Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка18/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

^ Національний транспортний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1. Математичне моделювання та методи компютерної математики

1.2.1.1.Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф

Розробка математичних методів та інформаційного забезпечення.

Данчук В.Д., д.ф.-м.н., проф.


1.3.1. Механіка де формівного твердого тіла

1.3.1.1. Методи розрахунку та дослідження напружено-деформівного стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження

Ф

Теорія та методи розрахунку неоднорідних просторових конструкцій споруд і машин.

Піскунов В.Г., д.т.н., проф.

1.3.2. Механіка рідини, газу та плазми

1.3.2.2. Механіка взаємодії де формівних тіл, рідини та газу

Ф

Математичне моделювання та дослідження сучасних технологій і матеріалів у дорожньому будівництві та руслових процесів у відкритих руслах.

Савенко В.Я., д.т.н., проф.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Інформаційні та комунікаційні технології розвитку дорожньо-транспортного комплексу України

П

Створення інформаційних та комунікаційних технологій для народного господарства України.

Гавриленко В.В. , д.ф. -м.н, проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Процеси модифікування та зміцнення поверхневих шарів конструкційних інструментальних матеріалів

П

Підвищення надійності та довговічності триботехнічних систем.

Дмитриченко М.Ф., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Покращення паливно – економічних і екологічних показників двигунів транспортних засобів

П

Покращення паливної економічності та екологічних показників автомобілів з різними типами двигунів в експлуатаційних умовах.

Гутаревич Ю.Ф., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Механіка композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити. Механіка руйнування та критерії критичного стану

П

Наукові та практичні основи забезпечення міцності матеріалів, виробів і конструкцій транспортного будівництва.

Мозговий В.В., д.т.н., проф.


^ Київський національний університет будівництва і архітектури

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.1. Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження

Ф

Створення теорії та методів розв’язання складних нелінійних задач механіки деформівного твердого тіла.

Баженов В.А., д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1991р., 2003 р.), заслужений діяч науки і техніки України,

чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України


1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.5. Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах та елементах конструкцій

Ф

Дослідження механічних процесів в суцільних середовищах та системах твердих і деформівних тіл під впливом полів різної природи.

Лізунов П.П., д.т.н., проф.


Механіка суцільного середовища в геотехніці.

Бойко І.П., д.т.н, проф., заслужений діяч науки і техніки України


1.3.3. Загальна механіка

1.3.3.1. Динаміка, стійкість і оптимізація взаємодіючих дискретно-континуальних систем

Ф

Механіка деформування будівельних робочих середовищ.

Назаренко І.І., д.т.н., проф., Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.), заслужений діяч науки і техніки України

1.6.7. Комп’ютерне матеріалознавство

1.6.7.2. Теоретичне прогнозування структури та властивостей нових неорганічних речовин і матеріалів

Ф

Синтез в’яжучих систем лужного та лужно-земельного складу і матеріалів на їх основі.

Кривенко П.В., д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.)

2.1. Хімічні науки

2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

Ф

Охорона довкілля – процеси і матеріали.

Заграй Я.М., д.х.н., проф.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Методи і засоби комп’ютерної механіки для інженерних та наукових досліджень і автоматизованого проектування будівельних конструкцій

П

Створення теорії та методів розв’язання складних нелінійних задач механіки деформівного твердого тіла.

Баженов В.А., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1991 р., 2003 р.), заслужений діяч науки і техніки України


3.2.2. Науково-інформаційна система стимулюючого розвитку творчого потенціалу у вищій школі

П

Інформаційне забезпечення економічного інструментарію стимулювання розвитку творчого потенціалу.

Тугай А.М., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти УРСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003р.)


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Нові енергоефективні технології з виробництва будівельних матеріалів і виробів, створення енергоефективних будівельних конструкцій і сучасних методів їх розрахунку, проектування та моніторингу

П

Синтез енергоефективних в’яжучих систем лужного та лужноземельного складу і матеріалів на їх основі.

Кривенко П.В., д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.)


Механіка суцільного середовища в геотехніці.

Бойко І.П., д.т.н, проф., заслужений діяч науки і техніки України3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Фізико-хімічні методи очистки природних і стічних вод, будівельна теплотехніка, системи теплогазопостачання та раціональне використання води

П

Фізико-хімічні методи очистки води.

Тугай А.М., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти УРСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003р.)


Аеродинаміка та тепломасообмін міського середовища.

Корбут В.П., д.т.н., проф., заслужений будівельник України


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові захисні композиційні матеріали, в т.ч. антикорозійні, на неорганічній основі для захисту будівельних конструкцій і споруд

П

Синтез в’яжучих систем лужного та лужноземельного складу і матеріалів на їх основі.

Кривенко П.В., д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.)


^ Київський національний університет технологій та дизайну

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.8. Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування

1.2.8.3. Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз

Ф

Наукові основи створення адаптивних приладів і сенсорних систем для контролю параметрів технологічних процесів та навколишнього середовища та оцінки їх впливу на фізичний та психічний стан людини.

Скрипник Ю.О., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичног)

1.6.3. Композиційні, монокристалічні, волокнисті і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, з включенням нанодобавок тощо)

Ф

Теоретичні і практичні основи створення виробів із сучасних текстильних і шкіряних матеріалів.

Березненко М.П., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

1.7.5.1. Матеріали для електрохімічної енергетики

Ф

Нові ефективні матеріали для електрохімічної енергетики.

Барсуков В.З., д.х.н., проф.


2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

2.1.5.1. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

Ф

Структурна реологія нанонаповнених розплавів сумішей полімерів.

Цебренко М.В., д.х.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

4.1.5.1. Стандартизація, сертифікація та системи управління якістю

Ф

Стандартизація, сертифікація та управління якістю.

Зенкін А.С., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Економіка галузей промисловості

П

Інвестиційно-інноваційні процеси в змішаній економіці.

Денисенко М.П., д.е.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Розробка нових технологічних процесів, раціональне використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини

П

Фізико-хімічні перетворення при створенні нових полімерних композиційних матеріалів та сучасних методів та технології їх переробки.

Пахаренко В.О., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Охорона навколишнього середовища та створення систем захисту людини від шкідливих викидів на виробництві

П

Охорона навколишнього середовища та створення систем захисту людини від шкідливих викидів на виробництві.

Панасюк І.В., д.т.н. проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Наукові основи розробки внутрішньої форми, конструкцій взуття та профілактичних виробів з природних матеріалів

П

Наукові основи створення внутрішньої форми і розмірно-повнотного асортименту конкурентоспроможного взуття та алгоритм вибору його конструкцій.

Коновал В.П., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Плівкові композиційні матеріали різного функціонального призначення

П

Методи структурної мікромеханіки полімерних та будівельних композитів, матеріалів легкої та хімічної промисловості.

Березненко С.М., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


^ Національний університет харчових технологій

Назва пріоритетного напряму та код відповідно до ОНФД, ЗУ

Назва та код пріоритетного тематичного напряму ВНЗ

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

3.6.2. Ресурсо- та енергозберігаючі технології переробки рослинної та тваринної сировини на продукти харчування людини

2. Розроблення наукових основ технологічних процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв з метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації і автоматизації


Ф

Інтенсифікація технологічних процесів в харчовій і мікробіологічній промисловості з метою розроблення нових технологій та обладнання.

Мирончук В.Г., проф., д.т.н.,

Соколенко А.І., проф., д.т.н.,

Пирог Т.П., проф., д.б.н.,

Малежик І.Ф., проф., д.т.н.

2.3.5. Сучасні біотехнології та нанобіотехнології для сільського господарства (мікроорганізми, рослини, тварини, переробка)

9. Розроблення нанотехнологій харчових продуктів

Ф

Розроблення нанотехнологій харчових продуктів.

Соколенко А.І., проф., д.т.н.,

Рашевська Т.О., доц., д.т.н.

2.3.3. Генетика, геноміка, біотехнологія і біобезпека, в тому числі для сільського господарства

6. Розроблення принципово нових високоефективних технологій мікробного синтезу для одержання продуктів цільового призначення

Ф

Фізіологічні основи регуляції та інтенсифікації ехнології мікробного синтезу практично цінних метаболітів.

Пирог О.М., проф., д.т.н.

3.6.1. Проблеми зберігання сільськогосподарської сировини

3. Наукові основи створення сучасних пакувальних систем із забеспечення тривалого зберігання харчової продукції

Ф

Енерго- і масообмін в технологіях харчових виробництв їз забезпеченням стабілізації показників пакованої продукції.

Соколенко А.І., проф., д.т.н.,

Гавва О.М., проф., д.т.н.4.1.6. Економіка видів діяльності та регуляторна політика

4. Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК в ринкових умовах

Ф

Підвищення конкуренто-спроможності продукції підприємств харчової промисловості в умовах забезпечення продовольчої безпеки

Сологуб О.П., проф., д.е.н.,

Мостенська Т.Л., проф., д.е.н.


2. Інформаційні та комунікаційні технології

10. Розроблення нових інформаційних технологій прийняття рішень в виробництві та освітній діяльності

П

Розроблення наукових основ створення автоматизова-них систем керування для комп’ютерно –інтегрованих виробництв харчової і переробної промисловості

Ладанюк А.П. д.т.н., проф.


4. Раціональне природокористування

7. Розроблення новітніх енерго - та ресурсозберіга-ючих технологій

П

Розроблення теоретичних основ та створення енерго- та ресурсозберіга-ючих, безвідходних технологій і обладнання харчового, технічного та паливного етанолу

Шиян П.Л., проф., д.т.н.


5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

1. Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії

П

Наукові основи виробництва функціональних харчових продуктів,

Сімахіна Г.О., проф., д.т.н.,

Дробот В.І., проф., д.т.н.,

Дорохович А.М., проф., д.т.н.,

Ковбаса В.М., проф., д.т.н.,

Ємельянова Н.О., д.т.н.


3. Енергетика та енергоефективність

7. Розроблення новітніх енерго- та ресурсозберігаю-чих технологій

П

Промислова теплоенергетика

Серьогін О.О., проф., д.т.н.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи