Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік icon

Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік
Скачати 142.4 Kb.
НазваРозпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік
Дата05.02.2013
Розмір142.4 Kb.
ТипРозпорядження

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ІВАНА ПУЛЮЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯм. Тернопіль № _______________Про підготовку річного

звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік.Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 року №1360 щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012рік, -


ПРОПОНУЮ:


1. До 20 грудня 2012 року надати в НДЧ університету:


1.1. Керівникам нижче перелічених тем, термін дії яких продовжується на 2013рік:

 1. ДІ 175-11, д.т.н., проф. Рогатинський Р.М.

 2. ДI 184-12, д.т.н., проф. Ясній П.В.

 3. ДІ 185-12, д.т.н., проф. Шаблій О.М.

 4. ДІ 186-12, д.ф-м.н., проф. Кривень В.А.

 5. ДІ 187-12, д.т.н., проф. Гевко Б.М.

 6. ДІ 188-12, д.т.н., проф. Лупенко С.А.

 7. ДІ 189-12, к.т.н., доц. Яськів В.І.

 8. ДІ 190-12, к.т.н., доц. Ярема І.Т.

 9. ДІ 191-12, д.т.н., доц. Ткачук Р.А.

 10. ДІ 192-12, к.т.н., доц. Бодрова Л.Г.

 11. ВК30-11, д.е.н., проф. Кирич Н.Б.

 12. ВК 32-11, д.т.н., проф. Яворський Б.І.

 13. ВК 33-11, к.т.н., проф. Проць Я.І.

 14. ВК 34-11, д.т.н., проф. Лупенко С.А.

 15. ВК 35-11, к.т.н., доц. Лупенко А.Н.

 16. ВК 36-11, к.е.н., доц.. Кудлак В.Я.

 17. ВК 37-11, к.т.н., доц. Шадріна Г.Н.

 18. ВК 38-12, к.т.н., доц. Вовк Ю.Я.

 19. ВК 39-12, к.е.н, доц. Якимишин Л.Я.

 20. ВК 40-12, к.е.н., доц. Краузе О.І.

 21. ВК 41-12, д.т.н., проф. Рогатинський Р.М.

 22. ВКУ 42-12, к.т.н., доц. Митник М.М.

 23. 306-11, зав.лаб., к.т.н. Ярема І.Т.

 24. 310-12, зав.лаб., к.т.н. Ярема І.Т.

 25. 315-12, доц. к.т.н. Паламар М.І.

Анотовані звіти з початку виконання робіт з виконуваних тем у вигляді комп’ютерних файлів на електронних носіях та роздрукованих текстів (в 2-х примірниках) за підписом керівника теми та проректора з наукової роботи. Перелік пунктів анотованого звіту наведено в додатках 5, 6 (зразки додатків розміщено на сайті НДЧ за посиланням http://ndch.tntu.edu.ua/index.php/zrazki-dokumentiv).

Анотовані звіти надати у вигляді комп’ютерних файлів на електронних носіях оформлених в текстовому редакторі Word (файл типу „Текст у форматі RTF”) шрифтом Time New Roman, розміром 12 з міжрядковим інтервалом - 1 і у форматі паперу А4, поля зверху та знизу – 2,54 см, зліва 2,5 см, справа – 1 см.

Відповідь обов'язкова за кожним пунктом i оформляється окремим абзацом з записом номера пункту та його назви.

Не заповнювати пункт 7 в частині “Обсяг коштів виділених на виконання НДР за весь період”, який буде заповнено НДЧ за бухгалтерськими даними згідно річного звіту.

Назва файлу відповідає номеру теми до якої додається англійська буква “a” (наприклад DI 172-10a).

1.2. Керівникам нижче перелічених тем, термін дії яких закінчився в 2012 році:

 1. ДІ 167-10, проф., д.біол.н. Юкало В.Г.

 2. ДІ 168-10, проф., д.т.н. Євтух П.С.

 3. ДІ 176-11, доц., к.т.н. Петрик М.Р.

 4. ДІ 177-11, проф., д.т.н. Стухляк П.Д.

 5. ДІ 178-11, проф., д.т.н. Рибак Т.І.

 6. ДІ 179-11, проф., д.т.н. Пилипець М.І.

 7. ДІ 180-11, проф., д.е.н. Андрушків Б.М.

 8. ВК26-08, проф., д.біол.н. Юкало В.Г.

 9. ВК29-09, доц., к.е.н. Королюк Т.М.

 10. ВК31-11, доц., к.т.н. Шинкарик М.М.

 11. 293-10, зав. лаб., к.т.н., Ярема І.Т.

 12. 297-10, зав. лаб., к.т.н., Ярема І.Т.

 13. 307-12, зав. лаб., к.т.н., Ярема І.Т.

 14. 308-12, с.н.с. Нагаченко С.І.

 15. 309-12, с.н.с. Нагаченко С.І.

 16. 311-12, доц. к.т.н. Паламар М.І.

 17. 312-12, с.н.с. Нагаченко С.І.

 18. 313-12, зав. лаб.. Якубишин О.М.

 19. 314-12, доц. к.т.н. Паламар М.І.

Анотовані звіти за весь час дії теми у вигляді комп’ютерних файлів на електронних носіях та роздрукованих текстів (в 2-х примірниках) за підписом керівника теми та проректора з наукової роботи. Перелік пунктів анотованого звіту наведено в додатках 5, 6.

Анотовані звіти надати у вигляді комп’ютерних файлів на електронних носіях та текстовому редакторі Word (файл типу „Текст у форматі RTF”) шрифтом Time New Roman, розміром 12 з міжрядковим інтервалом - 1 і у форматі паперу А4, поля зверху та знизу – 2,54 см, зліва 2,5 см, справа – 1 см.

Відповідь обов'язкова за кожним пунктом i оформляється окремим абзацом з записом номера пункту та його назви.

Не заповнювати пункт 7 в частині “ Обсяг коштів виділених на виконання НДР за весь період”, який буде заповнено НДЧ за бухгалтерськими даними згідно річного звіту.

Назва файлу відповідає номеру теми до якої додається англійська буква “a” (наприклад DI 172-10a).

Звіт у паперовому вигляді за виконану роботу по темах типу “ДІ 000-00”, “ДФ 000-00”, “ВК 000-00 ” за весь час дії теми в переплетеному вигляді, виконану у відповідності до діючих стандартів на наукові звіти, погодженого з відповідальним за нормоконтроль в університеті.

Звіт у електронному вигляді на диску CD-RW або DVD-RW за виконану роботу по темах у текстовому редакторі Word. Вимоги оформлення згідно діючої інструкції Українського інституту науково-технічної і економічної інформації.

Титульну сторінку та список виконавців роздрукований в 2-х примірниках та підписаний керівником теми та виконавцями.

Облікову картку (ОК) та інформаційну картку (ІК) по закінчених темах типу “ДІ 000-00”, “ДФ 000-00” за весь час дії теми у 2-х примірниках, оформлену у середовищі програми Українського інституту науково-технічної і економічної інформації. Програму можна одержати в НДЧ.

1.3. Керівникам всіх тем, що діяли в 2012 році, надати у НДЧ:

Інформацію про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік

^ Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня:

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році фундаментальними науково-дослідними роботами ,які виконувались за кошти державного бютжету (15-20 рядків) (зазначити назву роботи наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (15-20 рядків) (зазначити назву роботи наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування).

– Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (15-20 рядків) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання).


– Розробки, які впроваджено у 2012 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)
– Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

2

^ Статті, прийняті редакцією до друку

1

2


– Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку)

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва
– Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

– Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

– Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

– Завідувачам кафедр подати інформацію про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок (за формою згідно з додатком 3).

Описи найбільш ефективних розробок (2-3 од.) (за формою згідно з додатком 4).

Інформація подається українською мовою в 2-х примірниках в паперовому та електронному вигляді (файл типу “Текст у форматі RTF” на магнітному носієві у редакторі Word шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал - 1 у форматі А 4, поля зверху та знизу – 2,54 см, зліва – 2,5 см, справа – 1 см).

Відповідь в текстовій частині обов’язкова за кожним пунктом i оформляється окремим абзацом.

Назва файлу відповідає номеру теми до якої додається англійська буква “і” (наприклад DI 187-12i).

Звіт про результати наукової діяльності працівників тем за 1-й, 2-й, 3-й і 4-й квартали 2012 року представити в паперовому та електронному варіанті (формат Excel, шаблон на сайті НДЧ за посиланням http://ndch.tntu.edu.ua/index.php/zrazki-dokumentiv) (Додаток 2).

1.4. Керівникам нижче перелічених держбюджетних тем, які будуть діяти в 2013 році:

 1. ДІ 175-11, проф., д.т.н. Рогатинський Р.М.

 2. ДI 184-12, проф., д.т.н. Ясній П.В.

 3. ДІ 185-12, проф., д.т.н. Шаблій О.М.

 4. ДІ 186-12, д.ф-м.н., проф. Кривень В.А.

 5. ДІ 187-12, д.т.н., проф. Гевко Б.М.

 6. ДІ 188-12, д.т.н., проф. Лупенко С.А.

 7. ДІ 189-12, к.т.н., доц. Яськів В.І.

 8. ДІ 190-12, к.т.н., доц. Ярема І.Т.

 9. ДІ 191-12, д.т.н., доц. Ткачук Р.А.

 10. ДІ 192-12, к.т.н., доц. Бодрова Л.Г.

 11. ДІ 198-13, д.т.н., проф. Ясній П.В.

 12. ДІ 199-13, д.біол. н., проф. Юкало В.Г.

 13. ДІ 200-13, к.т.н., доц. Петрик М.Р.

 14. ДІ 201-13, д.т.н., проф. Луців І.В.

 15. ДІ 202-13, д.т.н., проф. Підгурський М.І.

 16. ДІ 203-13, д.т.н., проф. Рибак Т.І.

 17. ДІ 204-13, д.т.н., проф. Пилипець М.І.

 18. ДІ 205-13, д.т.н., проф. Стухляк П.Д.

 19. ДІ 206-13, к.т.н., доц. Паламар М.І.

 20. ДІ 207-13, д.т.н., проф. Лупенко С.А.

 21. ДІ 208-13, д.т.н., проф. Гевко Б.М.

надати в НДЧ університету очікувані результати, (конкретно до 7 рядків) що будуть одержані в 2012 році, а також назву наукової секції за фаховими напрямками (назву секції за фаховими напрямками взяти з запиту, що подавався в МОНМС для відкриття теми) і пріоритетний напрям науки і техніки до якої відноситься виконувана тема. Інформацію подати в двох примірниках в паперовому та електронному вигляді (файл типу “ Текст у форматі RTF” на електронному носієві оформлену у редакторі Word шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 у форматі А4, поля з усіх боків – 2,54 см) за підписом керівника теми.

Назва файлу відповідає номеру теми до якої додається англійська буква “r” (наприклад DI 172-10r).

1.5. Керівникам наукових підрозділів (центрів, інститутів, лабораторій):

- проф., д.т.н. Андрійчуку В.А.;

- проф.. д.е.н. Андрушків Б.М.;

- доц., к.т.н Бодровій Л.Г.;

- проф..д.т.н. Лупенко С.М.;

- доц., к.т.н. Мильніков О.В.;

- доц., к.т.н. Нікіфоров Ю.М.;

- доц., к.т.н.Ткачуку Р.А.;

- доц., к.т.н. Петрику М.Р.;

- к.т.н., доц. Паламар М.І.;

- проф., д.т.н. Пилинець М.І.;

- проф., д.н. Рудакевич М.І.;

- проф., д.т.н. Рибак Т.І.;

- д.т.н., проф. Рогатинському Р.М.;

- провідний інженер Якубишин О.М.;

- к.т.н., доц. Тарасенку М.Г.;

- ст. викл. Химичу Г.П.;

- зав.лаб., к.т.н Яремі І.Т.;

- ректору, проф., д.т.н. Яснію П.В.;

- доц., к.т.н. Яськіву В.І.

– подати інформацію про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок, напрями діяльності, робота з замовниками (коротко описати результати діяльності підрозділу у 2012 році, застосовані методи, підходи тощо в організації роботи центру).

– надати інформацію про діяльність лабораторій в 2012 році:

 перелік виконуваних робіт (назва, термін виконання, замовник, сума договору);

 виконавці, в тому числі залучені студенти;

 одержані результати (публікації, патенти, конференції, виступи по радіо і телебаченні і т.д.);

 інша інформація про діяльність лабораторії.

– розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:з/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євро

Вартість,

тис. гривень

1

2

3

4
1.6. Зав. відділом інформаційної діяльності Дубику О.І. узагальнити інформацію щодо досвіду в організації наукової діяльності та виготовити рекламні проспекти на найважливіші розробки у вигляді брошури, буклету, а також презентацію діяльності та рекламні матеріали на СD-диску.

1.7. Голові студентського наукового товариства к.т.н., доц. Окіпному І.Б. та Голові РМУС к.т.н., доц. Дзюрі В.О. подати відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009


2010


2011


20122. Науково-технічній раді університету заслухати з 24 по 25 січня 2013 року звіти перелічених в п.1.1 і п.1.2. керівників держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних тем та керівників наукових лабораторій в п.1.6 на розширеному засіданні НТР університету.

Графік засідань НТР буде доведено до кожного керівника держбюджетної, госпдоговірної та кафедральної теми.

Матеріали розгляду надати в НДЧ до 20 грудня 2012 року у вигляді протоколів НТР.

3. НДЧ університету підготувати звітні матеріали про наукову діяльність за 2012 рік (Додаток 1, 2) для надання їх департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України згідно графіку:

3.1. Річний звіт за формою державної статистичної звітності № 3–наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (річна) згідно з Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 10.08.2010 № 323 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій».

3.2. Інформацію про виконання показників паспортів бюджетних програм за 2012 рік.

3.3. Презентацію щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік та рекламні матеріали на СD-RW диску до 100 МВ у програмі Power Point.

3.4. Інформацію про наукову та науково-технічну діяльність вищого навчального закладу або наукової установи за 2012 рік, затверджену їх керівником (за формою згідно з додатком 1) наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 року №1360.

3.5. Показники наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи за 2009-2012 роки (за формою згідно з додатком 2) наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 року №1360.

3.6 Перелік анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2012 році вищого навчального закладу або наукової установи з результатами експертизи (за формою згідно з додатком 7).

3.7 Звітну Інформацію, затверджену керівником вищого навчального закладу або наукової установи та підписану проректором з наукової роботи, ввести до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах» та подати українською мовою в одному примірнику в паперовому та електронному вигляді (файл типу «Текст у форматі RTF» на СD-RW диску у редакторі Word шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал - 1 у форматі А 4, поля зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см). Показники наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи за 2009-2012 роки подаються у форматі Excel-2003.

4. Керівникам наукових шкіл

д.т.н., проф. Андрійчуку В.А.

д.е.н., проф. Андрушківу Б.М.

д.т.н., проф. Гевку Б.М.

д.т.н., проф. Дідуху Л.Д.

д.т.н., проф. Луціву І.В.

д.т.н., проф. Рибаку Т.І.

д.т.н., проф. Рогатинському Р.М.

д.т.н., проф. Стухляку П.Д.

д.ф-м.н., проф. Шаблію О.М.

д.т.н., проф. Яворському Б.І.

д.т.н., проф. Яснію П.В.

д.б.н., проф. Юкало В.Г.

д.т.н., проф. Євтуху П.С.

оновити інформацію про діяльність наукових шкіл за період 2009-2012 роки.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на в.о. проректора з наукової роботи Рогатинського Р.М.


Ректор П.В.ЯснійПроект вносить НДЧ

Погоджено:

В.О. Дзюра

В.о. проректора з

наукової роботи

Р.М.Рогатинський

Організаційно-

юридичний відділ

Н.М. ГарасимчукСхожі:

Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік iconПро підготовку звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік Для організації І забезпечення підготовки звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік наказую
Сергієнко В. П., заступник першого проректора з науково-методичної роботи – голова робочої групи
Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік iconРозпорядження «17» травня 2012 р м. Львів №187-5-05  Про стан виконання дисертаційних  досліджень аспірантами випускниками  в ідповідно до пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
Відповідно до пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік iconРозпорядження «20» жовтня 2011 р м. Львів №104 й Про проведення атестації щ аспірантів На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік iconРозпорядження «20» жовтня 2011 р м. Львів №104 é Про проведення атестації ù аспірантів На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік iconРозпорядження «17» листопада 2011 р м. Львів №118  Про формування державного  замовлення на підготовку наукових кадрів через докторантуру та аспірантуру на 2012 рік
На виконання пункту 6 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік iconНазва модуля: Фізика. Ч код модуля
Результати навчання: орієнтуватись у науковій І науково-технічній інформації: застосову­
Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік iconНазва модуля: Фізика. Ч код модуля
Результати навчання: орієнтуватись у науковій і науково-технічній інформації: застосову­
Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік iconПоложення "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №309 від 01. 03. 99 р. Згідно службового розпорядження №02
Діяльність відділу проводиться відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення “Про підготовку науково-педагогічних...
Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік iconДо Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту в банках України

Розпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік iconНавчальна дисципліна: Менеджмент в науково-технічній діяльності

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи