Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка icon

Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка
НазваРеформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка
Дата14.09.2012
Розмір88.3 Kb.
ТипДокументи

РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС


Розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти і науки Станіслава НІКОЛАЄНКА


Станіславе Миколайовичу, чому сьогодні така увага до вищої освіти?

— Вища освіта вважається чинником стратегічного значення і пріоритетного розвитку суспільства та держави України. Це пов’язано, насамперед, з тим, що вища освіта та наука сьогодні значною мірою сприяють відтворенню інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури українського народу, є запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної, демократичної та правової держави.

Які основні вимоги висуваються до вищої освіти в умовах інтеграції в Європейський простір?

— Об’єднання Європи супроводжується створенням загальноєвро­пейського освітнього простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у галузі освіти і науки. Якість вищої освіти є основою формування цього простору. Хочу зазначити, що ніколи ще проблема якості вищої освіти в Україні не мала такого важливого ідеологічного, соціального та економічного значення, як нині. Висунення на перший план цієї проблеми зумовлене об’єктивними чинниками: по-перше, від якості людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та її глобальної економічної конкурентоспроможності. Про це особливо наголошувалося в доповіді на лондонській конференції міністрів європейських країн, що відповідають за сферу вищої освіти, Аннет Скаван, яка представляла Федеральне Міністерство освіти і науки Німеччини. По-друге, якість освіти набуває все більшого значення в забезпеченні конкурентоспроможності випускників вищої школи на ринку праці.

На яких загальних принципах базується розвиток вищої освіти України?

— Основними принципами в Україні, до речі, як і Європі, є: створення інноваційного простору на основі освітньої і наукової підтримки. Треба наголосити, що інноваційний шлях розвитку суспільства можна забезпечити, сформувавши покоління людей, які мислять і працюють по-новому. Звідси — значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей, засвоєння знань, самостійності в прийнятті рішень, критичності та культури мислення, формування інформаційних і соціальних навичок; адаптація системи вищої освіти України до норм, стандартів і основних положень європейського простору вищої освіти; забезпечення соціального контексту вищої освіти, що дасть можливість випускникам вищих навчальних закладів формувати свою професійну кар’єру на принципах соціальної справедливості, відповідальності, загальнолюдських цінностей.

Болонський процес неабияк впливає на модернізацію, трансформацію і розвиток вищої освіти України. Що зроблено з упровадження положень Болонського процесу, починаючи з Бергена, де Україна приєдналася до цього процесу?

— Починаючи з Бергена (Норвегія, травень, 2005 p.), здійснено важливі кроки відповідно до загальнодержавного Плану дій, розрахованого на період до 2010 року.

При Міністерстві науки і освіти створено Міжвідомчу робочу групу, діє Національна група промоутерів Болонського процесу в Україні (National Team of Bologna Promoters), до якої залучені фахівці наших провідних університетів. Вони беруть участь у міжнародних навчальних тренінгах з актуальних проблем вищої освіти і відповідно проводять в Україні навчальні тренінги за такими основними напрямами: забезпечення якості вищої освіти; трициклова система підготовки фахівців з вищою освітою; система кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. Створена при Міністерстві освіти і науки України Всеукраїнська студентська рада стала кандидатом у члени Національних спілок студентів Європи (The National Union of Students in Europe (ESIB)).

У 2006 - 2007 навчальному році в усіх ВНЗ України IIІ — IV рівнів акредитації введено кредитно-трансферну систему (ECTS). Підготовлено відповідний Пакет інноваційних нормативних документів ECTS. Для визнання ступенів і періодів навчання розроблено рекомендації та здійснюються організаційні заходи з упровадження Додатка до диплома європейського зразка (Diploma Supplement), який отримають випускники 2008 — 2009 навчального року: поширеною європейською мовою, безплатно, автоматично. Його формат буде узгоджений із Додатком до диплома Європейського Союзу /Ради Європи/ІОНЕСКО (EU/CoE/UNESCO).

У 2006 році проведено два семінари з Ініціативи Ради Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum) з проблем конвергенції вищої освіти на шляху створення Європейського освітнього простору. Розширено систему інформування і мотивації суб’єктів діяльності ВНЗ з проблем інтеграції системи вищої освіти України в європейську, а також контакти з робочими групами Європейського союзу.

Чи розпочато роботу з розробки національної системи кваліфікацій, яка узгоджується із системою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти? Коли вона буде завершена?

— Міністерство освіти і науки України зробило відповідні кроки з формування і введення системи національних кваліфікацій. Цей процес планується здійснювати поетапно з виконанням зобов’язань, прийнятих у Бергені 2005 року. Основою є узгодження з системою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. Зокрема, розпочато формування національної системи та структури кваліфікацій бакалавра; у 2006 — 2007 навчальному році в усіх вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації здійснюється підготовка фахівців за двоцикловою системою (бакалавр, магістр).

Щодо програм другого циклу, вивчається проблема їх диверсифікації за критеріями академічності та професійності. За окремими напрямами планується створити програми підготовки інтегрованих магістрів на базі повної середньої освіти. Такі програми вже пропонуються при підготовці фахівців медицини і ветеринарії, а надалі, можливо, педагогічних, філософських і мистецьких напрямів освіти.

Пропозиція щодо узгодження національної системи кваліфікацій з системою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти обговорювалася всіма зацікавленими сторонами на національному рівні, й було погоджено терміни її реалізації. Повною мірою її буде введено в Україні у 2010 році. Хочу зазначити, що всі програми першого никлу підготовки фахівців дають доступ до кількох програм другого й усі наступні, як мінімум, до однієї програми третього циклу майже без будь-яких перехідних (брідж) програм.

Чи передбачається вводити у вищу освіту третій цикл підготовки фахівців, який має на меті присвоєння академічного ступеня «Доктор філософії» (PhD) європейського типу?

— Тут необхідно користуватись правилом: не нашкодь. Для України проблема організації навчання на третьому циклі — підготовка доктора філософії (PhD) є непростою. Аналогічні проблеми характерні й для Німеччини, Росії, Франції та країн СНД. Причина — традиційне існування двох наукових ступенів (кандидат наук, доктор наук), а також те, що ці ступені в Україні можна отримати не тільки в університетах, а й у науково-дослідних інститутах Інших міністерств і відомств. Причому присвоєння такого ступеня не завжди поєднується з навчанням в університеті. Це можливо зробити, працюючи за науковою тематикою самостійно або під керівництвом провідного вченого. Як правило, в багатьох європейських країнах загальний термін університетського навчання, який дає можливість отримати докторський академічний ступінь, повинен становити не менш як 8 років (3 — 4 роки — бакалаврат, 1 — 2 — магістратура, 3 — 4 — докторантура).

Кінцевий варіант адаптації підготовки фахівців на третьому циклі ще не визначено. З цієї проблеми в Україні тривають широкі дискусії. Тут ми розраховуємо на підтримку представників університетської спільноти, науковців, громадськості, а також обмін досвідом країн, що здійснювали такі реформи.

Ми наполегливо працюватимемо для повного введення трициклової загальноєвропейської системи підготовки фахівців з вищою освітою в наших університетах. Це вимога часу, зворотного шляху і альтернативи немає. Тому найближчим часом ми маємо намір, як експеримент, у провідних українських університетах готувати фахівців на третьому університетському циклі за структурованими докторськими програми європейського зразка, паралельно з підготовкою наукових фахівців у традиційних аспірантурі та докторантурі.

У зв’язку з цим розробляються механізми впровадження докторського навчання як третього Болонського циклу відповідно до структурованих докторських програм. A це: лекційні курси та незалежні наукові дослідження; процедури контролю та оцінювання якості навчання; інтегроване міждисциплінарне навчання, що сприяє розпитку взаємозамінних умінь; реалізація принципів неперервності та наступності навчальних програм на другому та третьому циклах підготовки фахівців: стандартна тривалість навчання — три роки з подальшим використанням кредитів ECTS для вимірювання навчального навантаження; поступове введення докторського навчання до системи національних кваліфікацій. Ми не будемо робити цю справу зопалу. Багато проблем у нас з’явиться при впровадженні третього циклу. Думаю, що на перехідний період у країні збережуться ще два підходи.

Що робить Міністерство освіти і науки для поліпшення та координації заходів із забезпечення якості вищої освіти?

— Ми підготували плани та встановили терміни щодо вдосконалення і узгодження національної системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до стандартів і норм Європейського простору на таких рівнях: інституційному (внутрішнє забезпечення якості у ВНЗ); національному (зовнішнє забезпечення якості вищої освіти); європейському (забезпечення якості діяльності агенцій/установ із зовнішнього забезпечення якості).

Для співробітництва і вивчення досвіду діяльності Європейської мережі забезпечення якості (FNQA) в державній акредитаційній комісії створено спеціальний відділ. Міністерство освіти і науки планує найближчим часом провести міжнародний симпозіум з участю представників ENQA. Метою заходу є подальше вдосконалення методології створення національної системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до вимог Європейської мережі, вивчення передового досвіду цієї структури та країн-учасниць Болонського процесу, представлення свого досвіду і отримання його належної оцінки та сертифікації наших агенцій із забезпечення якості. Цей досвід буде корисним для розробки нормативно-правової бази з цієї проблеми (внесення змін до законів, положень тощо).

Станіславе Миколайовичу, як визначаються сьогодні рейтинги вищих навчальних закладів?

— В Україні сформовано систему визначення рейтингу ВНЗ, яка використовує міжнародні показники (індикатори). В результаті визначається як загальний рейтинг вищих навчальних закладів України, так і за відповідними галузями. Є і паралельна національна система визначення рейтингу ВНЗ для моніторингу їх діяльності, аби надалі приймати управлінські рішення.

У провідних європейських державах поширене «навчання впродовж життя». А що у нас?

— Враховуючи, що 70 — 80 відсотків дорослого населення Європи перенавчається, отримуючи сім — вісім кваліфікацій (спеціальностей), навчання впродовж життя стає провідним при підготовці, перепідготовці та підвищенні професійної кваліфікації європейців. В основі ідеї — надання індивідууму можливості вибрати із середовищ навчання та видів діяльності необхідне, аби вдосконалити свої знання, вміння і навички (компетентність) та оптимально їх використовувати.

У багатьох європейських країнах система освіти спрямована на отримання і засвоєння людиною знань, умінь і навичок впродовж життя й індивідуально необхідного рівня загальноосвітньої і професійної підготовки. В різних регіонах Європи післядипломна освіта трактується неоднаково і неоднозначно — навчання впродовж життя, неперервне навчання, перманентне навчання.

Ми трансформуємо систему післядипломної освіти. Основна мета — створити програми, які сприятимуть забезпеченню умов для навчання впродовж життя. Кілька таких програм ми вже розробили разом з європейськими університетами і пропонуємо нашим студентам. Ми просимо групу супроводу Болонського процесу, Секретаріат визначити загальні шляхи (процедури, принципи, положення) розвитку цього напряму освіти в Європі, а також звертаємося за обміном досвідом до країн-учасниць Болонського процесу. Це сприятиме створенню національної системи навчання впродовж життя з урахуванням загальноєвропейських тенденцій її розвитку. Те саме стосується і розробки системи кваліфікацій для навчання впродовж життя, запропонованої недавно Єврокомісією (вересень, 2006) для Європейського простору вищої освіти.

Які завдання з вищої освіти ставить перед собою Україна після останньої лондонської конференції європейських міністрів?

— З цієї теми мав плідну розмову з європейським комісаром з проблем освіти і культури Яном Фігелем. Рік тому він побував у Києві, й у нього залишилося гарне враження про Україну. Основними актуальними освітніми проблемами, які постають перед державою, є розробка системи забезпечення якості відповідно до стандартів і норм забезпечення якості ЄПВО; повернення в університети науки, залучення студентів до дослідної діяльності; підвищення рівня працевлаштування бакалаврів; введення третього циклу підготовки фахівців з вищою освітою; створення національної системи навчання впродовж життя з урахуванням загальноєвропейських тенденцій її розвитку; визнання періодів навчання та кваліфікацій на ЄПВО; підвищення мобільності викладачів і студентів; удосконалення інформаційних джерел щодо ЄПВО та сприяння залученню до ЄПВО; розширення зв’язків між вищими навчальними закладами та громадськістю; надання переваги співпраці, яка ґрунтується на партнерстві, взаємодовірі та взаєморозумінні, а також на цінностях, що є підґрунтям Болонського процесу.


Марія КОРЮНЕНКО, «Освіта України» № 41 від 1 червня 2007 р.

Схожі:

Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка iconНіколасенка станіславе Миколайовичу, чому сьогодні така увага до вищої освіти?
...
Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка iconПоложення про організацію самостійної роботи студентів Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая в умовах кредитно модульної системи організації навчального процесу Ухвалено Вченою радою мнту
Болонський процес передбачає інтеграцію освітніх систем в Європейський Простір Вищої Освіти, вирішення загальних завдань вищої школи...
Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка iconА. А. Андреев // Высшее образование в России. 2009. №12. С. 29-33
Нова динаміка вищої освіти і досліджень для соціальних змін та розвитку: Болонський процес 2020 європейський простір вищої освіти...
Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка iconПроблеми підготовки молодших спеціалістів в україні І болонський процес
Свого часу Закон України "Про освіту", а згодом і Закон "Про вищу освіту" віднесли середню спеціальну освіту до рівня вищої, а випускників...
Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка iconМетодичні рекомендації щодо її організації
Нормативні документи Міністерства освіти і науки України з питань розвитку та модернізації національної вищої освіти та процесу інтеграції...
Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка iconБолонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі
Цей процес дістав назву Болонського від назви університету в італійському місті Болонья, де були започатковані такі ініціативи
Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка iconВ., Лобунець В.І. Про методику формування змісту вузівських стандартів вищої інженерно-педагогічної освіти постановка проблеми
Постановка проблеми. У системі вищої освіти України проводиться певна робота із вдосконалення змісту стандартів вищої освіти. Більш...
Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка iconОсобливості формування професійної культури студентів інженерних спеціальностей постановка проблеми
Позитивні зміни на сучасному етапі в системі вищої освіти останніми роками набули стабільного характеру. Нові перспективи розвитку...
Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка iconЩодо першої лекції 2003-2004 навчального року
України на 2004-2005 роки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23. 01. 04 р. №49 Науково-методичний центр...
Реформа вищої освіти україни І болонський процес розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти І науки Станіслава ніколаєнка iconПоложення підготовка бакалаврів базується на Законах України,, Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), що затверджене наказом Міністерства освіти І науки України від 20.
Підготовка бакалаврів базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи