Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка4/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

^ ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп'ютерної математики

1.2.1.2. Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв'язування науково-технічних, фундаментальних та прикладних проблем

Ф

Обчислювальні методи математичного моделювання.

Фельдман Л.П., д.т.н., проф.


Методи та засоби паралельного моделювання складних динамічних систем.

Святний В.А., д.т.н., проф.


Методи та алгоритми комп’ютерної графіки реального часу.

Башков Є.О., д.т.н., проф.

1.6.4. Інженерія поверхні

1.6.4.1 Процеси модифікування та зміцнення поверхневих шарів конструкційних інструментальних матеріалів

Ф

Технологія машинобудування процеси механічної обробки, верстати та інструменти.

Михайлов О.М., д.т.н., проф.

Методи та технології бездефектної механічної обробки кераміки та композитних матеріалів.

Гусєв В.В., д.т.н., проф.

1.6.5. Наноструктурні (нанодисперсні, нанокристалічні) матеріали

1.6.5.1 Проблеми синтезу матеріалів при екстремальних параметрах температури і тиску

Ф

Новітні металургійні процеси.

Мінаєв О.А., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження

Ф

Енергетична ефективність та енергозбереження в теплоенергетиці.

Сафянц С.М., д.т.н., проф.

2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

2.1.5.1. Ефективні та екологічно безпечні процеси синтезу матеріалів та комплексної переробки та використання твердого палива

Ф

Напрямлений синтез матеріалів із заданими властивостями.

Приседський В.В., д.х.н., проф.


Хімія твердого палива.

Бутузова Л.Ф., д.т.н., проф.


Екологічні проблеми паливно-енергетичного комплексу.

Костенко В.К., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Нові інформаційні технології на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-частотний аналіз

П

Інформаційно-вимірювальні технології.

Зорі А.А., д.т.н, проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Розробка засобів інформаційного забезпечення земельної реформи в Україні

П

Інформаційні технології в геодезії та землеустрої.

Могильний С.Г., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням

П

Автоматизація та управління електричними системами.

Сивокобиленко В.Ф., д.т.н., проф.

Системи керування електромеханічними об’єктами.

Толочко О.І., д.т.н., проф.


Діагностика об’єктів електричних систем.

Гребченко М.В., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Високоефективне обладнання та ресурсозберігаючі технології в гірничій, геологорозвідувальній та нафтогазовій галузях промисловості

П

Буріння свердловин в ускладнений умовах.

Калініченко О.І., д.т.н., проф.


Наукові основи проектування мехатронного гірничого обладнання.

Семенченко А.К., д.т.н., проф.,

Бойко Н.Г., д.т.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1.Управління розвитком людського потенціалу в умовах інноваційної економіки

П

Інвестиційні та інноваційні процеси у суспільстві.

Хобта В.М., д.е.н., проф.


Ефективність розвитку людського капіталу.

Швець І.Б., д.е.н., проф.


^ ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4. Фізика і астрономія

1.4.2. Фізика твердого тіла

Ф

Електронні явища в провідних і непровідних системах.

Гранкін В.П., д.ф.-м.н., проф.


Фізика фазових перетворень, міцності та пластичності при плазмовому модифікуванні матеріалів.

Самотугін С.С., д.т.н., проф.


4.1. Економічні науки

4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

Ф

Управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємствах великого промислового регіону.

Білопольський М.Г., д.е.н., проф.


2.1. Хімічні науки

2.1.2. Нанохімія

Ф

Каталіз та адсорбція.

Капустін О.Є., д.х.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології

П

Якість електричної енергії та електромагнітна сумісність електротехнічного обладнання.

Жежеленко І.В., д.т.н., проф.

Вдосконалення ресурсозберігаючих технологій транспортних систем промислових та агропромислових логістичних центрів.

Губенко В.К., д.т.н., проф.

Підвищення експлуатаційної надійності промислового обладнання.

Іщенко А.О., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток

П

Збереження навколишнього середовища.

Волошин В.С., д.т.н., проф.

3.4.2. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології

П

Оптимізація високотемпературних газотермодинамічних відновлювальних шарових процесів.

Тарасов В.П., д.т.н., проф.

Гідрогазодинаміка і тепломасообмін в розплавах і агрегатах.

Капустін Є.О., д.т.н., проф.,

Харлашин П.С., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

П

Динаміка, трибоніка і нові мастила для обробки металів тиском.

Капланов В.І., д.т.н., проф.

Діагностика, руйнування, протикорозійний захист та критерії граничних станів металевих конструкцій за рівнем корозійної небезпеки.

Корольов В.П., д.т.н., проф.

Підвищення працездатності і якості зварних з’єднань і покриттів.

Роянов В.О., д.т.н., проф.

Розробка теоретичних та технологічних основ підвищення стійкості деталей машин з використанням порошкових електродних матеріалів.

Чигарьов В.В., д.т.н., проф.

Розробка наукових основ управління структурою і фазовими перетвореннями і створення економічних сплавів з підвищенними властивостями, що самоорганізуються при експлуатації.

Малінов Л.С., д.т.н., проф.,

Чейлях О.П., д.т.н., проф.Фізико-технічні проблеми матеріалознавства.

Троцан А.І., д.т.н., проф.


^ Донбаська національна академія будівництва та архітектури

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.1. Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, в тому числі при наявності дефектів різного походження

Ф

Механіка пружнов´язкопластичних систем з отворами та дефектами.

Левін В.М., д.т.н., проф.


1.4.2. Фізика твердого тіла. Фізична хімія

1.4.2.4. Фізика фазових перетворень


1.4.2.5. Кристалічний і аморфний стан

Ф

Розвиток фундаментальних основ кінетики кристалізації переохолоджених речовин і аморфних тіл.

Александров В.Д., д.х.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Підвищення надійності і довговічності будівельних конструкцій і споруд

П

Підвищення надійності і довговічності будівельних конструкцій і споруд.

Горохов Є.В., д.т.н., проф.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Розробка ефективних технологій отримання високоміцних будівельних матеріалів з використанням промислових відходів

П

Розробка ефективних технологій отримання високоміцних будівельних матеріалів з використанням промислових відходів.

Братчун В.І., д.т.н., проф.


^ Донбаська державна машинобудівна академія

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

2.1. Хімічні науки

2.1.1 Розвиток хімічних знань про речовини та процеси


Ф

Хімія хіноїдних та гетероциклічних систем.

Авдєєнко А.П., к. х. н. , проф.


Ф

Фізична хімія багатокомпонентних металевих систем.

Турчанін М.А., д.х.н., проф.


1.4.5.Нанофізика і нанотехнології

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

Ф

Фізика та нанофізика напівпровідників.

Тулупенко В.М., д.ф.-м.н., проф.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Дослідження та створення інформаційних технологій і систем в машинобудуванні та споріднених галузях

П

Засоби штучного інтелекту і технології машинобудування.

Ковалевський С.В., д.т.н., проф.


П

Інформаційні технології моделювання та проектування складних систем.

Тарасов О.Ф., д.т.н, проф.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Ресурсо- і енергозберігаючі процеси та обладнання для обробки нових матеріалів

П

Створення ресурсозберігаючих технологій обробки тиском нових матеріалів з регламентованою структурою.

Алієв І.С., д.т.н., проф.


П

Металознавство, термічна і хіміко-термічна обробка металів.

Заблоцький В.К., д.т.н., проф.


П

Процеси механічної обробки нових матеріалів, обладнання та інструмент.

Ковальов В.Д., д.т.н., проф.


П

Технології обробки порошкових та пористих матеріалів.

Лаптєв О.М. , д.т.н., проф.

П

Надійність та енергоефективність різального інструменту з нових матеріалів в умовах важкого машинобудування.

Мироненко Є.В., д.т.н., проф.


П

Створення процесів і обладнання безперервної гарячої та холодної обробки тиском нових матеріалів.

Федорінов В. А., к.т.н., проф.
^ Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4


4.2. Історичні науки

4.2.9. Регіональна історія та історичне краєзнавство

Ф

Міграційні процеси в повоєнному Донбасі й формування регіональної поліетнічності.

Докашенко В.М., д.і.н., проф.

4.7. Мовознавство

4.7.1. Закономірності функціонування та розвитку мов

Ф

Лінгвокогнітологія та мовні структури.

Теркулов В.І., д.філ.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Проблеми розвитку людського потенціалу

П

Оволодіння суб’єктами навчального процесу технологією тестування як засобом вимірювання сформованості іншомовної компетенції.

Таукчі О.Ф., к.філ.н., доц.


Слов’янський державний педагогічний університет

1.1.2. Диференціальні рівняння

1.1.2.1 Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно-аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь

Ф

Теорія нетерових крайових задач

Чуйко С.М., д.ф.-м.н, доц.

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.6. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи

Ф

Фізика твердого тіла
Надточій В.О., д.ф.-м.н., проф.

4.7.2. Мовознавство

4.7.2. Мовознавство

Ф

Лінгвістична історіографія
Глущенко В.А., д.ф.-м.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Інноваційні технології в трудовій та професійній підготовці молоді

П

Трудова і професійна підготовка молоді,
Борисов В.В. доктор пед.наук, доцент.
Стешенко В.В., доктор пед.наук, доцент.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Адаптація особистості до навчання, діяльності та соціуму

П

Адаптація особистості до навчання, діяльності та соціуму. Солодухова О.Г., доктор психологічних наук, професор

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.3. Інформаційне забезпечення фахової підготовки вчителів початкових класів

П

Розробка і впровадження новітніх технологій навчання української словесності

Бадер В.І., д.пед.н., проф.


^ Державний університет інформатики і штучного інтелекту

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.1. Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф 

Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики.

Міненко О.С., д.ф.-м.н., проф.


Моделювання розвитку і системна динаміка.

Барашко А.С., д.ф.-м.н., проф.


1.2.3. Інтелектуальні інформаційні технології і сисеми

1.2.3.4. Розробка перспективних засобів переробки інформації та кібернетичних систем для вирішення складних задач, що використовують поряд з обчислювальними технологіями технології образного сприйняття світу, логічного та образного мислення у виборі та прийнятті рішень

Ф

Перспективні засоби переробки інформації та кібернетичних систем для вирішення складних задач.

Шевченко А.І., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Інтелектуальні системи, методи та засоби керування процесами різної природи; програмне забезпечення та інформаційні технології у складних системах

П

Перспективні засоби переробки інформації та кібернетичних систем для вирішення складних задач.

Шевченко А.І., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.2. Створення науково-технічних засобів для впровадження передових інформаційних технологій, програмне забезпечення у різних сферах інформатизації суспільства

П

Перспективні засоби переробки інформації та кібернетичних систем для вирішення складних задач.

Шевченко А.І., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи