Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” icon

Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*”
Скачати 139.38 Kb.
НазваСтруктурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*”
Дата14.09.2012
Розмір139.38 Kb.
ТипДокументиСТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ


Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки

Напрям підготовки: 6.040201 “Математика*”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Освітній рівень: базова вища освіта

Узагальнений об’єкт діяльності: кількісні співвідношення і просторові форми дійсного світу, математичні структури; людина, як соціальна істота, як особистість

Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

Термін підготовки: 4 роки

Форми навчання денна, заочна


Дисципліни напряму підготовки:


з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра
І. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
І.І. Нормативна частина циклу
1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

1,25

Методики викладання української мови і літератури
2

Історія України

108

1,25

Історія України
3

Історія української культури

72

0,83

Світової літератури та історії культури
4

Іноземна мова

180

2,08

Іноземних мов
5

Філософія

108

1,25

Філософії
6

Фізична культура

288

Позакр.

Фізичного виховання та валеології
^ 1.2. Варіативна частина циклу
7

Економічна теорія

108

1,25

Економічної теорії та політології
8

Соціологія

108

1,25

Філософії
9

С/к з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

72

0,83

Філософії, економічної теорії та політології
^ II. ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Нормативна частина циклу
10

Основи екології

54

0,63

Біології
11

Алгебра і теорія чисел

216

2,5

Вищої математики
12

Диференціальні рівняння

162

1,88

Вищої математики
13

Теорія ймовірностей і мат.статистика

162

1,88

Прикладної математики та інформатики
14

Диференціальна геометрія і топологія

162

1,88

Вищої математики
15

Комплексний аналіз

162

1,88

Вищої математики
16

Інформатика

360

4,17

Прикладної математики та інформатики
17

Методи обчислень

108

1,25

Прикладної математики та інформатики
18

Загальна фізика

216

2,5

Фізики
19

Астрономія

108

1,25

Фізики
^ 2.2. Варіативна частина циклу
20

Варіаційне числення

72

0,83

Вищої математики
21

Різницеві рівняння

54

0,63

Вищої математики
22

Математико-статистичні методи в освіті

72

0,83

Прикладної математики та інформатики
23

Диф.рівняння та операційне числ.(практикум)

72

0,83

Вищої математики
24

Спецкурс з математики

108

1,25

Вищої математики
25

Практикум № 1 з математики

36

0,42

Вищої математики
26

Практикум № 2 з математики

108

1,25

Вищої математики
ІІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
^ 3.1. Професійна психолого-педагогічна підготовка
3.1.1. Нормативна частина циклу
27

Психологія

270

3,13

Психології
28

Педагогіка

216

2,5

Педагогіки та педагогічної майстерності
29

Історія педагогіки

108

1,25

Педагогіки та педагогічної майстерності
30

Вікова фізіологія та гігієна

54

0,63

Фізичного виховання та валеології
31

Методика навчання математики

252

2,92

Вищої математики
^ 3.1.2. Варіативна частина циклу
32

Основи пед. вимір. і моніторинг якості освіти

72

0,83

Педагогіки та педагогічної майстерності
33

Спецкурси з психолого-педагогічних дисциплін

108

1,25

Педагогіки та педагогічної майстерності, психології
^ 3.2. Професійна науково-предметна підготовка
3.2.1. Нормативна частина циклу
34

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, охорона праці)

72

0,83

Фізики
35

Елементарна математика

360

4,17

Вищої математики
36

Аналітична геометрія

216

2,5

Вищої математики
37

Лінійна алгебра

216

2,5

Вищої математики
38

Математичний аналіз

648

7,5

Вищої математики
39

Проективна геометрія та методи зображень

108

1,25

Вищої математики
40

Числові системи

108

1,25

Вищої математики
41

Основи геометрії

108

1,25

Вищої математики
42

Дискретна математика

108

1,25

Прикладної математики та інформатики
43

Математична логіка і теорія алгоритмів

108

1,25

Прикладної математики та інформатики
^ 3.2.2 Варіативна частина циклу
44

Конструктивна геометрія

108

1,25

Вищої математики
45

Додаткові розділи елементарної математики

108

1,25

Вищої математики
46

Комп'ютерні математичні пакети

54

0,63

Прикладної математики та інформатики
47

Вступ до математичної спеціальності

54

0,63

Вищої математики
48

Практикум з вищої алгебри

54

0,63

Вищої математики
49

Практикум з вищої геометрії

54

0,63

Вищої математики
50

Вибрані питання матем. та методики навчання математики

108

1,25

Вищої математики
51

Практикум з мат.аналізу й диф.рівнянь

72

0,83

Вищої математики
52

Курсова робота з вищої математики

36

0,42

Вищої математики
53

Навч. дисципліни спеціалізації

1188

13,69

Фізики, вищої математики, прикладної математики та інформатики, економічної теорії та політології
^ 3.3. Цикл практичної підготовки
3.3.1. Нормативна частина циклу
54

Педагогічна практика (пропедевтична)

162

1,88

Педагогіки та педагогічної майстерності, психології
55

Педагогічна практика (виробнича)

360

4,17

Вищої математики, фізики, педагогіки та педагогічної майстерності, психології
56

Ознайомча практика (без відриву від навчання)

54

0,63

Педагогіки та педагогічної майстерності

ВСЬОГО

8928

100

^ Типи діяльності, якими має оволодіти випускник


1. Дослідження математичних відображень ідеалізованих об’єктів.

2. Математичне моделювання природничих, технічних, економічних та соціальних явищ і процесів.

3. Прикладні дослідження в галузі математики.

4. Планування (проектування) навчально-виховної роботи.

5. Проведення навчальних занять.

6. Проведення виховних заходів.

7. Розробка і використання дидактичних засобів.

8. Проведення психолого-педагогічних і методичних досліджень, оформлення їх результатів.

9. Ведення документації.

10. Робота з персональним комп’ютером.

11. Підвищення кваліфікації, науково-дослідна робота.


Екологія

Безпека життєдіяльності

Охорона праці

Схожі:

Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” iconСтруктурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Спеціальність: 02020 501 Образотворче мистецтво (за видами)
Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” iconСтруктурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності: 01010101 Дошкільна освіта спеціалізації: Корекційна освіта Практична психологія

Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” iconСтруктурно-логічна схема підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістра напряму підготовки 04010201 Біологія

Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” iconНапрям підготовки 040201. Математика. Спеціалізація: інформатика
Напрям підготовки 040201. Математика. Спеціалізація: інформатика Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу
Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” iconНапрям підготовки 040201. Математика*. Спеціалізація: інформатика
Напрям підготовки 040201. Математика*. Спеціалізація: інформатика Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу
Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” iconСтруктурно-логічна схема магістратури напряму підготовки 01010401 Професійна освіта. Харчові технології

Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010
Ю. В. Теплінський, професор кафедри диференціальних рівнянь І прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор
Структурно-логічна схема підготовки фахівця галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки Напрям підготовки: 040201 “Математика*” iconНапрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки Спеціальність: 040202. механіка
Розробники: в о доц кафедри математики І механіки Пузирьов С. В., в о доц кафедри математики І механіки Бойчук О. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи