Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка13/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Інститут іоносфери НАН та МОН України

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4.6. Радіофізика і електроніка


1.4.6.2. Радіозондування навколишнього середовища, об'єктів природного та штучного походження

Ф

Дослідження іоносфери радарним методом некогерентного розсіяння.

Таран В.І., д.ф.-м.н., проф.


1.4.9. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія


1.4.9.1. Радіоастрономія ближнього та далекого космосу


Ф

Дослідження іоносфери радарним методом некогерентного розсіяння.

Таран В.І., д.ф.-м.н., проф.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Створення сучасної бази даних харківського радара некогерентного розсіяння; розробка нового програмного забезпечення для обробки унікальної геофізичної інформації, отриманої методом некогерентного розсіяння радіохвиль; розробка нових апаратних засобів, які використовуються для отримання та обробки геофізичної інформації


П

Розробка спеціалізованих комп’ю­терних систем.

Домнін І.Ф., д.т.н., доц.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Експериментальні та теоретичні вивчення процесів генерації, випромінювання, підсилення, обробки, каналізації, розповсюдження, дифракції та розсіювання електромагнітних хвиль, лінійної та нелінійної взаємодії та керування параметрами електромагнітних хвиль, генерованих радіотехнічними засобами, у вільному просторі, у хвилеводах та резонаторах різноманітної конфігурації, в детермінованих, випадкових, природних і штучних середовищах, у тому числі біологічних

П

Дослідження іоносфери радарним методом некогерентного розсіяння.

Домнін І.Ф., д.т.н., доц.


^ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1. Математика

1.1.1. Теорія функцій і функціональний аналіз

Ф

Математична школа:

Математичний аналіз

Фаворов С.Ю., д.ф.-м.н., проф.


Теорія динамічних систем.

Чуєшов І.Д., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


Геометрія многовидів.

Борисенко О.А., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


Теорія оптимального керування.

Коробов В.І., д.ф.-м.н., проф.

1.1.2. Диференціальні рівняння

Ф

1.1.4. Геометрія і топологія

Ф

1.2. Інформатика

1.2.4. Проблеми оптимального керування

Ф

1.4. Фізика і астрономія

1.4.1. Фундаментальні взаємодії та мікроскопічна будова речовини

Ф

Школа з ядерної фізики.

Залюбовський І.І., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


1.4.2 Фізика твердого тіла


Ф

Школа з теоретичної фізики та фізики твердого тіла.

Гриньов Б.В., д.ф.-м.н., проф., акад. Національної академії наук України


1.4.5 Нанофізика і нанотехнології

Ф

Школа з фізики нанорозмірних систем та наноелектроніки.

Андерс О.Г., д.ф.-м.н., проф.,

Прохоров Е.Д., д.ф.-м.н., проф.,

Малєєв В.Я., д.ф.-м.н., проф.

1.4.6. Радіофізика і електроніка


Ф

Фізична та біомедична електроніка. Мікро-, нано- та терагерцова електроніка. Напівпровідникові та квантові генератори і підсилювачі електромагнітних хвиль та сигналів.

Яковенко В.Я., д.ф.-м.н., проф.,акад. Національної академії наук України,

Свіч В.А., д.ф.-м.н., проф.,

Прохоров Е.Д. д.ф.-м.н., проф.


Терагерцова радіофізика. Електро-динаміка. Фізика інформаціно-керуючих систем. Мікро- та нановипромінюючі структури. Керування параметрами електромагнітних полів у детермінованих випадкових, природних і штучних, середовищах, у т. ч. біологічних. Фізичні основи електромагнітних технологій в екології, біології, медицині та інших галузях. Біофізика та медична фізика.

Литвиненко Л.М., д.ф.-м.н., проф., акад. Національної академії наук України,

Ваврів Д.М., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України,

Малєєв В.Я., д.ф.-м.н., проф.,

Катрич В.О., д.ф.-м.н., проф.,

Колчигін М.М., д.ф.-м.н., проф.,

Горобець М.М., д.ф.-м.н., проф.

Фізика космосу. Електромагніт поля в іоносфері, навколоземному космічному просторі. Радіозондування навколишнього середовища, об’єктів природного та штучного походження.

Шульга В.М., д.ф.-м.н., проф., акад. Національної академії наук України,

Тирнов О.Ф., проф.,

Черногор Л.Ф., д.ф.-м.н., проф.

1.4. Фізика і астрономія

1.4.8. Фізика плазмових процесів

Ф

Школа з фізика плазми, плазмової електроніки та вакуумно-плазмових технологій .

Азаренков М.О., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України,

Муратов В.І., к.ф.-м.н., проф.

1.4.9. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія

Ф

Школа з фізичного дослідження Сонця, Місяця, планет Сонячної системи та астероїдів.

Коноваленко О.О., д.ф.-м.н., проф., акад. Національної академії наук України,

Шкуратов Ю.Г., д.ф.-м.н., проф.

1.7. Фізико-технічні проблеми енергетики


1.7.1. Одержання і перетворення теплової енергії

Ф

Школа з теплофізики.

Мацевитий Ю.М., д.ф.-м.н., проф., акад. Національної академії наук України


1.7.8. Комп’ютерне моделювання процесів в енергетиці

Ф

1.7.11. Джерела відновлюваної енергії та її перетворення

Ф

2.1. Хімічні науки

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Ф

Школа з фізичної хімії ї електрохімії.

Ларін В.І., д.х.н., проф.

2.1.2. Нанохімія

Ф

Школа з фізичної хімії і нанохімії, фізичної хімії організованих розчинів.

Мчедлов-Петросян М.О., д.х.н., проф.

Ф

Школа з фізичної хімії нано- і мікро впорядкованих твердих тіл.

Холін Ю.В., д.х.н., проф.

2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали

Ф

Школа з органічної хімії.

Орлов В.Д. , д.х.н., п роф.

2.3. Загальна біологія

2.3.1. Молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні основи функціонування живих систем

Ф

Школа з вікової біології.

Божков А.І., д.б.н., проф.

2.3.2.Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсів

Ф

Школа з біорізноманіття та його збереження.

Догадіна Т.В., д.б.н., проф.,

Жмурко В.В., д.б.н., проф.

4.1. Економічні науки

4.1.1. Економічна теорія та історія

Ф

Школа з теоретичної і прикладної економіки.

Гриценко А.А., д.е.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


4.3. Соціологічні науки


4.3.5. Соціальні трансформації в сучасному українському суспільстві

Ф

Харківська соціологічна школа.

Бакіров В.С., д. соц. н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


4.3.6. Моніторингові дослідження громадської думки з актуальних проблем сучасного соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку: порівняльні соціологічні дослідження в рамках міжнародних соціологічних проектів

Ф

Харківська соціологічна школа.

Бакіров В.С., д. соц. н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України4.4. Політико-правові науки

4.4.5. Юридичні науки

Ф

Школа з кримінально-правових досліджень та цивільного права.

Трубников В.М., д.ю.н., проф.,

Руденко М.В., д.ю.н., проф.

4.5. Філософські науки

4.5.3. Соціальна філософія, філософія історії і філософія етносу

Ф

Школа з теоретичної і практичної філософії.

Мамалуй О.О., д.філос.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

4.5.5. Проблеми логіки, методології та філософії науки

Ф

Школа з холістичної філософії науки та проблем духовності в науці та культурі.

Цехмістро І.З., д.філос.н., проф.

4.6. Науки про людину

4.6.1.Психологія

Ф

Особистість, її пізнавально-емоційна сфера та їх розвиток у сучасному середовищі.

Дусавицький О.К., д.психолог.н., проф.,

Іванова О.Ф., д.психолог.н., проф.,

Кочарян О.С., д.психолог.н., проф.,

Крейдун Н.П., к.психолог.н., проф.

4.6.2.Педагогіка

Ф

Онто-інвайроментальна педагогіка.

Нечепоренко Л.С., д.пед.н., проф.

4.7. Мовознавство

4.7.1. Закономірності функціонування та розвитку мов


Ф

Філологічна школа з лінгвістики та літературознавства.

Калашник В. С., д.філ.н., проф.,

Безхутрий Ю. М., д.філ. н., проф.,

Шевченко І.С., д. філ.н., проф.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Наукова та (або) науково-технічна візуалізація об’єктно-орієнтованих інформаційних даних щодо визначення властивостей, явищ та процесів (фізичних, хімічних, біологічних, електромагнітних та ін.) у природних та штучних об’єктах, системах та середовищах. Математичне моделювання та обчислювальні методи в наукоємних технологіях. Інформаційні технології та системи і їх безпека. Неруйнівний контроль стану, складу і структури об’єктів (у т.ч. біомедичних). Ефективні методи, способи, технології, апаратура, пристрої щодо визначення параметрів середовища або створення матеріального середовища із зазначеними параметрами. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія та фізика космосу


П

Наукові школи з математики, інформатики, фізики, радіофізики, хімії, біології, нанофізики та фізико-хімічних технологій.

(Розділ І, п.п. 1.1; 1.2; 1.4; 1.7; 2.1; 2.3)

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Ядерна енергетика та радіаційні технології. Альтернативна енергетика. Технології захоронення та матеріали для захоронення відпрацьованих ядерних матеріалів

П

Школа з комп’ютерного моделювання фізичних процесів.

Мацевитий Ю.М., д.т.н, проф. академік Національної академії наук України


Наукові школи з фізики, ядерної фізики, радіофізики, хімії, біології.

(Розділ І, п.п. 1.1; 1.2; 1.4; 1.7; 2.1; 2.3)

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Екологія та екологічна безпека. Збереження та моніторинг навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток. Екологічно чисті ресурсозберігаючі технології.

Біорізноманіття природних систем. Геологія. Географія. Землеустрій та кадастр

П

Наукові школи з фізики, ядерної фізики, радіофізики, хімії, біорізноманіття та його збереження.

Розділ І, п.п. 1.4.6; 2.1.4;2.3.2


Геологічна школа: палеогеографія, палеогеохімія.

Зарицький П.В., д. г.-м.н., проф.


Наукова школа з системного вивчення і картографування Лівобережної України з метою оптимізації сталого розвитку регіону.

Левицький І.Ю., д.г.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших

3.5.2. Економіка, менеджмент, маркетинг. Економічна теорія. Економічні дослідження в сучасному національному та світогосподарському просторі. Розвиток міжнародної інтеграції на регіональному рівні

П

Економічні школи:

З теоретичної і прикладної економіки.

Гриценко А.А., д.е.н., проф., чл.-кор. НАНУ


Економіки та управління національним господарством.

Бабич В.П., д.е.н., проф.

Економіко-математичного моделювання світогосподарських процесів.

Голіков А.П., д.г.н., проф.

3.5.3. Історія та теорія історичної освіти і науки. Всесвітня історія. Археологія.Історіографія

П

Історичні школи:

Історіографії.

Шерман І.Л., д. і.н., проф.,

Посохов С. І., д. і.н., проф.

Історії Північного Причорномор’я античної та візантійської доби.
Гриневич К.Е. , д. і. н., проф.,

Кадєєв В.І., д. і. н., проф.

Археологічна школа.

Шрамко Б.А., д. і. н., проф.,

Міхеєв В.К., д. і. н., проф.

3.5.4. Гуманітарні технології й моделі розвитку людського капіталу. Проблеми розвитку людського потенціалу та формування громадського суспільства. Моніторинг життєво важливих показників стану і напрямків розвитку складових життєдіяльності суспільства. Психологія та педагогіка. Філософія. Правознавство. Філологія та мовознавство

П

Харківська соціологічна школа.

Бакіров В.С., д.соц. н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

(Розділ 1, п. 4.3)

П

Психологічна та педагогічна школи.

(Розділ 1, п.4.6)

П

Школа з лінгвістики та літературознавства.

(Розділ 1, п.4.7)

П

Школа Романо-германської філології.

Пасинок В.Г., д пед.н., проф.,

Черноватий Л.М., д.філ.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Фізика матеріалів. Хімічне матеріалознавство. Радіаційне та реакторне матеріалознавство. Фізика і технологія наноструктур. Нові наноматеріали, нанотехнології, нанобіотехнології, технології одержання наноструктурованих матеріалів, пристрої і системи на їх основі та системи, що забезпечують розвиток цих напрямків. Нові функціональні матеріали та технології

П

Школа радіаційного матеріалознавства.

Азаренков М.О., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


Наукові школи з фізики, ядерної фізики, радіофізики, хімії, біології.

(Розділ І, п.п. 1.4; 2.1; 2.3)


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.1. Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф

Математичне моделювання складних систем.

Дмитрієнко В.Д., д.т.н., проф.


Бронетехніки.

Александров Є.Є., д.т.н., проф.


Управління розвитком великих розподілених систем.

Годлевський М.Д., д.т.н., проф.

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.1. Розробка нових чисельних методів та моделей розрахунку, та експериментальні дослідження напружено-деформованого стану, коливань, процесів руйнування та довготривалою міцності матеріалів, включаючи композитні матеріали та нанокомпозити

Ф

Механіка, динаміка та міцність машин.

Львов Г.І., д.т.н., проф.


Фізика різання матеріалів.

Грабченко А.І., д.т.н., проф.

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології


1.4.5.2. Фізика поверхні та багатошарових структур, спінтроніка

Ф

Фізика тонких плівок та фізичне матеріалознавство.

Пугачов А.Т., д.ф.- м.н., проф.


Фізичне матеріалознавство напівпровідникових, гетерогенних, кристалів та аморфних систем.

Рогачева О.І., д.ф.- м.н., проф.

1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо)

1.6.3.1. Розробка фізико-хімічних основ, теоретичні та експериментальні дослідження, створення нових плівкових, високотемпературних, нанорозмірних, нанодисперсних, нанокристалічних, нанокомпозитних матеріалів різного функціонального призначення

Ф

Фізико-хімічні основи створення нових жаростійких неорганічних матеріалів та покриттів.

Рищенко М.І., д.т.н., проф.,

Лісачук Г. В., д.т.н., проф.


Фізика тонких плівок та фізичне матеріалознавство.

Пугачов А.Т., д.ф.- м.н., проф.


Теоретичні основи дифузійного карбідного легування.

Товажнянський Л.Л., д.т.н., проф.


Нанотехнологічні процеси формування багатошарових плівок.

Ведь В.Є., д.т.н., проф.

1.7.1. Одержання і перетворення теплової енергії

1.7.1.1. Створення нових і розвиток існуючих теорій, методів і моделей енергетичних машин, комплексів, систем, в тому числі інтегрованих, з метою підвищення енергоефективності і ресурсозбереження

Ф

Розвиток сучасних енергозберігаючих методів інтеграції процесів та створення теоретичних основ енергоефективного енергетичного обладнання.

Товажнянський Л.Л., д.т.н., проф.


Двигуни внутрішнього згоряння.

Марченко А.П., д.т.н., проф.

1.7.2. Використання та утилізація теплової енергії


1.7.2.1.Фундаментальні дослідження з проблем створення перспективного енергетичного обладнання та оптимізації термо-, газо-, гідродинамічних процесів в турбомашинах і теплообмінних апаратах

Ф

Турбінобудування.

Бойко А.В., д.т.н., проф.


Теплоенергетика.

Левченко Б.А., д.т.н., проф.


Гідромеханіка.

Потетенко О.В., д.т.н., проф.

1.7.3. Електромеханічне перетворення та передача енергії


1.7.3.1.Сворення нових і розвиток існуючих теорій, моделей, методів розрахунку та оптимізації електромеханічних перетворювачів енергії широкого функціонального призначення


Ф

Автоматизовані електромеханічні системи.

Клепіков В.Б., д.т.н., проф.


Електрогенераторобудування.

Данько В.Г., д.т.н., проф.


Електричні машини

Мілих В.І., д.т.н., проф.

1.7.6. Електрофізика

1.7.6.1. Теоретичні та експериментальні дослідження в галузі техніки високих напруг, електромагнітної стійкості та сумісності, розробка електромагнітних технологій широкого функціонального призначення на основі надпотужних імпульсних електричних і магнітних полів, тому числі для широкосмугового імпульсного, радіолокаційного зондування

Ф

Техніка високих напруг.

Кравченко В.І., д.т.н., проф.


Електромагнітне зондування.

Таран В.І., д.т.н., проф.


Перетворювальна техніка, промислова та біомедична електроніка.

Сокол Є.І., д.т.н., проф.

2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

2.1.5.1. Розробка теоретичних основ каталітичних, електрохімічних, масообмінних та термічних процесів для створення нових високоефективниххімічних технологій та матеріалів

Ф

Каталітичні та масообмінні процеси в технологіях зв‘язаного азоту, метанолу, каталізаторів та паливно-енергетичному комплексі.

Лобойко О.Я., д.т.н., проф.


Наукові основи технологічних процесів в технічній електрохімії.

Байрачний Б.І., д.т.н., проф.


Молекулярна, надмолекулярна будова речовин та технологія використання горючих копалин.

Слободськой С.О., д.т.н., проф.


Фізичної та колоїдної хімії.

Кошкін В.М., д.х.н., проф.


Хімія і технологія жирів.

Гладкий Ф.Ф., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Створення ефективних моделей, методів та технологій зменшення, знешкодження та нейтралізації шкідливих викидів промислового, енергетичного та транспортного обладнання, систем і машин

П

Двигуни внутрішнього згоряння.

Марченко А.П., д.т.н., проф.


Каталітичні та масообмінні процеси в технологіях зв‘язаного азоту, метанолу, каталізаторів та паливно-енергетичному комплексі.

Лобойко О.Я., д.т.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Розробка наукових основ, створення та експериментальні дослідження діагностичного та фізіотерапевтичного обладнання різного функціонального призначення

П

Перетворювальна техніка, промислова та біомедична електроніка.

Сокол Є.І., д.т.н., проф.


Хімія і технологія жирів.

Гладкий Ф.Ф., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Нові комп׳ютерні технології та засоби моделювання, управління та оптимізації технічних та соціально-економічних систем

П

Бронетехніка.

Александров Є.Є.


Електричні машини.

Мілих В.І., д.т.н., проф.


Вимірювальна техніка.

Кондрашов С.І., д.т.н., проф.


Математичне моделювання складних систем.

Дмитрієнко В.Д., д.т.н., проф.


Управління розвитком великих розподілених систем.

Годлевський М.Д., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Створення наукових засад, експериментальні дослідження по створенню перспективних енергозберігаючих, ресурсозберігаючих та інформаційних технологій, машин та устаткування для промисловості та енергетики

П

Турбінобудування.

Бойко А.В., д.т.н., проф.


Автоматизовані електромеханічні системи.

Клепіков В.Б., д.т.н., проф.


Локомотивобудування.

Омельяненко В.І., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали.

3.6.1. Розробка високоефективних фізико-хімічних процесів, технологій, матеріалів та речовин широкого функціонального призначення

П

Органічний синтез.

Каратєєв А.М., д.т.н., проф.


Хімія і технологія жирів.

Гладкий Ф.Ф., д.т.н., проф.


Наукові основи технологічних процесів в технічній електрохімії.

Байрачний Б.І., д.т.н., проф.


Фізико-хімічні основи створення нових жаростійких неорганічних матеріалів та покриттів.

Рищенко М.І., д.т.н., проф.,

Лісачук Г. В., д.т.н., проф.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи