Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва icon

Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва
Скачати 68.11 Kb.
НазваРішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва
Дата14.09.2012
Розмір68.11 Kb.
ТипРішення

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя


Наказ


29 червня 2007 р. м. Ніжин № 101


Про норми часу для планування

й обліку керівництва практиками


На виконання рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол № 7 щодо впорядкування норм часу для планування і обліку навчального навантаження з керівництва всіма видами практик наказую:


1. Пункт 17 Норм часу для планування й обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу університету, затверджених наказом по університету від 15.11.2002 р. № 133, викласти у такій редакції:№ з/п

^ Назва виду навчальної роботи

Норма часу (у годинах)

Примітки

17

Керівництво навчальною і виробничою практикою


- навчальні практики для денної форми, що відбува-ються за навчальним планом без відриву від теоретичного навчання

0,5 год на студента на весь період практики

Соціолінгвістична;

обчислювальна;

з програмування;

з інформаційних систем в економіці; волонтерська;

ознайомча тощо.


- навчальні практики для

денної форми, що відбува-ються з відривом від теоре-тичного навчання:


за місцем знаходження ВНЗ


поза місцем знаходження ВНЗ30 год на тиждень на групу (або підгрупу за вимогами техніки безпеки).

Для психолого-педагогічної навчальної практики для всіх педагогічних спеціальностей – по 15 год на тиждень на групу кафед-рам педагогіки та психології.


36 год на тиждень на групу (або підгрупу за вимогами техніки безпеки)Краєзнавча; музейно-мистецька; перекладацька;

діагностична; польова з природознавства; з психології; музейно-архівна; обчислювальна; історико-краєзнавча; з методики викладання біології, з генетики з основами селекції, з фізіології рослин, з основ с.г.; хореографічна;

фольклорна тощо.


Археологічна; з ботаніки; із зоології; з географії тощо.

- навчальні практики для заочної форми навчання

0,5 год на студента на весь період практики

Крім практик, для яких кількість годин визнача- ється навчальним планом

- педагогічні практики (літні) для денної форми

1 год на студента на весь період практики

Виховна в ЛОТ; соціально-педагогічна; педагогічна в дошкільних ЗО.

- педагогічні практики (у школі) для студентів денної форми ОКР "Бакалавр"

- 9 год на студента на весь період практики керівнику від фахової кафедри;

- 2 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри педмайстерності;

- 1,5 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри психології;

- 0,25 год на студента на весь період практики керівнику від факультету для загального керівництва практикою

9 год розподіляються:


- при наявності спеціалі- зації на 6 год з основного фаху та 3 год з дисциплі-ни спеціалізації;


- при наявності другої спеціальності на 5 год з першої та 4 год з другої спеціальності.

- психолого-педагогічні практики для студентів денної форми ОКР "Бакалавр"

- 9 год на студента на весь період практики керівнику від фахової кафедри;

- 0,25 год на студента на весь період практики керівнику від факультету для загального керівництва практикою

- інші виробничі практики для студентів денної форми ОКР "Бакалавр"

- 1 год на студента на тиждень;

- 0,25 год на студента на весь період практики керівнику від факультету для загального керівництва практикою.

Перекладацька;

з метрології і стандарти-зації; виробнича тощо.- стажувальні практики (у школі) для студентів денної форми ОКР "Спеціаліст"

- 1 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри з основного фаху;

- 0,5 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри з допоміжного фаху;

- 0,5 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри педагогіки;

- 0,5 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри психології;

- 0,25 год на студента на весь період практики керівнику від факультету для загального керівництва практикою
- інші виробничі практики для студентів денної форми ОКР "Спеціаліст"

- 1 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри з основного фаху;

- 0,5 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри з допоміжного фаху;

- 0,25 год на студента на весь період практики керівнику від факультету для загального керівництва практикою

Кваліфікаційна;

стажувальна; виробничі інших спеціальностей

- науково-педагогічні практики для студентів ОКР "Магістр"

- 8 год на студента на весь період практики керівнику магістерської роботи;

- 1 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри педагогіки;

- 1 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри психології
- інші виробничі практики для студентів ОКР "Магістр"

- 8 год на студента на весь період практики
- педагогічні практики для студентів заочної форми ОКР "Бакалавр"

- 1 год на студента на весь період практики керівнику від фахової кафедри;

- 0,5 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри педмайстерності;

- 0,5 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри психології

1 год розподіляється:


- при наявності спеціалі- зації на 0,75 год з основного фаху та 0,25 год з дисципліни спеціалізації;


- при наявності другої спеціальності на 0,5 год з першої та 0,5 год з другої спеціальності.

- інші виробничі практики для студентів заочної форми ОКР "Бакалавр"

- 1 год на студента на весь період практики

- педагогічні практики для студентів заочної форми ОКР "Спеціаліст"

- 1 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри з основного фаху;

- 0,5 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри педагогіки;

- 0,5 год на студента на весь період практики керівнику від кафедри психології

- інші виробничі практики для студентів заочної форми ОКР "Спеціаліст"

- 1 год на студента на весь період практики


2. Науково-методичному відділу (Лісова Т.В.), завідувачам кафедр при плануванні та обліку навчального навантаження з керівництва всіма видами практик керуватися вказаними нормами часу.

3. Вважати такими, що втратили чинність, норми розрахунків навчального навантаження викладачам університету з керівництва педагогічною практикою, які визначались інструктивно-методичними матеріалами "Організація педагогічної практики в педагогічному університеті", затвердженими вченою радою університету 29.12.1999 року, протокол № 6.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Кладиногу В.С.


Ректор університету О.Д. БОЙКО


Схожі:

Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 лютого 2011 року
move to 0-17027096
Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва iconСо внз-днузт 04-2010 стандарт дніпропетровського національного
України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 05. 09. 1996 р. №1074 «Про вищий навчальний заклад освіти», наказів...
Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 лютого 2011 року з питання
move to 0-17027094
Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 лютого 2011 року
Розвиток системи післядипломної освіти одна із основних складових діяльності університету”
Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва iconПоложення про конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Затверджено на засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2009 р. (протокол №20)
Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного університету «Львівська політехніка» (далі...
Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва iconНаказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
Ичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ” та з метою вдосконалення...
Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва iconПро проведення ректорських контрольних робіт в ІІ семестрі 2012-2013 навчального року
На виконання плану роботи нпу імені М. П. Драгоманова на 2012-2013 навчальний рік (розділ ІХ «Моніторинг І забезпечення якості освіти...
Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 лютого 2011 року з питання
Ефективність діяльності технікумів І коледжів які є позабазовими структурними підрозділами Сумду та перспективи поглиблення інтеграційних...
Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання
move to 0-16785768
Рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва iconЗатверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 року №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи