Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів icon

Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів
Скачати 56.09 Kb.
НазваПоложення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів
Дата14.09.2012
Розмір56.09 Kb.
ТипПоложення


Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

«__»______ 200__ р. №____


Зареєстровано

Міністерством юстиції України

«__»_______ 200__ р. №____


ПОЛОЖЕННЯ

про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів


1. Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства у галузі вищої освіти і визначає типи, порядок створення, реорганізації та ліквідації навчальних відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів і основні засади їх функціонування.

2. Відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу – це структурний підрозділ, що створюється поза місцем його знаходження з метою забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та наближення місця навчання студентів до їх місця проживання, розташованих в інших територіальних громадах.

3. У складі вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації можуть створюватись відокремлені структурні підрозділи: інститути, філії, факультети, коледжі, технікуми (училища), навчально-консультаційні центри.

У складі вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які не входять до структури вищого навчального закладу III і IV рівнів акредитації, можуть створюватись відокремлені структурні підрозділи: філії, відділення, навчально-консультаційні центри.

4. Навчально-консультаційний центр – це відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу, що створюється з метою надання консультацій та допомоги в навчанні студентам, які навчаються без відриву від виробництва.

5. Порядок створення, реорганізації і ліквідації філії визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Створення відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності, здійснюється власником або уповноваженим центральним органом виконавчої влади за підпорядкуванням обласної державної адміністрації, на території якої вони створюються.

7. Відокремлений структурний підрозділ діє на підставі Положення, що затверджується керівником базового вищого навчального закладу.

8. Для прийняття рішення щодо створення відокремленого структурного підрозділу вищий навчальний заклад подає власнику або уповноваженому центральному органу виконавчої влади за підпорядкуванням обласної державної адміністрації, на території якої вони створюються, до органу виконавчої влади за підпорядкованістю такі документи:

- концепція освітньої діяльності відокремленого структурного підрозділу, яка погоджена відповідно з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;

- положення про відокремлений структурний підрозділ;

- обґрунтування необхідності створення відокремленого структурного підрозділу із зазначенням регіональної потреби у фахівцях відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і спеціальностей, гарантій якості підготовки фахівців, умови забезпечення навчального процесу відповідними фінансовими, матеріальними, організаційними ресурсами, науково-педагогічними і педагогічними кадрами;

- погодження місцевих органів виконавчої влади щодо створення та розташування відокремленого структурного підрозділу із зазначенням матеріально-технічної бази, що буде надана для забезпечення навчального процесу (відповідні документи щодо виділення приміщення для функціонування підрозділу тощо);

- відомості щодо фінансування підготовки фахівців у відокремленому структурному підрозділі, кошторис витрат на їх підготовку;

- інформацію про чисельність студентів, які будуть навчатися, форми їх навчання, перелік напрямів (спеціальностей), за якими здійснюватиметься підготовка за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

- відомості щодо якісного складу науково-педагогічних, педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання дисциплін за відповідними спеціальностями;

- довідку про матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчального процесу.

9. Відокремлені структурні підрозділи можуть створюватись тільки в акредитованих вищих навчальних закладах і надавати освітні послуги тільки за акредитованими в цих закладах напрямами (спеціальностями).

10. Відповідно до рівня акредитації базового вищого навчального закладу у відокремленому структурному підрозділі може здійснюватися підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”.

11. Освітня діяльність на території України здійснюється відокремленими структурними підрозділами вищого навчального закладу (крім НКЦ) на підставі ліцензії. Ліцензія видається базовому вищому навчальному закладу із зазначенням назви, адреси, ідентифікаційного коду структурного підрозділу та ліцензованого обсягу з кожного напряму (спеціальності) за формами навчання.

12. Відокремлені структурні підрозділи ліцензуються та акредитуються в порядку встановленому законодавством.

13. Організація і проведення прийому на навчання студентів до відокремлених структурних підрозділів здійснюється відповідно до Правил прийому до вищих навчальних закладів.

14. Організація навчального процесу у відокремленому структурному підрозділі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Статуту базового вищого навчального закладу та Положення про відокремлені структурні підрозділи.

15. У відокремленому структурному підрозділі повинні знаходитися документи, що визначені умовами ліцензування, та документи, що забезпечують навчальний процес.

16. Державна атестація студентів, які навчаються у відокремлених структурних підрозділах (інститутах, філіях, факультетах, коледжах, технікумах (училищах), відділеннях), проводиться у відокремленому структурному підрозділі або в базовому вищому навчальному закладі за рішенням керівника.

17. Керівник відокремленого структурного підрозділу призначається керівником базового вищого навчального закладу відповідно до вимог чинного законодавства.

18. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством у галузі вищої освіти, Статутом базового ВНЗ та Положенням про відокремлені структурні підрозділи.

19. Будівлі, обладнання та інше майно, що передається відокремленому структурному підрозділу в оперативне управління для реалізації поставлених завдань, не може використовуватися не за призначенням.

20. Відокремлені структурні підрозділи відповідно до свого положення можуть мати окремі права фінансово-господарської самостійності.

21. У разі припинення освітньої діяльності відокремленого структурного підрозділу керівник базового вищого навчального закладу забезпечує продовження навчання студентів у базовому або інших вищих навчальних закладах регіону, які мають відповідні напрями (спеціальності).

22. Рішення щодо ліквідації відокремленого структурного підрозділу приймається власником або уповноваженим центральним органом виконавчої влади за підпорядкуванням обласної державної адміністрації, на території якої вони створюються на підставі клопотання вищого навчального закладу або за результатами перевірки ліцензійних умов надання освітніх послуг.

23. При ліквідації відокремленого структурного підрозділу його матеріальні та фінансові ресурси залишаються у користуванні базового вищого навчального закладу за призначенням.

24. Створення відокремленого структурного підрозділу українських вищих навчальних закладів на території іноземної держави, його ліцензування, атестація, державна акредитація здійснюються відповідно до вимог законодавства України, іноземних держав та міжнародних договорів. Діяльність відокремленого структурного підрозділу здійснюється відповідно до законодавства іноземної держави, на території якої він розташований.

25. Діяльність відокремленого структурного підрозділу вищих навчальних закладів іноземної держави на території України здійснюється відповідно до законодавства України і підлягає ліцензуванню незалежно від переліку освітніх послуг, які ним надаються.


Начальник управління ліцензування,

акредитації та нострифікації МОН України М.В. Михайліченко


Тлуста Н.Ю., 246-38-09

Михацька А.В. 246-39-18


Схожі:

Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів icon1 Дія цього Положення поширюється на всі структурні підрозділи Університету
«Про вищу освіту», «Положенню про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (наказ...
Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів iconВитяг з наказу
України та Міністерства освіти І науки України від 20. 06. 03 №400/192 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи...
Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів iconПро затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів iconПро затвердження Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах у відповідності з вимогами Закону України
У відповідності з вимогами Закону України "Про освіту" та з метою впорядкування роботи по стажуванню викладачів вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи