Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка5/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи

1.2.3.4. Розробка перспективних засобів переробки інформації та кібернетичних систем для вирішення складних задач, що використовують поряд з обчислювальними технологіями технології образного сприйняття світу, логічного та образного мислення у виборі та прийнятті рішень

Ф 

Розпізнавання мовно-зорових образів та інтелектуального сприйняття природномовних текстів.
Шелєпов В. Ю., д. ф.-м. н., проф. 

1.2.3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи

1.2.3.1. Створення загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій та систем

Ф 

Системи та засоби штучного інтелекту.

Шевченко А. І., д. т. н., проф.,чл.-кор. Національної академії наук України

Сальников І.С., к.т.н.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Розробка проблемно-орієнтованих систем та програмно-апаратних засобів цифрової обробки сигналів, спрямованих на створення інтелектуалізованих комп’ютерних інтерфейсів, автоматизація обробки природномовних текстів

П

Розпізнавання мовно-зорових образів та інтелектуального сприйняття природномовних текстів.
Шелєпов В. Ю., д. ф.-м. н., проф. 

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.2. Розробка науково-технічних засад створення інтелектуальних, робототехнічних систем, систем керування групами інтелектуальних агентів, систем штучного інтелекту та створення, мобільно-інформаційних вимірювальних систем, проблемно-орієнтованих конфігурацій обчислювальних засобів і віртуальних програмованих архітектур

П

Системи та засоби штучного інтелекту.

Шевченко А. І., д. т. н., проф.,чл.-кор. Національної академії наук України,

Мащенко С.В., к.т.н., с.н.с.


^ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

4.1.3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

4.1.3.1. Фінансові проблеми розвитку держави та підприємств

ФФінансовий аналіз, облік та аудит.

Сухарева Л.О., к.е.н., проф.,

Чацкіс Ю.Д., к.е.н., проф.


Грошово-кредитні та податкові проблеми розвитку економіки.

Папаіка О.О., д.е.н., проф.


Фінансова політика держави та інструменти її реалізації -Омелянович Л.О., д.е.н., проф.


4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

4.1.5.2. Економічні механізми управління підприємством

Ф

Промисловий маркетинг.

Шубін О.О., д.е.н., проф.


Соціо-еколого-економічний сталий розвиток підприємства.

Садєков А.А., д.е.н., проф.


Маркетингові дослідження на споживчому ринку.

Азарян О.М., д.е.н., проф.


Маркетинговий менеджмент.

Балабанов Л.В, д.е.н., проф.

4.1.6. Економіка видів діяльності та регуляторна політика

4.1.6.2.Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці

Ф

Соціально-економічні проблеми розвитку національної економіки.

Горожанкіна М.Є., д.е.н., проф.


Інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку національної економіки.

Аптекар С.С., д.е.н., проф.

3.3.Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Віброакустика обладнання харчових виробництв

П

Віброакустичне обладнання харчових виробництв. Заплетніков І.М. д.т.н., проф.


3.5.Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Економічні механізми управління підприємством

П

Промисловий маркетинг.

Шубін О.О. д.е.н., проф.


Соціо-еколого-економічний сталий розвиток підприємства.

Садєков А.А., д.е.н., проф.


Маркетингові дослідження на споживчому ринку.

Азарян О.М., д.е.н., проф.


Маркетинговий менеджмент.

Балабанов Л.В.,д.е.н., проф.

3.6.Нові речовини і матеріали3.6.1. Якість та безпека продовольчої сировини і харчових продуктів

П

Удосконалення способів зберігання і переробки рослин-ної сировини.

Рябченко О.М., д.б.н., проф.


Технології продуктів харчування з функціональними властивостями.

Коршунова Г.Ф., к.т.н., проф.


Нові харчові біологічно-активні добавки.

Дмитрук О.Ф., д.х.н., проф.

Використання високого тиску в харчових технологіях.

Сукманов В.О. д.т.н., проф.

3.6.2. Нові промислові споживчі товари

П

Формування асортименту промислових товарів.

Лойко Д.П., к.т.н., проф..Донецький державний університет управління

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.1.3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

4.1.3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Ф

Фінансовий механізм державного управління економікою України.

Поважний О.С., д.е.н., проф.

4.1.7. Економіка природокористування й охорони навколишнього середовища

4.1.7. Економіка природокористування й охорони навколишнього середовища

Ф

Теоретико-методичні основи управління соціально-етичним маркетингом.

Пілюшенко В.Л., д.т.н., проф., чл-кор. Національної академії наук України


3.4. Раціональне природокористування

4.1.21. Актуальні проблеми житлово-комунального господарства

П

Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами.

Дорофієнко В.В., д.е.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Енергетика та енергоефективність

П

Організаційно-господарський механізм розвитку економіки Донбасу та східного регіону України.

Поважний С.Ф., д.е.н., проф.


^ Маріупольський державний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/

розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.4. Політико-правові науки

4.4.2. Правові науки

Ф

Наукова школа конституційного та міжнародного права.

Баймуратов М.О., д.ю.н., проф.


4.1. Економічні науки

4.1.4. Світове господарство та міжнародні економічні відносини

Ф

Наукова школа з теорії міждержавного та регіонального співробітництва.

Балабанов К.В., д.пол.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Розвиток і впровадження новітніх технологій у неперервній професійній освіті

П

Наукова школа з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті.

Сисоєва С.О., д.пед.н., чл..-кор. Національної академії педагогічних наук України,

Соколова І.В., д.пед.н., доц.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Розробка та впровадження новітніх технологій соціальних комунікацій

П

Наукова школа з соціальної комунікації: футурологічний аспект.

Почепцов Г.Г., д.філ.н., проф.,

Безчотнікова С.В., д.філ.н., доц.


^ Житомирський державний університет імені Івана Франка

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

2.1.5.2. Синтез та дослідження властивостей нових речовин

Ф

Синтез та використання нових комплексоутворюючих сорбентів.

Кусяк Н. В., к.х.н.


1.1. Математика

1.1.3.1. Застосування групових, диференціально-геометричних та алгебраїчних методів до задач теорії диференціальних рівнянь та математичної фізики

Ф

Моногенні та гіперголоморфні функції у скінченновимірних алгебрах та їх застосування до крайових задач математичної фізики.

Герус О.Ф., к.ф.-м.н., доц.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Розробка та впровадження новітніх інтелектуальних інформаційних технологій для забезпечення потреб освіти, науки, культури, державного управління, соціально-гуманітарної сфери

П

Новітні інформаційні технології навчання.

Ляшенко Б. М., д.ф.-м.н., проф.


^ Житомирський державний технологічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.6.Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.4.1. Процеси модифікування та зміцнення поверхневих шарів конструкційних і інструментальних матеріалів


1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення


Ф

Сучасні технології обробки конструкційних матеріалів; технології відновлення деталей машин.

Мельничук П.П., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


1.2.8. Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування

1.2.8.3. Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз

Ф

Прецизійні автоматизовані засоби та методи вимірювання механічних величин.

Безвесільна О.М., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

.

4.1. Економічні науки


4.1.13. Проблеми становлення «Економіки знань»

Ф

Житомирська наукова бухгалтерська школа.

Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Методи оптимізації, програмне забезпечення та інформаційні технології у складних системах


3.2.2. Створення приладів і обладнання для потреб пріоритетних напрямів науки і техніки з використанням нанотехнологій, енерго- і ресурсозберігаючих технологій

П

Наукова школа комп’ютерної математики та оптимізації обчислень.

Панішев А.В., д.т.н., проф.


Прецизійні автоматизовані засоби та методи вимірювання механічних величин.

Безвесільна О.М., д.т.н, проф., заслужений діяч науки і техніки України^ Ужгородський національний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.6. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи

Ф

Фізика і хімія напівпровідникового матеріалознавства.

Височанський Ю.М., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

1.4.8.Фізика плазмових процесів

1.4.8.2 Автоіонізаційні процеси в атомних системах

Ф

Елементарні процеси зіткнень електронів, фотонів з атомами, іонами і молекулами.

Лазур В.Ю., д.ф.-м.н., проф.,

Шафраньош І.І., д.ф.-м.н., проф.


2.3.Загальна біологія

2.3.2 Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсів.

Ф

Популяційна біологія рослин.

Комендар В.І., д.б.н., проф.,

Ганич О.М., д.м.н., проф.

4.2.Історичні науки

4.2.9.Регіональна історія та історичне краєзнавство

Ф

Історія та археологія Карпатського регіону.

Вегеш М.М.


4.7. Мовознавство

4.7.5.Вивчення мовної ситуації в Україні та шляхів її неконфліктного розв’язання

Ф

Мовознавство.

Белей Л.О., д.ф.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1.Методи і засоби моніторингу стану довкілля та забезпечення екологічної безпеки

П

Екологія та охорона навколишнього середовища.

Чундак С.С., д.х.н., проф.,

Поп С.С., д.ф.-м.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.2. Дослідження екологічного стану природних і урбанізованих біооб’єктів Карпатського регіону

П

Генетичні, фізіологічні і мікробіологічні аспекти антропогенного впливу на біооб’єкти довкілля.

Ніколайчук В.І., д.б.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпо ширеніших захво рювань

3.4.1. Діагностика і методи лікування найпоширеніших хвороб

П

Лікування і профілактика внутрішніх органів і судин.

Русин В.І., д.м.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали.

3.6.1. Неоганічні та органічні матеріали різного функціо - нального призначен ня та пристрої на їх основі.

П

Матеріали та засоби сучасної техніки.

Височанський Ю.М., д.ф.-м.н., проф.,чл.-кор. Національної академії наук України,

Студеняк І.П. д.ф.-м.н., проф.

^ Мукачівський державний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.6.1. Психологія


4.6.1.3. Психологія навчання та виховання

Ф

Проблеми розвитку особистості.

Щербан Т.Д., д.психолог.н., доц.

4.6.2. Педагогіка


4.6.2.7. Професійна педагогіка

Ф

Професійна підготовка фахівців з педагогіки.

Андрієвський Б.М., д.пед.н., проф.

3.3 Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Енергоефективні та ресурсозберігаючі технології генерування, перетворення та використання енергії


П

Напівпровідникові джерела випромінювання та фотоприймачі.

Кабацій В.М., к.ф.-м.н., доц.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові матеріали та сенсори

П

Оптичні багатофункціональні сенсори.

Мигалина Ю.В., д.х.н., проф.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи