Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка8/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

^ Національний університет «Львівська політехніка»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1.Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.1. Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф

Математичне моделювання систем та об’єктів.

Мандзій Б.А., д.т.н., проф., відмінник освіти України


Моделювання та аналіз перспективних інтелектуальних інформаційних технологій та систем.

Пасічник В.В., д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.1. Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, зокрема при наявності дефектів різного походження

Ф

Дослідження напружено-деформованого стану інженерних конструкцій будівель та споруд з урахуванням дефектів та пошкоджень.


Бліхарський З.Я., д.т.н, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки


Діагностика дефектності і напруженого стану зварних з’єднань конструкцій і споруд тривалої експлуатації.

Осадчук В.А., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки, лауреат премії ім. Крилова

1.4. 5. Нанофізика і нанотехнології

1.4.5.1. Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка

Ф

Фізика низьковимірних систем, структур з нановимірною геометрією, супрамолекулярних ансамблів та наноструктур квантової когерентної спінтроніки.

Костробій П.П., д.ф.-м.н., проф., заслужений працівник освіти


Фізика мікро- та наноелектронних структур та пристроїв.

Готра З.Ю., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

2.1. 5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

Ф

Розроблення ініціюючих систем функціоналізації міжфазних поверхонь для формування полімерних шарів та конструювання наповнених композитів і біодеградабельних полімерних матеріалів, створення нових ефективних каталітичних систем та процесів одержання мономерів і полімерів.

Воронов С.А., д.х.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


4.1.5.Економіка підприємства та управління виробництвом

4.1.5.Економіка підприємства та управління виробництвом

Ф.

Соціоекономічна діагностика інноваційного розвитку та процесно-структурований менеджмент організацій.

Кузьмін О.Є., д.е.н., проф., заслужений працівник народної освіти

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Нові природоохоронні технології та геоінформаційні системи

П

Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища, геоінформаційні системи та природоохоронні технології.

Третяк К.Р., д.т.н., проф.


3.2.Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1 Нові інтелектуальні, комп’ютерні, радіоелектронні, інфокомунікаційні вимірювальні технології, системи, пристрої та бортові системи космічних апаратів

П

Інтелектуальні комп’ютерні та вимірювальні технології і системи.

Стадник Б.І., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


Радіоелектронні та телекомунікаційні технології, системи та прилади.

Прудиус І.Н., д.т.н., проф., заслужений працівник освіти


Інформаційні технології проектування складних процесів, об’єктів та систем.

Федасюк Д.В., д.т.н., проф.


3.3.Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Енергоощадні і ресурсозберігаючі технології та системи оптимального керування

П

Оптимальне керування електротехнічними і електромеханічними системами та технологічними процесами за критеріями енергоощадності, електротехнологічної ефективності і електромагнітної сумісності

Лозинський О.Ю., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

Теоретичні засади інтелектуального керування генеруванням і розподілом електричної енергії.

Стахів П.Г., д.т.н., проф.

Ресурсозберігаючі технології оброблення виробів, систем транспортування та пакування

Стоцько З.А., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові органічні і неорганічні речовини і матеріали та технології їх отримання

П

Нові органічні і неорганічні речовини, матеріали, наноматеріали й технологічні засади їх отримання.

Яворський В.Т., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки

Функціональні матеріали електронної техніки.

Убізський С.Б. д.ф.-м.н., проф.^ Українська академія друкарства

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2. Інформатика

1.2.2. Дослідження складних систем різної природи, теорія та методи системного аналізу

Ф

Інформаційні технології та системи.

Сеньківський В.М., д.т.н., проф.

2.1. Хімічні науки

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Ф

Матеріалознавство.

Шибанов В.В., д.х.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Розробка методів, технології та програмного забезпечення

3.2.2. Розробка і вдосконалення поліграфічного устаткування та технологічних процесів для поліграфічної промисловості

П

Інформаційні технології та системи.

Шовгенюк М.В., д.ф.-м. н., проф.

Техніка і технології поліграфічної промисловості.

Чехман Я.І., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові речовини і матеріали

П

Матеріалознавство.

Шибанов В.В., д.х.н., проф.


Національний лісотехнічний університет України

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

2.3.3. Генетика, геноміка, біотехнологія і біобезпека, в.т. ч. для сільського господарства

2.3.3.1 Еколого-біологічні основи збереження і відтворення генофонду лісових екосистем

Ф

Львівська школа з лісівничо-екологічних проблем підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових екосистем.

Криницький Г.Т., д.б.н., проф.


4.1.13. Проблеми становлення "Економіки знань"

4.1.13.1. Еколого-економічні проблеми природокористування, охорони довкілля та сталого розвитку

Ф

Еколого-економічні проблеми природокористуван-ня і охорони довкілля.

Туниця Ю.Ю., д.е.н., проф., академік Національної академії наук України3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Екологічні проблеми невиснажливого використання лісових ресурсів

П

Оптимізація лісистості та раціональне природокористування.

Генсірук С.А., д.с.-г.н., проф.,

Копій Л.І., д.с.-г.н., проф.


Проблеми екологобезпечних та ресурсоощадних технологій лісозаготівель і транспорту лісу.

Адамовський М.Г., к.т.н., проф.,

Библюк Н.І., д.т.н., проф.,

Лютий Є.М., д.т.н., проф.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Створення нових композиційних матеріалів на основі деревини та енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки

П

Проблеми підвищення ресурсу роботи деталей машин, дереворізальних інструментів і технологічного оснащення, теорії конструкції та технічної експлуатації деревообробного устаткування.

Кірик М.Д., д.т.н., проф.,

Шостак В.В.,д.т.н., проф.,

Голубець В.М., д.т.н., проф.


Проблеми теплової обробки і сушіння деревини.

Білей П.В., д.т.н., проф.,

Максимів В.М., д.т.н., проф.,

Озарків І.М., д.т.н., проф.,

Бехта П.В., д.т.н., проф.,

Соколовський Я.І., д.т.н., проф.


^ Львівська національна академія мистецтв

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.2.17. Музеєзнавство та пам’яткознавство


4.2.17. Музеєзнавство та пам’яткознавство

Ф

Мистецтвознавча школа.

Овсійчук В.А., д. мист., проф.

4.9.3.Мистецтвознавство. Проблеми розвитку мистецтва

4.9.3.Мистецтвознавство. Проблеми розвитку мистецтва

Ф

Мистецтвознавча школа.

Стельмащук Г.Г., д. мист.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Форми естетизації середовище, перебування людини зокрема дослідження засадничих закономірностей генези й еволюції образотворчого і декоративного мистецтва як у цілому, так і на певних історично детермінованих стадіях його розвитку, зокрема стильових, у різному національному контексті; здійснення опису, аналізу, витлумачення, атрибуції мистецьких творів, розгляд особливостей їх суспільного функціонування; вивчення набутків окремих національних шкіл мистецтва, творчої практики художніх об'єднань, угрупувань, окремих художників

П

Мистецтвознавча школа.

Овсійчук В.А., д. мист., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали


3.6.1. Технологічна обробка текстильних волокон; техніко-технологічний синтез художніх матеріалів; мікробіологічний аналіз та синтез пігментів для визначення оптимального складу


П

Мистецтвознавча школа.

Овсійчук В.А., д. мист., проф.


^ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1.1. Теорія функцій і функціональний аналіз

1.1.1.1. Дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів


Ф

Теорії функцій.

Винницький Б.В., д.ф.-м.н., проф.

1.4.2. Фізика твердого тіла


1.4.2.3. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори

1.4.2.6. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи

Ф

Фізика напружених квантово-розмірних нано-гетеросистем.

Пелещак Р.М., д.ф.-м.н., проф.


Фізика кристалічних і некристалічних напівпровідникових матеріалів електроніки.

Цмоць В.М., д.ф.-м.н., проф.


1.4.5. Нанофізика і нанотехнології


1.4.5.1. Фізика низьковимірних систем, мікро- та макроелектроніка
Теорія електронних, поляронних та екситонних станів у наноструктурах напівпровідників і діелектриків.

Бойчук В.І., д.ф.-м.н., проф.


Фізика напружених квантово-розмірних нано-гетеросистем.

Пелещак Р.М., д.ф.-м.н., проф.

4.5.9. Філософія культури та сучасні стратегії гуманітарного знання (Методологія. Політика. Етика. Естетика)

4.5.9. Філософія культури та сучасні стратегії гуманітарного знання (Методологія. Політика. Етика. Естетика)

Ф

Духовне життя українського суспільства: теоретичні і практичні проблеми розвитку.

Скотний В.Г., д.філос.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Стале використання, збереження та збагачення біоресурсів. Екологія людини


П

Агроекологічні аспекти підвищення продуктивності сільськогосподарських культур на дерново-підзолистих грунтах Передкарпаття.

Дзюбайло А.Г., д. с.-г. наук, проф.,

Кузьмак М.І., д. б.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Українська освіта в контексті трансформаційних суспільних процесів

3.5.2. Соціально-перцептивні основи професійної діяльності практичних психологів

П

Історія, теорія і практика української освіти і виховання.

Чепіль М.М., д.пед.н., проф.

Особистість і цивілізація: проблеми ідентичності.

Скотна Н.В., д.філос.н., проф.

Психологічні основи становлення та розвитку особистості.

Савчин М.В., д.психолог.н.,проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Проблеми математичного моделювання фізико-механічних процесів


3.6.2. Дослідження фізичних процесів у напівпровідниках і діелектриках та наногетероструктурах на їх основі

П

Механіка контактної взаємодії у системах з тертям ковзання.

Чернець М.В., д.т.н., проф.


Фізика кристалічних і некристалічних напівпровідникових матеріалів електроніки.

Цмоць В.М., д.ф.-м.н., проф.,

Пелещак Р.М. д.ф.-м.н., проф.

Інститут фізичної оптики МОН України

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4.4. Оптика, лазерна фізика

1.4.4.1. Нелінійна та сингулярна оптика, голографія

Ф

Параметрична оптика, структурні фазові переходи в твердих тілах.

Влох Р.О., д.ф.-м.н., проф.

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.1. Процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з конденсованим середовищем

Ф

Параметрична оптика, структурні фазові переходи в твердих тілах.

Влох Р.О., д.ф.-м.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові оптичні матеріали та оптоелектронні пристрої на їх основі

П

Параметрична оптика, структурні фазові переходи в твердих тілах.

Влох Р.О., д.ф-м.н., проф.


^ Донбаський державний технічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.1. Економічні науки

4.1.1.10. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів

Ф

Стратегія розвитку вугільної галузі.

Акмаєв А.І., д.е.н., проф.

1.5.3. Гірничі науки

1.5.3.3. Безпека ведення гірничих робіт шляхом керування станом гірського масиву в складних умовах підземної розробки вугільних родовищ

Ф

Розробка наукових основ гірської геомеханіки, дослідження теоретичних і прикладних проблем гірничої техніки і технології.

Литвинський Г.Г., д.т.н., проф.


1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження

Ф

Теорія та методологія створення електротехнічних комплексів і систем для енергоресурсозберігаючих технологій.

Заблодський М.М., д.т.н., проф.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Нові способи підвищення ефективності лазерно-локаційних станцій


П

Створення геоінформаційних систем на базі станцій лазерно-локаційних спостережень штучних супутників Землі.

Мочалін Є.В., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Нові електротехнічні комплекси і системи для енергоресурсозберігаючих технологій

П

Теорія та методологія створення електротехнічних комплексів і систем для енергоресурсозберігаючих технологій.

Заблодський М.М., д.т.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Нові способи стабілізації аварійно небезпечних ділянок ґрунтової товщі

П

Геомеханіка гідроактивізованого породного масиву.

Должиков П.М., д.т.н., проф.


3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Моделювання процесів синтезу та обробки матеріалів, їх взаємодії з середовищем

П

Моделювання процесів отримання та обробки металів.

Новохатський О.М., д.т.н., проф.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи