Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка15/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.4.2. Правові науки

4.4.2.1. Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина

Ф

Конституційного й державного будівництва, фінансового, адміністративного права.

Барабаш Ю.Г., д.ю.н., доц.4.4.2. Правові науки

4.4.2.2. Проблеми формування національної правової системи України

Ф

Теорії та історії держави і права, екологічного й аграрного права.

Гетьман А.П., д.ю.н., проф.

4.4.2. Правові науки

4.4.2.4. Правове регулювання інноваційного розвитку України

Ф

Цивільного, господарського, цивільно-процесуального і трудового права. Яроцький В.Л., д.ю.н., проф.

4.4.2. Правові науки

4.4.2.5. Правові засоби боротьби зі злочинністю

Ф

Кримінального права, кримінології та КВП, права кримінально-процесуального права, організації судових та правоохоронних органів і криміналістики.

Тацій В.Я., д.ю.н., проф.

4.4.2. Правові науки

4.4.2.6. Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку

Ф

Міжнародного права, міжнародного приватного права.

Буроменський М.В., д.ю.н., проф.


Українська інженерно-педагогічна академія

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1 Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.2. Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв’язування науково-технічних, фундаментальних і прикладних проблем

Ф

Інтерлінація, інтерфлетація та мішана апроксимація функцій

багатьох змінних. Теорія. Застосування.

Литвин О.М., д.ф.-м.н., проф.

1.6.3 Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо)

1.6.3.1. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо)

Ф

Дослідження багатокомпонентних оксидних систем і створення на їх базі нових матеріалів та екологічно чистих технологій.

Ілюха М.Г., д.т.н., проф.,

Скородумова О.Б., д.т.н., ст.н.с.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Розробка технологій отримання високоміцних з’єднань із системою контролю їх якості та обладнання для збирання і розбирання з’єднань з натягом

П

Технології та якість складання при використанні термовпливу.

Резніченко М.К., д.т.н., доц.,

Тріщ Р.М., д.т.н., доц.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Розробка змісту, методів, засобів професійної підготовки та креативного навчання майбутніх фахівцівП

Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка.

Коваленко О.Е., д.пед.н., проф.,

Лазарєв М.І., д.пед.н., проф.


^ Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Сокральне мистецтво Сходу та Заходу. Художні та культурно-філософські аспекти традиції,інтеграції та сучасного розвитку

П

Орієнтальне мистецтвознавство.

Соколюк Л.Д., д. мист., проф.,

Єрмаков С.С., д. пед.н., проф.3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Формування і розвиток парадігми екологічного дизайну

П

Екологічний дизайн.

Даниленко В.Я. д.мист., проф.


Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла


1.3.1.4. Механіка композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити.

1.3.1.5. Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій

Ф

Проектування елементів конструкцій із полімерних композиційних матеріалів.

Гайдачук В.Є., д.т.н., проф.,

Карпов Я.С., д.т.н., проф.

1.3.5. Механіка ракетно-космічної та авіаційної техніки і наземних транспортних систем

1.3.5.3. Аеротермогазодинаміка енергетичних установок літальних і космічних апаратів та їх підсистем

Ф

Аеродинамічне проектування авіаційно-космічної техніки.

Холявко В.І., д.т.н., проф.

Крашаниця Ю.О., д.т.н., проф.

1.2.2. Дослідження складних систем різної природи, теорія та методи системного аналізу

1.2.2.3. Удосконалення методів формалізації системних задач, приведення їх до форми вирішення в реальних умовах, що характеризуються наявністю великої кількості суперечливих цілей, різних видів невизначеностей і ризиків

Ф

Системне моделювання програм і проектів створення складних розподілених комплексів.

Лисенко Е.В., д.т.н., проф.,

Федорович О.Є., д.т.н., проф.,

Ілюшко В.М., д.т.н., проф.

1.2.8. Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування

1.2.8.3. Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз

Ф

Аналіз і синтез радіотехнічних систем вимірювання та обробки інформації.

Фалькович С.Є., д.т.н., проф.,

Баришев І.В., д.т.н., проф.,

Зеленский О.А., д.т.н., проф.,

Понамарев В.І., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Методологічні проблеми використання інформаційних технологій для створення сучасних зразків пілотованої і безпілотної аерокосмічної техніки і наземних транспортних систем


3.2.2. Розробка математичних моделей і інформаційно-телекомунікаційних технологій для розв’язання складних міждисциплінарних задач різної природи

П

Системи автоматизованого проектування літальних апаратів.

Сухоребрий В.Г., д.т.н., проф.,

Гребеніков О.Г., д.т.н., проф.


Аналіз і синтез інтелектуальних систем управління виробничими процесами

Сіроджа І.Б., д.т.н., проф.,

Соколов О. Ю., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Розробка енергоефективних технологічних процесів виготовлення виробів аерокосмічної техніки і наземних транспортних систем

П

Імпульсні технології та обладнання для виготовлення деталей літальних апаратів.

Кривцов В.С., д.т.н., проф.


Бортова енергетика комічних апаратів та нетрадиційні джерела енергії.

Безручко К.В., д.т.н., проф.,

Яковлев О.І., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Розробка і вдосконалення технологій, що сприяють збереженню і поліпшенню навколишнього середовища. забезпечують техногенну безпеку

П

Бортова енергетика комічних апаратів та нетрадиційна джерела енергії.

Безручко К.В., д.т.н., проф.

Яковлев О.І., д.т.н., проф.


Газотермодинаміка в теплових двигунах і перетворювачі енергії.

Фролов С.Д., д.т.н., проф.

Горбенко Г.О., д.т.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Моделювання механізмів економічних, філософських і соціально-психологічних трансформацій у суспільстві

П

Соціальні засади транзитивних суспільств.

Байрачний К.О., д.філос.н., проф.,

Кузнєцов А.Ю., д.філос.н., проф.^ Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

2.2. Молекуляна біологія, біохімія, фізіологія

2.2.3. Сучасні біотехнології та нанобіотехнології для медицини, ветеринарії та фармації. Біобезпека

Ф

Біотехнології.

Іонов І.А. д.сільськ.н., проф.


Злотін А.З.

докт. біол. наук, проф.
4.6.2. Педагогіка

4.6.2. Теорія і методика педагогіки


6.2.14. Теорія і методика шкільного навчання


П

Педагогіка.

Прокопенко І.Ф., д.пед.н., проф., академік Національної академії педагогічних наук України


Професійна педагогіка.

Євдокімов В.І. докт. пед. наук, проф.

член-кор. Національної академії педагогічних наук України

Освіта.


Джежелей О.В.

к.пед.н., проф., зав. науково-дослідної лабораторії безперевної освіти школа-вищий навчальний заклад

^ Науковий фізико-технологічний ценр МОН і НАН України

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1.4.8. Фізика плазмових процесів

1.4.8.2. Автоіонізаційні процеси в атомних системах

Ф

Фізика низькотемпературної плазми і плазмові технології.

Толок В.Т., д.ф.-м.н, проф., член.-кор. Національної академії наук України

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

1.4.5.2. Фізика поверхні та багатошарових структур, спінтроніка

Ф

Фізика твердого тіла.

Береснєв В.М., д.т.н., с.н.с.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Синтез наноструктур для електроніки іонно-плазмовими методами

П

Фізика низькотемпературної плазми і плазмові технології.

Фаренік В.І., к.ф-м.н, с.н.с., директор Наукового фізико-технологічного ценру МОН і НАН України

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6..2. Синтез надтвердих нанокристалічних багатошарових та багатокомпонентих іонно-плазмових захисних покриттів

П

Фізика низькотемпературної плазми і плазмові технології

Толок В.Т.,

д. ф-м. н, проф., член.-кор. Національної академії наук України


^ Харківський державний університет харчування і торгівлі

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

3.6. Проблеми зберігання і переробки сільськогосподарської сировини та якості харчової продукції

3.6.3. Проблеми якості та біобезпеки харчових продуктів

Ф

Наукове обґрунтування та оптимізація засобів збереження якості харчових продуктів при переробці рослинної сировини.

Дубініна А.А., к.т.н., проф.

4.1. Економічні науки

4.1.5. Економічні підприємства та управління виробництвом

Ф

Ефективність функціонування підприємств ресторанного господарства та торгівлі за сучасних економічних умов.

Власова Н.О., к.е.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Проблеми удосконалення технологій, процесів та обладнання харчових виробництв

П

Удосконалення процесів, обладнання харчових виробництв та розробка прогресивних технологій переробки сільськогосподарської сировини.

Черевко О.І., д.т.н., проф.

Михайлов В.В., д.т.н., проф.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Технології виробництва біоорганічних збагачувачів для продуктів лікувально-профілактичного харчування

П

Удосконалення процесів, обладнання харчових виробництв та розробка прогресивних технологій переробки сільськогосподарської сировини.

Черевко О.І., д.т.н., проф.

Головко М.П., д.т.н., проф.


^ Херсонський національний технічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.6.7. Комп’ютерне матеріалознавство

1.6.7.1. Моделювання процесів синтезу та обробки матеріалів, їх взаємодії з середовищем

Ф

Фізико-хімічна механіка матеріалів.

Сошко О.І., д.т.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Стратегія формування сировинної бази текстильних та целюлозо-паперових підприємств України

П

Розробка нових ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій опорядження текстильних матеріалів.

Сарібеков Г.С., д.т.н., проф.


Первинна переробка і розробка ресурсо-зберігаючих технологій на основі лляної сировини .

Чурсіна Л.А., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Створення нових речовин і розробка інноваційних ресурсозберігаючих технологій для легкої, текстильної і хімічної промисловості України

П

Розробка нових ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій опорядження текстильних матеріалів.

Сарібеков Г.С., д.т.н., проф.


Первинна переробка і розробка ресурсо-зберігаючих технологій на основі лляної сировини .

Чурсіна Л.А., д.т.н., проф.


Колоїдно-хімічні основи і технологія колорування текстильних матеріалів пігментами.

Міщенко Г.В., д.т.н., проф.


Моделювання хіміко-технологічних процесів в легкій та хімічній промисловості.

Бардачов Ю.М., д.т.н., проф.

Синтез і дослідження хімічних перетворень нових гетероциклічних сполук та закономірностей зв’язку між хімічною структурою та їх практичною цінністю.

Повстяной М.В., д.х.н., проф.


^ Херсонський державний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

2.3.2.Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсів

2.3.2.1. Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсів

Ф

Ходосовцев О.Є., д.б.н., проф.

4.6.2. Педагогіка

4.6.2.1. Зміст, форми і технології вищої освіти


Ф

Федяева В.Л., д.пед.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Формування регіональної екологічної мережі та збереження біорізноманіття півдня України


П

Бойко М.Ф., д.б.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Вивчення властивостей окремих тканин і органів, закономірностей їх об’єднання в функціональні системи

П

Завьялов В.П., д.б.н., проф.


Херсонський державний морський інститут

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.6.2. Педагогіка

4.6.2.1. Зміст, форми і технології вищої освітиФ

Сучасні методики соціально-гуманітарних дисциплін.

Кулікова Л.Б., д.пед.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність


3.3.1. Науково-технічні проблеми дослідження електромагнітного перетворення енергії, розвиток технології магнітно-імпульсної обробки


3.3.2. Удосконалення наявних, створення нових, енергоефективних, екологічнобезпечних технологічних процесів

П

Ресурсозберігаючі технології.

Малигін Б.В., д.т.н., проф.,

Леонов В.Є., д.т.н., проф.
^ Хмельницький національний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.5. Телекомунікаційні та комп`ютерні технології, засоби і системи високої продуктивності: суперкомп`ютери, Gridсистеми

1.2.5.9. Розробка теоретичних основ і прикладних методів створення комп`ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах. Методи та системи підтримки прийняття рішень

Ф

Інтелектуальне діагностування комп`ютерних систем та спеціалізованих апаратно-програмних засобів.

Поморова О.В., д.т.н., проф.

1.2.8. Спеціальні комп`ютерні системи, засоби приладобудування

1.2.8.1. Розробка високопродуктивних пристроїв та комплексів цифрової обробки сигналів та їх застосування

Ф

Розробка і застосування апаратного та спеціалізованого програмно-математичного забезпечення цифрової обробки сигналів в радіотехнічних системах.

Шинкарук О.М., д.т.н., проф.


1.3.1. Механіка деформованого твердого тіла

1.3.1.2.Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації


Ф

Методи теоретичної та експериментальної трибології.

Кузьменко А.Г., д.т.н., проф.


1.6.4. Інженерія поверхні

1.6.4.1. Процеси модифікування та зміцнення поверхневих шарів конструкційних і інструментальних матеріалів

Ф

Теорія і практика газорозрядних процесів модифікації металевих поверхонь.

Пастух І.М., д.т.н., доц.

4.1. Економічні науки

4.1.5. Економіка підприємств та управління виробництвом

Ф

Проблеми реформування економіки на рівні регіону.

Войнаренко М.П., д.е.н., проф.


Трансформація форм власності і проблеми планування промислового виробництва в умовах ринкових відносин.

Орлов О.О., д.е.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Новітні енергоефективні технології створення, передачі та збереження електричної та теплової енергії

П

Наукові основи енергоефективних систем електроопалення.

Параска Г.Б., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Нові технології комплексної переробки виробничих і побутових відходів

П

Обладнання і технології рециклінгу відходів.

Скиба М.Є., д.т.н., проф.


3.6. Нові речовини та матеріали

3.6.1. Новітні фізико-хімічні процеси забезпечення контактної міцності матеріалів

П

Прогресивні методи зміцнення поверхні.

Каплун В.Г., д.т.н., проф.


Фізико-хімічна механіка, тертя та зносостійкості твердих тіл.

Шевеля В.В., д.т.н., проф.

3.6.2. Створення нових речовин і матеріалів та розробка технологій іх застосування в легкій промисловості

П

Створення нових речовин і матеріалів та розробка технологій іх застосування в легкій промисловості.

Либа В.П., д.т.н., проф.


3.6.3. Нові високоефективні антифрикційні композити та в`язкорідинні мастильні матеріали

П

Фізико-хімічні і технічні проблеми матеріалознавства.

Ковтун В.В., д.т.н., проф.


^ Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1.2. Диференціальні

рівняння

1.1.2.1. Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно-аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально функціональних рівнянь


1.1.2.3. Теорії граничних задач для диференціальних рівнянь із частинними похідними: коректна розв'язність, точні і наближені методи їх розв'язання


Ф

Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь.

Теплінський Ю.В., д.ф.-м.н., проф.

4.8. Літературознавство

4.8. Літературознавство

Ф

Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації.

Абрамович С.Д.,

Кеба О.В., д.філ.н., проф.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Інформаційні технології та системи в енергетиці

П

Інтегральні методи математичного і комп’ютерного моделювання фізичних та інформаційних процесів.

Верлань А.Ф., д. т. н., проф., чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології


3.2.2. Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики розв’язування науково-технічних, фундаментальних і прикладних проблем


П

Інтегральні методи математичного і комп’ютерного моделювання фізичних та інформаційних процесів.

Верлань А.Ф., д. т. н., проф., чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Дослідження проблем збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів. Комплексні проблеми


П

Сучасні екологічні проблеми Поділля.

Балашов Л.В., д.б.н., ст.н.с.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Формування фізичної досконалості молоді в системі освіти

П

Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації.

Єдинак Г.А., д. н.фіз.вих. і спорту, проф.


^ Черкаський державний технологічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/

розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.2. Дослідження складних систем різної природи,теорія та методи системного аналізу

1.2.2.4. Розробка обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що належать до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини


Ф

Системний аналіз.

Тимченко А.А., д.т.н, проф.


1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.2. Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв’язування науково-технічних, фундаментальних і прикладних проблем

Ф

Обробка сигналів і негаусівських процесів.

Лега Ю.Г., д.т.н., проф.


1.1. Математика

1.1. Математика

Ф

Математична.

Діскант В.І., д.ф.-м.н., проф.

4.1. Економічні науки

4.1.9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Ф

Регіональний розвиток.

Качала Т.М., д.е.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.2. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу вирішення надскладних задач державного значенняП

Еволюційні технології моделювання і оптимізації.

Кочкарьов Ю.О., д.т.н., проф.3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Технології енергетичного машинобудування

П

Енергетика та енергозбереження.

Поляков С.П., д.ф.-м.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.2. Технології елекроенергетики

П

Ресурсо- та енергозбереження.

Столяренко Г.С., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів

П

Прикладна фізика.

Ващенко В.А., д.т.н., проф.Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.1. Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження


1.3.1.4. Механіка композитних матеріалів

Ф

Математичні проблеми механіки руйнування матеріалів.

Кіпніс Л.А., д.ф.-м.н., проф.


Дослідження міцності та деформативності композитних матеріалів з тріщинами.

Азізов Т.Н., д.т..н., проф.


4.6.2. Педагогіка

4.6.2.2. Теорія та історія педагогіки

4.6.2.6. Порівняльна педагогіка

4.6.2.13. Теорія і методика навчання

4.6.2.19. Післядипломна освіта, освіта дорослих

Ф

Актуальні проблеми історико-педагогічного знання.

Побірченко Н.С., д.пед.н., проф., член-кор. Національної академії педагогічних наук України3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Стратегія соціального розвитку. Соціальні стандарти і нормативи

П

Проблеми інвестиційного менеджменту, регулювання ринкової економіки в умовах трансформації українського суспільства.

Музиченко А.С., д.е.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Розробка систем екологічного моніторингу й техногенно-економічної безпеки регіонів, окремих екосистем

П

Екологія і освіта.

Совгіра С.В., д.пед.н., проф.4.6.2. Педагогіка

4.6.2.13. Теорія і методика навчання


П

Зміст та методика профільної технологічної підгоовки учнів старших класів.

Коберник О.М., д.пед.н., проф.


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.4. Фізика фазових перетворень, фізика міцності та пластичності

Ф

Фізика твердого тіла.

Гусак А.М., д.ф.-м.н., проф.

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Ф

Квантова хімія.

Мінаєв О.Б., д.х.н., проф.


4.6.2. Педагогіка

4.6.2.1 Теоретико-методологічні засади вищої освіти

Ф

Становлення вітчизняної системи освіти в умовах євроінтеграції.

Кузьмінський А.І., д.пед.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Л ітературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні комунікації

П

Діалектологія.

Мартинова Г.І., д.філ.н., проф.


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1.2. Диференціальні рівняння

1.1.2.1. Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно-аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь

Ф

Асимптотичні та чисельно-аналітичні методи дослідження диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь.

Петришин Р.І., д.ф.-м.н., проф.

1.4.4. Оптика, лазерна фізика

1.4.4.1. Нелінійна, фрактальна та сингулярна оптика

Ф

Кореляційно-оптичні та поляризаційні методи та системи дослідження фазово-неоднорідних анізотропних шарів.

Ангельський О.В., д.ф.-м.н., проф.

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.6. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи

Ф

Фундаментальні та прикладні дослідження напівпровідникових матеріалів і пристроїв на їх основі.

Савчук А.Й., д.ф.-м.н., проф.,

Фодчук І.М., д.ф.-м.н., проф.

2.3. Загальна біологія


2.3.1.Молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні основи функціонування живих систем

Ф

Молекулярно-генетичні та фізіолого-біохімічні механізми адаптації та еволюції.

Марченко М.М., д.б.н., проф.


4.9. Культурологічні дослідження

4.9.6. Світова, європейська, слов'янська культурна спадщина і культурний процес в Україні. Міжкультурні взаємодії в Україні


Ф

Буковина: історія та сучасність.

Добржанський О.В., д.і. н., проф.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування, виробництва, випробування, експлуатації та ремонту приладів для вимірювання іонізуючих випромінювань

П

Фундаментальні та прикладні дослідження напівпровідникових матеріалів і пристроїв на їх основі.

Мельничук С.В., д.ф.-м.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Нові оптичні технології діагностики захворювань людини та стану біологічних тканин

П

Статистична оптика та голографія.

Ушенко О.Г., д.ф.-м.н., проф.

Полянський П.В., д.ф.-м.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Розробка систем екологічного моніторингу й техногенно-екологічної безпеки регіонів, окремих екосистем. Заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля


П

Охорона навколишнього середовища.

Чорней І.І., д.б.н.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.2. Теоретичні та експериментальні дослідження фізичних властивостей конденсованих середовищ, рідин, твердих тіл, твердих та рідких кристалів, аморфних речовин, металів, сплавів, композитних та шаруватих структур


П

Фундаментальні та прикладні дослідження напівпровідникових матеріалів і пристроїв на їх основі.

Фодчук І.М., д.ф.-м.н., проф.


Інститут термоелектрики НАН та МОН України

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4. Фізика і астрономія

1.4.2.6. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи

Ф

Школа з термоелектрики.

Анатичук Л.І., д.ф.-м.н., проф., академік Національної академії наук України


1.7. Фізико-технічні проблеми енергетики

1.7.1. Одержання і перетворення теплової енергії

Ф


Школа з термоелектрики.

Анатичук Л.І., д.ф.-м.н., проф., академік Національної академії наук України

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Інформаційні термоелектричні прилади та системи

П

Школа з термоелектрики.

Анатичук Л.І., д.ф.-м.н., проф., академік Національної академії наук України


3.3. Енергетика та енергоефективність


3.3.1. Термоелектричні перетворювачі енергії

П

Школа з термоелектрики.

Анатичук Л.І., д.ф.-м.н., проф., академік Національної академії наук України


Чернігівський державний технологічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код

наукового дослідження/

розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.6.1. Металеві конструкційні матеріали

1.6.1.1. Процеси структуроутворюючої обробки та з’єднання (зварювання)

Ф

Металеві конструкційні матеріали.

Харченко Г.К., д.т.н., проф.


4.1 Економічні науки

4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

Ф

Економіка підприємства та управління виробництвом.

Шкарлет С.М,. д.е.н., проф.


3.2. Інформаційні та комутаційні технології

3.2.1. Вбудовані системи керування на базі високопродуктивних мікроконтролерів


П

Інформаційні технології.

Казимир В.В., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність


3.3.1. Системи компенсації реактивної потужності в мережах живлення електротехнічних комплексів


П

Фізико-технічні проблеми енергетики.

Денисов Ю.О., д.т.н., проф.


^ Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.6. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи

Ф

Оптика поверхні напівпровідників.

Мельничук О.В., д.ф.-м.н., проф.


4.8. Літературознавство

4.8.3. Літературознавство

Ф

Гоголезнавчий центр.

Михед П.В., д.філ.н., проф.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи