Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету icon

Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Скачати 54.25 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Дата14.09.2012
Розмір54.25 Kb.
ТипРішення


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя


Рішення

Вченої ради університету


05 жовтня 2006 р. Протокол № 2


Стан і завдання щодо подальшого вдосконалення
психолого-педагогічної та методичної підготовки
студентів педагогічних спеціальностейЗаслухавши і обговоривши доповідь завідувача кафедри педагогіки проф. Коваленко Є.І. „Стан і завдання щодо подальшого вдосконалення психолого-педагогічної та методичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей”, Вчена рада відзначає, що на виконання Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, державної програми „Вчитель”, основних положень „Концепції розвитку педагогічної освіти в Україні” та рекомендацій Всеукраїнської наради-семінару завідувачів психолого-педагогічних кафедр вищих навчальних закладів, яка відбулася в Міністерстві освіти і науки України в червні 2006 р., деканатами, психолого-педагогічними та фаховими кафедрами університету проводиться значна робота щодо вдосконалення змісту психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутніх педагогічних працівників у відповідності до вимог Болонського процесу, впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів, забезпечення студентів навчальною літературою, методичного забезпечення викладання дисциплін психолого-педагогічного спрямування, організації педагогічної практики. Чільне місце в роботі викладачів психолого-педагогічних кафедр та викладачів фахових методик надається формуванню у студентів світоглядних позицій, гуманізації особистості, вихованню громадянських та професійно значимих якостей у майбутніх педагогів.

Разом з тим Вчена рада відзначає, що в роботі по забезпеченню психолого-педагогічної підготовки студентів мають місце недоліки та проблеми, які потребують вирішення:

  • все ще низькими є показники якості знань студентів з дисциплін психолого-педагогічного циклу як за результатами семестрового контролю, так і за результатами державної атестації з теорії і практики навчання та виховання;

  • значний відсоток студентів не виявляє належної мотивації у виборі професії вчителя, і, як наслідок, не виявляє позитивного ставлення до вивчення дисциплін психолого-педагогічного змісту, не пов’язує в майбутньому реалізацію здобутих в університеті знань і кваліфікації у сфері освіти;

  • потребує поліпшення дидактичне забезпечення кабінетів фахових методик, зокрема створення бази діючих шкільних навчальних комплексів (підручників, навчальних програм, посібників, робочих зошитів, карт тощо);

  • потребує модернізації матеріальна база психолого-педагогічних кафедр, навчально-методичних кабінетів фахових методик, забезпечення їх сучасними технічними засобами навчання (відеоапаратура, комп’ютерна техніка, медіаапаратура тощо);

  • нагальною є потреба створення ресурсної бази електронних навчальних посібників та підручників з психолого-педагогічних дисциплін та фахових методик, відеотеки;

  • потребує оновлення нормативна база та методичне забезпечення організації і керівництва педагогічною практикою студентів;

  • не аналізуються дані про виконання планів розподілу випускників, відсутня інформація про те, скільки випускників працює за призначенням, з якими труднощами зустрічаються, які аспекти професійної підготовки слід вдосконалювати;

  • на кафедрах педагогічної майстерності, психології все ще низьким залишається відсоток кадрів вищої кваліфікації.


Вчена Рада університету ухвалила:

1. Ректорату, деканатам факультетів, психолого-педагогічним кафедрам забезпечити обов’язкове виконання психолого-педагогічної складової освітньо-професійних програм підготовки фахівців відповідних спеціальностей.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Термін виконання: постійно.

2. Підтримати рекомендації учасників наради-семінару завідувачів психолого-педагогічних кафедр щодо розроблення і затвердження галузевого стандарту вищої освіти з психолого-педагогічної і методичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей та подати до Міністерства освіти і науки України свої пропозиції з цього приводу.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, завідувачі психолого-педагогічних кафедр.

Термін виконання: жовтень 2006 р.

3. Посилити профорієнтаційну роботу щодо відбору молоді, здатної до педагогічної діяльності, шляхом відновлення педагогічних гуртків, факультативів у школах області, на підготовчому відділенні університету, в обласному та міському ліцеях.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, завідувачі психолого-педагогічних кафедр.

Термін виконання: 2006/2007 навчальний рік, постійно.

4. Активізувати роботу щодо формування у студентів мотивації до педагогічної діяльності, розвитку педагогічних здібностей, провести відповідні психолого-педагогічні дослідження в студентському колективі

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, центр соціологічних та соціально-психологічних досліджень.

Термін виконання: 2006/2007 навчальний рік, постійно.

5. Продовжити роботу щодо здійснення переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу та модульно-рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів з психолого-педагогічних дисциплін і фахових методик, розробки дидактичного забезпечення для впровадження інформаційних технологій навчання.

Відповідальні: завідувачі психолого-педагогічних кафедр, викладачі фахових методик.

Термін виконання: 2006/2007 навчальний рік, постійно.

6. Посилити зв’язок теоретичного навчання з практикою, вдосконалити нормативну базу, організацію і методичне керівництво педагогічною практикою. Питання про організацію педагогічної практики студентів заслухати на засіданні Вченої ради університету.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі психолого-педагогічних кафедр, керівники практики.

Термін виконання: лютий 2007 р., постійно.

7. Посилити взаємозв’язки і співпрацю психолого-педагогічних кафедр з викладачами фахових методик шляхом проведення спільних засідань кафедр, методичних семінарів, відкритих занять, взаємного рецензування навчально-методичної літератури тощо.

Відповідальні: завідувачі психолого-педагогічних кафедр, викладачі фахових методик.

Термін виконання: 2006/2007 навчальний рік, постійно.

8. Ширше залучати студентів до науково-дослідної роботи в галузі педагогіки, психології, фахових методик.

Відповідальні: завідувачі психолого-педагогічних кафедр, викладачі фахових методик.

Термін виконання: постійно.

9. Вжити заходів щодо вдосконалення інформаційно-методичної та матеріально-технічної бази навчально-методичних кабінетів психолого-педагогічних дисциплін та фахових методик.

На базі навчально-методичного кабінету психолого-педагогічних дисциплін створити ресурсний центр психолого-педагогічних кафедр.

Відповідальні: завідувачі психолого-педагогічних кафедр, керівник центру інформатизації університету, завідувачі кабінетів.

10. Активізувати роботу та посилити відповідальність завідувачів психолого-педагогічних кафедр щодо забезпечення кадрами вищої кваліфікації (докторами, кандидатами наук).

Відповідальні: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, завідувачі психолого-педагогічних кафедр.

Термін виконання: 2006/2007 навчальний рік.

11. Вирішити питання щодо створення в університеті служби моніторингу та сприяння працевлаштуванню випускників.

Відповідальні: начальник навчально-методичного відділу, начальник відділу кадрів, декани факультетів, профком студентів, студком.

Термін виконання: до 01 січня 2007 р.


Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.БОЙКО


Вчений секретар Т.І.КРИГА


Схожі:

Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Засновники: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, факультет культури І мистецтв, Управління культури І туризму Ніжинського...
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії
Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол №11 від 03. 06. 2011 р.)
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Кладинога В. С., Вчена рада відзначає, що в університеті здійснено комплекс організаційно-методичних заходів, спрямованих на вдосконалення...
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя
України (наказ №1187, від 13. 10 2011 р.) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних...
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Про відповідальність за появу на території університету в нетверезому стані, стані наркотичного сп’яніння
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Барановський м. О., докт. геогр. наук, проф., (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин)
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconЗмін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
України від 04. 06. 2009 р за №78 про наслідки повторної акредитації Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя визнано...
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconКушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження
Дослідження якості педагогічної освіти методом опитування випускників університету та їх роботодавців
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconПоверхневі збудження плазмон-фононного типу в одновісних напівпровідниках zno та 6h-siC
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (16602, м. Ніжин, вул. Кропив’ян-ського, 2). E-mail
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Київ-2009 Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, протокол №2 від 30...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи