План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік icon

План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік
Скачати 132.4 Kb.
НазваПлан проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік
Дата11.09.2012
Розмір132.4 Kb.
ТипПланЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор університету

_______________________Бойко О.Д.

_____”________________20__ р.

План проведення

міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій

та науково - практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів

у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рікМіжнародні конференції

Назва заходу

Тема конференції (семінару).

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад

(установа),

відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін проведен-ня

Кіль-кість учасни-ків

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару від України та зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7

Міжнародна науково-практична конференція

^ Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся

та суміжних територій

(до 25-річчя аварії на ЧАЕС)

1.Суспільно-географічні та еколого-економічні наслідки аварії на ЧАЕС.

2. Екологічний стан ландшафтів постчорнобильського періоду.

3. Хімія і хімічна екологія.

4. Екологічний стан рослинного і тваринного світу в постчорнобильський період.

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

природничо-географічний факультет,

тел. (04631)71983

20-22 квітня

2011 року

30

Білорусь – 3,

Росія – 2.

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Брянський державний університет імені І.Г.Петровського,

ІБОНХ НАН України, Чернігівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючих ґрунтів і та якості продукції

VІІ Міжнародна наукова конференція

^ Знаки питання в історії України

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя,

16602 Чернігівська область,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

історико-юридичний факультет, кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії,

(04631)71978;

філологічний факультет,

кафедра світової літератури та історії культури,

(04631)71977


Квітень 2011 року

50-80

Росія –

10-20,

Білорусь – 10-15,

Польща – 3-5

Міністерство освіти і науки України, Інститут історії України НАН України, Ніжинська міська Рада народних депутатів

Міжнародна науково-практична конференція

Психологічне переживання життєвої кризи

 1. Теоретичні аспекти дослідження переживання в сучасній психології.

 2. Психологічна сутність переживання особистістю життєвої кризи.

 3. Криза у професійному становленні особистості.

 4. Соціально-політичні кризи в життєдіяльності особистості.

 5. Психологічна допомога при переживанні кризи.
Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

факультет психології та соціальної роботи,

кафедра загальної та практичної психології

тел. (04631)71969


7-8 квітня

2011 року

100

Росія – 20,

Білорусь – 5,

Греція - 2

Інститут психології

ім. Г.С.Костюка АПН України, Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця,

МОЗ України

Міжнародна науково-практична конференція

^ Пріорітетні напрямки підготовки вчителя іноземної мови на сучасному етапі

 1. Організація навчально-виховного процесу на факультетах іноземних мов в умовах кредитно-модульного підходу.

 2. Філологічна підготовка вчителя іноземної мови.

 3. Шляхи формування професійних компетенцій вчителя іноземної мови.

 4. Підходи до організації дистанційного навчання.

 5. Формування готовності вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій.

 6. Зарубіжний досвід підготовки вчителів іноземних мов.

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Крапив’янського, 2; факультет іноземних мов,

тел. (04631)71982

14-16 квітня

2011 року

100

Білорусь – 5,

США – 2,

Росія – 5,

Казахстан - 2

Міністерство освіти і науки України,

Інститут педагогіки АПН України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України

ІІІ Міжнародна літня школа

Освітні вимірювання: викладання, дослідження, практика

 1. Освітні вимірювання в контексті поліпшення якості освіти.

 2. Теоретичні засади освітніх вимірювань.

 3. Передовий досвід конструювання та адміністрування педагогічних текстів.

 4. Проблеми викладання навчальних дисциплін циклу “освітні вимірювання”.

 5. Інформаційні технології в педагогічному тестуванні.

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя,

16602 Чернігівська область,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

фізико-математичний факультет,

(04631)7-19-79;


Вересень 2011 р.

60

Швеція -

3,

Німеччина – 1,

Фінляндія - 1,

США – 1, Італія - 1

МОН України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Малардаленський Університет (Швеція), Гельсінський університет (Фінляндія),

Римський університет “La Sapienza” (Італія), Кельнський університет (Німеччина), USETI Alliance (Україна)


^ Всеукраїнські конференції

Назва заходу

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад

(установа), відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару

Всього

В т.ч. іногород-ніх

Всеукраїнський науково-практичний семінар

^ Освітні вимірювання в Україні: реалії та перспективи

 1. Магістерська програма з освітніх вимірювань.

 2. Використання дистанційних технологій навчання при підготовці фахівців з освітніх вимірювань.

 3. Теоретичні засади освітніх вимірювань.

 4. Проблеми і методи моніторингу якості освіти.

 5. Шляхи розвитку стандартизованого тестування в Україні.

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя,

16602 Чернігівська область,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

фізико-математичний факультет,

(04631)7-19-79;

Ковальчук Ю.О.

(04631)45298

Останній четвер кожного непарного місяця

2011 року

30

20

МОН України, Академія педагогічних наук України, Український центр оцінювання якості освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди,

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Малардаленський Університет (Швеція), USETI Alliance (Україна)

Всеукраїнська науково-практична конференція

Педагогічна спадщина С.Русової у контексті сучасності

 1. Реформаторська сутність педагогіки С.Русової.

 2. Теоретико-методологічні засади виховання «нової людини» у спадщині С.Русової.

 3. Концепція національної освіти С.Русової.

 4. Дидактичні погляди С.Русової.

 5. Дошкільна педагогіка за С.Русовою.

 6. Особистість вихователя і вчителя у творчому доробку С.Русової.

 7. Творча реалізація ідей С.Русової в сучасній педагогічній практиці.

 8. Дослідження спадщини С.Русової в сучасних умовах.

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

факультет психології та соціальної роботи,

кафедра педагогіки та педагогічної майстерності,

тел. (04631)71969

17-18 лютого

2011 року

150

100

Чернігівський обласний центр післядипломної педагогічної освіти,

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського

Х Всеукраїнський юніорський конкурс

^ Х Всеукраїнський юніорський конкурс вокальної, диригенської та інструментальної майстерності

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

факультет культури і мистецтв, кафедри вокально-хорової майстерності та інструментально-виконавської підготовки,

тел. (04631)71984

Березень

2011 року

150

120

Міністерство освіти і науки України, Національна Всеукраїнська музична спілка, Асоціація працівників музичної освіти та виховання, Національна музична академія України

ім. П.І.Чайковського,

молодіжний хор «Світич»

Науково-практичні семінари в рамках Х Всеукраїнського юніорського конкурсу

 1. ^ Проблеми та перспективи розвитку вокальної та диригентсько-хорової підготовки студентів у закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредетації.

 2. Проблеми інструментально-виконавської підготовки.

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

факультет культури і мистецтв, кафедри вокально-хорової майстерності та інструментально-виконавської підготовки,

тел. (04631)71984

Березень

2011 року

100

80

Міністерство освіти і науки України, Національна Всеукраїнська музична спілка, Асоціація працівників музичної освіти та виховання, Національна музична академія України

ім. П.І.Чайковського

VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція


Сучасні проблеми природничих наук

 1. Флора і рослинність, експериментальна ботаніка.

 2. Зоологія, медико-біологічні дослідження.

 3. Екологічні проблеми приро-докористування і охорона навколишнього середовища.

 4. Суспільно-географічні дослідження.

 5. Фізико-географічні дослідження.

 6. Хімія.

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

природничо-географічний факультет,

тел. (04631)71983

5-6 квітня

2011року

50-60

30-50

Екологічна інспекція по м. Ніжину і Ніжинському району,

Міністерство охорони навколишнього середовища України,

Державне управління екології та природних ресурсів в

Чернігівській обл.

Всеукраїнська

студентська наукова конференція


Сучасні проблеми

фізико-математичних наук

 1. Прикладна математика, інформатика, програмування, моделювання.

 2. Фізика, астрономія та методика їх викладання.

 3. Елементарна та вища математика і методика викладання математичних дисциплін.

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

фізико-математичний факультет,

тел. (04631)71979;

21-22 квітня 2011 року

50-60

30
Студентська науково-практична конференція

Творча інтепретація знань у процесі виконавської діяльності

 1. Інструментальне виконавство.

 2. Ансамблеве музикування.

 3. Історико-теоретичні проблеми художньої культури Сіверщини.

 4. Проблеми режисерської підготовки.

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

факультет культури і мистецтв, кафедра інструментально-виконавської підготовки,

тел. (04631)71984


Травень

2011 року

70

20

-

Всеукраїнський семінар

ІІІ-і Гротівські читання.

Друга половина життя через призму психології переживання

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

факультет психології та соціальної роботи,

кафедра психології

тел. (04631)71969

Червень 2011 року

50

25

-

Всеукраїнська наукова конференція

^ Граматичні й семантичні аспекти функціонування лексики й фразеології української мови

На пошану 75-ліття від дня народження академіка, доктора філологічних наук, професора А.П.Грищенка (1936-2006)

Ніжинський державний

університет імені

Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

філологічний факультет

тел. (04631)71977

Жовтень 2011 року

40

20

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгомагова

^ Вузівські конференції

Назва заходу

Тема конференції (семінару).

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад

(установа),

відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару

Звітна конференція

^ Звітна конференція викладачів університету за 2010 рік

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

Березень

2011 року

300

-

Конференція молодих вчених

Конференція молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Ніжинський державний

університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2;

Травень

2011 року

350

-


Cхвалено Вченою радою університету (протокол № ___ від «___» _______ 2010 р.)


Проректор з наукової роботи

та міжнародних зв’язків проф. Мельничук О.В.

Схожі:

План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік iconПро проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік
У жовтні грудні 2011 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту здійснюватиметься робота щодо формування Плану проведення...
План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік iconПлану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих науковців та студентів на 2012 рік
Відповідно до листа монмолодьспорту України від 08. 09. 2011 р за №1/9-678 та з метою формування плану проведення міжнародних, всеукраїнських...
План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік iconПлан проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів студентів, аспірантів та молодих учених на 2013 р
План проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів
План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік iconПро План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2014 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих...
План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік iconПро План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2014 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих...
План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік iconПро організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2013 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на...
План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік iconПро організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2013 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на...
План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій та науково практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2011 рік iconВсеукраїнські конференції
План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (семінарів) молодих учених та студентів на 2012 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи