Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра icon

Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра
Скачати 390.33 Kb.
НазваПро Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра
Дата14.09.2012
Розмір390.33 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua

від 06.12.07 № __1/9-736____

від на №


Керівникам вищих навчальних

закладів І-ІV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівників


Про Перелік напрямів (спеціальностей) та

їх поєднання з додатковими спеціальностями

і спеціалізаціями для підготовки педагогічних

працівників за освітньо-кваліфікаційними

рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 „Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” Міністерство освіти і науки надсилає Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.

У педагогічних та класичних університетах, педагогічних коледжах (училищах) підготовка педагогічних працівників здійснюється за галузями наук: „Освіта” (за напрямами "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", „Технологічна освіта”, ”Корекційна освіта”, „Соціальна педагогіка”, Фізичне виховання”, „Здоров’я людини); „Гуманітарні науки та мистецтво” (за напрямами „Музичне мистецтво”, „Образотворче мистецтво”, „Історія”, „Філологія”); „Природничі науки” (за напрямами „Хімія”, „Біологія”, „Географія”, „Математика”, „Фізика”). Підготовка педагогічних працівників може також здійснюватися в інших вищих навчальних закладах за умови наявності відповідних ліцензій та виконання ними вимог галузевих стандартів вищої педагогічної освіти.

Враховуючи необхідність якісної підготовки педагогічних працівників до роботи у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, забезпечення їх готовності до викладання не менше ніж двох шкільних предметів та проведення позашкільної роботи, навчання майбутніх педагогів здійснюється за поєднаними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями. Таке поєднання здійснюється з урахуванням спорідненості галузей наук, що відображаються у шкільних навчальних предметах, видів педагогічної діяльності в середній школі, дошкільних і позашкільних навчальних закладах та обсягу часу, передбаченого на вивчення відповідних шкільних навчальних предметів.

Для підготовки педагогічних працівників до викладання у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу небазових шкільних навчальних предметів, проведення позашкільної роботи, задоволення особистісних освітніх інтересів студентів та врахування професійних потреб замовника на відповідних напрямах підготовки запроваджуються спеціалізації. Особливість педагогічних спеціалізацій полягає в тому, що вони передбачають як поглиблення змісту відповідних напрямів (спеціальностей), так і забезпечують необхідну фахову підготовку з різних напрямків педагогічної діяльності. Спеціалізації вводяться на відповідних напрямах (спеціальностях) з урахуванням їх органічної спорідненості для підготовки педагогічних працівників до викладання навчальних предметів варіативної компоненти навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.

Фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, підготовка яких здійснюється за поєднаними напрямами або напрямом і додатковою спеціальністю, спеціалізацією, присвоюється кваліфікація за першим напрямом відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра.

Професіоналам освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, підготовка яких здійснюється за поєднаними спеціальностями або спеціальністю і додатковою спеціальністю, спеціалізацією, присвоюється кваліфікація за першою і другою спеціальностями, додатковою спеціальністю, спеціалізацією. Кваліфікація за спеціалізацією записується у додатку до диплома.

Професіоналам освітньо-кваліфікаційного рівня магістра присвоюється кваліфікація викладача за першою спеціальністю як таким, що мають поглиблену фундаментальну підготовку, що передбачає можливість їх працевлаштування у вищих і професійно-технічних навчальних закладах та у науково-дослідних установах, а також кваліфікація за другою спеціальністю, спеціалізацією. Кваліфікація за спеціалізацією записується у додатку до диплома.

При поєднанні спеціальностей, наприклад, „Фізика і математика”, випускник за першою спеціальністю здобуває академічну і професійну освіту, що відображається у записі в дипломі: „Фізик. Вчитель фізики”; за другою спеціальністю – професійну освіту: „Вчитель математики”.

Особи, підготовка яких здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра в класичних університетах та інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей, що передбачають присвоєння педагогічних кваліфікацій, можуть здобути їх за умови виконання вимог галузевого стандарту педагогічної освіти щодо психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної та практичної підготовки.

Зміст і обсяг фундаментальної підготовки за першим напрямом (спеціальністю) має відповідати змісту й обсягу такої підготовки з інших відповідних напрямів (спеціальностей), що забезпечує рівні академічні права осіб, які пройшли таку підготовку.

Фундаментальна підготовка з другого напряму (спеціальності), додаткової спеціальності, спеціалізації визначається з урахуванням специфіки даного поєднання і має бути достатньою для здобуття кваліфікації педагогічного працівника.

З поєднаних напрямів (спеціальностей), додаткових спеціальностей і спеціалізацій фундаментальна підготовка здійснюється паралельно з обох напрямів (спеціальностей). Для забезпечення системності у вивченні навчальних дисциплін, уникнення дублювання навчального матеріалу та зміцнення міжпредметних зв'язків фундаментальна підготовка здійснюється шляхом впровадження інтегрованих навчальних дисциплін.

Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра запроваджується з 2008/2009 навчального року і поширюється на всі вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра.

Лист Міністерства освіти України від 15 квітня 1998 року № 1/9-163 “Про перелік спеціальностей, спеціалізацій, їх поєднання і кваліфікацій для підготовки педагогічних кадрів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” вважати таким, що втратив чинність.


Додаток: на 23 арк.


Міністр С.М. Ніколаєнко


Бондаренко С.І.

486-77-77


Додаток

до листа Міністерства освіти і науки України

від 06.12.2007 р. № 1/9-736


ПЕРЕЛІК

напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для

підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями

бакалавра, спеціаліста, магістра


^ Шифр

галузі

Наймену-

вання галузі знань

Напрям підготовки


Додаткові спеціальності та спеціалізації


^ Кваліфікації за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавра

спеціаліста

магістра

Освіта

0101Педагогічна освіта6.010101

Дошкільна освіта6.010102

Початкова освіта


Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Вчитель початкової школи

Викладач дошкільної педагогіки і психології

6.010105 Корекційна освіта (логопедія)Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Логопед дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів

Викладач дошкільної педагогіки і психології

6.010203

Здоров’я людини


Вихователь дітей дошкільного віку


Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Вчитель основ здоров’я та медико-санітарної підготовки

Викладач дошкільної педагогіки і психології


6.030103

Практична психологія


Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Практичний психолог

Викладач дошкільної педагогіки і психології

Спеціалізація:

фізична культура

Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку (зазначається в додатку до диплома)

Викладач дошкільної педагогіки і психології

Спеціалізація: хореографія

Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.
Керівник хореографічного колективу дітей дошкільного віку (зазначається в додатку до диплома)

Викладач дошкільної педагогіки і психології

Спеціалізація:

музичне мистецтво

Вихователь дітей

дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Музичний керівник дошкільного навчального закладу (зазначається в додатку до диплома)

Викладач дошкільної педагогіки і психології

Спеціалізація: образотворче мистецтво

Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти.

Вихователь дітей дошкільного віку.

Організатор образотворчої діяльності дітей дошкільного віку (зазначається в додатку до диплома)

Викладач
дошкільної педагогіки і психології

Спеціалізація: іноземна мова (вивчається одна мова)

Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку

Вчитель іноземної мови у дошкільних закладах (зазначається в додатку до диплома)

Викладач дошкільної педагогіки і психології


6.010102

Початкова освіта

6.010203

Здоров’я людини


Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи, основ здоров’я та медико-санітарної підготовки

Викладач дошкільної педагогіки і психології

6.030103

Практична психологія

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Практичний психолог

Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

трудове навчання та художня праця

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи.

Вчитель трудового навчання та художньої праці початкової школи (зазначається в додатку до диплома)

Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

фізична культура

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель фізичної культури початкової школи (зазначається в додатку до диплома)

Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

шкільне бібліотекознавство

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Шкільний бібліотекар (зазначається в додатку до диплома)

Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація: хореографія

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Керівник дитячого хореографічного колективу (зазначається в додатку до диплома)

Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

музика

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель музики початкової школи (зазначається в додатку до диплома)

Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

образотворче мистецтво

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель образотворчого мистецтва початкової школи (зазначається в додатку до диплома)

Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

Іноземна мова (вивчається одна мова)

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель іноземної мови початкової школи (зазначається в додатку до диплома)

Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

інформатика

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель інформатики початкової школи (зазначається в додатку до диплома)

Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

виховна робота в інтернатних закладах

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Організатор виховної роботи в інтернатному закладі (зазначається в додатку до диплома)

Викладач педагогіки і методики початкової освіти

6.010103

Технологічна освіта (за профілями навчання1)6.040101
Хімія

Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1), креслення і хімії

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

6.040203
Фізика

Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1), креслення і фізики

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація:
інформатика

Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома)

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація: технічна творчість

Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Організатор технічної творчості (зазначається в додатку до диплома)

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація:

профорієнтаційна робота

Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Профорієнтолог (зазначається в додатку до диплома)

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація:

основи підприємництва


Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Вчитель основ підприємництва (зазначається в додатку до диплома)

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація:

основи домашнього господарювання


Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Вчитель основ домашнього господарювання (зазначається в додатку до диплома)

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація:

освітні вимірювання

Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

6.010105

Корекційна освіта

(за нозологіями)

Сурдопедагогіка.

Спеціальна психологія

Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Сурдопедагог, спеціальний психолог.

Вчитель початкової освіти дітей з порушеннями слуху

Сурдопедагог.

Викладач

спеціальної психології
Сурдопедагогіка.

Українська мова та література

Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Сурдопедагог.

Вчитель початкової освіти та української мови і літератури дітей з порушеннями слуху

Сурдопедагог.Викладач

корекційної

педагогіки

Тифлопедагогіка. Соціальна психологія

Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Тифлопедагог, спеціальний психолог.

Вчитель початкової освіти дітей з порушеннями зору

Тифлопедагог. Викладач

спеціальної психології

Тифлопедагогіка.

Логопедія

Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Тифлопедагог, логопед.

Вчитель початкової освіти дітей з порушеннями зору

Тифлопедагог.

Викладач

корекційної

педагогіки

Олігофрено-педагогіка.

Логопедія

Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Олігофренопедагог, логопед.

Вчитель дітей з вадами розумового розвитку

Олігофренопедагог.

Викладач

корекційної

педагогіки

Олігофрено-педагогіка.

Спеціальна психологія

Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Олігофренопедагог, спеціальний психолог.

Вчитель дітей з вадами розумового розвитку

Олігофренопедагог, спеціальний психолог.

Викладач

спеціальної психології

Логопедія.

Початкова освіта дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Логопед.

Вчитель початкової освіти дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Логопед. Викладач

корекційної

педагогіки

Логопедія.

Спеціальна психологія

Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Логопед.

Спеціальний психолог дошкільних та шкільних закладів

Логопед. Викладач

спеціальної психології

6.010106

Соціальна педагогіка (за спеціалізаціями 2)

6.030103

Практична психологія

Соціальний педагог

Соціальний педагог.
Практичний психолог у навчальних закладах

Викладач соціальної педагогіки

Спеціалізація:

людина і світ

Соціальний педагог

Соціальний педагог.
Вчитель предмету „Людина і світ” (зазначається в додатку до диплома)

Викладач соціальної педагогіки6.010106

Соціальна педагогіка

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури. Соціальний педагог

Викладач фізичного виховання

0102Фізичне виховання, спорт і

здоров’я

людини

6.010201

Фізичне виховання*

6.010203

Здоров’я людини*

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури та основ здоров’я

Викладач фізичного виховання

6.040102

Біологія

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури та біології

Викладач фізичного виховання

Спеціалізація: методика туристичної роботи

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури.

Організатор туристичної роботи (зазначається в додатку до диплома)

Викладач фізичного виховання

Спеціалізація: методика спортивно-масової роботи

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури.

Організатор спортивно-масової роботи (зазначається в додатку до диплома)

Викладач фізичного виховання

Спеціалізація: фізичне виховання у спеціальному навчальному закладі

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури.

Організатор фізичного виховання у спеціальному навчальному закладі (зазначається в додатку до диплома)

Викладач фізичного виховання

Спеціалізація: фізичне виховання дітей дошкільного віку

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури. Інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку (зазначається в додатку до диплома)

Викладач фізичного виховання

Спеціалізація: захист Вітчизни

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури.

Вчитель предмету „Захист Вітчизни” (зазначається в додатку до диплома)

Викладач фізичного виховання

6.010203

Здоров’я людини*

6.010105

Корекційна освіта

(логопедія)Вчитель основ здоров’яВчитель основ здоров’я. Організатор валеологічної служби в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти.

Вчитель та вихователь дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів для осіб з вадами мовлення

Викладач валеології6.010106

Соціальна педагогікаВчитель основ здоров’яВчитель основ здоров’я. Організатор валеологічної служби в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти.

Соціальний педагог.

Викладач валеології6.030103

Практична психологіяВчитель основ здоров’я


Вчитель основ здоров’я. Організатор валеологічної служби в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти.

Практичний психолог

Викладач валеології

6.040102

БіологіяВчитель основ здоров’я


Вчитель основ здоров’я, біології та екології. Організатор валеологічної служби в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти.

Викладач валеології
^ Шифр

галузі

Найменування

галузі знань

Напрям підготовки


Додаткові спеціальності та спеціалізації

Кваліфікації за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавра

спеціаліста

магістра

^ Гуманітарні науки та мистецтво

0202


Мистецтво

6.020204

Музичне мистецтво*

6.010106

Соціальна педагогіка

Вчитель музичного мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики та естетики. Соціальний педагог

Викладач музичного мистецтва

Спеціалізація: хореографія

Вчитель музичного мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики та естетики.
Керівник хореографічного колективу (зазначається в додатку до диплома)

Викладач музичного мистецтва

Спеціалізація: художня культура

Вчитель музичного

мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики, естетики. Вчитель художньої культури (зазначається в додатку до диплома)

Викладач музичного мистецтва

Спеціалізація: редагування музично-освітніх програм

Вчитель музичного мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики та естетики.
Редактор музично-освітніх програм (зазначається в додатку до диплома)

Викладач музичного мистецтва

Спеціалізація: режисура музично-виховних шкільних заходів

Вчитель музичного мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики та естетики.

Організатор музично-виховних шкільних заходів (зазначається в додатку до диплома)

Викладач музичного мистецтва

Спеціалізація: методика викладання музичних дисциплін

Вчитель музичного мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики, естетики та методики викладання музичних дисциплін (зазначається в додатку до диплома)

Викладач музичного мистецтва

6.020205

Образотворче мистецтво*

Спеціалізація: художня культура

Вчитель образотворчого мистецтва

Вчитель образотворчого мистецтва, етики та естетики.

Вчитель художньої культури (зазначається в додатку до диплома)

Викладач образотворчого мистецтва

Спеціалізація: художнє редагування освітніх видань

Вчитель образотворчого мистецтва

Вчитель образотворчого мистецтва, етики та естетики.

Художній редактор освітніх видань (зазначається в додатку до диплома)

Викладач образотворчого мистецтва

Спеціалізація: декоративне мистецтво

Вчитель образотворчого мистецтва

Вчитель образотворчого мистецтва, етики та

естетики.

Керівник гуртка декоративного мистецтва (зазначається в додатку до диплома)

Викладач образотворчого мистецтва

Спеціалізація: дизайн

Вчитель образотворчого мистецтва

Вчитель образотворчого мистецтва та

естетики.

Керівник гуртка дизайну (зазначається в додатку до диплома)

Викладач образотворчого мистецтва

Спеціалізація: моделювання одягуВчитель образотворчого мистецтваВчитель образотворчого мистецтва, етики та

естетики.

Керівник гуртка моделювання одягу (зазначається в додатку до диплома)

Викладач образотворчого мистецтваСпеціалізація:

художні промислиВчитель образотворчого мистецтваВчитель образотворчого мистецтва, етики та

естетики.

Керівник гуртка художніх промислів (зазначається в додатку до диплома)

Викладач образотворчого мистецтва0203Гуманітарні

науки

6.020302

Історія*6.040104

Географія

Вчитель історії

Історик. Вчитель історії та географії

Історик.

Викладач історії


Спеціалізація:

українознавствоВчитель історіїІсторик. Вчитель історії.

Вчитель українознавства (зазначається в додатку до диплома)

Історик.

Викладач історіїСпеціалізація: шкільне бібліотекознавство

Вчитель історії

Історик. Вчитель історії.
Шкільний бібліотекар (зазначається в додатку до диплома)

Історик.

Викладач історії

Спеціалізація: правознавство

Вчитель історії

Історик. Вчитель історії. Вчитель правознавства (зазначається в додатку до диплома)

Історик.

Викладач історії

Спеціалізація: людина і світ

Вчитель історії

Історик. Вчитель історії. Вчитель предмету „Людина і світ” (зазначається в додатку до диплома)

Історик. Викладач історії

Спеціалізація:

освітні вимірювання

Вчитель історії

Історик. Вчитель історії. Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)

Історик.

Викладач історії

6.020303

Філологія*. Українська мова і література6.020303

Філологія.

Мова і література
(вивчається одна мова)

Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та мови (зазначається мова) і зарубіжної літератури

Філолог.

Викладач української мови і літератури

6.020303

Філологія.

Мова і література
(вивчається одна мова)

Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та мови (зазначається мова) і зарубіжної літератури

Філолог.

Викладач української мови і літератури

Спеціалізація:

українознавствоВчитель української мови і літературиФілолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Вчитель українознавства (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач української мови і літературиСпеціалізація: режисура шкільних театрів

Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.
Режисер шкільного театру (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач української мови і літератури

Спеціалізація: шкільне бібліотекознавство

Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.
Шкільний бібліотекар (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач української мови і літератури

Спеціалізація: редагування освітніх видань

Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.
Редактор освітніх видань (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач української мови і літератури

Спеціалізація:

освітні вимірювання

Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач української мови і літератури

6.020303

Філологія* (мова і література із зазначенням мови)

6.020303

Філологія.

Українська мова і література

Вчитель мови (зазначається мова) і зарубіжної літератури

Філолог Вчитель мови (зазначається мова), української мови і літератури та зарубіжної літератури

Філолог.

Викладач мови (зазначається мова) та зарубіжної літератури

6.020303

Філологія.

Мова і література (вивчаються дві мови)

Вчитель мови (зазначається мова) і зарубіжної літератури

Філолог. Вчитель мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури

Філолог.

Викладач мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури

Спеціалізація: шкільне бібліотекознавство

Вчитель мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури

Філолог. Вчитель мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури.

Шкільний бібліотекар (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури

Спеціалізація: редагування освітніх видань

Вчитель мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури

Філолог. Вчитель мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури. Редактор освітніх видань (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури
^ Шифр

галузі

Найменування

галузі знань

Напрям підготовки


Додаткові спеціальності та спеціалізації

Кваліфікації за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавра

Спеціаліста

Магістра

^ Природничі науки

0401

Природничі науки

6.040101

Хімія*

6.040102

Біологія


Вчитель хімії

Хімік. Вчитель хімії, біології та екології

Хімік. Викладач хімії

6.040203

Фізика


Вчитель хімії

Хімік. Вчитель хімії, фізики та екології

Викладач хімії


^

Спеціалізація: природознавство


Вчитель хімії


Хімік. Вчитель хімії та екології.

Вчитель природознавства (зазначається в додатку до диплома)

Хімік. Викладач хімії

Спеціалізація:


інформатика

Вчитель хімії

Хімік. Вчитель хімії та екології.
Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома)

Хімік. Викладач хімії

^

Спеціалізація: освітні вимірювання

Вчитель хіміїХімік. Вчитель хімії та екології.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)

Хімік. Викладач хімії


6.040102

Біологія*


^

6.010201

Фізичне виховання


Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології, фізичної культури та екології

Біолог. Викладач біології


6.010203
^

Здоров’я людини


Вчитель біології


Біолог. Вчитель біології, екології та основ здоров’я.

Організатор валеологічної служби в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти

Біолог. Викладач біології


^

6.030103

Практична психологія


Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології та екології.
Практичний психолог у навчальних закладах

Біолог. Викладач біології


6.040101

Хімія


Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології, хімії та екології

Біолог. Викладач біології

6.040203


Фізика

Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології, фізики та екології

Біолог. Викладач біології
^

Спеціалізація: природознавство


Вчитель біології


Біолог. Вчитель біології та екології

Вчитель природознавства (зазначається в додатку до диплома)

Біолог. Викладач біології

Спеціалізація:


інформатика

Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології та екології.

Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома)

Біолог. Викладач біології

^

Спеціалізація: основи аграрного виробництва


Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології, екології.

Вчитель основ аграрного виробництва (зазначається в додатку до диплома)

Біолог. Викладач біології

^

Спеціалізація: освітні вимірювання


Вчитель біології

Біолог. Вчитель біології та екології.
Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)

Біолог. Викладач біології


6.040104

Географія*
^

6.010201

Фізичне виховання


Вчитель географії

Географ. Вчитель географії, фізичної культури та економіки

Географ. Викладач географії

6.040102
Біологія


Вчитель географії

Географ. Вчитель географії, біології та економіки.

Географ. Викладач географії
^

Спеціалізація: природознавство


Вчитель географії


Географ. Вчитель географії та економіки.

Вчитель природознавства (зазначається в додатку до диплома)

Географ. Викладач географії


Спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота

Вчитель географії

Географ. Вчитель географії та економіки.
Організатор з краєзнавчо-туристичної роботи (зазначається в додатку до диплома)

Географ. Викладач географії


^

Спеціалізація: природознавство

Вчитель географії


Географ. Вчитель географії, та економіки.

Вчитель природознавства

Географ. Викладач географії

^

Спеціалізація: освітні вимірювання

Вчитель географіїГеограф. Вчитель географії та економіки.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)

Географ. Викладач географії0402

Фізико-математичні науки

6.040201

Математика*


6.040203

Фізика


Вчитель математики


Математик. Вчитель математики, фізики та астрономії

Математик. Викладач математики

Спеціалізація:
інформатика

Вчитель математики

Математик.
Вчитель математики.

Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома)

Математик. Викладач математики

Спеціалізація:
економіка

Вчитель математики

Математик.
Вчитель математики.

Вчитель економіки (зазначається в додатку до диплома)

Математик. Викладач математики
^

Спеціалізація: освітні вимірювання


Вчитель математикиМатематик. Вчитель математики.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)

Математик. Викладач математики


6.040203

Фізика*

^

6.010103

Технологічна освіта


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики, технологій та астрономії

Фізик. Викладач фізики

6.040101

Хімія


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики, хімії та астрономії

Фізик. Викладач фізики

6.040102
Біологія

Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики, біології та астрономії

Фізик. Викладач фізики

6.040201

Математика


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики, математики та астрономії

Фізик. Викладач фізики

Спеціалізація:
інформатика


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики та астрономії

Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома)

Фізик. Викладач фізики
^

Спеціалізація: технічна творчість


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики та астрономії.
Організатор з технічної творчості (зазначається в додатку до диплома)

Фізик. Викладач фізики
^

Спеціалізація: природознавство

Вчитель фізики


Фізик. Вчитель фізики, та астрономії.

Вчитель природознавства

Фізик. Викладач фізики

^

Спеціалізація: освітні вимірювання


Вчитель фізики

Фізик. Вчитель фізики та астрономії.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)

Фізик. Викладач фізики

1 Перелік профілів навчання: - металообробка;

  • деревообробка;

  • автосправа;

  • агровиробництво;

  • електрорадіотехніка;

  • технічна та комп’ютерна графіка;

  • інші.
2 Перелік спеціалізацій:


-художньо-прикладна діяльність;

  • туристично-краєзнавча -туристично-прикладна діяльність;

  • -освітньо-дозвіллєва діяльність;

-соціально-реабілітаційна діяльність;

-соціально-профілактична діяльність;

-соціальне гувернерство;

-організація волонтерської діяльності;

-анімаційна діяльність;

- екокультурна діяльність;

- організація молодіжних ініціатив;

- організація самодіяльних об’єднань;

- координаційна діяльність дитячих і молодіжних організацій;

- соціальний супровід сім’ї, дитячих будинків сімейного типу;

- соціально-педагогічний супровід прийомної сім’ї;

- соціальний патронаж дітей-сиріт;

- соціально-психологічна реабілітація;

- соціально-правовий захист неповнолітніх;

- соціально-педагогічна робота з дітьми- інвалідами;

- організація соціально-виховної діяльності в позашкільних закладах та оздоровчих таборах.Схожі:

Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconДо педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет»*
Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізація ми для підготовки педагогічних працівників...
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconДо педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет»*
Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізація ми для підготовки педагогічних працівників...
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconПрограма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра
Положення про педагогічну практику за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра Криворізького педагогічного...
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconПерелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра
Перелік спеціальностей І спеціалізацій, які можна отримати після завершення освітньо-професійної програми підготовки бакалавра І...
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconДля навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра та спеціаліста у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Заяву встановленого зразка на ім’я ректора про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою магістра, спеціаліста на відповідну...
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconПерелік квот для вступників пільгових категорій для вступу на основі базової та повної вищої освіти для навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста

Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconПерелік квот для вступників пільгових категорій для вступу на основі базової та повної вищої освіти для навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста

Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconСтудентські освітні новації у новій редакції Закону України “Про вищу освіту”
Особам, які пройшли державну атестацію за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, присвоюються...
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconПро затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо кваліфікаційними рівнями спеціаліста І магістра
Відповідно до статті 12 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconПро затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо- кваліфікаційними рівнями спеціаліста І магістра
Відповідно до статті 12 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи