифту – 14 pt); абзац – 1 см; міжрядковий інтервал – одинарний; поля – 2 см з усіх сторін.


^ Приклад оформлення статті:


Прояв ефекту гетерозису у Drosophila melanogaster

І.І. Іванов1, О. В. Петров2

1Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова (Одеса, Україна),

2 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Харків, Україна)

... текст анотації...

Ключові слова: дрозофіла, гетерозис...

... текст статті...

Список літератури.

Анотації (двома мовами).


Приклад оформлення таблиці:


^ Таблиця 1.

Частота рецесивних летальних мутацій у хромосомі 2 ліній та гібридів дрозофіли різного віку (%)Генотип

Вік

1 доба

14 діб

Or

3,90 ± 1,92

15,71 ± 4,35

С-S

2,00 ± 1,40

4,28 ± 2,42

F1(C-S x Or)

3,17 ± 1,74

4,55 ± 4,17


Приклад оформлення рисунку:
^ Рис. 1. Назва рисунку, умовні позначки


Оргкомітет залишає за собою право коректувати рукопис, а також повертати авторам на доопрацювання статті, які не відповідають зазначеним вимогам.


^ Оплата

Оргвнесок потрібно відправити до 15 травня 2010 р. поштовим переказом на ім’я Радіонова Дениса Борисовича, паспорт КЕ 665645, Поштове відділеня № 58, м. Одеса, 65058, до запиту.

Сума оргвнеску складає 25 евро (€ ). Для студентів та аспірантів у випадку представлення одноосібних матеріалів – 5 евро (€ ).


Увага! Оргкомітет не сплачує проїзд, проживання та харчування учасників.


З повагою,

оргкомітет конференції


P.S. Ті, хто бажає зареєструватися, можуть надсилати реєстраційні форми разом із статтями та оргвнеском до 15 травня 2010 р. Зараз йде формування сайту конференції.

Схожі:

Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова iconПерше інформаційне повідомлення
Українське фізичне товариство, Академія наук вищої школи України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова нан україни,...
Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова iconУкраїнське товариство Фулбрайт оголошує конкурс на участь у Програмі малих грантів на 2012 рік
Головною метою програми є: надання можливостей випускникам Програми наукових обмінів імені Фулбрайта впровадити в інтелектуальне...
Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова iconКиївський національний університет імені тараса шевченка географічний факультет українське географічне товариство 3-4 листопада 2011 року планують провести у києві міжнародну конференцію «географічні проблеми розвитку продуктивних сил україни»
Для участі в конференції необхідно до 17 жовтня 2011 року надіслати на адресу оргкомітету
Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова iconМіністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця студентське наукове товариство імені О. А. Киселя

Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова icon1. Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь). Українське красномовство у xiii-xviiст
Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії
Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова icon1. Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь). Українське красномовство у xiii-xviiст
Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії
Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова iconТематика курсових робіт з дисципліни «Господарське право України»
Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова iconДо заліку з дисципліни «Господарське право України»
Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
Українське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Національна Всеукраїнська музична спілка Європейська Асоціація піаністів-педагогів «epta» – Лондон, Брюссель (Українське відділення Ukr.
Асоціація піаністів-педагогів «epta» – Лондон, Брюссель (Українське відділення Ukr. «epta»)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи