План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік icon

План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік
Скачати 72.07 Kb.
НазваПлан роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік
Дата11.09.2012
Розмір72.07 Kb.
ТипПлан

Затверджую

заступник голови обласної

державної адміністрації,

заступник голови ради

Н.В. Білоус

« 28 » лютого 2012 р.


План роботи обласної науково-технічної ради

на 2012 рік

Загальні питання

1. Забезпечення реалізації Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки.

Протягом року

2. Проведення аналізу інноваційної, наукової та науково-технічної діяльності в області у 2011 році за підсумками статистичної звітності.

II кв. 2012 року

3. Забезпечення активізації інноваційної та науково-технічної діяльності господарюючих суб’єктів області шляхом надання фінансово-кредитної підтримки для реалізації їх інноваційно-інвестиційних проектів.

^ Протягом року

4. Забезпечення активізації науково-технічної діяльності в області, популяризації та просуванню на ринок перспективних науково-технічних розробок шляхом проведення конкурсу «Краща науково-технічна розробка регіону».

^ Протягом року

5. Об’єднання зусиль наукових організацій, підприємств, обласної науково-технічної ради та органів виконавчої влади для вирішення проблемних питань у сфері наукового та інноваційного розвитку регіону.

Протягом року

6. Сприяти розширенню та поглибленню наукового співробітництва з країнами СНД та далекого зарубіжжя.

Протягом року

7. Сприяти участі провідних підприємств, установ та організацій області в регіональних, загальнодержавних та міжнародних виставкових заходах.

Протягом року

8. Сприяти в підготовці кадрів у сфері інноваційної діяльності.

^ Протягом року


Основні напрямки секційної роботи

Промислова секція

1. Сприяти розробці та впровадженню ресурсозберігаючих технологій в промисловості та енергетиці.

^ Протягом року

2. Забезпечити проведення регіонального етапу конкурсу «Чернігівська якість – 2012» в рамках Всеукраїнського конкурсу якості (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України».

Квітень-травень 2012 року

3. Проводити моніторинг впровадження систем управління підприємствами, установами та організаціями області.

Протягом року

4. Провести конференцію щодо комплексного забезпечення якості технологічних процесів та систем.

Протягом року

5. Сприяти участі провідних підприємств, установ та організацій області у виставках і конференціях, присвячених питанням впровадження нових технологій.

Протягом року

7. Сприяти співпраці вищх навчальних закладів з провідними підприємствами області.

Протягом року


Секція інформатизації

1. Сприяти впровадженню сучасних інформаційних засобів та технологій у практику діяльності місцевих органів влади.

Протягом року

2. Проводити збір інформації щодо науково-технічних розробок підприємств області та висвітлювати її на Web-сайтах облдержадміністрації та ЦНІІ.

^ Протягом року

3. Забезпечити збір інформації щодо науково-технічних розробок, номенклатури продукції підприємств області для розміщення в корпоративних базах даних: «Науково-технічні досягнення України», «Підприємства України: адреси, номенклатура продукції».

^ Протягом року

4. Сприяти формуванню регіональної інфраструктури інформатизації та вирішенню найважливіших стратегічних завдань її розвитку - впровадження нових інформаційних технологій, сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, єдиної телекомунікаційної мережі, формування баз, банків даних та знань з поступовим накопиченням та інтеграцією інформаційних ресурсів.

^ Протягом року

6. Розглянути питання щодо розвитку та розширення корпоративної інформаційної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на основі захищених каналів зв’язку Чернігівської області.

Протягом року

7. Сприяти технічній підтримці та створенню Web-порталу «Електронна Чернігівщина» (2 етапу).

Протягом року

8. Сприяти впровадженню системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Протягом року


Енергетична секція

1. Сприяти розвитку альтернативних джерел електропостачання в області.

^ Протягом року

2. Розглянути практичні рекомендації Чернігівського державного інституту економіки і управління щодо підвищення ефективності механізму формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку комунальних підприємств з водопостачання.

^ Протягом року

3. Активізувати роботи щодо впровадження енерго-, ресурсо-, і природозберігаючих електротехнологій підвищення продуктивності рослинництва.

^ Протягом року

4. Сприяти розробці високоефективних енергозберігаючих та ресурсоощадливих технологій з переробки сільськогосподарської продукції з використанням відходів переробки сільськогосподарської продукції як субстратів для виготовлення паливних гранул.

^ Протягом року

5. Сприяти розробці енергозберігаючих режимів термічного обробітку зернових матеріалів.

Протягом року

6. Активізувати роботу щодо впровадження енергоефективних технологій на підприємствах комунальної теплоенергетики області.

^ Протягом року

7. Сприяти проведенню робіт з впровадження лічильників тепла, води, газу в мережах комунально-побутових споживачів та на підприємствах області.

^ Протягом року


Агропромислова секція


1. Популяризувати наукові розробки Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН та його структурних підрозділів.

Протягом року

2. Забезпечити науково-методичний супровід виробництва біопрепаратів та впровадження біотехнологій сільськогосподарськими підприємствами.

Протягом року

3. Сприяти розробці методичних підходів та інструментарію щодо створення та трансферу інновацій у галузі сільськогосподарської мікробіології.

Протягом року

4. Розглянути можливість застосування відходів при виробництві пива, як стимулятора росту сільськогосподарських рослин та технологію їх використання.

Протягом року

5. Забезпечити підвищення рівня консультативної та науково-методичної допомоги щодо впровадження новацій в агропромисловому виробництві.

^ Протягом року

6. Сприяти участі Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН у виставкових заходах регіонального та державного рівнів.

Протягом року

7. Розглянути питання щодо стану родючості ґрунтів Чернігівської області та заходи щодо їх поліпшення.

Протягом року


Екологічна секція

1. Розглянути питання про хід виконання заходів Національного плану дій з охорони навколишнього середовища на 2011-2015 роки.

Протягом року

2. Опрацювати питання щодо розширення мережі природно-заповідних об’єктів на території області.

Протягом року

3. Сприяти мінімізації утворенню, сортуванню, переробці та безпечній утилізації відходів на території області.

^ Протягом року

4. Сприяти зменшенню антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище області, в т.ч. шляхом утилізації непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (пестицидів).

Протягом року

5. Розвивати міжнародне співробітництво в галузі екології в рамках заходів Єврорегіону «Дніпро».

^ Протягом року


Гуманітарно-соціальна секція

1. Сприяти транскордонному співробітництву університетів як фактору забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти України.

Протягом року

2. Опрацювати питання щодо історико–архіологічних досліджень та збереження історико-культурної спадщини Чернігівщини.

Протягом року

3. Сприяти в проведенні Сіверської, Любецької та Міжнародної Шестовицької археологічних експедицій.

Протягом року

4. Провести ІV Міжнародний Шестовицький польовий археологічний семінар.

Липень 2012 року

5. Провести аналіз науково-дослідної роботи Чернігівського державного педагогічного університету за 2012 рік.

^ Грудень 2012 року

6. Членам секції взяти участь у Всеукраїнській конференції «Професійна підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору».

Грудень 2012 року

7. Сприяти проведенню науково-практичних конференцій:

- «Виклики та стратегічні орієнтири розвитку людського потенціалу державного управління»;

- «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»;

- «Вільне програмне забезпечення в освіті, науці, бізнесі».

Квітень - травень 2012 року


Секретар ради О.Л.Саранін

Схожі:

План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік iconПлан роботи науково-технічної ради кременчуцького національного університету імені михайла остроградського на 2011-2012 навчальний рік
Затвердження плану роботи науково-технічної ради університету на 2011 – 2012 навчальний рік
План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік iconНаказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2012 рік, та на підставі...
План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2011/2012 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2011/2012 навчальний рік
План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2012/2013 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2012/2013 навчальний рік
План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік iconПлан засідань Ради молодих вчених вп «Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» на 2011-2012 навчальний рік
Про затвердження індивідуальних тем науково-дослідної роботи членів Ради молодих вчених
План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік iconНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної...
План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
План роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи