На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року icon

На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року
Скачати 140.77 Kb.
НазваНа шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року
Дата14.09.2012
Розмір140.77 Kb.
ТипДокументи


НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 - 19 травня 2007 року


1. Вступ

1.1. Ми, міністри, які відповідають за вищу освіту в країнах-учасницях, зустрілися в Лондоні для обговорення досягнутого прогресу з часу нашої останньої зустрічі в Бергені в 2005 році.

1.2. Ми вітаємо Республіку Чорногорію з нагоди її приєднання до Болонського процесу на основі дотримання загальних критеріїв членства країн.

1.3. Досягнення останніх двох років значно наблизили нас до реалізації ідеї Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). Спираючись на багату та різноманітну європейську культурну спадщину, ми створюємо ЄПВО, що базується на інституційній автономії, академічній свободі, рівних можливостях і демократичних принципах, які сприятимуть мобільності, підвищуватимуть можливості працевлаштування, а також привабливість та конкурентоспроможність Європи. Коли ми дивимося в майбутнє, ми розуміємо, що в світі, який постійно змінюється, зростатиме потреба в адаптації наших систем вищої освіти, підтримці конкурентоспроможності ЄПВО, а також можливості ЄПВО належним чином відповідати на виклики глобалізації. Ми розуміємо, що в найближчій перспективі запровадження Болонських реформ – це нелегке завдання і вдячні всім учасникам за підтримку і виконання своїх зобов’язань. Ми вдячні за внесок робочих груп і семінарів, які сприяють просуванню болонських реформ. Ми погоджуємося працювати надалі разом як партнери, допомагаючи один одному в досягненні спільної мети, й обмінюючись корисним досвідом.

1.4. Ми знову підтверджуємо наші зобов’язання підвищувати порівнянність і відповідність систем вищої освіти, одночасно поважаючи їхню різноманітність. Ми усвідомлюємо важливість впливу вищих навчальних закладів на розвиток наших суспільств, що грунтуються на традиціях, які є ключовими для навчання, дослідження, творчості і передачі знань, а також для визначення і передачі цінностей, які є основоположними для нашого суспільства. Наша мета — забезпечити продовження виконання вищими навчальними закладами своїх цілей повним обсягом. Ці цілі передбачають підготовку студентів до життя як активних громадян демократичного суспільства, підготовку студентів для побудови їх майбутньої кар’єри, а також забезпечення можливостей для особистісного розвитку; побудову і вдосконалення широкої та сучасної бази знань, стимулювання дослідної діяльності і використання інновацій.

1.5. Саме тому ми наголошуємо на важливості існування потужних різноманітних, самостійних, відповідальних закладів з належним фінансуванням. Принципи недопущення дискримінації і рівного доступу мають визнаватися та поширюватися в усьому ЄПВО. Ми обіцяємо дотримуватися цих принципів і унеможливлювати будь-які прояви дискримінації студентів, викладачів чи адміністрації.


2. Досягнення ЄПВО

2.1. Наш аналітичний звіт разом із звітом Асоціації європейських університетів (EUA) «Тенденції V» (Trends V), оглядом «Болонья очима студентів», звітом Евридики «Погляд на структуру вищої освіти в Європі» свідчать про чималий прогрес за останні два роки. Ми усвідомлюємо те, що значні успіхи цього процесу стануть важливим кроком до створення вищої освіти, орієнтованої на студента, а не на викладача, і в подальшому будемо підтримувати цю важливу тенденцію.


Мобільність

2.2. Мобільність викладацького складу, студентів і випускників є одним з основних положень Болонського процесу, що створює можливості для особистісного розвитку, розвитку міжнародної співпраці між фізичними особами й установами, поліпшення якості вищої освіти і наукової діяльності та сприяння Європейському виміру.

2.3. Починаючи з 1999 року, було досягнуто значного прогресу, проте ще залишається чимало проблем. Серед найбільших перешкод на шляху до забезпечення мобільності залишаються питання імміграції, визнання, недостатнього фінансового заохочення і негнучкий механізм виплат допомоги. Ми визнаємо відповідальність урядів деяких країн щодо спрощення процедури видачі віз, дозволів на проживання та на належну роботу. В питаннях, які не входять до нашої компетенції як міністрів вищої освіти, ми зобов’язуємось проводити відповідну роботу в наших урядах з метою досягнення переконливого прогресу в цій сфері. На національному рівні ми працюватимемо над упровадженням повністю погоджених механізмів і процедур визнання та будемо розглядати шляхи сприяння мобільності серед викладачів і студентів. Це передбачає створення умов для суттєвого збільшення кількості спільних гнучких програм і впровадження навчальних програм, а також потребує підвищення відповідальності всіх вищих навчальних закладів за забезпечення мобільності викладацького складу і студентів, яка має бути однаковою в усіх країнах ЄПВО.


^ Структура ступенів

2.4. Багато успішних кроків робиться на шляху до досягнення нашої мети — ЄПВО, що базується на трицикловій системі ступенів — і на рівні країни, і на рівні навчальних закладів. Значно зросла кількість студентів, які були зараховані на навчальні курси перших двох циклів, а також спостерігається зменшення кількості структурних перешкод при переході від циклу до циклу. Так, збільшилася кількість структурованих докторських програм. Ми підкреслюємо важливість внесення змін до навчальних програм для приведення кваліфікацій у відповідність до потреб ринку праці та уможливлення подальшого навчання. У майбутньому треба зосередити зусилля на усуненні перешкод до рівного доступу до освіти та переходу від циклу до циклу, належному впровадженні системи ECTS, що грунтується на результатах навчання та навчальному навантаженні студентів. Ми наголошуємо на необхідності вдосконалення системи працевлаштування випускників, одночасно зазначаючи, що в майбутньому інформацію накопичену з цього питання необхідно доповнювати.


Визнання

2.5. Справедливе визнання кваліфікацій вищої освіти, періодів навчання, попереднього навчання, зокрема неформальне і неофіційне навчання, є основними завданнями ЄПВО в межах окремої країни і в міжнародних масштабах. Зрозумілі та порівняні ступені, а також доступна інформація про системи освіти та системи кваліфікацій є передумовами для мобільності громадян і забезпечення привабливості та конкурентоспроможності ЄПВО. Не зважаючи на те, що ми задоволені, що 38 членів Болонського процесу, зокрема й Чорногорія, ратифікували Конвенцію Ради Європи/ЮНЕСКО про визнання кваліфікацій вищої освіти в Європі (Лісабонську конвенцію про визнання (ЛКВ), ми закликаємо решту країн-учасниць якомога швидше ратифікувати її.

2.6. Було досягнуто певних успіхів у впровадженні положень ЛКВ, європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і додатку до диплома, проте підходи до визнання на державному рівні і на рівні навчальних закладів мають бути більш послідовними. Для вдосконалення процедури визнання ми звертаємося з проханням до групи супроводу Болонського процесу (BFUG) доручити Європейській мережі з визнання (ENIC/NARIC) ретельно проаналізувати наші національні плани дій та поширити позитивний досвід.


^ Системи кваліфікацій

2.7. Системи кваліфікацій є важливим інструментом досягнення порівнянності та прозорості в межах ЄПВО і поліпшення переміщення студентів і всередині, і між системами вищої освіти. Ці системи кваліфікацій також допомагатимуть вищим навчальним закладам у розробці модулів і навчальних програм, що базуються на результатах навчання та кредитах, а також сприятимуть визнанню і кваліфікацій, і попереднього навчання, включаючи неформальне та неофіційне навчання.

2.8. Ми відзначаємо те, що вже досягнуто певних успіхів у запровадженні національних систем кваліфікацій, але залишається ще багато завдань. Ми зобов’язуємося впровадити в повному обсязі такі національні системи кваліфікацій, що є відповідними загальній системі кваліфікацій ЄПВО, до 2010 року. Розуміючи, що це дуже складне завдання, ми просимо Раду Європи надати допомогу в обміні досвідом щодо розробки національних систем кваліфікацій.

2.9. Ми задоволені тим, що національні системи кваліфікацій, сумісні з загальною системою кваліфікацій ЄПВО, також будуть узгоджені з пропозицією Європейської Комісії щодо Європейської системи кваліфікацій навчання впродовж життя.

2.10. Ми вважаємо загальну систему кваліфікацій ЄПВО, про яку ми домовилися в Бергені, основною складовою успішності Європейської вищої освіти у світовому масштабі.


Навчання впродовж життя

2.11. Аналітичний звіт показує, що в більшості країн є певні елементи гнучкого навчання, однак систематична робота з розробки шляхів гнучкого навчання для забезпечення навчання впродовж життя — ще на початковому етапі. Тому ми просимо BFUG сприяти обміну позитивним досвідом і працювати в напрямі досягнення загального розуміння ролі вищої освіти в процесі навчання впродовж життя. Можна сказати, що лише в кількох країнах ЄПВО успішно впроваджені механізми визнання попереднього навчання для доступу до освіти та присвоєння кредитів. Співпрацюючи з ENIC/NARІC, ми звертаємося до BFUG з проханням внести пропозиції щодо поліпшення визнання попереднього навчання.


^ Забезпечення якості та Європейський Реєстр
агенцій із забезпечення якості


2.12. Стандарти та рекомендації з питання забезпечення якості в ЄПВО, затверджені в Бергені (ЄСР — європейські стандарти і рекомендації), стали визначальним чинником змін у забезпеченні якості, їх почали впроваджувати всі країни, і деякі з них мають значний прогрес. Зокрема в сфері зовнішнього забезпечення якості досягнуто більше ніж будь-коли. Із 2005 року зросла участь студентів на всіх рівнях, хоча ця сфера досі потребує суттєвих змін. Вищі навчальні заклади повинні продовжувати розробку внутрішніх систем забезпечення якості. Ми визнаємо прогресивні зрушення щодо взаємного визнання акредитацій та рішень щодо забезпечення якості, а також підтримуємо ідею активної міжнародної співпраці агенцій із забезпечення якості.

2.13. Перший Європейський форум із забезпечення якості, організований разом EUA, ENQA, EURASHE та ESIB (Група Е4) в 2006 році, сприяв обговоренню досягнень в сфері забезпечення якості в Європі. Ми підтримуємо ці чотири організації у справі проведення щорічних європейських форумів із забезпечення якості, а також у сприянні обміну позитивним досвідом і забезпеченні покрашення якості в ЄПВО і падалі.

2.14 Ми вдячні групі Е4 за практичне втілення нашої ідеї створення Реєстру агенцій із забезпечення якості європейської вищої освіти Мета реєстру — надати відкритий доступ до достовірних даних про агенції забезпечений якості, які працюють відповідно до вимог європейських стандартів і рекомендацій, усім зацікавленим особам, а також широкій громадськості. Таким чином це підвищить довіру до вищої освіти в ЄПВО та за його межами, а також полегшить процедуру взаємного визнання рішень із забезпечення якості та акредитації. Ми вітаємо створення реєстру групою Е4, яка працює у партнерстві, що грунтується на запропонованій членами цієї групи робочій моделі. Реєстр буде добровільним, функціонувати за рахунок самофінансування, а також незалежним і прозорим. Заявки на внесення до реєстру мають оцінюватися на основі повної відповідності вимогам європейських стандартів і рекомендацій, що звичайно підтверджуються даними національного наглядового органу. Ми просимо групу Е4 регулярно доповідати нам про стан справ через BFUG, а також забезпечити зовнішню оцінку реєстру через два роки його роботи з урахуванням поглядів усіх зацікавлених осіб.


^ Докторанти та дослідники-початківці

2.15. Важливою метою залишається більш тісна співпраця ЄПВО з Європейським науковим простором (ЄНП). Ми розуміємо важливість для ЄПВО розробки та підтримки великої кількості різноманітних докторських програм, що базуються на загальній системі кваліфікацій, уникаючи при цьому надмірного регулювання. Разом з тим ми розуміємо, що сприяння розвитку третього циклу, підвищення статусу, перспектив кар’єрного зростання та фінансування дослідників-початківців є необхідними передумовами досягнення європейських цілей щодо поліпшення можливостей здійснення наукової діяльності, підвищення якості та конкурентоспроможності вищої освіти в Європі.

2.16. Тому ми звертаємося до вищих навчальних закладів з проханням докласти зусиль до впровадження докторських програм як складової власної стратегії та політики, а також розробити відповідні шляхи побудови кар’єри та надати можливості кар’єрного зростання для докторантів і дослідників-початківців.

2.17. Ми запрошуємо EUA і надалі надавати підтримку в рамках обміну досвідом серед вищих навчальних закладів щодо низки інноваційних докторських програм, що створюються на всій території Європи, а також щодо інших принципово важливих питань, таких, як питання прозорого доступу до освіти, процедур нагляду і оцінювання, розвитку взаємозамінних навичок і шляхів поліпшення працевлаштування. Ми шукатимемо належних можливостей сприяння більш широкому обміну інформацією щодо джерел фінансування та з інших питань, що обговорюють уряди наших держав, а також інші установи, які займаються політикою фінансування.


^ Соціальний вимір

2.18. Вища освіта має відігравати важливу роль у сприянні соціальній єдності, зменшенні нерівності, підвищенні рівня знань, умінь і компетентності у суспільстві. Політика, таким чином, має бути спрямована на максимальне розкриття потенціалу людей з огляду на їх особистісне зростання та внесок у стале та демократичне суспільство знань. Ми поділяємо прагнення суспільства, щоб студентство, яке вступає до вищих навчальних закладів, отримує вищу освіту та закінчує навчання на всіх її рівнях, має відображати суспільну різноманітність. Отже, ми і надалі докладатимемо зусиль, щоб забезпечити більш відповідні потребам студентства послуги, створити більш гнучкі підходи до навчання в системі вищої освіти, а також розширити доступ до вищої освіти на всіх рівнях, забезпечуючи при цьому рівні можливості.


^ Європейський простір вищої освіти в контексті глобалізації

2.19. Ми з задоволенням зазначаємо, що в багатьох частинах світу болонські реформи викликали неабияку зацікавленість та породили дискусії серед європейських і міжнародних партнерів щодо широкого кола питань. Ці питання — визнання кваліфікацій; переваги співпраці, заснованої на партнерстві; взаємодовіра та взаєморозуміння; а також ті цінності, що є підґрунтям Болонського процесу. Більше того, ми визнаємо той факт, що в деяких країнах інших частин світу було докладено зусиль для того, щоб привести свої системи вищої освіти у відповідність до положень Болонського процесу.

2.20. Ми підтверджуємо стратегію «Європейського простору вищої освіти в глобальному вимірі» та продовжимо подальшу роботу за такими основними стратегічними напрямами: покращення інформування про ЄПВО, сприяння покращенню привабливості та конкурентоспроможності ЄПВО; посилення співробітництва на основі партнерства; інтенсифікація стратегічного діалогу; покращення процедури визнання. Ця робота має розглядатися відповідно до Рекомендацій OECD/UNESCO щодо забезпечення якості вищої освіти.


^ 3. Пріоритети на 2009 рік

3.1. Упродовж наступних двох років ми погоджуємося зосередити увагу на завершенні узгоджених раніше напрямів діяльності, включаючи нинішні пріоритети трициклової системи ступенів, забезпечення якості, визнання ступенів і періодів навчання. Ми зосередимося зокрема на таких напрямах діяльності:

Мобільність

3.2. У наших національних звітах за 2009 рік ми звітуватимемо про заходи, що були вжиті на національному рівні щодо покращення мобільності студентів і викладачів, включаючи заходи майбутнього оцінювання. Ми зосередимо увагу на основних національних пріоритетах і завданнях, викладених у параграфі 2.3. Ми також погодилися створити мережу національних експертів для обміну інформацією та підтримки у визначенні та подоланні перешкод при наданні грантів і позик.


Соціальний вимір

3.3. Також ми звітуватимемо про нашу національну стратегічну політику щодо соціального виміру, включаючи плани дій і заходів щодо здійснення оцінки їх ефективності. Ми запросимо всі зацікавлені сторони до участі та сприяння цій діяльності на національному рівні.


^ Збір інформації

3.4. Ми визнаємо необхідність покращення збору даних щодо мобільності та соціального виміру в усіх країнах, які беруть участь у Болонському процесі. Тому ми просимо Європейську комісію (Євростат, Eurostat) у співпраці з Євростудент (Eurostudent) розробити порівнянні та надійні індикатори (показники) та дані для визначення прогресу на шляху досягнення загальної мети щодо соціального виміру та мобільності студентів і викладачів у всіх країнах Болонського процесу. Такі дані мають стосуватися рівних можливостей участі у вищій освіті та працевлаштування випускників. Це завдання необхідно виконати у співпраці з Групою супроводу Болонського процесу (BFUG). Звіт потрібно подати на конференцію міністрів, що відбудеться в 2009 році.


^ Можливості працевлаштування

3.5. У зв’язку із упровадженням трициклової системи ступенів, ми просимо BFUG розглянути більш грунтовно питання покращення працевлаштування на кожному з трьох циклів і в контексті навчання впродовж життя. Це сприятиме посиленню відповідальності всіх зацікавлених сторін. Урядам та вищим навчальним закладам потрібно буде більше обговорювати з роботодавцями та зацікавленими сторонами питання про обгрунтування необхідності впровадження реформ. Ми будемо працювати разом із нашими урядами для того, щоб зробити систему працевлаштування та кар’єри в державному секторі повністю сумісною з новою системою ступенів. Ми наполягаємо на тому, щоб освітні заклади й надалі розвивали партнерство та співпрацю з роботодавцями в процесі інноваційних змін навчальних планів, які створюються на основі результатів навчання.


^ Європейський простір вищої освіти в контексті глобалізації

3.6. Ми висловлюємо прохання на адресу BFUG представити нам звіт про загальні тенденції розвитку в цьому просторі на європейському, національному та інституційному рівнях до 2009 року. Всі зацікавлені сторони повинні відігравати визначену роль відповідно до сфери діяльності, за яку вони відповідають. У звіті про впровадження стратегії ЄПВО в глобальному контексті, BFUG має зосередитись на двох пріоритетах. По перше, вдосконалення інформації про ЄПВО шляхом створення вебсайту Болонського Секретаріату та Довідника Болонського процесу, укладеного EUA; по-друге, вдосконалення процедури визнання. Ми закликаємо вищі навчальні заклади, центри ENIC/NARIC та інші компетентні установи з питань визнання в межах ЄПВО проводити оцінку кваліфікацій, отриманих поза межами ЄПВО, з такою самою неупередженістю, яку вони очікували б щодо оцінювання європейських кваліфікацій будь-де в світі, та керуватися при цьому принципами Лісабонської конвенції з Визнання (LRC).


^ Аналіз поточних змін

3.7. Ми висловлюємо прохання на адресу BFUG продовжити процес аналізу поточних змін з урахуванням національних звітів до часу проведення конференції міністрів у 2009 році. Ми прагнемо подальшого вдосконалення якісного аналізу, зокрема щодо мобільності, Болонського процесу в глобальному контексті та соціального виміру. Аналіз поточних змін повинен і надалі торкатися системи ступенів і можливостей працевлаштування випускників, визнання ступенів, періодів навчання та впровадження всіх аспектів забезпечення якості відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій (ESG). З огляду на розвиток більш результативного, орієнтованого на студента навчання, наступним завданням буде вирішення питань, які пов’язані з національними кваліфікаціями, результатами навчання, кредитами, навчанням упродовж життя та визнанням попереднього навчання.


^ 4. Дорогою в 2010 рік і далі

4.1. По мірі того, як ЄПВО продовжує розвиватись і відповідати на виклики глобалізації, ми передбачаємо, що необхідність у співпраці буде і після 2010 року.

4.2. Ми сповнені рішучості в 2010 році, який стане роком переходу від Болонського процесу до ЄПВО, ще раз підтвердити наші наміри зробити вищу освіту ключовим елементом сталого розвитку наших суспільств і на національному, і на європейському рівнях. Ми вбачаємо 2010 рік як можливість для перегляду бачення, яке надихнуло нас на започаткування Болонського процесу в 1999 році і зробити так, щоб дії ЄПВО грунтувалися на цінностях і баченнях, які не обмежуються лише структурою та засобами. Ми скористаємося 2010 роком як можливістю трансформувати наші системи вищої освіти так, що вони будуть здатні вирішувати не тільки нагальні питання, а й прогнозувати проблеми, які можуть виникнути в майбутньому.

4.3. Ми також просимо BFUG окреслити загальну перспективу-розвитку ЄПВО після 2010 року. Це передбачає можливість створення відповідних допоміжних структур, навіть зважаючи на той факт, що нині неофіційні договори про співробітництво виконуються належно, і це призводить до безпрецедентних змін.

4.4. Виходячи з попереднього аналітичного звіту, звітів ^ Тенденції (Trends), Болонья очима студентів, ми запрошуємо BFUG розглянути питання щодо підготовки звіту на 2010 рік у співпраці з дорадчими членами організації, надаючи оцінку загальним темпам просування Болонського процесу в межах ЄПВО, починаючи з 1999 року.

4.5. Ми уповноважуємо BFUG ухвалити рішення впродовж першої половини 2008 року щодо форми, змісту та місця проведення засідання міністрів, запланованого на 2010 рік.

4.6. Наше чергове засідання буде організовано країнами Бенілюкс у Лювені (Leuven/Louvain-la-Neuve) 28 — 29 квітня 2009 року.


Опубліковано в газеті „Освіта України” № 41 від 1 червня 2007 р.


Схожі:

На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року iconОсобистісний аспект якості вищої освіти постановка проблеми
Болонського процесу, зокрема Комюніке конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти (м. Лондон,...
На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року iconНа шляху до Європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації
Ми, міністри, які відповідають за вищу освіту в країнах-учасницях, зустрілися в Лондоні з метою обговорення досягнутого прогресу,...
На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року iconСоціальна сутність І структура дій європейського простору вищої освіти
Болонський процес виявив актуальність інтеїрації національних систем вищої освіти. Нині більше ніж 40 країн погодилися взяти в ньому...
На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року iconМ., Тріщ Г. М. Процесний та системний принципи управління якістю внз постановка проблеми
Постановка проблеми. Якість вищої освіти в контексті Болонського процесу є основою створення Європейського простору вищої освіти....
На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Інновації в освіті Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
...
На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
...
На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року iconПрограма п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України. Ікт у вищих навчальних закладах»
Однією з стратегічно важливіших сфер розвитку Українського суспільства є сфера вищої освіти. Процеси євроінтеграції, що відбуваються...
На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року iconПро затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити Державну програму розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки (далі Програма), що додається
На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року iconФормування загальнозначущих компетенцій випускників внз у контексті болонської декларації Постановка проблеми
Постановка проблеми. Характерною ознакою сьогодення є розвиток європейського освітнього простору, що об’єднує освітні системи різного...
На шляху до європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16 19 травня 2007 року iconОсновні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп
Однією із передумов входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору є впровадження в систему вищої освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи