Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка3/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

^ ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси


2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Ф

Синтез і вивчення властивостей органічних, полімерних і композиційних матеріалів.

Бурмістр М.В., д.х.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали


2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали

Ф

Комплексні та кластерні сполуки перехідних елементів як біологічно активні речовини та матеріали для нової техніки.

Штеменко О.В., д.х.н., проф.


2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали


2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

Ф

Теорія електрохімічних процесів при електроосадженні металів з урахуванням структури і складу приелектродної зони.


Данилов Ф.Й., д.х.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці та водопідготовці

П

Електрохімія та її застосування в різних галузях.

Ксенжек О.С., д.х.н., проф.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові текстуровані матеріали, технології та обладнання для їх одержання

П

Теорія та технологія одержання текстурованих матеріалів в хімічній техніці.

Гірін О.Б., д.т.н., проф.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.2. Розробка нових видів стекол, скло-емалей, кераміки, в’яжучих речовин та інших силікатних матеріалів різного функціонального призначення

П

Наукова школа з хімії та технології нових емалей, стекол, кераміки та інших силікатних матеріалів.

Білий Я.І., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.3. Нові речовини та наноматеріали

П

Функціональні нанопорошкові матеріали.

Черненко І.М., д.ф.-м.н., проф., заслужений працівник народної освіти України^ Дніпродзержинський державний технічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.4. Проблеми оптимального

керування

1.2.4.2. Оптимізація керованих систем відносно різних критеріїв якості: швидкодії, мінімуму затрат енергії, мінімізації відстані

Ф

Оптимізація процесів електромеханічного перетворення енергії.

Садовой О.В., д.т.н., проф.

1.3.1. Механіка

деформівного твердого тіла

1.3.1.1.Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження

Ф

Прогресивні схеми калібровок складних профілів.

Єршов С.В., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність


3.3.1 Новітні енергоефективні системи і технології в енергетиці та промисловості

П

Оптимізація процесів електромеханічного перетворення енергії.

Садовой О.В., д.т.н., проф.


Прогресивні схеми калібровок складних профілів.

Єршов С.В., д.т.н., проф.


Теорія та практика аглодоменно-конвертерного виробництва в умовах сировинної бази України.

Чернятевич А.Г., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Комплексне використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток та охорону навколишнього середовища

П

Теорія та практика агло-доменно-конвертерного виробництва в умовах сировинної бази України.

Чернятевич А.Г., д.т.н., проф.


Теорія і практика сталеплавильних процесів.

Огурцов А.П., д.т.н., проф.

Фізико-хімічні основи гетерогенних систем.

Волошин М.Д., д.т.н., проф.

^ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1. Математика

1.1.1. Дослідження в галузі математичних наук

Ф

Теорія функцій і функціональний аналіз.

Моторний В.П., чл-кор. НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України,

д.ф-м.н., проф.,

Бабенко В.Ф., Заслужений діяч науки і техніки України., д.ф-м.н., проф.


Алгебра.

Курдаченко Л.А., Заслужений діяч науки і техніки України. д.ф-м.н., проф.


Математичні проблеми механіки.

Поляков М.В., Заслужений діяч науки і техніки України, д.ф-м.н., проф.,

Лобода В.В., Заслужений працівник освіти України, д.ф-м.н., проф.


Обчислювальна математика. Математичне моделювання та прикладна математика.

Кочубей О.О., Заслужений діяч науки і техніки України., д.ф-м.н., проф.


Диференціальні рівняння.

Когут П.І., д.ф-м.н., проф.

1.3 Механіка

1.3.1 Механіка деформованого твердого тіла, рідини, газу та плазми і ракетно –космічної техніки

Ф


Механіка рідини, газу та плазми.

Поляков М.В. Заслужений діяч науки і техніки України, д.ф-м.н., проф.


Аеротермогазодинаміка космічних апаратів.

Дронь М.М., Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф.


Динаміка вібросистем.

Логвіненко Є.О. лауреат Державної премії СРСР, к.т.н., доц.


Надійність та живучість конструкцій.

Ободан Н.І., д.т.н., проф.


Механіка деформівного твердого тіла.

Гудрамович В.С., чл-кор. НАНУ, д.т.н., проф.,

Дзюба А.П., д.т.н., проф.


Гідрогазодинаміка і теплообмін в елементах ЛА в змінному полі масових сил.

Давидов С.О., д.т.н., проф.,

Макарова А.С., Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф.


Кавітаційні коливання та динаміка складних систем.

Пилипенко В.В., акад. НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф.

1.4 Фізика і астрономія

1.4.1 Проблеми фізики, радіофізики та електроніки

Ф

Фізика високих енергій.

Скалозуб В.В., Заслужений діяч науки і техніки України, д.ф.-м.н.,проф.,

Гладуш В.Д., д.ф.-м.н., проф.,

Глушков В.М., д.ф.-м.н., проф.


Фізика наносистем.

Коваленко О.В., д.ф.-м.н., проф.,

Буланий М.Ф., д.ф.-м.н., проф.,

Моїсеєнко В.М. д.ф.-м.н., проф.


Фізика твердого тіла.

Башев В.Ф., д.ф.-м.н., проф.,

Спиридонова І.М., Заслужений діяч науки і техніки України., д.ф.-м.н., проф.,

Трубіцин М.П., д.ф.-м.н., проф.

2.1 Хімічні науки

2.1.1 Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Ф

Електроосадження металів і захист від корозії.

Варгалюк В.Ф., Заслужений діяч науки і техніки України, д.х.н., проф.


Епоксиди.

Кас’ян Л.І., проф., д.х.н., Заслужений діяч науки та техніки України.


Сучасні інструментальні методи аналітичної хімії.

Чміленко Ф.О., проф., д.х.н., Заслужений діяч науки та техніки України,

Циганок Л.П., д.х.н., проф.

2.3 Загальна біологія


2.3.2 Фауністичні, флористичні, мікробіологічні та біохімічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсів


Ф

Геоботаніка, грунтознавство та екологія.

Травлєєв А.П., член-кор. НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, д.б.н., проф.


Водна та радіацйна екологія.

Дворецький А.І., Заслужений діяч науки і техніки України, д.б.н., проф.


Структурно-функціональна зоологія.

Булахов В.Л., к.б.н., проф.,

Пахомов О.Є, Заслужений діяч науки і техніки України, д.б.н., проф.


Молекулярна біологія та фізіологія рослин.

Вінниченко О.М., Заслужений працівник освіти України, д.б.н., проф.,

Долгова Л.Г., д.б.н., проф.


Фізіологія і біохімія мікроорганізмів.

Вінніков А.І., Заслужений діяч науки і техніки України,. д.б.н., проф.

Штеменко Н.І. д.б.н., проф.

2 Інформаційні та комунікаційні технології

2.1 Інформаційні і комп'ютерні технології в новій техніці та інтелектуальному просторі суспільства

П


Інтелектуальні системи прийняття рішень.

Кісельова О.М., Заслужений діяч науки і техніки України, д.ф.-м.н., проф.


Зондування об’єктів природного та штучного походження.

Дробахін О.О., д.ф.-м.н., проф., Хандецький В.С., д.т.н., проф.,

Корчинський В.М., д.т.н., проф.


Історична україністика (напрям: історія суспільної думки).

Болебрух А.Г., Заслужений працівник освітиУкраїни, д.і.н, проф.


Історична україністика (напрям: соціально-економічна, суспільно-політична та етнокультурна історія України ХVI-XX cт.).

Світленко С.І., Заслужений працівник освітиУкраїни, д.і.н, проф.

Іваненко В.В., Заслужений діяч науки і техніки України, д.і.н., проф.

3 Енергетика та енергоефективність

3.1 Енергетика та енергоефективність в космічних та наземних системах

П

Фізико-технічні проблеми енергетики.

Дронь М.М., Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф.


Оптимізація характеристик вітродвигунів з урахуванням вітрового потенціалу регіонів України.

Гоман О.Г, Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф.


Двигуни літальних апаратів.

Петренко О.М., Заслужений працівник освіти України, д.т.н., проф.

4 Раціональне природокористування

4.1 Технології видобутку і переробки корисних копалин та збереження навколишнього середовища

П

Степове лісознавство та лісова рекультивація земель.

Травлєєв А.П., член-кор. НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, д.б.н., проф.

Геологічна будова осадових відкладів кайнозою Півдня України.

Барг І. М., д.геол.-мін.н., проф.

Техногенна гідрогеологія.

Євграшкіна Г.П., д.геол.н., проф.


Геохімія довкілля.

Кроїк Г.А, д.геол.н, проф.

5 Науки про життя, нові технології профілак-тики та лікування найпоширеніших захворювань

5.1 Механізми розв'язання глобальних і регіональних проблем суспільства та проблем розвитку особистості

П

Антропологічні й методологічні аспекти історико-філософ-ських учень у контексті національної філософії.

Гнатенко П.І., член-кор. АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, д.філос.н., проф.


Загальна та педагогічна психологія.

Носенко Е.Л., член-кор. АПН України, Заслужений працівник освіти України, д.психол.н., проф.


Фінансові механізми розв’язання глобальних проблем сучасності.

Смирнов С.О., Заслужений діяч науки і техніки України, д.ф-м.н. проф.,

Стукало Н.В., д.е.н., проф., Сазонець І.Л., д.е.н., проф., Мешко Н.П., д.е.н., проф., Шевцова О.Й., д.е.н., проф.


Історична україністика (напрям: історичне минуле степового Подніпров’я від доби бронзи до козацьких часів).

Ковальова І.Ф., д.і.н., проф.


Історична україністика (напрям: німецькі меноніцькі та шведські колонії та їх роль і місце в соціокультурному та політичному житті України).

Бобильова С.Й, к.і.н., проф.


Сучасні біотехнології нанобіотехнології для медицини, ветеринарії та фармації

Вінніков А.І., Заслужений діяч науки і техніки України, д.б.н., проф.,

Штеменко Н.І., д.б.н., проф.


Фольклор, антропонімія та народне мистецтво в контексті культури.

Горпинич В.О., заслужений діяч науки і техніки України, проф., д.філол.н.

Гусев А.В., проф., д.філол.н.


6 Нові речовини і матеріали

6.1  Фізичні, хімічні та технологічні проблеми матеріалознавства

П


Фізичне матеріалознавство.

Спиридонова І.М., д.ф.-м.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.


Прогресивні функціональні матеріали з прогнозованими властивостями.

Джур Є.О., д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України.


^ Криворізький державний педагогічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.6.2. Педагогіка

4.6.2.4. Дидактика

Ф

Проблеми дидактики (пізнавальльна діяльність учнів).

Буряк В.К. , д.п.н., проф.


1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.2. Електронні явища в провідних і непровідних системах


Ф

Ків А.Ю., д.фіз.мат.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики

та лікування найпоширеніших захворювань

4. Методологія та проблеми наукиП

Павленко А.І., д.п.н., проф.,

Шрамко Я.В., д.філос.н., проф.

Холошин І.В., к.геол.-мін.н., доц.

Коновал О.А., д.п.н., доц.
^ Донецький національний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1.1. Теорія функцій і функціональний аналіз

1.1.1.1. Дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів

Ф

Аналіз Фур’є і теорія наближення функцій.

Тригуб Р.М., д.ф.-м.н., проф.


Інтегральна геометрія на симетричних просторах.

Волков В.В., д.ф.-м.н., проф.


Спектральні проблеми та наближення Паде.

Деркач В.О., д.ф.-м.н., проф.

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.1. Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, зокрема при наявності дефектів різного походження

Ф

Напружено-деформований стан тонкостінних оболонкових конструкцій.

Шевченко В.П., д.ф.-м.н, проф., академік Національної академії наук України

Двовимірний напружений стан анізотропних багатозв’язних середовищ з ускладненими властивостями

Калоєров С.О., д.ф.-м.н., проф.


Напружено-деформований стан тривимірних анізотропних тіл за динамічних навантажень.

Сторожев В.І., д.т.н., проф.,

Шалдирван В.А., д.ф.-м.н., проф.

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології


1.4.5.1. Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка

Ф

Нанофізика і нанотехнології.

Варюхін В.М., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


Фізика магнітних явищ, технологія поверхні.

Горобець Ю.І., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України


Хвильові процеси в наномагнітних системах.

Кучко А.М., д.ф.-м.н., проф.

Дисипативні мікроструктури у твердих тілах різних фізичних властивостей.

Русаков В.Ф., д.ф.-м.н., проф.

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

2.1.1.1. Теорія хімічних реакцій та взаємодій


Ф

Реакції комплексоутворення з аналізами.

Алемасова А.С., д.х.н., проф.

Ізоморфне заміщення атомів в кристалах.

Гетьман Є.І., д.х.н., проф.


Структуроутворення в високомолекулярних наносистемах.

Михальчук В.М., д.х.н., проф.


Радикальні і трансфазнокаталітичні реакції.

Шендрик О.М., д.х.н., проф.

4.1. Економічні науки


4.1.14. Економіко-правові аспекти суспільного розвитку


Ф

Міжнародна економіка.

Макогон Ю.В., д.е.н., проф.

Економічний аналіз, облік і аудіт.

Єгоров П.В., д.е.н., проф.

Моделі життєздатних систем в економіці.

Лисенко Ю.Г., д.е.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

4.2. Історичні науки


4.2.6. Археологія та давня історія


Ф

Історія України.

Добров П.В., д.і.н., проф.


4.7. Мовознавство


4.7.1. Закономірності функціонування та розвитку мов

Ф

Германістика, типологія, зіставна лінгвістика.

Каліущенко В.Д., д.ф.н., проф.


Функціональна граматика.

Загнітко А.П., д.ф.н., проф.


Ономастика.

Отін Є.С., д.філ.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Інтелектуальні інформаційні технології та системи

П

Інтелектуальні машини: ситуаційні та когнітивні моделі обробки інформації. Каргін А.О., д.т.н., проф.


Дискретна геометрія для інтелектуальних роботів із зором.

Мишко С.В., д.т.н., проф.


Інтелектуальні інформаційні технології на апаратному та програмному рівнях.

Данілов В.В., д.ф.-м.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Новітні та ресурсозберігаючі технології для збалансованого регіонального розвитку

П

Ресурсозберігаючі технології в вугільній промисловості, ЖКГ та АПК.

Ступін О.Б., д.т.н., проф.

Новітні технології в металургії.

Недопьокін Ф.В., д.т.н., проф.


Новітні технології в машинобудуванні, будівництві та екології.

Семко О.М., д.т.н., проф.


Ресурсозберігаюча радіорелектроніка і мікрохвильова техніка.

Крижановський В.Г., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Контроль, профілактика та відновлення екологічного стану антропогенно трансформованого середовища

П

Комплексна біоіндікації довкілля.

Беспалова С.В., д.ф.-м.н., проф.


Промислова ботаніка і екологія.

Глухов О.З., д.б.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


Фізіологія людини і тварин до умов техногенного регіону.

Соболєв В.І., д.б.н., проф.

Технології та методи контролю екологічної безпеки.

Алемасова А.С., д.х.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові речовини і матеріали для промисловості, сільського господарства і медицини

П

Сітчасті полімери та композити на їх основі.

Михальчук В.М., д.х.н, проф.


Керамічні матеріали для електроніки.

Клімов В.В., д.х.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України


Органічні напівпровідники і біологічно активні речовини.

Богза С.Л., д.х.н., проф.

Вплив іонних пучків на матеріали.

Бажин А.І., д.ф.-м.н., проф.


Біологічно активні речовини із грибів.

Бойко М.І., д.б.н, проф.

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп'ютерної математики

1.2.1.2. Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв'язування науково-технічних, фундаментальних та прикладних проблем

Ф

Обчислювальні методи математичного моделювання.

Фельдман Л.П., д.т.н., проф.


Методи та засоби паралельного моделювання складних динамічних систем.

Святний В.А., д.т.н., проф.


Методи та алгоритми комп’ютерної графіки реального часу.

Башков Є.О., д.т.н., проф.

1.6.4.Інженерія поверхні

1.6.4.1 Процеси модифікування та зміцнення поверхневих шарів конструкційних інструментальних матеріалів

Ф

Технологія машинобудування процеси механічної обробки, верстати та інструменти.

Михайлов О.М., д.т.н., проф.


Методи та технології бездефектної механічної обробки кераміки та композитних матеріалів.

Гусєв В.В., д.т.н., проф.

1.6.5. Наноструктурні (нанодисперсні, нанокристалічні) матеріали

1.6.5.1 Проблеми синтезу матеріалів при екстремальних параметрах температури і тиску

Ф

Новітні металургійні процеси.

Мінаєв О.А., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження

Ф

Енергетична ефективність та енергозбереження в теплоенергетиці.

Сафянц С.М., д.т.н., проф.

2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

2.1.5.1. Ефективні та екологічно безпечні процеси синтезу матеріалів та комплексної переробки та використання твердого палива

Ф

Напрямлений синтез матеріалів із заданими властивостями.

Приседський В.В., д.х.н., проф.


Хімія твердого палива.

Бутузова Л.Ф., д.т.н., проф.


Екологічні проблеми паливно-енергетичного комплексу.

Костенко В.К., д.т.н., проф.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи