Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені icon

Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені
Скачати 45.94 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені
Дата11.09.2012
Розмір45.94 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені МИКОЛИ ГОГОЛЯ

16602, Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Крапив’янського, 2, новий корпус, кім. 210

тел./факс (04631) 7-19-59; e-mail: ukr_diaspora@ukr.net
Інформаційне повідомлення

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою, створений у Ніжинському держуніверситеті імені Миколи Гоголя у 1999 році Постановою Кабінету Міністрів України, проводить V Міжнародну наукову конференцію «Українська діаспора: історичний і літературний контекст» 29 - 30 вересня 2011 року.

Гімназія вищих наук князя Безбородька з часу її відкриття в 1820 році активно вписується в світову культуру. Її очолювали визначні вчені, добре знані в Росії та Європі. Першими серед них були директори Василь Григорович Кукольник та Іван Семенович Орлай. Останній, як і його попередник – українець із Закарпаття. Він одержав ґрунтовну освіту в кількох західних університетах. За фахом – медик, але добре знав історію, культуру. Серед тих, хто прийшов разом з директорами були викладачі-іноземці. Це професори французької словесності Іван Ландражин, німецької словесності Фрідріх Зінгер, грецької мови Христофор Ієропес. Інтерес до Греції, яка в той час вела боротьбу проти турецьких загарбників, розвивав викладач грецької мови Костянтин Базілі, який вчися разом із Миколою Гоголем та іншими відомими випускниками перших років існування навчального закладу.

У другій половині XIX століття на початку XX ст. у Ніжинському історико-філологічному інституті працювала група вчених, які були родом зі Словаччини. Це професори Йосип В'ячеславович Добіаш і його брат Антон В'ячеславович, Франц В'ячеславович Режабек, В'ячеслав Іванович Петр, які поліпшили зв'язки Ніжинської вищої школи зі своєю країною, а також з іншими державами.

Широкими і різноманітними стають зарубіжні зв'язки університету наприкінці 90-х років. Міцнішають вони з навчальними закладами та центрами США, Греції, Росії, Білорусі, Польщі. Ми активно обмінюємося з ними науковою літературою, поповнюючи бібліотечний фонд, у якому близько ста тисяч примірників є раритетами і зберігаються в музеї рідкісної книги.

Понад 30 імен ніжинців входять до списку визначних діячів культури в зарубіжному світі, які не з власної волі опинилися поза межами Батьківщини.

Сьогодні Центр підтримує тісні зв’язки з 109 українськими національно-культурними автономіями, організаціями, товариствами діаспори в 42 країнах світу, скрізь, на усіх континентах, де компактно живуть українці.

Проблемне поле конференції:

 1. Українська діаспора: історично-соціальна парадигма.

 2. Українська освіта та наука за межами України.

 3. Культура та церква української діаспори в сучасних умовах.

 4. Діяльність об’єднань українців закордоння, функціонування українознавчих центрів.
  Можливе розширення проблематики.

Для участі в конференції необхідно до 15 вересня 2011 року подати в оргкомітет заявку з назвою теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, електронна адреса, телефон).

Матеріали будуть опубліковані після виступу на конференції в збірнику матеріалів.

Можлива дистанційна участь у конференції.

^ Вимоги до оформлення матеріалів:

– доповіді друкуються українською, російською та англійською (німецькою) мовами, у форматі Word 97 або пізнішої версії, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервала, з розмірами полів: верхнє, нижнє, ліве – 20мм, праве – 15мм; подається паперовий варіант та електронний (дискета , диск, USB або електронною поштою). Обсяг статті – до 25 сторінок.

Рукопис починається з імені, прізвища (великими літерами курсиву) та місця проживання (малими літерами курсиву) автора у верхньому правому куті першої сторінки тексту. Назва друкується посередині великими літерами (жирним). Напр..:


НАТАЛІЯ СОТНИК (Москва, Росія)

^ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В МОСКВІ

Основний текст статті починається через один рядок після назви. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та його сторінки (Напр.: [2, с.64], [15, с.189]).

Перед списком використаних джерел, який подається в алфавітному порядку, пишеться підзаголовок «Література». Напр.:

Література

 1. История русской литературьі: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). - М., 1982. - Т.З
  Расцвет реализма. - 876 с.

 2. Сімонок В.П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українськії
  мовній картині світу / Нац. юрид. акад. України. - X.: Основа, 2000. - 331 с. - Бібліогр.: с.291-329.

 3. Шевченко В. Українознавство у структурі наук в Україні // Українознавство. - 2005. - № 4. -
  С.210-219.


Оргвнесок у розмірі 80 грн. сплачується під час реєстрації.


У рамках конференції планується екскурсійна програма.

Цей інформаційний лист є запрошенням на конференцію. Заявки можна надсилати за адресою: е-mail: ukr_diaspora@ukr.net

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою, вул.Крапив'янського, 2, кім. 210, м.Ніжин, Чернігівська обл., Україна, 16600 (на наукову конференцію).

Тел./факс (04631) 7-19-59 (роб).


^ РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА

V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Українська діаспора: історичний і літературний контекст»

Прізвище __________________________________________________________

Ім'я _______________________________________________________________

По батькові ________________________________________________________

Місце роботи ______________________________________________________

Посада_____________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________

Телефон __________________________________________________________

Поштова адреса_____________________________________________________

Електронна адреса __________________________________________________

Обране проблемне поле______________________________________________

Назва доповіді _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Які технічні засоби для представлення доповіді Вам необхідні_____________

Дата приїзду, час ___________________________________________________

Дата від'їзду, час ___________________________________________________

Ви бажаєте зарезервувати (підкреслити): готель, гуртожиток.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії
Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол №11 від 03. 06. 2011 р.)
Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені iconПоложення про конкурс на звання "Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення
Науковець року Університету” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського...
Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені iconМіністерство освіти І науки україни
Міжнародний освітянський центр інформаційних технологій (моціт) є основним структурним підрозділом Національного транспортного університету...
Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу поляков Максим Анатолійович
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства та фінансів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини...
Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені iconПоложення
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з питань соціального захисту членів профспілки
Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
Кафедра політичної історії як підрозділ двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» спеціалізується...
Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (тдту) для їх активної участі у науковій, науково-технічної...
Міністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені iconПро центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи