Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка19/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


^ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.1.1. Економічна теорія та історія

4.1.1.1. Теорія перехідної економіки, економічних реформ і трансформаційних процесів


Ф

Сучасні проблеми економічної теорії.

Савчук В.С., д.е.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

4.1.1.26. Системний моніторинг, факторний аналіз та прогнозування соціально-економічної ситуації в Україні з оцінкою результаттивності і наслідків економічних реформ


Ф

Сучасні проблеми економічної теорії.

Савчук В.С., д.е.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

4.1.1.6. Становлення і розвиток ринкових інститутів в Україні


Ф

Модернізація економіки і конкурентний розвиток України в умовах глобальних трансформацій.

Поручник А.М., д.е.н., проф.


4.1.10. Прогнозування та моделю-вання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соцільно-демографічних процесів

4.1.10.23. Розвиток маркетингової діяльності та удосконалення організаційно-економічного механізму управління в умовах ринкової економіки


Ф

Маркетинговий менеджмент.

Павленко А.Ф., д.е.н., проф., академік Національної академії педагогічних наук України

4.1.13. Проблеми становлення «Економіки знань»

4.1.13.31. Наукові засади формування інтелектуального капіталу


Ф

Економіка праці, соціально-трудові відносини та управління персоналом.

Колот А.М., д.е.н., проф.


4.1.16. Регіональний розвиток

4.1.16.28. Проблеми розвитку та територіальної організації господарства регіонів України


Ф

Економіка праці, соціально-трудові відносини та управління персоналом.

Колот А.М., д.е.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Розробка наукових засад та механізму реструктуризації банківського сектору економіки України, грошово-кредитної системи в умовах ринкової економікиП

Грошово-кредитні відносини.

Мороз А.М., д.е.н., проф.

3.5.2. Розвиток та оптимізація фінансової інфраструктури ринкової економіки


П

Державні фінанси і податки.

Федосов В.М., д.е.н, проф.
^

3.4. Раціональне природокористування


3.4.1. Капіталізація та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України

П

Державні фінанси і податки.

Федосов В.М., д.е.н, проф.


Національний авіаційний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи

1.2.3.4. Розробка перспективних засобів переробки інформації та кібернетичних систем для вирішення складних задач, що використовують поряд з обчислювальними технологіями, технологій моделювання образного сприйняття світу, логічного та образного мислення у виборі та прийнятті рішень

Ф

Аеронавігація.

Харченко В.П., д.т.н, проф.


Методи вироблення рішень в інтелектуальних системах управління.


Литвиненко О.Є, Д.т.ен., проф.

Системні методи збереження живучесті ЛА в особливих ситуаціях польоту.

Казак, В.М., д.т.н., проф.

1.2.8. Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудува-ння

1.2.8.1. Розробка високопродуктивних пристроїв та комплексів цифрової обробки сигналів та їх застосування

Ф

Нанотриботехнологія.

Аксьонова О.Ф., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


Аеронавігація.

Харченко В.П., д.т.н., проф.


1.3.5. Механіка ракетно-космічної та авіаційної техніки і наземних транспортних систем

1.3.5.3. Аеротермогазодинаміка енергетичних установок літальних і космічних апаратів та їх підсистем

Ф

Силові установки БЛА.

Кулик М.С., д.т.н., проф.

1.6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.4. Інженерія поверхні: Процеси модифікування та зміцнення поверхневих шарів конструкційних та інструментальних матеріалів

Ф

Тертя та зношування в машинах.

Кіндрачук М.В., д.т.н., проф.


Методи прогнозування ресурсів авіаційних конструкцій (техніки).

КуликМ.С., д.т.н., проф.


Проблеми матеріалознавства та діагностиката.

Філоненко С.Ф., д.т.н., проф.

1.7.12. Екологічні проблеми в енергетиці

1.7.12.2. Зменшення рівня техногенних фізичних полів


Ф

Авіаційна акустика.

Токарев В.І., д.т.н., проф.


Екологічні проблеми аеропортів.

Запорожець О.І., д.т.н., проф.


Екобезпека.

Мовчан Я.І., д.б.н.


Хіммотологія.

Бойченко С.В., д.т.н., проф., академік Української нафтогазової академії

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1 Прикладні та експериментальні дослідження для розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх класів літальних апаратів ( ЛА) всіх систем

3.2.2. Науково-технічні проблеми створення методичного, математичного, програмного, інформаційного, технічного забезпечення авіаційно-космічних тренажерів, основою яких є підсистеми моделювання динаміки об’єктів, візуалізації навколишнього середовища, подання інформації, навчання та контролю роботи операторів, визначення

Професійної придатності членів екіпажів діяти у динамічних умовах, близьких до натурних

3.2.3.Науково-технічні проблеми створення методів і засобів навігації та організації управління рухом літальних апаратів та їх потоків, ієрархічних, поліергатичних систем і процесів аеронавігації

П

Функціональна діагностика та надійність авіаційної техніки.

Харченко В.П., д.т.н., проф.


Аеронавігація.

Харченко В.П., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність


3.3.1. Новітні ресурсозберігаючі технології

П

Нанотриботехнологія.

Аксьонова О.Ф., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


Екобезпека.

Мовчан Я.І., д.б.н.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Екологічна безпека та функціонування атмосфери, гідросфери та літосфери

П

Авіаційна акустика.

Токарев В.І., д.т.н., проф.


Екологічні проблеми аеропортів.

Запорожець О.І., д.т.н., проф.

Екобезпека.

Мовчан Я.І., д.б.н.

Хіммотологія.

Бойченко С. В., д.т.н., проф., академік Української нафтогазової академії


^ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1.2. Диференціальні рівняння

1.1.2.1. Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно-аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь

Ф

Проблеми наближених методів розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь (асимптотичні методи).

Шкіль М.І., д.ф.-м.н., проф.1.1.2. Диференціальні рівняння

1.1.2.4. Дослідження топологічних та ергодичних проблем теорії динамічних систем

Ф

Фрактальний аналіз та фрактальна геометрія.

Працьовитий М.В., д.ф.-м.н., проф.


4.5. Філософські науки

4.5.1. Соціально-філософський аналіз процесу формування і розвитку громадянського суспільства, правової держави; етнонаціональні механізми трансформації соціуму в Україні


Ф

Ноосоціогенез, самоорганізація і саморегуляція соціальних систем.

Бех В.П., д.філос.н., проф.

4.6.2. Педагогіка

4.6.2.1. Теорія і методика шкільного навчання

Ф

Історична еволюція світової і вітчизняної філософії в освітньому контексті.

Волинка Г.І., д.філос.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання

П

Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному закладі.

Жалдак М.І., д.пед.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Дослідження загальних теоретично-методологічних проблем дефектології, формування професійних компетенцій корекційних педагогів


П

Методологічні, теоретичні та технологічні проблеми корекційної та пенітенціарної педагогіки і юридичної психології.

Синьов В.М., д.пед.н., проф.

3.5.3. Зміст, форми, методи екологічної підготовки майбутнього вчителя


П

Керівник наукового дослідження.

Скиба Ю.А., к.б.н., доц.


Київський національний лінгвістичний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.7. Мовознавство


4.7.1. Закономірності функціонування та розвитку мов

Ф

Когнітивні дослідження тексту і дискурсу: поетика, стилістика, риторика.

Кагановська О. М., д. філ. н., проф.,

Воробйова О. П., д. філ. н., проф.


4.7. Мовознавство

4.7.5. Вивчення мовної ситуації в Україні та шляхів її неконфліктного розв’язання

Ф

Зіставно-типологічні аспекти дослідження української мови на тлі інших мов світу.

Корольова А.В., д. філ. н., проф.,

Тараненко О. О., д. філ. н., проф.


4.6.1.Психологія

4.6.1.5. Практична психологія

Ф

Етичний персоналізм.

Бондаренко О. Ф., д. психолог. н., проф. чл. – кор. Національної академії педагогічних наук України


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.1. Нові технології навчання іноземних мов і культур

П

Методика навчання іноземних мов і культур.

Ніколаєва С. Ю., д. психолог. н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Створення електронних навчально-методичних матеріалів у інформаційно-комунікаційному віртуальному середовищі

П

Професійна підготовка майбутніх фахівців з використанням дистанційних технологій.

Коваль Т. І., д. пед. н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.2. Використання зарубіжного досвіду

організації філологічної освіти у вищій школі України

П

Педагогічні засади системи філологічної освіти в Україні та світі. Матвієнко О. В., д. пед. н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.3. Практична лінгвістика, переклад та навчання перекладу

П

Український переклад у контексті світового освітнього простору.

Денисова С. П., д. філ. н., проф.


^ Київський національний торговельно-економічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/

розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.1.17. Глобальні світоцивілізаційні процеси та зовнішньоекономічна політика України

4.1.17. Глобальні світоцивілізаційні процеси та зовнішньоекономічна політика України

Ф

Розвиток сфери товарного обігу, стратегічного планування та управління.

Мазаракі А.А., д.е.н., проф.

4.1.6. Економіка видів діяльності та регуляторна політика

4.1.6. Економіка видів діяльності та регуляторна політика

Ф

Теорія конкуренції, конкурентної політики та захисту економічної конкуренції.

Лагутін В.Д., д.е.н., проф.

4.1.3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

4.1.3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Ф

Методологія та організація економічного аналізу та аудиту.

Мних Є.В., д.е.н, проф.

4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

Ф

Стратегія економічного розвитку та фінансово-інвестиційного менеджменту.

Бланк І.О., д.е.н., проф.

4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

Ф

Управління конкурентоспроможністю банку.

Смолін І.В., д.е.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Розроблення та удосконалення методичних засад, наукових методів досліджень показників якості харчових продуктів

П

Управління безпечністю та якістю, ідентифікація товарів.

Притульська Н.В., д.т.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Маркетингова та логістична діяльність підприємства

П

Управління логістичною діяльністю торговельних підприємств.

Корольчук О.П., д.е.н., доц.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.3. Наукове обґрунтування, розроблення та удосконалення технологій харчових продуктів дієтичного, лікувально-профілактичного, функціонального, оздоровчого та спеціального призначення

П

Оптимізація харчової і біологічної цінності продуктів для масового та лікувально-профілактичного харчування.

Пересічний М.І., д.т.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.4. Економіка сфери послуг

П

Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах трансформаційної економіки та переходу до сталого розвитку.

Ткаченко Т.І., д.е.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.5. Методологія і організація фінансового та управлінського обліку підприємств різних форм власності

П

Удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту, контролю в системі управління господарською діяльністю підприємств різних форм власності.

Нападовська Л.В., д.е.н., проф.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи