Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка14/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

^ Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи1.2.3.1. Розробка перспективних засобів переробки інформації та кібернетичних систем для вирішення складних задач, що використовують поряд з обчислювальними технологіями, технології моделювання образного сприйняття світу, логічного і образного мислення у виборі та прийнятті рішень

Ф

Автомобільні мехатроніка та телематика.

Алексієв О.П., д. т.н., проф.

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп'ютерної математики


1.2.1.1. Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв'язування науково-технічних, фундаментальних і прикладних проблем


Ф

Динаміка гальмування і гальмівні системи автомобілів.

Туренко А.М., д.т.н., проф.


Ефективність проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

Жданюк В.К., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Теоретичні проблеми і комп’ютерно-обчислювальні комплекси для аналізу та проектування дорожньо-транспортних систем та дорожніх споруд


П

Автомобільні мехатроніка та телематика.

Алексієв О.П., д. т.н., проф.


Ефективність проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

Жданюк В.К., д. т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність


3.3.1. Дослідження робочих процесів у системах, агрегатах та вузлах дорожніх транспортних засобів і розробка нових методів їх створення

П

Динаміка гальмування і гальмівні системи автомобілів.

Туренко А.М., д.т.н., проф.3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Науково-технічні проблеми матеріалів та дорожньо-будівельних матеріалів високої довговічності, виготовлені за енергозберігаючими та екологічно безпечними технологіями

П

Фізико-хімія, механіка і довговічність органічних в’яжущих і бетонів на їх основі.

Золотарьов В.О., д.т.н., проф.


Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство

Дьяченко С.С., д.т.н., проф.,

Гладкий І.П., к.т.н., проф.,

Мощенок В.І., к.т.н., проф.


Ефективність проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

Жданюк В.К., д.т.н., проф.


^ Харківський національний університет радіоелектроніки

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2. Інформатика


1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.1. Розробка математичних методів, алгоритмів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф

Мозкоподібні структури.

Бондаренко М.Ф., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України, заслужений діяч науки та техніки України

Математичне моделювання і системний аналіз складних систем.

Тевяшев А.Д., д.т.н., проф.

Розробка методології і інструментальних засобів аналізу і синтезу інтегрованих інформаційно-управляючих систем великомасштабних об’єктів.

Петров E.Г., д.т.н., проф.

Проектування та тестування цифрових систем.

Хаханов В.И., д.т.н., проф.

1.2.3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи

1.2.3.1. Створення загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій та системФ

Розробка гібридних систем обчислювально-го інтелекту для аналізу даних, обробки інформації та керування.

Бодянський Є.В., д.т.н., проф.

Інформаційні технології в задачах обробки великих обсягів інформації.

Руденко О.Г., д.т.н., проф.

Аналітичні методи обробки візуальної інформації.

Машталір В.П., д.т.н, проф.

1.4.4. Оптика, лазерна

фізика

1.4.4.2. Оптоелектроніка та сонячна енергетикаФ


Сонячна енергетика.

Сліпченко М.І., д.ф.-м.н., проф.

Оптоелектронні та лазерні системи вимірювання.

Мачехін Ю.П., д.т.н, проф., лауреат Державної премії України

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

1.4.5.1. Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка


Ф

Мікрохвильова мікроскопія та мікродіагностика.

Гордієнко Ю.О., д.ф.-м.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

Математичне моделювання мікро- та наносистем.

Свірь І.Б., д.т.н., пров..н.с.

1.4.6. Радіофізика і електроніка

1.4.6.1. Терагерцова радіофізика і електроніка

Ф


Взаємодія електромагнітних хвиль з активним та пасивним середовищем.

Чурюмов Г.І., д.ф.-м.н., проф.

Нестаціонарна електродинаміка.

Нерух О.Г., д.ф.-м.н., проф.

Малі тіла сонячної системи та метеорні комплекси.

Волощук Ю.І., д.т.н, проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Методи, засоби та технології створення телекомунікаційних мереж на IP-основі та мереж NGN та управління їх ресурсами, поширення мережних технологій на бездротовий доступ


3.2.2. Інформаційно-комунікаційні та інтелектуальні інформаційні системи та технології, в тому числі інтегровані системи баз даних та знань, технології та засоби захисту інформації


3.2.3. Інформаційні засоби, системи та технології дистанційного контролю, діагностики та вимірювання, а також системи забезпечення управління та спостереження наземними, морськими, повітряними, космічними об’єктами (локація, навігація, радіомоніторинг та зв’язок)П

Електромагнітна сумісність та завадостійкість бездротових мереж.

Поповський В.В., д.т.н, проф.

Методи, механізми, протоколи, системи та засоби криптографічного захисту інформації.

Горбенко І.Д., д.т.н, проф.

Обробка сигналів на фоні завад у на основі адаптивних решітчатих фільтрів.

Леховицький Д.І., д.т.н, проф.

Статистична теорія антен.

Шифрін Я.С., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

Високі технології в галузі мікрохвильової техніки та НВЧ енергетики.

Шокало В.М., д.т.н., проф.

Ймовірнісне моделювання та багатокритері-альна оптимізація.

Безрук В.М., д.т.н., проф.

Автоматизація процесу вимірювань.

Руженцев І.В., д.т.н., проф.

Розробка гібридних систем обчислювального інтелекту для аналізу даних, обробки інформації та керування.

Бодянський Є.В., д.т.н., проф.


Проектування та тестування цифрових систем.

Хаханов В.И., д.т.н., проф.

Математичне моделювання і системний аналіз складних систем.

Тевяшев А.Д., д.т.н., проф.


Інформаційні технології в задачах обробки великих обсягів інформації.

Руденко О.Г., д.т.н., проф.


Методологія розробки складних інформаційних технологій та систем.

Левикін В.М., д.т.н., проф.


Розподілені інформаційні системи, бази даних та знань.

Філатов В.О., д.т.н., проф.


Інтелектуальні системи обробки багатомірної інформації.

Путятін Є.П., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

Математичне моделювання економічних процесів в енергетиці.

Костін Ю.Д., д.т.н., проф.


Ноосферні методи конкурентної розвідки та керування знаннями.

Соловйова К.О., д.т.н., проф.

Проблеми адаптації особистості в умовах становлення інформаційного суспільства (філософський аспект).

Штанько В.І., д.філос.н., проф.3.3. Енергетика та енергоефективність3.3.1. Енергоефективні технології, системи та прилади, відновлювальні та альтернативні джерела енергії, в тому числі створених на основі використання нанотехнологій та наноматеріалівП

Технології та автоматизація виробництва радіоелектронної апаратури.

Невлюдов І.Ш., д.т.н, проф.


Термоконтроль.

Стороженко В.О., д.т.н., проф.

Взаємодія електромагнітних хвиль з активним та пасивним середовищем.

Чурюмов Г.І., д.ф.-м.н., проф.

Сонячна енергетика.

Сліпченко М.І., д.ф.-м.н., проф.

Нетрадиційна енергетика.

Зима І.І., д.т.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування

найпоширеніших захворювань

3.5.1. Технології створення діагностичних систем та терапевтичних засобів


П


Нанотехнології і нанофотонні технології в біомедицині та екології.

Рожицький М.М., д.ф.-м.н., проф.

Програмно-апаратна мікропроцесорна техніка.

Семенець В.В., д.т.н., проф.

Діагностика, оцінка та корекція медико-соціального стану людини.

Бих А.І., д.ф.-м.н., проф.


^ Харківський державний університет будівництва і архітектури

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1.6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення

Ф

Полімерні композиційні матеріали зі спеціальними властивостями

Яковлева Р.А.

д.т.н., проф.

1.6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення

Ф

Калориметрич-ний аналіз в будівельному матеріалознав-стві

Ушеров-Маршак О.В.

д.т.н., проф.

1.2.2 Дослідження складних систем різної природи, теорія та методи системного аналізу

1.2.2.4 Розробка обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що належать до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини


Ф

Математичне і комп’ютерне моделювання складних технічних та соціально-економічних систем

Новожилова М.В.

д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Розробка нових ресурсозберігаючих технологій в будівництві, нових ефективних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, методів розрахунку


П

Ресурс інженерних інфраструктур

Гончаренко Д.Ф.

д.т.н, проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.2. Водопостачання і каналізація

П

Розробка і вдосконалення систем та технологій водопостачання і каналізації, рішення проблем очистки міських і промислових стічних вод та обробки осадів

Епоян С.М., д.т.н, проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Енергоефективні машини та апарати для виробництва будівельних матеріалів та проведення будівельних робіт

П

Малогабаритне обладнання для умов будівельного майданчика Ємельянова І.А.

д.т.н, проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.3. Теплопостачання

П

Енергозбережен-ня в системах теплопостачання

Редько О.Ф. д.т.н, проф.


Харківська національна академія міського господарства

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/

розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.3.3.1. Динаміка, стійкість і оптимізація взаємодіючих дискретно-континуальних механічних систем

1.3.3.1.1. Динаміка, міцність та надійність машин, агрегатів і конструкцій в галузі будівництва, транспорту та енергомашинобудування

Ф

Створення наукових основ, теоретичні і експериментальні дослідження динаміки і напружено-деформованого стану машин і агрегатів дискретної і дискретно-континуальної структури, а також стержневих, пластинчатих та оболонкових конструкцій при нестаціонарних силових і кінематичних впливах.

Шпачук В.П., д. т. н., проф.

1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження

1.7.5.3.1. Розробка і впровадження сучасних енергозберігаючих технологій

Ф

Енергетична ефективність та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві.

Маляренко В.А., д. т. н., проф.


4.1.10. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів

4.1.10.1. Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф

Інформаційні технології в міському господарстві. Підвищення надійності роботи інженерних мереж.

Самойленко М.І., д. т. н., проф.

4.1.10.2. Сталий розвиток соціально-економічної пасажирської транспортної системи міст

Ф

Створення теоретичних основ функціонування складних транспортних систем міського пасажирського транспорту з урахуванням людського фактору.

Доля В.К., д. т. н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Розробка і впровадження сучасної енергоощадної техніки та технологій в системах електропостачання і освітлення міст

П

Створення наукових основ комплексної багатокритеріальної оптимізації параметрів та режимів систем електропостачання і освітлення міст.

Говоров П.П., д. т. н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій

П

Інженера екологія водних об’єктів.

Стольберг Ф.В., д. т. н., проф.

3.4.2. Поліпшення якості господарсько-питної води та води, що скидається у водойми

П

Фізичні методи водо підготовки.

Душкін С.С., д. т. н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Створення нових ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі речовин органічного та неорганічного походження, технологій і обладнання для їх виробництва. Створення прогресивних будівельних конструкцій, що забезпечують ефективність будівництва та модернізацію будинків і споруд міського і регіонального призначення

П

Новітні типи конструкцій щодо житлових та громадських будівель.

Шмуклер В.С., д. т. н., проф.


^ Харківський національний економічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.1.8. Демографія, економіка праці та соціальна політика

4.1.8. Демографія, економіка праці та соціальна політика.

Ф

Розробка систем стратегічного уп-равління соціально-економічними системами.

Пономаренко В.С., д.е.н., проф.

4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

Ф

Розробка систем стратегічного управління соціально-економічними системами.

Пономаренко В.С., д.е.н., проф.

Організація виробництва та підприємницької діяльності.

Гриньова В.М, д.е.н., проф.

4.1.9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

4.1.9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Ф

Адаптивне управління соціально-економічними системами різного рівня ієрархії.

Кизим М.О., д.е.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування

найпоширеніших захворювань

3.5.1. Моделювання процесів управління соціально-економічними системами та прогнозування їхнього розвитку

П

Розробка систем стратегічного управління соціально-економічними системами.

Пономаренко В.С., д.е.н., проф.

Розробка систем аналізу та раннього попередження дестабілізації функціонування економічних систем.

Клебанова Т.С., д.е.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування

найпоширеніших захворювань

3.5.2. Теорія і практика оподаткування, фінансова політика держави та інструменті її реалізації

П

Наукові засади оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.

Іванов Ю.Б., д.е.н., проф

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування

найпоширеніших захворювань

3.5.3. Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика та державне регулювання в сфері підвищення соціальної відповідальності маркетингу

П

Економічні проблеми відновлення основних виробни-чих фондів; амортизаційна політика та інноваційний розвиток підприємства.

Орлов П.А., д.е.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Розробка та створення розподілених обчислювально-комунікаційних мереж – Grid-мереж.

П

Розробка систем стратегічного управління соціально-економічними системами.

Пономаренко В.С., д.е.н., проф.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи