Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка6/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

^ Закарпатський державний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.7. Мовознавство

4.7.1. Комунікативно-прагматичні і когнітивні особливості романо-германських і слов`янських мов

Ф

Проблеми лінгвістики і міжкультурної комунікації.

Полюжин М.М., д.філ.н., проф.

4.2. Історичні науки

4.2.1. Зовнішні та внутрішні фактори суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень країн Європи та Америки новітньої доби

Ф

Центрально-Східна Європа: міжнародні відносини та суспільно-політичні перетворення.

Вовканич І.І., д.і.н., проф.

3.2. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.2.1.Трансформаційні економічні процеси в країнах Центральної та Південно-Східної Європи

П

Економічні процеси в умовах глобалізації.

Будкін В.С., д.е.н., проф.

3.5.Інформаційні та комунікаційні технології

3.5.1. Нові комп`ютерні засоби і технології інформатизації суспільства

П

Школа прикладної математики і математичного моделювання.

Ващук Ф.Г., д.т.н., проф.

Закарпатський художній інститут

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.9. Культурологічні дослідження

4.9.3. Мистецтвознавство. Проблеми розвитку мистецтва

Ф

Мистецтвознавство Закарпаття.

Небесник І.І., к.пед. н., проф.

4.9. Культурологічні дослідження

4.9.6. Світова, європейська, слов’янська спадщина і культурний процес в Україні. Міжкультурні взаємодії в Україні

Ф

Мистецтвознавство Закарпаття.

Небесник І.І., к.пед. н., проф.


^ Запорізький національний технічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики


1.2.1.1. Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф

Радіотехніка та кібернетика.

Піза Д.М., д.т.н., проф.

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.5. Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій


Ф

Ливарне виробництво.

Луньов В.В., д.т.н., проф.

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

1.4.5.1 Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка


Ф

Погосов В.В., д.ф.-м.н., проф.

1.6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.2. Міцність матеріалів, зварних з`єднань та конст-рукцій (їх діагностика, матеріалознавчі проблеми їх ресурсу)

Ф

Матеріалознавство в машинобудуванні.

Волчок І.П., д.т.н., проф.

1.6.7. Комп’ютерне матеріалознавство

1.6.7.1 Моделювання процесів синтезу та обробки матеріалів, їх взаємодії з середовищем

Ф

Металорізальні процеси в машинобудуванні, сучасні інтегровані технології.

Внуков Ю.М., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології;


3.2.1.Перспективні засоби переробки інформації та кібернетичні системи

П

Радіотехніка та кібернетика.

Піза Д.М., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1 Енергозберігаючі методи прецизійного керування складними об`єктами

П

Потапенко Є.М., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування


3.4.1 Регіональний розвиток


П

Ґудзь П.В., д.е.н., проф.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Модифіковані високожароміцні нікелеві сплави, технологія отримання робочих лопаток турбін високого тиску зі спрямованою (моно) структурою до наземних установок

П

Матеріалознавство і термообробка.

Коваль А.Д., д.т.н., проф.


^ Запорізька державна інженерна академія

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4


1.2.1.Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.1.Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф

Аналітичні та асимптотико-групові методи досліджень в механиці та металургії.

Пожуєв В. І., д.ф.-м.н., проф.

4.Соціальні і гуманітарні науки


4.1.10. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів

Ф

Філософська антропологія.

Воронкова В. Г., д.філос.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Металічні,композиційні і монокристалічні матеріали різного функціонального призначення

П

Аналітичні та асимптотико-групові методи досліджень в механиці та металургії.

Пожуєв В. І., д.ф.-м.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1.Енергетична ефективність та енергозбереження шляхом удосконалення агрегатів та технологій

П

Технічна теплотехніка та промислова теплоенергетика в металургії.

Ревун М. П., д.т.н., проф.


^ ДВНЗ «Запорізький національний університет»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.4. Фізика фазових перетворень, фізика міцності та пластичності

Ф

Фізичні принципи формування метастабільних аморфних і нанокристалічних структур в металах і напівпровідниках та дослідження їх властивостей.

Гіржон В.В., д. ф.-м. н., проф.

Розробка високолегованих корозійностійких сталей і сплавів та технологій їхнього виробництва.

Міщенко В.Г., д.т.н., доц.

2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали

2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали

Ф

Пошук біологічно активних речовин синтетичного та природного походження.

Омельянчик Л.О., д. фарм. н., проф.

Експериментальна і прикладна біотехнологія і імунологія.

Фролов О.К., д. м. н., проф.

2.2.1. Фізико-хімічні основи організації біологічних систем

2.2.1. Фізико-хімічні основи організації біологічних систем

Ф

Вивчення особливостей адаптивних можливостей організму в онтогенезі та розробка шляхів їхньої оптимізації.

Маліков М.В., д. б. н., проф.

4.2.18. Історичний досвід українського народу і розв’язання проблем сучасного суспільного розвитку

4.2.18. Історичний досвід українського народу і розв’язання проблем сучасного суспільного розвитку

Ф

Соціальна філософія та соціальні технології.

Воловик В.І., д. філос. н., проф.,

Лепський М.А., д.філос.н., доц.

Проблеми модерної історії України та інтерактивні технології навчання.

Турченко Ф.Г., д.і.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширені-ших захворювань

3.5.1. Сучасні педагогічні та освітні технології

П


Методологія та проблеми юридичної науки, основні напрямки реформування права та законодавства України в контексті інтеграції та глобалізації.

Коломоєць Т.О., д.ю.н., проф.,

Тимченко С.М., д.і.н., к.ю.н., проф.

Соціальна філософія та соціальні технології.

Воловик В.І., д. філос. н., проф.,

Лепський М.А., д.філос.н., доц.

Науково-методична школа

Іваницький О.І., д. пед. н., проф.

Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту.

Конох А.П., д. пед. н., доц.

Проблеми соціальної лінгвістики та неології.

Зацний Ю.А., д. філ. н., проф.

Мови і культура світу в зіставному вивченні.

Манакін В.М., д. філ. н., проф.

Методика викладання мови та літератури в школі та вищому навчальному закладі.

Пахомова Т.О., д. пед. н., проф.

Проблеми модерної історії України та інтерактивні технології навчання.

Турченко Ф.Г., д.і.н., проф.,

Терно С.О., к.і.н., доц.

3.5.2. Економіка підприємства та управління виробництвом

П

Вплив ефективної діяльності суб’єктів господарювання на економіку держави та регіону.

Череп А.В., д. е. н., проф.

Дискретна математика та її застосування до економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.

Перепелиця В.О., д. ф.-м. н., проф.,

Максишко Н.К., д.е.н., доц.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Математичні проблеми механіки


П

Гібридні асимптотико-чисельні методи розв’язання задач та їх застосування.

Грищак В.З., д. т. н., проф.


Автоматизація рішень задач математичної фізики.

Гоменюк С.І., д. т. н., проф.


Дискретна математика та її застосування до економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.

Перепелиця В.О., д. ф.-м. н., проф.,

Максишко Н.К., д.е.н., доц.


Механіка пружних багатошарових середовищ.

Приварников А.К., д.ф.-м.н., проф.


3.4. Раціональне

природокористування


3.4.1. Дослідження з проблем навколишнього середовища

П

Екологія раціонального використання та вплив на біогеоценозикопитних та хижих Південного Сходу України.

Домніч В.І., д.б.н., проф.


Індукований мутагенез рослин та мікрогаметофітний добір.

Лях В.О., д. б. н., проф.


Експериментальна і прикладна біотехнологія і імунологія.

Фролов О.К., д. м. н., проф.


^ Бердянський державний педагогічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.6 Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи


Ф

Гетеропереходи на основі нано- та монокристалічних сполук А3В5 та А2В6.

Кідалов В.В., д.ф.-м. н., проф.


4.8. Літературознавство

4.8.3. Літературознавство

Ф

Літературна компаративістика.

Зарва В.А., д.філ.н., проф.,

Харлан О.Д., д.філ.н., проф.,

Кочерган Ю.Ф., д.філ.н., проф.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові магнітні і матеріали та сенсори

П

Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук А3В5.

Кідалов В.В., д.ф.-м. н., проф.


Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.5.1. Геологічні науки

1.5.1.3. дослідження з проблеми природничих наук

Ф

Даценко Л.М., д.г.-м.н., доц.


4.5.3.Соціальна філософія, філософія історії і філософія етносу


4.5.3.3. філософія та історія

Ф

Глинська Л.Ф., к. філос.н., доц.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

7.2.3. Педагогіка, психологія, соціологія, проблеми освіти та науки

П

Журавльова Л.С., к.пед.н.,

Шевченко Ю.М., к.пед.н.

3.4. Раціональне природокористування


3.4.1. Охорона навколишнього середовища


П

Орнітологія та управління природними територіями.

Сіохін В.Д., к.б.н., доц.

3.4. Раціональне

Природокористування3.4.1. Охорона навколишнього середовища

П

Проблеми герпетології та генетичних основ видоутворення.

Писанець Є.М., д.б.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань3.5.1. Педагогіка, психологія, соціологія, проблеми освіти та науки

П

Філософські та педагогічні аспекти антропології.

Афанасьєва Л.В., к. філос.н., доц.


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4.2.Фізика твердого тіла

1.4.2.6. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи

Ф

Фізика і технологія напівпровідникових матеріалів для пристроїв електроніки.

Галущак М.О., д.ф.-м.н., проф.


1.5.1. Геологічні науки

1.5.1.2. Тектоніка

Ф

Вплив геодинамічних процесів на формування і нафтогазоносність осадових басейнів.

Маєвський Б.Й., д.г.-м.н., проф.


1.7.5.Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження

Ф

Автоматизоване управління технологічними процесами на основі методів нечіткої логіки і штучних нейромереж.

Семенцов Г.Н., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Створення новітніх моделей збалансованого ресурсокористування та екологічної безпеки геосистем та управління ризиками безпечної експлуатації протяжних потенційно небезпечних інженерних споруд


П

Раціональне використання і захист природи.

Адаменко О.М., д.г.-м.н., поф

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Енергоефективні технології в системах видобування, транспортування та зберігання нафти і газу


П

Підвищення ефективності видобування та транспортування енергоносіїв нафти і газу.

Крижанівський Є.І., д.т.н., проф.


Фізико-технологічні основи підвищення газоконденсатовилучення і збільшення продуктивності свердловин.

Кондрат Р.М., д.т.н., проф.


Оптимізація обслуговування газотранспортних систем.

Грудз В.Я., д.т.н., проф.


Науково-прикладні основи розробки технологічних методів підвищення довговічності нафтогазового обладнання.

Петрина Ю.Д., д.т.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.2. Новітні методи та засоби оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації


П

Неруйнівний контроль та технічна діагностика бурового, нафтогазопромислового обладнання та інструменту.

Карпаш О.М., д.т.н., проф.


Діагностика та сучасні інформаційні технології в техніці, екології та вищій школі.

Заміховський Л.М., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.3. Нові прилади і методи контролю та визначення складу речовин


П

Дослідження поверхневих властивостей на границі розділу двох фаз.

Кісіль І.С., д.т.н., проф.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи