Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" icon

Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг"
Скачати 108.13 Kb.
НазваПоложення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг"
Дата14.09.2012
Розмір108.13 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
24.12.2003 N 847
( z0071-04 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2004 р.
за N 75/8674


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти


1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 N 1380
( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг".

1.2. Ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи
забезпечення навчальних закладів матеріально-технічною,
навчально-методичною та інформаційною базою, науково-педагогічними
та педагогічними кадрами.

2. Нормативи та вимоги

2.1. Нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (денна форма навчання)

------------------------------------------------------------------

| Назва показника | Значення показника (нормативу) за |

| (нормативу) | освітньо-кваліфікаційними рівнями |

| |--------------------------------------|

| |молодший |бакалавр|спеціаліст|магістр|

| |спеціаліст| | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. Загальні вимоги |

|----------------------------------------------------------------|

|1.1. Концепція діяльності| + | + | + | + |

|за заявленим напрямом | | | | |

|(спеціальністю), | | | | |

|погоджена з Радою | | | | |

|міністрів АРК, обласною, | | | | |

|Київською, | | | | |

|Севастопольською міською | | | | |

|державною адміністрацією | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої |

| спеціальності |

|----------------------------------------------------------------|

|2.1. Частка | - | 75 | 85 | 95 |

|науково-педагогічних | | | | |

|працівників з науковими | | | | |

|ступенями та вченими | | | | |

|званнями, які | | | | |

|забезпечують викладання | | | | |

|лекційних годин | | | | |

|соціально-гуманітарного | | | | |

|циклу дисциплін | | | | |

|навчального плану | | | | |

|спеціальності (% від | | | | |

|кількості годин) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|у тому числі на постійній| | 50 | 50 | 50 |

|основі | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|2.2. Частка | - | 75 | 85 | 95 |

|науково-педагогічних | | | | |

|працівників з науковими | | | | |

|ступенями та вченими | | | | |

|званнями, які | | | | |

|забезпечують викладання | | | | |

|лекційних годин | | | | |

|фундаментального циклу | | | | |

|дисциплін навчального | | | | |

|плану спеціальності (% | | | | |

|від кількості годин) (за | | | | |

|винятком військових | | | | |

|навчальних дисциплін) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|у тому числі на постійній| | 50 | 50 | 50 |

|основі | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|з них: | | 10 | 20 | 40 |

|докторів наук або | | | | |

|професорів (при | | | | |

|розрахунку частки | | | | |

|докторів наук, професорів| | | | |

|дозволяється враховувати | | | | |

|до 1/2 кандидатів наук, | | | | |

|доцентів, які мають стаж | | | | |

|безперервної роботи в | | | | |

|даному навчальному | | | | |

|закладі не менше 10 | | | | |

|років, а також є авторами| | | | |

|(співавторами) | | | | |

|підручників або | | | | |

|навчальних посібників з | | | | |

|грифом Міністерства | | | | |

|освіти і науки України) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|2.3. Частка | - | 75 | 85 | 95 |

|науково-педагогічних | | | | |

|працівників з науковими | | | | |

|ступенями та вченими | | | | |

|званнями, які | | | | |

|забезпечують викладання | | | | |

|лекційних годин фахових | | | | |

|дисциплін навчального | | | | |

|плану спеціальності (% | | | | |

|від кількості годин) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|у тому числі на постійній| | 50 | 50 | 50 |

|основі | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|з них: | | 10 | 20 | 40 |

|докторів наук або | | | | |

|професорів (при | | | | |

|розрахунку частки | | | | |

|докторів наук, професорів| | | | |

|дозволяється враховувати | | | | |

|до 1/2 кандидатів наук, | | | | |

|доцентів, які мають стаж | | | | |

|безперервної роботи в | | | | |

|даному навчальному | | | | |

|закладі не менше 10 | | | | |

|років, а також є авторами| | | | |

|(співавторами) | | | | |

|підручників або | | | | |

|навчальних посібників з | | | | |

|грифом Міністерства | | | | |

|освіти і науки України) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|2.4. Частка педагогічних | 25 | - | - | - |

|працівників вищої | | | | |

|категорії, які викладають| | | | |

|лекційні години дисциплін| | | | |

|навчального плану | | | | |

|спеціальності (% від | | | | |

|кількості годин) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|2.5. Наявність кафедри | + | + | + | + |

|(циклової комісії) з | | | | |

|фундаментальної | | | | |

|підготовки | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|2.6. Наявність кафедри зі| - | + | + | + |

|спеціальної (фахової) | | | | |

|підготовки, яку очолює | | | | |

|фахівець відповідної | | | | |

|науково-педагогічної | | | | |

|спеціальності: | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|доктор наук або професор | | | | + |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|кандидат наук, доцент | | | + | |

|----------------------------------------------------------------|

| 3. Матеріально-технічна база |

|----------------------------------------------------------------|

|3.1. Забезпеченість | 100 | 100 | 100 | 100 |

|лабораторіями, | | | | |

|полігонами, обладнанням, | | | | |

|устаткуванням, | | | | |

|необхідними для | | | | |

|виконання навчальних | | | | |

|програм (у % від потреби)| | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|3.2. Забезпеченість | 70 | 70 | 70 | 70 |

|студентів гуртожитком (у | | | | |

|% від потреби) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|3.3. Кількість робочих | 6 | 12 | 12 | 12 |

|комп'ютерних місць на 100| | | | |

|студентів | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|3.4. Наявність пунктів | + | + | + | + |

|харчування | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|3.5. Наявність | + | + | + | + |

|спортивного залу | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|3.6. Наявність стадіону | + | + | + | + |

|або спортивного | | | | |

|майданчика | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|3.7. Наявність медичного | + | + | + | + |

|пункту | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| 4. Навчально-методичне забезпечення |

|----------------------------------------------------------------|

|4.1. Наявність | + | + | + | + |

|освітньо-кваліфікаційної | | | | |

|характеристики фахівця (у| | | | |

|т.ч. варіативної | | | | |

|компоненти) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|4.2. Наявність | + | + | + | + |

|освітньо-професійної | | | | |

|програми підготовки | | | | |

|фахівця (у т.ч. | | | | |

|варіативної компоненти) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|4.3. Наявність | + | + | + | + |

|навчального | | | | |

|плану, затвердженого в | | | | |

|установленому порядку | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|4.4. Наявність | 100 | 100 | 100 | 100 |

|навчально-методичного | | | | |

|забезпечення для кожної | | | | |

|навчальної дисципліни | | | | |

|навчального плану (%): | | | | |

|4.4.1. Навчальних і | | | | |

|робочих навчальних | | | | |

|програм дисциплін | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|4.4.2. Планів | 100 | 100 | 100 | 100 |

|семінарських, практичних | | | | |

|занять, завдань для | | | | |

|лабораторних робіт | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|4.4.3. Методичних | 100 | 100 | 100 | 100 |

|вказівок і тематик | | | | |

|контрольних, | | | | |

|курсових робіт (проектів)| | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|4.5. Наявність пакетів | 100 | 100 | 100 | 100 |

|контрольних завдань для | | | | |

|перевірки знань з | | | | |

|дисциплін | | | | |

|соціально-гуманітарної, | | | | |

|фундаментальної та | | | | |

|фахової підготовки (%) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|4.6. Забезпеченість | 100 | 100 | 100 | 100 |

|програмами всіх видів | | | | |

|практик (%) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|4.7. Наявність методичних| + | + | + | + |

|указівок щодо виконання | | | | |

|дипломних робіт | | | | |

|(проектів), державних | | | | |

|екзаменів | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|4.8. Дидактичне | 100 | 100 | 100 | 100 |

|забезпечення самостійної | | | | |

|роботи студентів (у т.ч. | | | | |

|з використанням | | | | |

|інформаційних | | | | |

|технологій), % | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|4.9. Наявність критеріїв | + | + | + | + |

|оцінювання знань і вмінь | | | | |

|студентів | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| 5. Інформаційне забезпечення |

|----------------------------------------------------------------|

|5.1. Забезпеченість | 100 | 100 | 100 | 100 |

|студентів підручниками, | | | | |

|навчальними посібниками, | | | | |

|що містяться у власній | | | | |

|бібліотеці (%) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|5.2. Співвідношення | 3 | 5 | 5 | 5 |

|посадкових місць у | | | | |

|власних читальних залах | | | | |

|до загального контингенту| | | | |

|студентів (%) | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|5.3. Забезпеченість | 2 | 3 | 3 | 4 |

|читальних залів фаховими | | | | |

|періодичними виданнями | | | | |

|-------------------------+----------+--------+----------+-------|

|5.4. Можливість доступу | | | | |

|викладачів і студентів до| | | | |

|Інтернет як джерела | | | | |

|інформації: | | | | |

|- наявність обладнаних | | | | |

| лабораторій | + | + | + | + |

|- наявність каналів | | | | |

| доступу | + | + | + | + |

------------------------------------------------------------------

2.2. Вимоги

2.2.1. Забезпечення навчального закладу на час ліцензування
повинно бути достатнім для першого і другого навчальних років, а
надалі - на кожен навчальний рік, наступний за поточним.

2.2.2. Забезпечення навчальною літературою вважається 100%
при наявності одного підручника (посібника) за списком літератури,
рекомендованої робочою програмою дисципліни, на 3 студентів.

2.2.3. Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі,
побутові, спортивні та інші) повинні відповідати санітарним нормам
і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97
"Будинки та споруди навчальних закладів", що затверджені наказом
Деркоммістобудування України від 27.06.1996 N 117.

2.2.4. Для вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації кількість лекційних годин на одного викладача не може
перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не
більше 4.

2.2.5. Відповідність науково-педагогічної спеціальності
викладача визначається його спеціальністю за дипломом про освіту,
науковою спеціальністю, науковим ступенем, ученим званням або
проходженням науково-педагогічного стажування з відповідної
дисципліни.

2.2.6. Кваліфікаційні вимоги до педагогічних,
науково-педагогічних та керівних працівників визначаються Законами
України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки
України, що зареєстровані Міністерством юстиції України.

2.2.7. За наявності в навчальному закладі заочної форми
навчання матеріально-технічне забезпечення розраховується з
коефіцієнтом 0,2 відносно нормативів для денної форми навчання.
Методичне забезпечення повинно бути 100% з розрахунку 1 комплект
методичних матеріалів з кожної дисципліни на 1 студента.

3. Інші вимоги

3.1. Додатковими вимогами до навчальних закладів, що
здійснюють навчання іноземців, є:

наявність правової бази, що регламентує в'їзд іноземців в
Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на
батьківщину;

наявність системи набору на навчання іноземців (офіційні
угоди з іноземними партнерами тощо);

наявність паспортно-візової служби для обслуговування
іноземців (допускається обслуговування на підставі договорів);

наявність системи медичного обслуговування іноземців,
страхування їх здоров'я;

наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців
та служби безпеки.

3.2. Для надання освітніх послуг з післядипломної освіти
забезпечення повинно бути не меншим, ніж для підготовки за
відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, за винятком вимог до
кадрового забезпечення при наданні освітніх послуг з розширення
профілю (підвищення кваліфікації) та спеціалізації, де викладати
можуть провідні фахівці галузі, а також працівники державних
органів виконавчої влади.

3.3. Надання освітніх послуг з підготовки до вступу у вищі
навчальні заклади здійснюється згідно з Ліцензійними умовами
надання освітніх послуг у сфері загальної середньої (позашкільної)
освіти.

3.4. Навчальні заклади, що отримали ліцензію на надання
освітніх послуг, зобов'язані :

забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов
Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових
документів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані
Міністерством юстиції України;

виконувати ці Ліцензійні умови;

провадити діяльність відповідно до заявлених під час
ліцензування навчальних планів і освітніх програм, установлених
обсягів прийому на навчання;

надавати особам, які вступають до навчального закладу (у тому
числі шляхом реклами), достовірну інформацію про умови приймання,
плату за навчання, зміст і форму документів, що видаються після
його закінчення.

Начальник управління
ліцензування, акредитації
та нострифікації В.І.Домніч

Схожі:

Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" iconЗа №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України...
Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" iconЗа №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України...
Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" iconПоложення Ці Державні вимоги розроблені відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року
України від 24 грудня 2003 року №847, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за №75/8674 (у редакції наказу...
Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" iconНаказ №847 від 24. 12. 2003 р
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 “Про ліцензування освітніх послуг”
Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" iconНаказ №847 від 24. 12. 2003 р
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 “Про ліцензування освітніх послуг”
Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи
Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 "Про ліцензування освітніх послуг"...
Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" iconПро постанову Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року №1380
Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року №1380 “Про ліцензування освітніх послу”
Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" iconПро внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну...
Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" iconЩодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації
Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову І науково-технічну
Положення > Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ), \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 n 1380 ( 1380-2003-п ) \"Про ліцензування освітніх послуг\" iconПро затвердження порядків надання платних послуг державними  та комунальними навчальними закладами 
Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту», статей 64 та 65  Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи