Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка12/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20


^ Сумський державний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.4. Фізика фазових перетворень, фізика міцності і пластичності

Ф

Самоорганізації складних систем.

Олємський О.І., д.ф.-м.н., проф.,

Хоменко О.В., д.ф.-м.н., доц.


Модифікації поверхні.

Погребняк О.Д., д.ф.-м.н., проф.


1.4.5. Нанофізика та нанотехнології

1.4.5.1. Фізики низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка

Ф

Фізичного матеріалознавства мікро- і наноелектроніки.

Проценко І.Ю., д.ф.-м.н., проф.,

Чорноус А.М., д.ф.-м.н., проф.,

Опанасюк А.С., к.ф.-м.н., доц.


Складноспінових магнітних наноструктур, що самоорганізуються.

Денисов С.І., д.ф.-м.н., проф.

Математичного моделювання фізичних полів і процесів у низьковимірних і фрактальних системах.

Фільштинський Л.А., д.ф.-м.н., проф.


Діагностики пучків заряджених частинок.

Воробйов Г.С., д.ф.-м.н., проф.


Технології та структурних характеристик нанокристалічних матеріалів.

Перекрестов В.І., д.т.н., доц.

4.2.9. Регіональна історія та історичне краєзнавство

4.2.9.1. Регіональна історія та історичне краєзнавство

Ф

Історичного краєзнавства Північно-східної України.

Звагельський В.Б., к.філ.н., доц., с.н.с.

4.7.2. Мовознавство

4.7.2.1. Мовознавство

Ф

Лінгвістики тексту.

Швачко С.О., д.філ.н., проф.,

Кобякова І.К., к.філ.н., доц.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Інтелектуальних

інформаційних технологій


П

Інтелектуальних систем та телекомунікаційно-інформаційного середовища.

Довбиш А.С., д.т.н., проф.,

Любчак В.О., к.т.н., доц.


Дослідження машинних систем.

Лавров Є.А., д.т.н., проф.


Кодування на базі біноміальних систем числення.

Борисенко О.А., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

^

3.3.1. Створення нових енергоефективних та вдосконалення існуючих конструкцій машин та технологічного обладнання і процесів

П

Вібронадійності і герметичності роторних машин.

Марцинковський В.А., д.т.н., проф.


Грануляційного та масообмінного обладнання.

Склабінський В.І., д.т.н., проф.,

Осіпов В.А., к.т.н., доц., с.н.с.


Енергозбереження в теплоенергетиці.

Ванєєв С.М., к.т.н., доц.,

Арсеньєв В.М., к.т.н., проф.


Гідродинамічних насосів і приводів.

Євтушенко А.О., к.т.н., проф.,

Ковальов І.О., к.т.н., проф.

Проточних частин турбін.

Косторной С.Д., д.т.н., проф.


Хімічної технології спеціальних високомолекулярних сполук.

Лукашов В.К., д.т.н., с.н.с.,

Булер М.Ф., д.т.н., с.н.с.

^

3.3.2. Нові енергоефективні технології та інструментальне забезпечення машинобудівних виробництв


П

Нових технологій механообробки у машинобудуванні.

Залога В.О., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування3.4.1. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища


П

Економіки природокористування.

Балацький О.Ф., д.е.н., проф.,

Теліженко О.М., д.е.н., проф.


Соціально-економічних основ сталого розвитку.

Мельник Л.Г., д.е.н., проф.


Маркетингу та менеджменту інновацій.

Ілляшенко С.М., д.е.н., проф.,

Прокопенко О.В., д.е.н., проф.

3.5. Науки про життя нові технології, профілактики та лікувань найпоширеніших захворювань


3.5.1. Вивчення ролі молекулярно-генетичних порушень та мікроелементозів у патогенезі найпоширеніших хвороб внутрішніх органів та їх лікування


П

Мікроелементозів вагітних жінок, плода, новонароджених та дітей різних вікових груп.

Маркевич В.Е., д.м.н., проф.


Екологічної морфології.

Сікора В.З., д.м.н., проф.

Діагностики і лікування метаболічного синдрому при соматичних захворюваннях.

Приступа Л.Н., д.м.н., проф.,

Орловський В.Ф., д.м.н., проф.

Патогенезу склеротичних вражень судин.

Атаман О.В., д.м.н., проф.


^ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

2.1. Хімічні науки

2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

Ф

Фізична хімія іонних розплавів.

Бугаєнко В.В., к.х.н., доц.

4.6.2. Педагогіка

4.6.2.9. Якість освіти. Управління розвитком освіти

Ф

Управління інноваційним розвитком освіти.

Сбруєва А.А., д. пед. н., проф.


1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.3. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори

Ф

Дослідження структури та електрофізичних властивостей тонких нанок­ристалічних плівок.

Лобода В.Б., к. ф.-м. н., доц.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.3. Теорія та методика мистецької освіти

П

Теоретико-методичні засади розвитку мистецької освіти.

Ніколас Г.Ю., д.пед.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.4. Молекулярні, біохімічні, морфологічні і фізіологічні основи розвитку хвороб людини і розробки методів їх лікування

П

Наукова школа шкільної гігієни та вікової фізіології.

Калиниченко І.О., д. м. н., проф.


^ Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.6.2. Педагогіка

4.6.2.1 Педагогічна освіта

Ф

Формування вчителя-універсала для початкової школи.

Вашуленко М.С., д.пед.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.1. Педагогічні технології формування професійної компетентності вчителя

П

Методичні засади формування професійної компетентності майбутнього педагога.

Давиденко Г.Й., д.пед.н., проф.


3.5.2. Методичне забезпечення професійної підготовки соціального педагога

П

Управління методичним забезпеченням підготовки соціальних педагогів у вищих навчальних закладах.

Міщик Л.І., д.пед.н, проф.


^ Тернопільський технічний національний університет імені Івана Пулюя

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.2. Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації

Ф

Розробка методів прогнозування і підвищення стримувальної здатності та довговічності елементів конструкцій.

Ясній П.В., д.т.н, проф., заслужений діяч науки і техніки1.2.1. Марематичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.1. Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф

Математичне моделювання об’єктів та процесів.

Шаблій О.М., д.ф.м.н., проф., заслужений діяч науки і техніки

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Енергоефективні та енергозберігаючі комплекси та технології в електротехнічному та сільськогосподарському машинобудуванні, приладобудуванні та агропромисловому комплексі

П

Розробка енергоефективних сільськогосподарських та транспортуючих машин та комплексів та енергозберігаючих технологічних методів покращення їх параметрів.

Гевко Б.М., д.т.н, проф., заслужений винахідник України


Енергоефективні ресурсозберігаючі сільськогосподарські машин та прогнозування ресурсу їх роботи.

Рибак Т.І., д.т.н., проф., заслужений працівник освіти

Розробка методів синтезу енергоефективних машин, металорізальних верстатів та інструментів.

Луців І.В., д.т.н., заслужений працівник освіти

Розробка та дослідження енергоощадних світлотехнічних та електротехнічних систем.

Андрійчук В.А., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові композиційні матеріали та покриття

П

Нові композиційні матеріали та покриття, автоматизовані процеси.

Стухляк П.Д., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

(додатково)

3.2.1. Інформаційно-комунікаційні технології в системах життєзабезпечення людини та моніторингу навколишнього середовища

П

Багатоканальні інформаційно – вимірювальні системи.

Євтух П.С., д.т.н., проф.

Статистичні методи в теорії передачі та перетворення інформаційних сигналів.

Приймак М.В., д.т.н., проф.


^ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.6.2. Педагогіка


4.6.2.1. Теорія і методологія педагогіки

Ф

Гендрна педагогіка.

Кравець В. П., д.пед.н., проф., чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України


4.7.2. Мовознавство

4.7.2. Мовознавство

Ф

Стилістика і культура мови в сучасній науковій парадигмі.

Струганець Л.В., д.філ.н., проф.

2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали.

2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали.

Ф

Хімія ненасичених сполук і ароматичних солей діазонію.

Грищук Б. Д., д.х.н., проф.

2.3.2. Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсів

2.3.2. Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсів

Ф

Еколого-фізіологічні та біотехнологічні основи збереження рідкісних та цінних лікарських видів рослин.

Дробик Н.М., д.б.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Дидактичне забезпечення підготовки майбутніх вчителів технологій

П

3.5.1. Дидактичне забезпечення підготовки майбутніх вчителів технологій.

Терещук Г.В., д.пед.н., проф., чл.- кор. Національної академії педагогічних наук України

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Джерела відновлювальної енергії та енергозбереження

П

Системи акумуляції та перетворення енергії, енергоощадні режими роботи технологічного обладнання.

Федорейко В. С., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Використання і регуляція функціонування водних організмів в природних та модельних умовах

П

Дослідження фізіолого-біохімічних механізмів токсико-резистентності водних рослин і тварин в природних і модельних умовах та їх регуляція з метою підвищення екологічної витривалості і отримання корисних продуктів.

Грубінко В.В., д.б.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Технологія організації кредитно-трансферної системи навчання у ВНЗ педагогічного профілю

П

Дидактика вищої педагогічної школи

Чайка В.М., д.пед.н., проф.


^ Тернопільський національний економічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/

розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.1.3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

4.1.3.1. Розвиток теорії і практики фінансово-кредитних відносин

Ф

Фінанси, грошовий обіг і кредит.

Юрій С.І., д.е.н., проф.

4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

41.5.1. Удосконалення національної системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Ф

Облік, аналіз та аудит.

Гуцайлюк З.В., д.е.н., проф.,

Шкарабан С.І., д.е.н., проф.,

Пушкар М.С., д.е.н., проф.,

Фаріон І.Д., д.е.н., проф.

4.1.6. Економіка видів діяльності та регуляторна політика

4.1.6.1. Трансформаційні процеси в національній економіці та удосконалення інституційної бази управління


Ф

Організація управління і регулювання економікою на макро- і мезорівнях.

Мельник А.Ф., д.е.н, проф.

4.1.17. Глобальні світоцивілізаційні процеси та зовнішньоекономічна політика України

4.1.17.1. Проблеми глобальних світоцивілізаційних процесів та зовнішньо-економічної політики України

Ф

Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

Савельєв Є.В., д.е.н, проф.

3.2.Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.2. Перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації, системи зв’язку і створення загальнодоступних баз даних і знань на основі сучасних систем і засобів обчислювальної техніки

П

Інформаційні та комунікаційні технології на базі методів штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і процесорів, теоретико-числових перетворень та онтологій.

Саченко А.О., д.т.н., проф.,

Николайчук Я.М., д.т.н., проф.,

Дивак М.П., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Економічні та організаційні проблеми управління підприємствами


П

Економіки і організації управління підприємствами.

Гринчуцький В.І., д.е.н., проф.,

Брич В.Я., д.е.н., проф.,

Штефанич Д.А., д.е.н., проф.,

Тарнавська Н.П., д.е.н., доц.,

Матвіїв М.Я., д.е.н., доц.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Розвиток теорії і практики фінансово-кредитних відносин

П

Фінанси, грошовий обіг і кредит.

Юрій С.І., д.е.н, проф.

3.5.2. Удосконалення економічного механізму підвищення ефективності виробництва в агропромисловому комплексі при різних формах господарювання

П

Економіка сільського господарства і агропромислового комплексу.

Дусановський С.Л., д.е.н., проф.,

Дудар Т.Г., д.е.н., проф.

3.5.3. Економічні та організаційні проблеми управління підприємствами

П

Економіки і організації управління підприємствами.

Гринчуцький В.І., д.е.н., проф.,

Брич В.Я., д.е.н., проф.,

Штефанич Д.А., д.е.н., проф.,

Тарнавська Н.П., д.е.н., доц.,

Матвіїв М.Я., д.е.н., доц.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи