Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка11/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


^ Одеський державний екологічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.5.6. Метеорологія і фізика атмосфери, кліматологія

1.5.6. Метеорологія і фізика атмосфери, кліматологія

Ф

Дослідження геофізичного граничного шару.

Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф.

Математичне моделювання продуційного процесу рослин (агрометеорологія).

Польовий А.М., д.г.н., проф.

1.5.7. Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів. Комплексні проблеми

1.5.7. Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів. Комплексні проблеми.


Ф

Дослідження геофізичного граничного шару.

Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф.

Управління екологічним станом водних екосистем.

Тучковенко Ю.С., д.г.н., проф.

Екологічні проблеми регіонів України.

Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф.

Теоретична та прикладна гідрологія.

Гопченко Є.Д., д.г.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування


3.4.1. Наукове обгрунтування шляхів вирішення актуальних проблем гідрометеорологічного забезпечення, збереження та поліпшення навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів: комплексні і галузеві проблеми

П

Дослідження геофізичного граничного шару.

Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф.

Управління екологічним станом водних екосистем.

Тучковенко Ю.С., д.г.н., проф.

Теоретична та прикладна гідрологія.

Гопченко Є.Д., д.г.н., проф.

Математичне моделювання продуційного процесу рослин (агрометеорологія).

Польовий А.М., д.г.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування


3.4.2. Обгрунтування та розробка рекомендацій щодо адаптації галузей економіки, регіонів України до змін клімату

П

-

Одеський державний економічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.1.6. Економіка видів діяльності та регуляторна політика


4.1.6.1. Економіка галузей народного господарства

Ф

Економічні проблеми розвитку господарюючих систем.

Ковальов А.І., д.е.н., проф.

4.1.1. Економічна теорія та історія

4.1.1.1. Концепції та теорії ринкової системи


Ф

Дослідження макроекономічних процесів в Україні.

Звєряков М.І., д.е.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування


3.4.1. Економіка природокористування й охорони навколишнього середовища

П

Еколого-економічні проблеми регіонального розвитку.

Семенов В.Ф., д.е.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.1. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів

П

Прогнозування та моделювання економічних систем.

Якуб Є.С., д.ф.-м.н., проф.


^ Одеська національна морська академія

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпепечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

1.1. Розробка теоретичних основ гарантованої безпеки судноплавства у територіальному морі, внутрішніх водах і портах України


1.2. Методи розрахунку та дослідження напружено–деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження

Ф

Суднові ергатичні системи.

Голіков В.А. д.т.н., проф.


Безпека судноплавства.

Мальцев А.С., д.т.н., проф.


Морські радіонавігація та радіолокація.

Кошевой В.М., д.т.н., проф.


Дефекти у анізотропних пружних середовищах.

Попов В.Г., д.ф.-м.н., проф.

Анізотропія на границі: епітропний рідкий кристал – тверде тіло.

Михайленко В.І., д.ф.-м.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства

П

Обробка сигналів у радіолокації, радіонавігації та зв’язку.

Кошевой В.М., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Енергетична ефективність та енергозбереження. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

П

Суднова енергетика.

Ханмамедов С.А. д.т.н., проф.


Суднова холодильна техніка.

Оніщенко В.П., д.т.н., проф.


Ресурсозберігаючі технології в судновій енергетиці.

Міюсов М.В., д.т.н., проф.


Технології попередження зіткнення суден.

Цимбал М.М., д.т.н., проф.

3.5. Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань3.5.1. Дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук


3.5.2. Збереження навколишнього середовища

П

Морська індустрія.

Примачов М.Т., д.е.н., проф.


Морське право.

Шемякін О.М., д.ю.н., проф.


Формування стану фізичної підготовки курсантів.

Ганчар І.Л., д.пед.н., проф.


Репрезентатавні системи мови.

Варинська А.М., к.філ.н., проф.

Екологія судна та безпека життєдіяльності.

Колегаєв М.О., к.т.н., проф.


^ Одеський національний морський університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1. Математичне

моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.2.1. Розвиток основ системного аналізу як прикладної наукової метедології, призначеної для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи

Ф

Економіко-математичне моделювання транспортних процесів та систем.

Морозова І.В., д.е.н., проф.

4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

4.1.10. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і

соціально-демографічних процесів

Ф

Системний аналіз транспортних процесів і систем.

Лапкіна І.А., д.е.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність


3.3.1. Оцінка технічного стану та залиш-кового ресурсу конструкцій трива-лої експлуатації

П

Визначення технічного стану та залишкового ресурсу машин і конструкцій морської галузі.

Івановський В.Г., д.т.н., проф.


Конструкційнаміцність машин, приладів і апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.

Стальніченко О.І., к.т.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Створення конструкцій та вдосконалення технології й організації будівельно-монтажних процесів, пов`язаних із зведенням, реконструкцією, реставрацією, ремонтом будинків, споруд і комплексів, зокрема в особливих умовах

П

Інноваційні ресурсозберігаючі конструкторсько-технологічні рішення і методи проектування споруд, що взаємодіють з грунтовим середовищем.

Дубровський М.П., д.т.н., проф.


3.4.2. Розробка способів керованості суден з урахуванням вітру, хвилювання, течії у складних умовах
Розробка рекомендацій щодо забезпечення безпечного плавання і підвищення ефективності експлуатації транспортних суден та плавучих споруд.

Воробйов Ю.Л., д.т.н., проф.


Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.2. Історичні науки

4.2.9. Регіональна історія та історичне краєзнавство

Ф

Соціально-економічний, історичний та етнокультурний розвиток Півдня України.

Тичина_А.К., д.і.н., проф.,

Лебеденко_О.М., д.і.н., проф.

4.8. Літературознавство

4.8.2. Закономірності розвитку світової літератури

Ф

Провідні закономірності розвитку світового літературного процесу.

Лебеденко_Н.П., д. філ. н., проф.


Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1.1. Теорія функцій і функціональний аналіз


1.1.1.3. Дослідження в галузі теорії операторів


Ф


Одеська школа функціонального аналізу.

Аров Д.З., д.ф.-м.н., проф.


1.4.5. Нанофізика і нанотехнологіїя

1.4.5.1. Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка

Ф

Електроніка твердого тіла.

Ків А.Ю., д.ф.-м.н., проф.


3.5. Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1 Теорія і методика професійної освітиППідготовка вчителя національної школи.

Хмелюк Р.І., д.пед.н., проф.3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Фізика міцності і пластичності


П

Орієнтаційні ефекти у твердих тілах.

Брюхано О.О., д.ф.-м.н., проф.


Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь

1

2

3

4

2.1. Хімічні науки

2.1.3. Хімічна екологія

Ф

Хімічна екологія.

Еннан А.А., д.х.н., проф.


1.5. Науки про Землю


1.5.7. Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів. Комплексні проблеми

Ф

Хімічна екологія.

Еннан А.А., д.х.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування


3.4.1. Розробка теоретичних основ, методів та засобів захисту людини та навколишнього середовища від наслідків антропогенної дії

П

Хімічна екологія.

Еннан А.А., д.х.н., проф.


^ Національний університет «Одеська юридична академія»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.4.2. Правові науки

4.4.2.1. Правові механізми забезпечення сталого розвитку суспільства та захисту прав і свобод людини і громадянина

Ф

Ківалов С.В., д.ю.н., академік,

Полянський Ю.Є., к.ю.н., проф.

4.4.2. Правові науки

4.4.2.2. Проблеми формування національної правової системи України

Ф

Оборотов Ю.М., д.ю.н., проф.,

Харитонов Є.О., д.ю.н., проф.,

Мінченко Р.М., д.ю.н., проф.,

Чанишева Г.І., д.ю.н., проф.


4.4.2. Правові науки

4.4.2.4. Правове регулювання інноваційного розвитку України


Ф

Подцерковний О.П., д.ю.н., проф.,

Харитонова О.І., д.ю.н., проф.,

Додін Є.В., д.ю.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Правові, кримінологічні та криміналістичні проблеми протидії злочинності

П

Туляков В.О., д.ю.н., проф.,

Аленін Ю.П., д.ю.н., проф.,

Дрьомін В.М., д.ю.н., проф.,

Тіщенко В.В., д.ю.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.2. Проблеми державотворення, розвитку вітчизняного законодавства, імплементації в Україні норм міжнародного і європейського права

П

Вишняков О.К., д.ю.н., проф.,

Пашковський М.І., к.ю.н., доц.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.3. Політико-правове та соціологічне забезпечення розвитку України в сучасному цивілізаційному просторі

П

Кормич.Л.І., д.і.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.4. Правове забезпечення державного будівництва, розвитку політичної системи та місцевого самоврядування


П

Орзіх М.П., д.ю.н., проф.,

Аракелян М.Р., к.ю.н., проф.^ Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

2.1. Хімічні науки


2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси


Ф

Теоретичне моделювання процесів при ВЕС наноматеріалів в умовах катіонного каталізу.

Соловйов В.В., д.х.н., проф.


1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

1.4.5.2. Фізика поверхні та багатошарових структур, спінтроніка

Ф

Фізика та хімія поверхонь.

Лобурець А.Т., к.т.н., доц.


1.1. Математика1.1.1. Теорія функцій і функціональний аналіз

1.1.3. Математична фізика

Ф

Спектральна теорія оператора в Гільбертових просторах.

Губрєєв Г.М., д.ф.-м.н., проф.


Симетрійний аналіз рівнянь нелінійної математичної фізики.

Сєров М.І., д.ф.-м.н., проф.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Автоматизовані інформаційні програмні системи

П

Автоматизовані інформаційні програмні системи.

Ляхов О.Л., д.т.н., проф.,

Кліменко В.П., д.ф.-м.н., с.н.с.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві

П

Створення та дослідження нових машин і обладнання для механізації ручної праці в будівництві.

Онищенко О.Г., д.т.н., проф.


Надійність будівельних конструкцій.

Пічугін С.Ф., д.т.н., проф.


Дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкці.

Стороженко Л.І., д.т.н., проф.


Школа геотехніки.

Зоценко М.Л., д.т.н., проф.


Дослідження залізобетонних конструкцій на складні види навантажень.

Павліков А.М., д.т.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Екологічна безпека та регіональна екологія

П

Екологічна безпека та регіональна екологія.

Голік Ю.С., к.т.н., доц.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Інноваційно-інвестиційні механізми реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України

П

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Онищенко В.О., д.е.н., проф.


^ Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/

розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.6.2. Педагогіка

4.6.2.20. Теоретико-методологічні засади вищої освіти

Ф

Гуманізація педагогічної взаємодії у навчальних закладах України.

Бойко А. М., д.пед.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Розробка принципів формування природно-заповідного фонду

П

Дослідження біорізноманітності Лівобережного Придніпров’я в аспекті охорони.

Байрак О. М., д. б. н., проф.


^ Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.7. Фізико-технічні проблеми енергетики

1.7.3. Електромеханічне перетворення та передача енергії

1.7.6. Електрофізика

Ф

Магнітні поля великих робочих просторів електромагнітних апаратів та пристроїв.

Загірняк М.В., д.т.н., проф.


1.5. Науки про Замлю

1.5.3. Гірничі науки

Ф

Механіка вибуху та ресурсозберігаючі екологічно надійні технології керованого вибухового руйнування гірських порід.

Комір В.М., д.т.н., проф.


1.7. Фізико-технічні проблеми енергетики

1.7.11. Джерела відновлювальної енергії та її перетворення

Ф

Структурна досконалість напівпровідників, їх матеріалів та технології виробництва фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії.

Оксаніч А.П., д.т.н., проф.

3.2. Інформацiйнi та комунiкацiйнi технології

3.2.1. Розробка та створення регіональних інформаційних систем і нових засобів навчання і наукових досліджень

П

Розробка технічної та інформаційної структури та технології створення регіональних інформаційних систем.

Луговой А.В., д.т.н., проф.


Віртуальні комплекси в навчальному процесі і наукових дослідженнях, діагностика та моніторинг електроприводів.

Чорний О.П., д.т.н., проф.

3.3. Еенергетика та енергоефективнiсть

3.3.1. Розробка методів підвищення енергетичної керованості електромеханічних комплексів і створення на їх базі систем із підвищеними показниками якості перетворення енергії

П

Енергоресурсозбереження, діагностика і моніторинг в електромеханічних системах, удосконалення пристроїв обліку електроенергії.

Родькін Д.Й., д.т.н, проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Розробка новітніх конструкційних матеріалів та теорії лазерно-струминного різання композитів

П

Імпульсні та ресурсозберігаючі технології обробки матеріалів.

Драгобецький В.В., д.т.н., проф.


Обробка нових конструкційних матеріалів потужними потоками енергії. Саленко О.Ф., д.т.н., проф.


^ Національний університет водного господарства та природокористування

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1.2.Диференціальні рівняння

1.1.2.2. Дослідження в галузі теорії стійкості розв’язків

Ф

Стійкість динамічних систем.

Слюсарчук В.Ю., д.ф.-м. н., проф.


1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.1. Розробка математичних методів та систем моделювання

Ф

Математичне та комп’ютерне моделювання.

Власюк А.П., д.т.н., проф.

1.5.7. Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів

1.5.7.7. Розробка наукових методів дослідження комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище і людину

Ф

Раціональне використання природних ресурсів.

Рокочинський А.М., д.т.н., проф.,

Маланчук З.Р., д.т.н., проф.

4.1.7. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

4.1.7.6. Проблеми економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості навколишнього природного середовища: методологія, методика інструментарій

Ф

Економіка природокористування.

Кожушко Л.Ф., д.т.н., проф.,

Гуменюк В.Я., д.т.н., проф.,

Павлов В.І., д.т.н., проф.,

Зінь Е.А., д.т.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Енергоефективні та ресурсозберігаючі технології у гідротехніці, водному та сільському господарствах

П

Удосконалення технологій експлуатації водогосподарських систем та об’єктів.

Гурин В.А., д.т.н., проф.,

Хлапчук М.М., д.т.н., проф.,

Рябенко О.А., д.т.н., проф.,

Лозбін В.І., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.2. Створення будівельних конструкцій, будівельних матеріалів, архітектурних форм та дизайнерського середовища.
Розробка технологій проведення будівельно-монтажних робіт

П

Ресурсозберігаючі технології: матеріалознавство, конструкції і споруди. Теорія і розрахунки.

Бабич Є.М., д.т.н., проф.,

Дворкін Л.Й., д.т.н., проф.,

Ричков П.А., д.а., проф.,

Пугачов Є.В., д.т.н., проф.,

Ткачук М.М., д.т.н., проф.,

Кірянов В.М., д.т.н., проф.,

Трач В.М., д.т.н. проф.,

Дворкін О.Л., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.4. Розробка інженерних рішень соціо-економіко-екологічних заходів з раціонального природокористування в контексті сталого розвитку

П

Екологія та інженерія довкілля.

Рокочинський А.М., д.т.н., проф.,

Лазарчук М.О., д.т.н., проф.,

Клименко М.О. д.с.-г.н., проф.,

Мошинський В.С., д.т.н. проф.,

Веремеєнко С.І., д.с.-г.н., проф.,

Вознюк С.Т., д.с.-г.н., проф.,

Вознюк С.Т, д.с.-г.н., проф.,

Будз М.Д., д.г.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.5. Розробка технологій очищення води та її розподіл в населених пунктах, відведення та очищення стічних вод, утилізація осадів

П

Водопостачання, водовідведення, очищення води та утилізації осаду.

Гіроль М.М., д.т.н., проф.,

Ткачук О.А., д.т.н., проф.,

Орлов В.О. д.т.н., проф.,

Филипчук В.Л. д.т.н., проф.


^ Рівненський державний гуманітарний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.2. Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв’язування науково-технічних, фундаментальних і прикладних проблем


Ф

Моделювання нелінійних збурень процесів та систем.

Бомба А.Я, д.т.н., проф.


1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.1. Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження

Ф

Механіка деформівного твердого тіла.

Сяський А.О., д.т.н., проф.

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

1.4.5.3. Фізика макромолекулярних структур.

Ф

Фізика полімерів.

Колупаєв Б.С., д.х.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Феноменологія морального розвитку особистості

П

Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці.

Павелків Р.В, д.психолог.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Зміст і технології дошкільної освіти

П


Гуманізація виховання дітей дошкільного віку.

Поніманська Т.І., к.пед.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.3. Світовий історичний процес і слов'янські народи

П

Історія слов’янських народів.

Постоловський Р.М., к.і.н.,проф.


Національний університет «Острозька академія»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.1. Економічні науки

4.1.3. Фінанси, грошовий обіг і кредит


Ф

Удосконалення бюджетного механізму фінансового забезпечення системи соціального захисту та соціальних гарантій в Україні.

Левицька С. О., д. е. н., проф.


4.5. Філософські науки

4.5.1. Історія вітчизняної і світової філософської думки

Ф

Історія вітчизняної і світової філософської думки

Кралюк П.М., д.філос.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.1. Психологія навчання та виховання

П

Вплив моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів вищих навчальних закладів.

Пасічник І. Д., д. психолог. н., проф.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи