Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу icon

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу
Скачати 46.66 Kb.
НазваЗапрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу
Дата11.09.2012
Розмір46.66 Kb.
ТипДокументи

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу”

Мета конференції - науковий аналіз
теоретичних і прикладних досліджень у галузі філології, методики викладання іноземних мов, стандартів і програм підготовки вчителя іноземної мови, використання їх результатів щодо фасилі­тації входження в європейський освітній простір.

До участі в конференції запрошу­ються науковці, викладачі, вчителі, докторанти та аспіранти.

Основні напрями роботи конференції:

  1. Підходи до формування стандартів підготовки вчителів іноземних мов.

  2. Філологічна підготовка вчителя інозем­ної мови.

  3. Психолого-педагогічна та методична підготовка вчителя іноземної мови.

  4. Сучасні засоби навчання іноземних мов.

  5. Шляхи впровадження дистанційної форми навчання іноземних мов.

  6. Навчання іноземних мов на різних освітніх рівнях.

  7. Зарубіжний досвід підготовки педагогічних кадрів.


Під час конференції відбудеться презентація підручника:

Жилко Н.М., Панова Л.С. Англійська мова: вправи з граматики. - К.: Академія, 2011.


^ Робочі мови конференції: українська, російська,англійськаЗаявка на участь, тези доповіді (на паперовому та електронному носіях), квитанція про сплату організаційного внеску в сумі 130 гривень мають бути надіслані в організаційний комітет до 1 травня 2011 року. (Без сплати оргвнеску матеріали не розглядаються).

^ Адреса оргкомітету:

Деканат факультету іноземних мов

Ніжинський державний

університет імені Миколи Гоголя

вул. Кропив’янського, 2

м. Ніжин

Чернігівська область

16602

рахунок для переказу грошей: ГУДК України у Чернігівській області м.Чернігів

код 02125668 МФО 853592

р/р 31259277220239 (факультет іноземних мов)


e-mail (для тез) –inyazndu@mail.ru

Координатор: Дергун Тетяна Віталіївна

тел. 068-1019761

тел. (04631) 22244 (деканат)


Зразок оформлення тез:


Організація навчання за НМК „Viel Spaß!“: цілі, зміст, функції

Сидоренко М.М., Палій О.А.

Ніжинський державний університет


Тези доповіді (до 2 сторінок) друкуються на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) у форматі Word 97 або пізнішої версії, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14, через 1,5 інтервали з розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє – 25 мм.


Бажаючі зможуть подати статті для публікації у Наукових записках Ніжинського державного університету (Серія: Психолого-педагогічні науки; Філологія. Видання ВАК) за окрему плату.

Вимоги до оформлення статей:

До опублікування в “Наукових запис­ках...” приймаються наукові статті та повідомлення (обсягом 6-10 с.), які раніше не друкувалися. Матеріали подаються україн­ською, англійською або російською мовами у друкованому вигляді (2 примірники) та електронному вигляді (на електронному носії). Друкуються на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) у форматі Word 97 або пізнішої версії, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14, через 1,5 інтервали з розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє – 25 мм.

До друку приймаються лише наукові статті, які відповідають вимогам ВАК.

Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки тексту. Назва друкується великими літерами, прізвище та ініціали автора – під заголовком малими літерами. Далі йде коротка анотація (до 6 речень), яка виділяється відступом зліва на 30 мм. Основний текст статті може розбиватися на розділи. Перед списком використаних джерел, який подається в алфавітному порядку, пишеться підзаголовок “Література”. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та сторінки ([7, с. 64], [2, с. 52], [18, с. 3] і т.д. у підзаголовку “Література”.

До рукопису додаються ключові слова та резюме до 6 речень, назва статті, призвіще автора англійською, російською, українською мовами.

Тексти статей та витрати на друк у сумі 15 гривень за кожну сторінку статті подаються при реєстрації учасників конференції.

Усі витрати, пов'язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчу­вання) за рахунок учасників.

Заявки на участь, тези та кошти слід надсилати і перераховувати за адресою чи електронною поштою:


Заявка на участь


1. Прізвище, ім’я, по-батькові

______________________________________

2. Науковий ступінь. Вчене звання, посада

______________________________________

______________________________________

3. Організація (установа)________________

______________________________________

4. Домашня адреса______________________

______________________________________

5. Контактний телефон__________________

E-mail________________________________

6. Планую (потрібне зазначити):

Виступити з доповіддю на пленарному засіданні; виступити з доповіддю на засіданні секції; взяти участь як слухач

7. Назва доповіді _______________________

______________________________________

______________________________________

8. Секція______________________________

9. Потрібні технічні засоби:

мультимедійна техніка, графопроектор, інше__________________________________

10. Потреба у поселенні (потрібне зазначити)

Так Ні


11. Підпис учасника_____________________


Міністерство освіти і науки України

Інститут педагогіки НАПН України

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

Факультет іноземних мов


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція


Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу”


20-21 травня 2011


Ніжин - 2011

Схожі:

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво у контексті освітньої парадигми : вітчизняний та зарубіжний досвід»
...
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи