Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка20/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

^ Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.1.2. Кількісні методи в економіці

4.1.2.1. Моделювання фінансових процесів: бюджетна політика, монетарна політика, фінансова аналітика

Ф

Математичні методи та моделі в дослідженні фінансово-економічних процесів.

Лук’яненко І.Г., д.е.н., проф.

4.5.1. Історія вітчизняної і світової філософської думки

4.5.1.1. Філософія і література:

історія філософської думки в Україні;

філософські аспекти української літератури ХХ століття та літературних форм філософування; сучасні літературознавчі моделі в літературознавчих дослідженнях

Ф

Історія української філософії.

Ткачук М.Л., д.філос. н., проф.

Сучасні літературознавчі моделі в літературознавчих дослідженнях.

Моренець В.П., д. філ. н. проф.

2.3.3. Генетика, геноміка, біотехнологія і біобезпека

2.3.3.1. Розробка теоретичної бази генетичного аналізу рослин із використанням методів геномної, хромосомної, субхромосомної інженерії та молекулярно-генетичного маркерування


Ф

Генетична інженерія та геноміка рослин.

Терновська Т.К., д.б.н, ст.н.с.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Інтелектуальні інформаційні технології та системи

П

Інтелектуальні розподілені навчальні середовища.

Глибовець М. М., д. ф.-м. н., проф.

3.3. Раціональне природокористування

3.3.1. Дослідження енергетики екосистем як основа природоохоронних заходів для забезпечення сталого розвитку

П

Фітоекології та біоіндикації.

Дідух Я.П., д.б.н., проф., чл.-кор. НАНУ

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Розробка способів ранньої діагностики онкогематологічних захворювань і критеріїв оцінки успішності результатів їх лікування

П

Сучасні стовбурово-клітинні технології у біології та медицині.

Білько Н. М., д. м. н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Методи формування та модифікування полімерних мембран зі спеціальними та додатковими функціями

П

Функціональні полімерні матеріали та мембрани.

М.Т.Брик, д.х.н., проф.

А.Ф.Бурбан, к.х.н., доц.


^ Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/

розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці


1.7.15.3. Енергетична ефективність та енергозбереження

Ф

Дикий М.О., д.т.н., проф.

4.6.3. Фізичне виховання та спорт

4.6.3.2. Інноваційні педагогічні технології фізичної підготовки


Ф

Подлєсний О.І., к.н. з фіз.вих. і спорту, доц.

3.5.1. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Створення комп’ютеризованих навчальних засобів, вдосконалення економічних механізмів розвитку галузі водного транспорту, розробка методик викладання професійно спрямованих дисциплін


П

Демиденко Н.П., к.ф.н., доц.,

Коба В.Г., д.е.н., проф.

3.3.1. Енергетика та енергоефективність

7.6.1. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в судноводінні та суднобудуванні

П

Майборода О.М., д.т.н., проф.


Інститут магнетизму НАН України та МОН України

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4. Фізика і астрономія

1.4.1. Фізика магнітних явищ

Ф

Фізика твердого тіла. Магнетизм.

Горобец Ю.І., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України


4.6.2. Педагогіка

4.6.2.1. Теоретико-методологічні засади вищої освіти

Ф

Педагогіка.

Бар’яхтар В.Г., д.ф.-м.н., проф., акад. Національної академії наук України


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Екологічні проблеми в енергетиці

П

Екологія.

Бар’яхтар В.Г., д.ф.-м.н., проф., акад. Національної академії наук України


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Фізика магнітних явищ

П

Фізика твердого тіла. Магнетизм.

Горобец Ю.І., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України


Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1.Проблеми становлення «Економіки знань»

П

Система інформація-знання.

Пархоменко В.Д., д.т.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Формування в Україні громадянського, інформаційного, інноваційного суспільства, суспільства знань

П

Система інформація-знання.

Пархоменко В.Д., д.т.н., проф.


^ Севастопольський національний технічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютер-ної математики

1.2.1.1. Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф


Моделювання об`єктів автоматизації.

Копп В.Я., д.т.н., проф.


Прикладна математика та механіка.

Торлін В.Н., д.т.н., проф.


Моделювання та оптимізація процесів синтезу і обробки матеріалів. Новосьолов Ю.К., д.т.н., проф.


Методи аналізу і оптимізації функціонально складних систем. Барабанов О.Т., д.т.н., проф.


Фізико-технічні проблеми енергетики.

Федоровський К.Ю., д.т.н., проф.,

Круговой О.М., к.т.н., доц.


Фінансове стимулювання економічного зростання.

Вожжов А.П., д.е.н., проф.


1.7.6. Електрофізика

1.7.6.1. Теорія та методи розрахунку електромагнітного поля

Ф


Радіовимірювання і інформаційні технології.

Гімпілевич Ю.Б., д.т.н., проф.

Антенні системи.

Лобкова Л.М., д.т.н., проф.


2.2.1. Фізико-хімічні основи організації біологічних систем

2.2.1. Фізико-хімічні основи організації біологічних систем

Ф


Молекулярна біофізика.

Євстигнєєв М.П., д.ф.-м.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Інформаційні та комунікаційні технології стійкого функціонування складних систем

П

Моделювання, аналiз і оптимiзацiя обчислювальних систем.

Скатков О.В., д.т.н., проф.,

Цуканов О.В., д.т.н., проф.

.

3.3. Енергетика та енергоефективність раціональне природокористування

3.3.1. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

П

Прикладна механіка.

Хромов В.Г., д.т.н., проф.


Джерела відновлюваної енергії та її перетворення. Олейников О.М. д.т.н., проф.

Теплові енергоустановки.

Матвєєнко В.Т., д.т.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування раціональне природокористування

3.4.1. Взаємодія океанотехнічних систем і морського середовища

П

Вплив морського середовища на океанотехнічні системи.

Кушнір В.М., д.т.н, проф.


3.5. Науки про життя, нові технології, профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.1. Розробка нових інструментальних технологій для діагностування стану людини та малоінвазивної хірургії

П

Механіка деформованого твердого тіла.

Калінін М.І., к.т.н., доц.

Системи та апарати біомедицинської електроніки.

Гусєв В.О. д.т.н., проф.^ Львівський інститут економіки і туризму

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.9.5. Дослідження історії та проблем розвитку світової і вітчизняної культури

4.9.5.1. Дослідження історії, світової та вітчизняної культури і застосування їх результатів у туризмі


Ф

Берест Р.Я., к. і. н. доц.,


Львівський державний університет фізичної культури

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь

1

2

3

4

4.6.2. Педагогіка

4.6.2.1 Теоретико-методичні засади вищої освіти

Ф

Теоретико-методичні засади спорту інвалідів.

Бріскін Ю.А., д.фіз.вих., проф.


4.6.1. Психологія


4.6.1.8. Вікова психологія та фізіологія. Психологія здорового способу життя


П

Психофізіологічне обґрунтування покращення якості життя людей третього віку шляхом залучення до освітніх програм.

Приступа Є.Н., д.пед.н., проф.


^ Національний університет фізичного виховання та спорту України

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму ВНЗ

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.6. Науки про людину (гуманітарний блок)

4.6.3. Фізичне виховання та спорт

4.6.3.1. Теоретико-методичні засади фізичного виховання і спорту для всіх у формуванні здорового способу життя

Ф

Фізичне виховання школярів та молоді.

Круцевич Т.Ю., д.фіз.вих., проф.

Біомеханічні технології у фізичному вихованні.

Кашуба В.О., д.фіз.вих., проф.

Основи формування здорового способу життя.

Благій О.Л., к.фіз.вих., доц.

4.6. Науки про людину (гуманітарний блок)

4.6.3. Фізичне виховання та спорт

4.6.3.2. Гуманітарні, організаційні, соціально-економічні та програмно-нормативні засади розвитку фізичної культури і спорту

Ф

Олімпійський спорт, олімпійська освіта.

Булатова М.М., д.пед.н., проф.


Соціально-еономічні аспекти розвитку фізичної кульутри і спорту, спортивний менеджмент.

Мічуда Ю.П., д.фіз.вих., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Інноваційні технології в системі підготовки спортсменів

П

Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті.

Платонов В,М., д.пед.н., проф.

Біомеханіка спорту.

Болобан В.М., д.пед.наук, проф.,

Гамалій В.В., к.пед.н., проф.

Управління, контроль, відбір та орієнтація в спорті.

Шинкарук О.А., к.пед.н., доц.

Адаптація та функціональні резерви організму спортсменів.

Ільїн В.М., д.б.н., проф.,

Лисенко О.М., к.б.н., с.н.с.

Жіночий спорт. Тріада в спорті.

Шахліна Л.Г., к.м.н., проф.

Біохімія спорту.

Гуніна Л.М., к.б.н., с.н.с.

Психологія та психофізіологія спорту.

Коробейніков Г.В., д.б.н., проф.,

Воронова В.І., к.п.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Програмування та методики фізичної реабілітації осіб різних нозологічних та вікових груп

П

Сучасні методики розробки комплексних програм фізичної реабілітації.

Левенець в.м., д.м.н., проф.,

Марченко О.К., к.м.н., проф.

Біомеханічні технології у фізичній реабілітації.

Кашуба В.О., д.фіз.вих., проф.


^ Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код

наукового дослідження/

розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Організаційно-методологічні основи педагогічного та психологічного забезпечення підготовки збірних команд України

П

Методологія науково-методичного забезпечення спортивної підготовки.

Дрюков В.О., д.фіз.вих., проф.,

Павленко Ю.О., к. пед. н., с.н.с.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Удосконалення системи оцінювання функціональних можливостей кваліфікованих спортсменів

П

Дослідження функціональних резервів спортсменів різних видів спорту.

Лєвашов М.І., д.б.н., с.н.с.,

Павлік А.І., к.пед.н., с.н.с.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.3. Контроль адаптаційних перебудов серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменів у спортивних єдиноборствах впродовж макроциклу підготовки

П

Адаптація серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменів різних видів спорту у відповідь на вплив тренувальних та змагальних навантажень.

Ященко А.Г., д.мед.н., проф.,

Майданюк О.В., к.фіз.вих., с.н.с.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.4. Контроль та корекція метаболізму при великих фізичних навантаженнях різної спрямованості у кваліфікованих спортсменів

П

Зміни метаболізму у кваліфікованих спортсменів під впливом тренувальних та змагальних навантажень різної спрямованості.

Смульский В.Л., д.пед.н., проф.,

Олійник С.О., д.б.н., проф.,

Коваль І.В., к.фіз.вих., с.н.с.


^ Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.6.1.1 Теоретичні і практичні проблеми психології особистості та соціальної психології

4.6.1.1 Наукове обґрунтування психолого-педагогічної адаптації студентів до спортивної та навчальної дисципліни

П

Психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту.

Савченко В.Г., д.пед.н., проф.

4.6.2.1. Інноваційні педагогічні технології фізичної підготовки

4.6.2.1. Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення

П

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Москаленко Н.В., д.фіз.вих, проф.


^ Державний інститут сімейної та молодіжної політики

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.4.14. Дослідження динаміки та моделювання економічних, політичних, соціальних, демографічних, етнонаціональних і культурних процесів в Україні і в світі

4.4.14. Дослідження динаміки та моделювання економічних, політичних, соціальних, демографічних, етнонаціональних і культурних процесів в Україні і в світі

Ф

Шайгородський Ю.Ж., д. пол. н. , заслужений працівник освіти України

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Прикладні аспекти взаємодії інститутів державної влади та громадянського суспільства в процесі формування та реалізації сімейної та молодіжної політики в Україні

П

Мішин А.О., к. пол. н., заслужений діяч науки і техніки УкраїниДиректор департаменту наукової

діяльності та ліцензування М. Ф. Гончаренко
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи