Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу icon

Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу
Скачати 41.41 Kb.
НазваЗвіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу
Дата14.09.2012
Розмір41.41 Kb.
ТипЗвіт

Проект

Рішення


Вченої ради університету від 25 січня 2007 р.


“Підсумки наукової діяльності кафедр у 2006 році та завдання щодо актуалізації тематики і підвищення результативності наукових досліджень у 2007 році”


Заслухавши та обговоривши звітну доповідь проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків проф. О.В. Мельничука,

Вчена рада ухвалила:

  1. Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О.В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів.

  2. ^ Науковому відділу:

2.1 Вивчити питання щодо можливості залучення інвестицій для оновлення науково-лабораторної бази університету, розвитку нових форм співпраці з вітчизняними й закордонними підприємствами та установами.

Термін виконання: до 01.05.2007 р.

2.2. Створити і розмістити на університетському сайті базу даних, що містить інформацію про наявність конкурсів, державних науково-технічних програм, які фінансуються з Державного фонду фундаментальних досліджень, фондів різних міністерств, відомств, підприємств та організацій.

Термін виконання: до 01.04.2007 р.

2.3. Вивчити питання щодо можливості фінансування найбільш актуальних і перспективних наукових робіт із спеціального фонду державного бюджету на конкурсній основі.

Термін виконання: постійно.

2.4. Розробити систему матеріального стимулювання викладачів, які мають найкращі показники в науковій діяльності (зокрема, зменшення академнавантаження, преміювання, збільшення надбавок до посадового окладу).

Термін виконання: до 01.05.2007 р.

2.5. Розробити рекламні проспекти з метою пропаганди наукових досягнень університету під час участі в міжнародних, всеукраїнських і регіональних виставках і ярмарках, презентаціях, наукових і науково-технічних форумах, в т.ч. і на базі університету, виступів у засобах масової інформації, публікацій у наукових виданнях і виданнях науково-технічної інформації.

Термін виконання: до 01.05.2007 р.

2.6. Вивчити питання стосовно забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та виробництва, органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності, гуманізації та гуманітаризації науки та освіти, створення навчально-науково-виробничих комплексів, філій кафедр на виробництві для ефективного виконання наукових робіт та підготовки кадрів.

Термін виконання: до 01.06.2007 р.

2.7. Вивчити питання щодо активізації студентської науки та участі студентів у наукових грантах, проектах тощо.

Термін виконання: до 01.04.2007 р.

2.8. Продовжити роботу по матеріальному стимулюванню викладачів у написанні статей, монографій, підручників та посібників з грифами МОН України.

Термін виконання: постійно.

2.9. Розробити положення щодо проведення конкурсу на кращу викладацьку та студентську науково-дослідну роботу.

Термін виконання: до 01.05.2007 р.

2.10. З метою оптимізації використання коштів на проведення наукових робіт та забезпечення їх результативності продовжити створення профільних науково-дослідних лабораторій на факультетах, орієнтуючись на потужні наукові школи.

^ Термін виконання: постійно.

2.11. Вжити заходів щодо розширення наукової співпраці університету з промисловими підприємствами та організаціями міста Києва,Чернігова, Ніжина.

Термін виконання: постійно.

3. Відділу міжнародного співробітництва:

3.1. забезпечити консультативну допомогу з питань оформлення документів для участі в міжнародних грантах, проектах, навчально-дослідницьких програмах тощо.

Термін виконання: постійно.

3.2. Розробити перспективний план розвиту міжнародного науково-технічного співробітництва та заходи щодо інтеграції до європейського та світового наукового простору. Термін виконання: до 01.05.2007 р.

4. Деканам факультетів, завідувачам кафедр:

4.1. Забезпечити максимальне використання наукового потенціалу кафедр для вирішення завдань щодо організації та підвищення рівня наукової роботи професорсько-викладацького складу університету.

Термін виконання: постійно.

4.2. Забезпечити поліпшення якісного складу науково-педагогічних кадрів університету шляхом залучення до наукової та викладацької роботи випускників аспірантури та докторантури Національних університетів, а також провідних фахівців НАН України, АПН України тощо.

^ Термін виконання: постійно.

4.3. Спрямувати колективні теми науково-дослідних робіт на вирішення актуальних проблем підприємств регіону й економіки України в цілому. Розробити організаційні заходи щодо впровадження результатів наукових досліджень.

Термін виконання: до 01.05.2007 р.

4.4. Завідувачам кафедр підготувати і подати до наукового відділу проекти-запити на фінансування за фаховими науковими напрямками.

Термін виконання: 01.04.2007 р.

4.5. Деканам факультетів обговорити на засіданнях вчених рад факультетів питання про проведення в 2007 році наукових та науково-практичних конференцій підпорядкованими їм кафедрами.

Термін виконання: до 01.03.2007 р.

4.6. Подати до наукового відділу графік формування рукописів факультетських збірників наукових та навчально-методичних праць викладачів та студентів.

Термін виконання: до 01.03.2007 р.

4.7. Підготувати інформацію про потреби в зміцненні матеріальної бази існуючих наукових лабораторій і центрів, вивчити питання про відкриття на конкурсній основі нових наукових лабораторій.

Термін виконання: до 01.02 2007 р.

4.8. Підготувати інформацію про потреби кафедр в науковому обладнанні.

Термін виконання: до 01.03.2007 р.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О.В. Мельничука.


Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д. Бойко


Вчений секретар Т.І. Крига

Схожі:

Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу iconІнформації про міжнародні заходи та програми до студентів (відповідальні декан факультетів, відділ міжнародних зв’язків). Створити робочу групу з відбору грантових пропозицій чну (очолює Мельничук С. В.)
Звіт проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Лопатинського Ю. М. про міжнародну діяльність університету
Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Заслухавши інформацію проректора з наукової роботи професора Савчука В. С. про підсумки прийому до аспірантури та докторантури
Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу iconРішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року
...
Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу iconПоложення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Мета діяльності Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених
Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу iconПоложення про Web -портал Херсонського державного університету. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків, професора Співаковського О. В
Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків,...
Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу iconРішення Вченої ради іппо чернівецької області №3
Заслухавши І обговоривши звіт заступника директора іппочо з наукової роботи Мельничук Г. Л. про результати проведення дослідно-експериментальної...
Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу iconЗвіт з наукової роботи кафедри іноземних мов за 2011 рік І. Результати науково-дослідної роботи кафедри : Результати науково-дослідної роботи кафедри
Викладачі кафедри працюють над загальною кафедральною темою „Використання медіа технологій у викладанні іноземних мов у немовному...
Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу iconПлан засідань Ради молодих вчених вп «Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» на 2011-2012 навчальний рік
Про затвердження індивідуальних тем науково-дослідної роботи членів Ради молодих вчених
Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи
Конкурсу вищого навчального закладу або рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс
Звіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу iconВимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області
На засіданні Вченої ради приймається рішення про схвалення (не схвалення) поданого матеріалу, надаються рекомендації до друку. Матеріали...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи