Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; icon

Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
НазваПоложення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Сторінка3/5
Дата14.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5
^

Розділ VII. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО


1. Сторони Колективного договору визнають соціальне партнерство як об'єктивну необхідність, вагомий чинник мирного вирішення спірних питань у галузі соціально-трудових відносин.

2. Своєчасно надавати інформацію, необхідну для ведення колектив­них переговорів і здійснення контролю за виконанням Колективного договору.

3. Використовувати у взаємовідносинах між сторонами такі основні принципи соціального партнерства, як законність, добровільність, рівноправність, паритетність представництва сторін, пошук компромісних рішень, прагнення уникнути конфронтації, взаємоповага сторін, відповідальність за виконання домовленостей і прийнятих зобов'язань, обов'язковість розгляду кожною стороною звернення іншої сторони.

4. Сторони використовують у взаємостосунках як основний інструмент колективні переговори, консультації та співробітництво, а також процедури посередництва та примирення в межах чинного законодавства.

5. Домовленість сторін, що стосуються соціально-трудових і економічних інтересів та здійснення попередніх узгоджень таких рішень, відбувається шляхом переговорів і консультацій.


Розділ VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ

^ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Адміністрація зобов'язується:

1. Визнати профком єдиним представником трудового колективу університету, який уповноважений вести колективні переговори щодо укладання Колективного договору.

2. Надавати для роботи профспілкового комітету та проведення зборів (конференцій) приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням та охороною.

Надавати на безоплатній основі приміщення для організації разових заходів культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи.

3. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надавати вільний від роботи час зі збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання не менше двох годин на тиждень.

4. За письмовою заявою працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безкоштовно перераховувати через бухгалтерію університету на рахунок профкому членські профспілкові внески із заробітної плати працівників.

5. Відраховувати кошти первинній профспілковій організації працівників на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці (крім років, коли ст. 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” зупиняється законом про державний бюджет України на відповідний рік).

Відраховані кошти профкомом використовуються відповідно до додатка № 11.

Зміну умов трудового договору. оплати праці. звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників. що є членами виборних профспілкових органів, допускати за наявністю попередньої згоди профспілкового комітету на підставі положень ст. 252 КЗпП України.


Профком зобов'язується:

1. Здійснювати контроль за виконанням Колективного договору, дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій.

2. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни.

3. Утримуватися від організації і проведення страйку, мітингу, пікетування та інших акцій протесту з питань, передбачених Колективним договором, за умови їх своєчасного і повного виконання.


Розділ IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

1. Сторони, що уклали Колективний договір, зобов'язуються виконувати взяті на себе зобов'язання, визнавати і поважати права іншої сторони, нести відповідальність за його виконання в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Жодна зі сторін не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань. Дія Колективного договору може бути припинена або анульована лише за взаємною домовленістю сторін.

3. У випадку реорганізації університету або профкому зобов'язання сторін, що визначені Колективним договором, виконують їх правонаступ­ники.

4. Контроль за виконанням Колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, що його уклали.

Колективний договір підписали:


Від адміністрації: Від трудового колективу:

Ректор університету Голова профкому

О.Д. Бойко О.О. Лейберов

“ “ 2010 року “ “ 2010 року


Додаток №1

ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається

додаткова відпустка до 7 календарних днів

Ректор, проректори, помічник ректора, провідний спеціаліст адміністративно-господарського відділу, юрист.

Директор бібліотеки, заступник директора бібліотеки, зав. сектором, зав. відділом.

Начальники: навчально-методичного відділу, відділу кадрів, відділу безпеки життєдіяльності, відділу комп’ютеризації і ТЗН, штабу цивільної оборони, керівник НМЦ, директор Центру гуманітарної співпраці з діаспорою.

Головні спеціалісти: інженери, головний бухгалтер, головний бібліотекар, заступник головного бухгалтера .

Провідні спеціалісти: бухгалтери, бухгалтери-касири.

Старші спеціалісти та спеціалісти: інженери, програмісти, економісти, бухгалтери, ст. лаборанти, лаборанти, виробники робіт, майстри, оператори електронно-обчислювальних робіт, методисти заочної форми навчання, енергетики, техніки, програмувальники, бібліотекарі, бібліографи.

Техніки всіх спеціальностей.

Завідувачі: канцелярією, складом, гуртожитком, друкарським бюро, фонотекою, фотолабораторією, господарством, архівом, навчально-виробничою майстернею, навчальною лабораторією, їдальнею, музеями, редакційно-інформаційним відділом, виробничо-видавничим відділом, аспірантурою, навчально-дослідною базою, кабінетом, навчально-дослідною агробіостанцією.

Старші: інспектори.

Секретарі, інспектори, інспектори учбових (учбово-методичних) відділів, товарознавці, касири, палітурники – брошурувальники, копіювальники, комірники, друкарки, диспетчери, диспетчери факультетів, коменданти, паспортисти, коменданти, чергові по гуртожитках.

Редактори, коректори, акомпаніатори, агрономи, садівники.


Примітка: Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу ( ця робота не вважається надурочною). Міра праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, а також колом обов’язків і обсягом виконаних робіт ( навантаження).

Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.

Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу надається додаткова відпустка до 7 календарних днів.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 7 від 10.10.97 р.).


Додаток №2

^ ПЕРЕЛІК

доплат та надбавок до посадових окладів працівників університету.

Назва доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати:

За суміщення професій (посад).

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.


У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

За роботу в нічний час


40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час
Надбавки:

За високі досягнення в праці.


У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

За виконання особливо важливої роботи(на строк її виконання).

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

За складність, напруженість у роботі

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований ними час.Додаток № 3
1   2   3   4   5

Схожі:

Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconПоложення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconШановні учасники конференції!
Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКолективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки
Закону України «Про колективні договори І угоди», Генеральної, галузевої угод, Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон України "Про колективні договори І угоди", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди)
Сот “Буревісник”, видавництва, бібліотеки, навчально-тренувального та навчально-інформаційного центрів, агробіостанції-ботанічного...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconТипова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон україни про колективні договори І угоди

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи